Monday, April 6, 2009

ဟာသ ( ၆ )

( မမွတ္မိေတာ့ပါျပီ )

ရုပ္ရွင္မင္းသမီးတေယာက္သည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ရံုးသို႕ ေရာက္လာျပီး လက္ထပ္ခြင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသည္၊

အရာရွိက ေမးခြန္းေတြ ေမးသည္၊

ခင္ဗ်ား အရင္က လက္ထပ္ခဲ့ဘူးသလား၊ လက္ထပ္ခဲ့ဘူးတယ္ဆိုရင္ ဘယ္မွာလဲ၊ ဘယ္တုန္းကလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔လဲ၊

မင္းသမီးက ျပန္ေျဖလိုက္၏၊

ကၽြန္မလက္ထပ္ခြင့္လိုင္စင္ လာေလွ်ာက္တာရွင့္၊ မွတ္ဉာဏ္အစစ္ေဆးခံဖို႔လာတာမဟုတ္ဘူး။

No comments: