Tuesday, April 14, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၁ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( သီလရွင္အား ရွိခိုးျငားက )
၁။ ဆရာေတာ္ဘုရား-
သီလရွင္အား၊ လူေယာက်္ားတို႔၊ ၀ပ္တြားရိုက်ိဳး၊ ေကာင္း အဆိုး၊ ေၾကာင္းက်ိဳး မည္သုိ႔ရွိသနည္း။
၂။ မိန္းမအမ်ား၊ ရွိခိုးျငား၊ က်ိဳးကား ဘယ္သို႔ရွိသနည္း။
သာဓကသြင္း၊ ယံုမွားကင္း၊ ေျဖရွင္းေပးပါဘုရား။
( ရွင္သိဒၶိဗလ-ေျမာင္းျမျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မေဟာသဓာ၊ ဇာတ္ေတာ္မွာလွ်င္၊ မေဟာသဓာ၊ ေလာင္းအလ်ာက၊ ပရိဗၺာဇက၊ ေဘရီမအား၊ ညြတ္ခ-၀ပ္လွ်ိဳး၊ ရွိလွ်င္ခိုးခဲ့။
စံထိုးသမႈ၊ ထို၀တၳဳကို၊ စြဲရႈၾကည့္က၊ က်င့္သီလကို၊ ပဓာနထား၊ ရွိ၀ပ္တြား၏။
က်ားမ မေရြး၊ ရွိခိုးေရးကို၊ ဆေတြးၾကံကာ၊ ကင္းသကၤာသည္၊ ျမဲစြာမွတ္သားဖြယ္ပင္တည္း။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေမတၱာပို႔ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ေမတၱာပို႔သ႐ာ၌ အနက္အဓိပၸါယ္မသိဘဲ ပါဠိကုိသာ ရြတ္ဆို၍ ေမတၱာပို႔ပါက ၄င္းပို႔သေသာေမတၱာသည္ အစြမ္းတန္ခိုး ထက္-မထက္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ႏွင့္ အစြမ္းတန္ခိုးထက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ပို႔သရမည္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားက ေစတနာေမတၱာ ေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ျမတ္ႏိုး-ေျမာင္းျမ )

( ေျဖ )
ေမတၱာပို႔သရာတြင္ ပါဠိဘာသာ မတတ္ကၽြမ္းသူတို႔အဖို႔ မိမိတို႔မိခင္ဘာသာျဖင့္ ပို႔သသင့္ပါသည္။
ေမတၱာပို႔ရာတြင္ အေနာဓိသ (မရည္ရြယ္ဘဲ ပို႔သအပ္သူ) ၅-မ်ိဳး။
ၾသဓိသ (ရည္ရြယ္ပို႔သအပ္သူ) ၇-မ်ိဳးကို မူတည္၍
တု (ပါေစ) ၄-မ်ိဳးႏွင့္ စနစ္တက် ပို႔သရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

( က ) သတၱ၀ါအားလံုး။
သက္ရွိအားလံုး။
ထင္ရွားရွိအားလံုး။
ပုဂၢိဳလ္အားလံုး။
ခႏၶာကိုယ္ရွိသူအားလံုး။ ( အေနာဓိသ ၅-မ်ိဳး )

( ခ ) အမအားလံုး။
အဖိုအားလံုး။
အရိယာအားလံုး။
ပုထုဇဥ္အားလံုး။
နတ္ျဗဟၼာအားလံုး။
လူအားလံုး။
အပါယ္ဘံုသားအားလံုး။ ( ၾသဓိသ ၇-မ်ိဳး ) တို႔သည္

( ဂ ) ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ။
စိုးရိမ္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ။
မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေအာင္ ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
(တု-၄-မ်ိဴး ) ဟု ရိုးရိုး (အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာမပါ) ေမတၱာ ၄၈-ပါး။

ထို႔ေနာက္ ( ဃ ) အေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္။
အေနာက္မ်က္ႏွာအရပ္။
ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္။
ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္။
အေရွ႔ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္။
အေရွ႔ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္။
အေနာက္ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္။
အေနာက္ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္။
ေအာက္မ်က္ႏွာအရပ္။
အထက္မ်က္ႏွာအရပ္။
ဤအရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ၊ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ဤစၾကာ၀ဠာႏွင့္တကြ စၾက၀ဠာအနႏၲ၌ ရွိၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါအားလံုး အထက္ပါအတိုင္း ဆိုပါ။

ၾသဓိသ၊ အေနာဓိသ သတၱ၀ါ ၁၂-မ်ိဳး၊ ေမတၱာ ၄-မ်ိဳးႏွင့္ ေျမႇာက္ ၄၈-ေမတၱာ။
အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာႏွင့္ေျမႇာက္ ၄၈၀-ေမတၱာ။
အရပ္မ်က္ႏွာ မရည္ရြယ္ေသာ မူလ ၄၈-ပါးႏွင့္ ထပ္ေပါင္း ၅၂၈-ေမတၱာ။
ဤသို႔ ပါဠိမတတ္သူတို႔အဖို႔ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေမတၱာပို႔လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္အပ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( စြယ္ေတာ္ေလးဆူ )
အရွင္ဘုရား၊ စြယ္ေတာ္ေလးဆူအေၾကာင္း ဖတ္ရ၍ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူမွ ရယူၾကရေၾကာင္း ၾကည္ညိဳရပါသည္၊
ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မမူမီ အျခား အံေတာ္ သြားေတာ္မ်ား ရႏိုင္-မရႏိုင္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
သက္ေတာ္ ၈၀-မွ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသျဖင့္ ရမည္ဆိုက ရႏိုင္ရန္ရွိေၾကာင္း ၾကံစည္မိ၍ ေမးရပါသည္ဘုရား။
( ဦးေစာျဖဴ-စစ္ေတြ )

( ေျဖ ) ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ပါရမီ ၁၀-ပါး၊ အျပား ၃၀-တို႔ကို ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းဖူးခဲ့သျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္အထိ အသားအေရ တြန္႔လိပ္ျခင္း၊ ဆံေတာ္ျဖဴျခင္း၊ သြားေတာ္ က်ိဳးျခင္း မရွိ။
သက္တမ္း၏ ငါးပံု ေလးပံုအေရာက္ လူအေပါင္းတို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေနစဥ္မွာပင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေၾကာင္း
ဗုဒၶါနာမ ခ႑ိစၥာဒိ ဘာ၀ံ အပၸတြာ၀ ပဥၥိေမ အာယုေကာ႒ာေသ ဗဟုဇနႆ ပိယမနာပကာေလေယ၀ ပရိနိဗၺာယႏၲိ။ ( သံ-႒ ၃-၂၈၃ ) ဟု အ႒ကထာဆရာတို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ( အဂၤုတၱရ-႒၊ ဒီဃ-႒ တို႔တြင္လည္း အလားတူ ဆိုပါသည္။)
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရုပ္ရွင္ေတာ္ )
ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္-ဟူေသာ ေ၀ါဟာရျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ရုပ္ရွင္ေတာ္-၏ အဓိပၸါယ္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( သန္းလြင္-ျပြန္တန္ဆာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အလြန္သပၸါယ္ေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာေတာ္က လႈပ္ရွားေနသေယာင္၊ ဖူးေျမာ္သူတို႔ အျမင္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ျမင္ၾကရပါသည္။
ဥပမာ-ေျခာက္ထပ္ႀကီး ေလ်ာင္းေတာ္မူႀကီးသည္ မ်က္လံုးေတာ္ ၾကည္လင္လွသျဖင့္ မ်က္ေတာင္ပင္ ခတ္ေနသကဲ့သို႔ ထင္ရသည္။

ရခိုင္ျပည္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔ မဟာမုနိရုပ္ပြားေတာ္မွာ မ်က္ႏွာေတာ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေနသကဲ့သို႔ ထင္ရသည္။
မဟာႆြံသာရ ရုပ္ပြားေတာ္သည္လည္း တခါဖူး တမ်ိဳး၊ တပံုေတာ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္-ဟု ဆိုပါသည္။
က်ိဳက္ထိုျမိဳ႔ က်ိဳက္ေပါေလာ ရုပ္ပြားေတာ္၏ ညာဘက္နားထင္ေတာ္ရွိ မွည့္ရွင္ေတာ္မွာ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းေနတတ္သည္-ဟု ၾကားသိရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ထူးထူးျခားျခား သပၸါယ္ေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ရုပ္ရွင္ေတာ္-ဟု ေ၀ါဟာရ ျပဳၾကပါသည္၊ ထိုကဲ့သို႔ ရုပ္ရွင္ေတာ္ဟု အမည္ေတာ္ရေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတု ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သီလခံယူရာ၀ယ္ )
ဆရာေတာ္ ေျဖေစညႊန္းပါလို႔၊ ဒကာေတာ္ေတြ ေ၀လြန္းသည္မို႔၊ ေရႊေပခြန္းျမြက္ေစလို၊
အမ်ားအက်ိဳးေပမို႔၊ ပြားတိုးေစတနာျဖင့္၊ အေျဖလႊာ ေျဖကာေရးပါလို႔၊ စာေစာင္မွာ ပါေအာင္ေပးကာပ၊ ေမးႏွင့္ေျဖက္ို။
ညီမွ်မွန္စြာ ဆရာတပည့္ေတြတို႔၊ သီလခံရာ မကြာ အရွိပါဘဲ၊ ပါဠိလိုတဲ့ ေရွ႔ကဆို၊ ေနာက္က ထိုသို႔ လိုက္ေစျခင္း။
ပါဠိဉာဏ္ရွင္၊ စာရွိ ပန္ဆင္လ်က္၊ အမွန္ပင္ ကုသိုလ္ပြားေပလိမ့္၊ အမ်ားပါဠိေ၀းတို႔မွာ၊ ၾကက္တူေရြးစာေပသင္သို႔၊ နက္မျမင္ က်ိဳးမွာနည္းကာပ၊ ခ်ည္းႏွီး ျဖစ္မည္လားရယ္လို႔၊ ၾကံမ်ား ေတြေ၀မိတာမို႔၊ အေျဖလႊာ ေဖြရွာမိသူသို႔၊ ေထရ္ဆရာ ျပည္ရြာသိေအာင္၊ ညႇိ၍ေျဖရွင္း။
( ဦးျမင့္ေဆြ-ေညာင္ဦး )

( ေျဖ )
ထုတ္ျပစရာ သံုးရန္မမွားေစဖို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးစံမ်ားကိုလ၊ ခ်ံဳးျပန္ၾကားပါရ အေျဖလႊာ။
ေသခ်ာျပရလၽွင္၊ ေစတနာ ဓမၼေပမို႔၊ သရဏ သီလာ၌၊ ဤအခါ ခံယူမယ္ရယ္လို႔၊ ညီအညာ သံတူဟ,ကာပ၊ အၾကံယူ ကံဟူသမွ်ကိုလ၊ လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္မည္ဟု၊ သံၾကည္ၾကည္ ဆရာဆိုသို႔၊ ပါဠိလို ႏႈတ္ဆိုညႊန္း၊ ခြန္းဟေသခ်ာ။
သမာဒိယာမိဟု၊ ပါဠိက်ု ဆိုၾကပါေသာ္လဲ၊ စိတ္က ပဥၥသီ-ကိုလ၊ မိမိခံယူတယ္လို႔၊ အသိ၀ယ္ ျငိတြယ္ ထြန္းတာမို႔၊ ပတ္၀န္းက်င့္-ျပည့္စံုစြာ၊ တည္ပါ၏ သီလမ်ား။
သီလဟူသည္၊ ၾကည္ျမ ျဖဴစင္တည္၍၊ စိတ္တည္ၾကည္ ခံယူေရးေပမို႔၊ နက္ေပး ဓိပၸါယ္ မသိေပမယ့္၊ သမာဒိယာမိသာ ပဓာနေပမို႔၊ ဒကာေတာ္ အာေဘာ္မွ်ေအာင္၊ သေဘာက် မမွားေစဖို႔၊ ေဟာျပတရား။
********************************************************************************

( ေမး ) ( နတ္ကေတာ္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ ဇနီးမွာ တပည့္ေတာ္က စား၀တ္ေနမႈ ဖူလံုေအာင္ ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါလ်က္ နတ္ကေတာ္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္၊ ဘာေၾကာင့္ သည္အလုပ္ကို လုပ္ေနရသလဲ-ဟု ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ဘ၀ကံအေၾကာင္းတရားေပါ့-ဟု ေျဖပါသည္၊ အတင္းအက်ပ္ မေျပာလိုသျဖင့္ သူတပါးအေပၚ လိမ္လည္လွၿည့္ျဖား၍ မစားရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ ညႇာတာရန္သာ ဆံုးမမႈေပးႏိုင္ပါသည္၊ ၄င္းအလုပ္သည္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေစ၍ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ႏိုင္ပါသလားဘုရး၊ မလုပ္အပ္ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ပါသလား ဘုရား၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား။
( ဦးခင္ေမာင္စိုး-ေတာင္ဥကၠလာပ )

( ေျဖ ) နတ္ကေတာ္အလုပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ကပင္ ရွိပါသည္၊ နတ္ပူး၀င္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမကို ၀ရုဏီ-ဟု ေခၚသည္၊ ျဗဟၼဇာလသုတ္တြင္ ကုမာရိပဥႇာ-ေခၚ မိန္းကေလးတို႔ကိုယ္တြင္းသို႔ နတ္ကိုပူး၀င္ေစ၍ ေမးျမန္းေသာ အတတ္တမိ်ဳးရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။( ဒီ-႒ ၁-၉၁ )။

သို႔ေသာ္ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား ၀င္လာေလ့မရွိ၊ နတ္ညံ့မ်ားသာ ၀င္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ နတ္ကေတာ္တို႔ကလည္း နတ္မ၀င္ေသာ္လည္း နတ္၀င္ဟန္ ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ သံယုတၱနိကာယ္ နိဒါန၀ဂၢ အ႒ကထာတြင္ ဤမည္ေသာ ဤမည္ေသာ ပူေဇာ္မႈကိုျပဳလွ်င္ သင္တို႔အား ဤသို႔ ဤသို႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္လတံ့-ဟု လူအေပါင္းကို လွည့္ပတ္၍ ပန္းနံ႔သာစသည္ကိုယူကာ မဟုတ္မမွန္သည္ကို သိေစ၊ ၾကားေစ၍ လိမ္လည္ခဲ့သျဖင့္ အရုပ္ဆိုး အနံ႔မေကာင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျပိတၱာျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။( သံ-႒ ၂၊ ၂၀၄ )။

ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ကေတာ္အလုပ္မွာ မွန္ကန္မႈ နည္းပါး၊ လည္ဆယ္မႈ မ်ားျပား၍ အပါယ္ငရဲႏွင့္ နီးစပ္ေနသျဖင့္ အထူးသတိထား၍ လုပ္သင့္ေသာအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေမာကၠလူ ပါလည္းေကြး-ေရွးစာအေရး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔အရပ္တြင္ ေမြးစ ကေလးမ်ား ေရာဂါဘယ ကင္းရန္ ကေလးပုခက္တြင္
ဘုရားဟူက ေမာကၠလူ-၂၄၊ တရားဟူက ပါလည္ေကြး-၄၅၊ သံဃာဟူက သံခ်ပ္၀တ္-၆၇၊
ဓုတင္ေတရသကို က်င့္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟာကႆပ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါသည္၊ ေဘးရန္ဟူသမွ် လြဲေစ-ေရွာင္ေစ-ဟု ေရး၍ ဆြဲခ်ိတ္ေလ့ရွိပါသည္၊ ယင္းစာပါ ေမာကၠလူ၊ ပါလည္ေကြး၊ သံခ်ပ္၀တ္တို႔ႏွင့္ သခ်ၤာဂဏန္းတို႔ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( သန္းထက္-ခ်င္းတြင္း )

( ေျဖ )
ေမာကၠလူ-ဟူသည္မွာ ေမာက္လူဟု ဆိုသင့္လ်က္ က-ထည့္၍ ဆိုသည္။
ေမာက္လူမွာ ေရွးျမန္မာစစ္သူႀကီးတို႔ ေဆာင္းရေသာ စစ္ခေမာက္ျဖစ္သည္။
၂၄-မွာ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားမွ ကႆပျမတ္စြာဘုရားအထိ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ေတြ႔ၾကံဳဆုပန္ခဲ့ေသာ ဘုရား ၂၄-ဆူ ျဖစ္ပါသည္။

ပါလည္ေကြး ဆိုသည္မွာ စစ္သူႀကီးတို႔ ပခံုးႏွစ္ဖက္ကို အုပ္၍ လည္ကို ေကြး၀ိုက္ဆင္သထားေသာ အဆင္တန္ဆာျဖစ္၍ ၄၅-မွာ ပထမေဗာဓိ ၁၅-၀ါ၊ ဒုတိယေဗာဓိ ၁၅-၀ါႏွင့္ တတိယေဗာဓိ ၁၅-၀ါ
ေပါင္း ၄၅-၀ါတြင္ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားဟု ဆိုလိုပါသည္။

သံခ်ပ္၀တ္မွာ ယင္းစစ္သူႀကီးတို႔ကိုယ္တြင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ သံခ်ပ္အက်ႌကို ဆိုလို၍
၆၇-မွာ ျမတ္စြာဘုရား ပထမ၀ါတြင္ အတူ၀ါဆိုၾကေသာ ပဥၥ၀ဂၢီ ၅-ဦးႏွင့္ အရွင္ယသ စေသာ ရဟႏၲာ ၅၅-ပါး၊ ေပါင္း ရဟႏၲာ ၆၀၊ ထို႔ေနာက္ ဘုရားကိုးဆူကပ္ရာတြင္ ပါေသာ ရဟႏၲာ ၈-ပါးတြင္ ပဥၥ၀ဂၢီ၌ ပါျပီးေသာ ရွင္ေကာ႑ညကို ႏုတ္၍ ၇-ပါးထည့္ကာ ၆၇-ပါးကို ဆိုပါသည္။

အိမ္တြင္လည္း အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ နတ္ဆိုး, စုန္း, သရဲတို႔ မ၀င္၀ံ႔ေအာင္ ထန္းရြက္ကို သန္လ်က္ပံုလွီးကာ ၄င္းစာမ်ားကို ေရး၍ ဆြဲခ်ိတ္ရံုမက ခရီးသြားရာတြင္လည္း ရွင္မဟာကႆပ ၾကြလာေတာ္မူသည္-ဟု ျပင္၍ ဆိုရသည္ဟု ေ၀ါဟာရ၀ိပလႅာသလကၡဏဒီပကက်မ္းတြင္ ဆိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု စက္တင္ဘာလ )

No comments: