Tuesday, April 7, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄၈ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဂတိငါးပါးႏွင့္ အမွ်ေ၀မႈ )
လူတဦးတေယာက္ ဘ၀တပါးသို႔ ေျပာင္းသြားသည့္အခါ ဂတိငါးပါးရွိသည့္အနက္ ေပတဂတိေရာက္မွ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၏ အဖို႔ဘာဂကို အမွ်ေပးေ၀၍ ရရွိျပီး အျခားဂတိသို႔ေရာက္လွ်င္ အမွ်ေပးေ၀၍ မရဟု သိရပါသည္ ဘုရား၊ အမွ်ေ၀စာတမ္း ဆိုသည့္အခါမွာမူ သံုးဆယ့္တဘံုအတြင္းမွာရွိေသာ သတၱ၀ါတို႔အား အမွ်ေပးေ၀ပါ၏-ဟု ဆိုပါသည္၊
ေပတဂတိမွတပါး သံုးဆယ့္တဘံုသားမ်ားလည္း အမွ်ရႏိုင္သည္ဟု သက္ေရာက္ေနပါသည္၊ စကားႏွစ္ရပ္ ဆန္႔က်င္ေနပါသျဖင့္ အဆင္ေခ်ာေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေစာေဖာ့ထူး-ကရင္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
သတၱ၀ါတဦး (လူတဦးတေယာက္) ကြယ္လြန္သည့္အခါ ၄င္းအားရည္ညြန္း၍ လွဴဒါန္း အမွ်ေ၀ရာ၌ ကြယ္လြန္သူ ေပတဂတိ (ပရဒတၱဴပ ဇီ၀ိတေပတဘ၀) သို႔ ေရာက္ေနမွသာ အမွ်ေ၀သည္ကို သာဓုေခၚႏိုင္၍ အလွဴအဖို႔ကို ရႏိုင္သည္မွာ မွန္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ အမွ်ေ၀ျခင္း ( ပတၱိဒါနကုသိုလ္ ) ကို မည္သူမဆို သာဓုေခၚျခင္း (ပတၱာႏုေမာဒန ကုသိုလ္) ျဖင့္ ထပ္တူ ရႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ-ကြယ္လြန္သူအတြက္ ဆြမ္းသြတ္၍ အမွ်ေ၀ရာ ကြယ္လြန္သူမွာ သာဓုမေခၚႏိုင္ေသာဂတိ (နိရယဂတိစသည္) သို႔ ေရာက္ေန၍ သာဓုမေခၚႏိုင္သျဖင့္ ကုသုိလ္အဖို႔ကို မရႏိုင္ပါ၊
သို႔ေသာ္လည္း သာဓုေခၚႏိုင္ေသာ လူနတ္မ်ား အမွ်ေ၀သံၾကား၍ သာဓုေခၚလွ်င္ ကုသိုလ္အဖို႔ကို ရပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားၾကားသမွ် အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္-ဟု ဆိုပါသည္၊

ေၾကးစည္ေခါင္းေလာင္း ထိုး၍လည္း အေ၀းမွၾကားသိ၍ သာဓုေခၚႏိုင္ရန္ အမွ်ေ၀ၾကရပါသည္၊ အမွ်ေ၀ျခင္းမွာ ဘ၀တပါးသို႔ ေျပာင္းသြားသူ တဦးအတြက္သာ မဟုတ္၊ သံုးဆယ့္တဘံု၌ ရွိသမွ် ၾကားသမွ် သတၱ၀ါမွန္သမွ်အား ရည္ရြယ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကာေမသုမိစၦာစာရ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး )
အရွင္ဘုရား၊ အမ်ိဳးသမီးမမ်ား ကာေမသုမိစၦာစာရကံထိုက္လွ်င္ ငရဲတြင္ မည္သို႔ ခံစားရပါသလဲဘုရား၊ ေနာက္ဘ၀တြင္ မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား၊ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဥပမာေပး၍ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဇာ္လင္းထြန္း-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ကာေမသုမိစၦာစာရကံေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ငရဲခံရပံုကို ေနမိဇာတ္ ( ဇာတက႒ကထာ ၆-၁၄၂ ) ၌ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ရွိသည္၊ ယင္းကို ဦးၾသဘာသက ေနမိဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၀တၳဳတြင္ နတ္၏ ရထားမွဴးျဖစ္ေသာ မာတလိနတ္သား၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရွိေသာ ဤငရဲ၌လည္း တကြဲတျပားပင္ ေယာက်္ားတေယာက္မွ် မခံရ၊

ဤမိန္းမအမ်ားတို႔သည္ ႏြားသတ္ရာအရပ္တို႔၌ ေခါင္းျပတ္၍ ေသြးလိမ္းက်ံေသာ ႏြားတို႔ကဲ့သို႔
အခ်ိဳ႔ေသာ္ ကိုယ္လည္း အျပတ္ျပတ္ အပိုင္းပိုင္း၊ အခ်ိဳ႔လည္း အယြင္းယြင္း၊ အေပါက္ေပါက္၊ ခါးေအာက္ကိုယ္အေနလည္း သံေျမထဲသို႔ ျမႇဳပ္သိပ္လ်က္ ေျခထိတ္ခတ္ေသာအတူ၊ ပူျပင္းက်င္နာ ေ၀ဒနာအဟုန္တို႔ေၾကာင့္ လက္စံုထိပ္ျပင္တင္ထား၍ ဟစ္ေအာ္ကာ ကိုးကြယ္ရာမသိ ရွိစဥ္တုန္းတြင္ပင္ ေတာင္လံုး၊ ကမ္းလံုးလိမ့္သကဲ့သို႔ သိမ့္သိမ့္သဲသဲ ရဲရဲေတာက္ေသာ သံလံုးႀကီးမ်ားစြာ ေလးျဖာေသာအရပ္က အထပ္ထပ္ အဖန္ဖန္ အလွည္းခံရ၍ သံေျမျပင္သို႔ လိမ့္လာတတ္သျဖင့္ ေျခာက္တပ္ေသာ မုန္ညင္းေစ့ကို ေမႊနင္း၍ ႀကိတ္သကဲ့သို႔ အစိတ္စိတ္အမႈန္႔မႈန္႔ ေၾကရွာၾကပါျပီ။

မေသဘဲတဖန္ ရွင္ျပန္တံုတလဲလဲ ခံျမဲကို မစြန္႔ရ၊ ထိုမိန္းမ ငရဲသူအေပါင္းတို႔၌ မေကာင္းေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာ ျပင္းစြာလွ၏တကား-ဟု အျမင္ကို မိန္႔ၾကား၍
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ငရဲခံေနရသနည္းဟု ေနမိမင္းႀကီးက ေမး၍ မာတလိ နတ္သားက ဤမိန္းမတို႔သည္ လူ႔ဘ၀က မိမိလင္မွတပါး အျခားေယာက္်ားတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္မိျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ ငရဲခံေနရေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္၊ ထိုငရဲ၌ ႏွစ္ေပါင္း သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ငရဲခံရ၍ ငရဲမွလြတ္ေသာ္ အေရျပားမရွိ၊ အသားအတိ ေသြးသံရဲရဲကိုယ္ျဖင့္ ျပိတၱာမမ်ားျဖစ္၍ ဆူးေတာထဲတြင္ေနရပံု၊ မွက္ျခင္ရဲတို႔ ကိုက္ခဲ၍ လြန္ကဲျပင္းျပစြာ ဒုကၡခံရပံု စသည္ ရွိေသးသည္၊ ထိုထိုစာမ်ား အထူးအားျဖင့္ နရသာသနက်မ္း၊ သံေ၀ဂ၀တၳဳ ဒီပနီႏွင့္ ေပတ၀တၳဳ စသည္တို႔ကို ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါေသးသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အလွဴ ေရစက္ခ်ျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ အလွဴျပဳလုပ္ျပီး ေရစက္မခ်ႏိုင္ပါက ထိုအလွဴအတြက္ အထေျမာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါရဲ႔လားဘုရား၊ ကုသိုလ္အျပည့္အ၀ ရပါမည္လားဘုရား၊ အျခားတေယာက္က ကိုယ္စား ေရစက္ခ်ေပးျခင္းျပဳလုပ္၍ ရပါမည္လားဘုရား၊ ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ေဒၚသန္းေဆြ-စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ေရစက္ခ်ျခင္းမွာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အမွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ဒါနမႈျပဳရာ၌ အလွဴ၀တၳဳသည္ အလွဴရွင္၏ လက္မွ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ လက္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ပင္ အလွဴအထေျမာက္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ကိုဆုေတာင္း၍ ဒါနျပဳမွသာလွ်င္ မိမိ၏ဒါနသည္ ပါရမီဒါနျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အနည္းဆံုး-ဣဒံ ေမ ပုညံ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတု-ဟူ၍ ဆုေတာင္းလ်က္ အမွ်ေ၀မွသာလွ်င္ ပတၱိဒါနျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အနည္းဆံုး ဣဒံ ေမ ပုညဘာဂံ သဗၺသတၱာနံ ေဒမ-ဟူ၍ အမွ်ေ၀လ်က္ ဒါနအလွဴကို အဆံုးသတ္ၾကစျမဲ ျဖစ္ပါသည္၊ ဆုေတာင္းျခင္း။ အမွ်ေ၀ျခင္းတို႔မွာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္၍ အျခားတေယာက္အား ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေစျခင္းမွာ အဆင္ေျပလွပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဒုလႅဘရဟန္း ျပဳရာတြင္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား ျပည့္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ဒုလႅဘရဟန္း ျပဳၾကရာတြင္-
၁။ ပင္စင္လစာရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရဟန္းျပဳျခင္း။
၂။ ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရယူ၍ ရဟန္းျပဳျခင္း။
၃။ အျခားအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ယူရျပီး ရဟန္းျပဳျခင္း။
၄။ အထက္တာ၀န္ရွိသူ အႀကီးအကဲမွ ရဟန္း၀တ္ခ်ိန္မ်ားကို တာ၀န္ခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး၍ ရဟန္း၀တ္ေစျခင္း- မ်ားတြင္ ၀ိနည္းေတာ္အရ မည့္သည့္ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ ထိုက္၍၊ မည္သည့္ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ မထိုက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ဦးသစ္လြင္-ဒဂံုျမိဳ႔သစ္ေျမာက္ပိုင္း )

( ေျဖ )
ရဟန္းခံရာ၌ ရဟန္းေလာင္းအား ေမးစစ္ရာတြင္-
မင္းခစားေယာက်္ား မဟုတ္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ-ဟူေသာ အခ်က္တခ်က္ပါ၏၊ ယင္းမွာ အခ်ိဳ႔မင္းခစား ေယာက်္ားတို႔သည္ မည္သည့္ခြင့္မွ်မယူဘဲ ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္၍ ရဟန္းခံၾက၏။ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ တရား အားထုတ္ၾက၏၊ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ တာ၀န္မွထြက္ခြါလာသူ၊ တာ၀န္ရွိလ်က္ လစ္ထြက္လာသူ-ဟူ၍ မင္းမိန္႔ျဖင့္ ၄င္းရဟန္းတို႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမႈမ်ိဳး ဘုရားလက္ထက္၌ ျဖစ္ေပၚဖူး၍ ဤသို႔ေမးစိစစ္ျပီး မင္းခစားမဟုတ္၊ ဟုတ္ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံမွ အခြင့္ခံ ထြက္လာသူ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ရဟန္း၀တ္ေပးၾကပါသည္။ ရဟန္းခံေပးၾကပါသည္၊

ျပႆနာရွင္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္ေလးခ်က္လံုးကပင္ တာ၀န္မွလြတ္၍ ျငိစြန္းမႈကင္းသျဖင့္ ရဟန္းခံႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ရဟန္းျပဳထိုက္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ျမင္းေခါင္းဖမ်က္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေရွးက ေခၚေ၀ၚေသာ ေ၀ါဟာရအခ်ိဳ႔ကို နားမလည္ပါ၍ ရွင္းျပေစလိုပါသည္၊
ျမတ္စြာဘုရား၏ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ဆိုရာ၌ ဧဏိမည္ေသာ သား၏ ျမင္းေခါင္းကဲ့သို႔ ျမင္းေခါင္းေတာ္၊
ျမင့္ေသာ ဖမ်က္ေတာ္-ဟုဆိုရာ ျမင္းေခါင္း-ဖမ်က္ ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။
( ႏုႏုခင္-ကရင္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
ျမင္းေခါင္း-ဟူသည္မွာ ယခု ေျခသလံုးဟူေသာ အစိတ္အပိုင္းကို ဆိုပါသည္၊
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သလံုးျမင္းေခါင္းႏွင့္ ရင္း၍ ဆြမ္းခံစားျခင္း-ဟု အသံုးတြင္က်ယ္စြာ သံုးႏႈန္းလ်က္ရွိသည္။

ဖမ်က္-ဟူသည္မွာ ဖေနာင့္၏အထက္ ေျခမ်က္စိေခၚေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္၊
ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ဖမ်က္၊ န၊ ဖေနာင့္အထက္ ေျခမ်က္စိႏွစ္ခု ၀န္းက်င္ေနရာ-ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု ေမလ )

No comments: