Thursday, April 16, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၂ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( က်ိဳး, ေပါက္, ေျပာက္, က်ား )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ သီလခံယူရာ၌ မက်ိဳး, မေပါက္, မေျပာက္, မက်ားရေအာင္ အထူးသတိထား၍ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါကုန္ေလာ့-ဟု သတိေပးၾကပါသည္၊ ထိုသီလ က်ိဳး, ေပါက္, ေျပာက္, က်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးထြန္းေရႊ-သထံု )

( ေျဖ )
က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေျပာက္၊ က်ားကို ပါဠိလို ခ႑ံ၊ ဆိဒၵံ၊ သဗလံ၊ ကမၼာသံ-ဟု ဆိုပါသည္။
( ၀ိသုဒၶိမဂ္ ၁-၄၈ )တြင္ ယင္းအဓိပၸါယ္မ်ားကို အက်ယ္ရွင္းျပထားပါသည္၊
ရွစ္ပါးသီလ ဆိုၾကပါစို႔ အစသီလ ပါဏာတိပါတ ျဖစ္ေစ၊ အဆံုးသီလ ဥစၥာသယန မဟာသယန ျဖစ္ေစ၊ သိကၡာပုဒ္ တပါးပါး ပ်က္သြားက တုတ္ေတာင္ေ၀ွးတြင္ အဖ်ားပိုင္းက၄င္း၊ အဆံုးပိုင္းက၄င္း၊ က်ိဳးသြားသကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ က်ိဳးသည္-ဟု ဆိုပါသည္။

အလယ္မွ သိကၡာပုဒ္တပါး ပ်က္သြားက ( ဥပမာ-အဒိႏၷာဒါန )။
၀တ္ထားေသာပုဆိုး၌ အေပါက္တေပါက္ ေပါက္သြားသကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ေပါက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အလယ္မွပင္ တပါးေက်ာ္၊ ႏွစ္ပါးေက်ာ္ ႏွစ္ခု၊ သံုးခု ( ဥပမာ-အဒိႏၷာဒါန၊ မုသာ၀ါဒ၊ ၀ိကာလေဘာဇန ) ပ်က္သြားလွ်င္ ႏြားမေျပာက္၏ ခႏၶာကိုယ္မွ အေျပာက္ေျပာက္မ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ေျပာက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အလယ္မွ ႏွစ္ပါးစီ သံုးပါးစီ ဆက္တိုက္ ( ဥပမာ-အဒိႏၷာဒါန-ကာေမသုမိစၧာစာရ။
သုရာေမရယ-၀ိကာလေဘာဇန ) ပ်က္လွ်င္ က်ား၏ ခႏၶာကိုယ္၌ အစင္းေၾကာင္းႀကီးပမာ ျဖစ္၍ က်ားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤသို႔လွ်င္ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေျပာက္၊ က်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို မွတ္သား၍ သီလကို မက်ိဳး၊ မေပါက္၊ မေျပာက္၊ မက်ားေအာင္၊ ၀ါ-တပါးမွ ညႇိဳးႏြမ္းက်ိဳးပ်က္ျခင္း မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သတိျပဳရပါမည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကိုးပါးသီလ ၀ိ၀ါဒ )
က်မ္းဂန္မ်ား၌ လူတို႔ ခံယူေဆာက္တည္အပ္ေသာ သီလသည္ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလသာ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္ အရွင္ဘုရား၊ ယခု ကိုးပါးသီလဟု ထင္ရွားလ်က္ ရွိပါသည္၊ န၀ဂၤုေပါသထသုတ္ေတာ္၌ ကိုးခုေျမာက္ ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ-စေသာ အဆံုးအဂၤါကို ခံယူေဆာက္တည္ရမည္မဟုတ္၊ ပြားမ်ားရမည္ဟုသာ ဆိုပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္သားႏိုင္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါ ဘုရား။
( ေဖေမာင္တင္-ေအာင္သိဒၶိ၊ သမိုင္း )

( ေျဖ )
ဤန၀ဂၤ ဥပုသ္သည္ ( ရဟန္းတို႔ အဂၤါကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ဥပုသ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ အက်ိဳးရွိ၏) -စသည္ျဖင့္ အဂၤုတၱရနိကာယ န၀ကနိပါတ္၌ လာ၏၊ အ႒ကထာ၌လည္း ေ၀ေနယ်တို႔ အလိုဆႏၵ၏ အစြမ္းျဖင့္ ေမတၱာဘာ၀နာကိုထည့္၍ အဂၤါကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူ၏ ဟူ၍လာသည္။

ထိုေမတၱာဘာ၀နာကို အသီးအျခား ေဆာက္တည္ရျခင္းမရွိ၊ ထိုေမတၱာဘာ၀နာကို တခုေသာ အစိတ္အဂၤါျပဳ၍ ေ၀ေနယ်တို႔ အလိုဆႏၵ၏အစြမ္းျဖင့္ န၀ဂၤဥပုသ္ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူသကဲ့သို႔ ဗုဒၶါႏုႆတိ စသည္တို႔တြင္လည္း တပါးပါးကို အစိတ္အဂၤါျပဳ၍ ဗုဒၶါႏုႆတိျဖင့္ မွတ္သားအပ္ေသာ န၀ဂၤဥပုသ္ စသည္ကိုလည္း ဆိုသင့္၏။

ထိုကိုပင္ ရည္ရြယ္၍ အ႒ကထာ၌ ေ၀ေနယ်တို႔ အလိုဆႏၵ၏ အစြမ္းျဖင့္ ေမတၱာဘာ၀နာကိုထည့္၍-ဟု မိန္႔ဆို၏၊ ေမတၱာသည္ အဗ်ာပါဒ မေနာကံ ျဖစ္သည့္ ၀ိရတီမဟုတ္ေသာ (ေစတသိက) သီလတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္း ေမတၱာဘာ၀နာျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ဥပုသ္ကို န၀ဂၤဥပုသ္ဟူ၍ ဆိုသင့္သည္သာဟု မွတ္အပ္၏။ အကယ္၍ ရိုေသေလးစားျခင္းငွါ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာသူ၏ အထံ၌ ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံလိုသည္ျဖစ္အံ့ (သဗၺသေတၱသု ယထာဗလံ ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ ဖရိတြာ ၀ိဟရာမိ) -အလံုးေသာသတၱ၀ါတို႔၌ အစြမ္းသတၱိအားေလ်ာ္စြာ ေမတၱာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ျဖန္႔၍ေနပါအံ့-ဟုဆိုလွ်င္ အျပစ္တစံုတရာမရွိ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ခ်ီးမြမ္းသင့္သည္သာတည္း။
(အဘယာရာမ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအျဖတ္မွ လိုရင္းေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္)
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အျခားစၾကာ၀ဠာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား )
၁။ ဤစၾကာ၀ဠာမွတပါး အျခားစၾကာ၀ဠာတြင္ ဘုရားရွင္မ်ား မပြင့္ဟူ၍ ၾကားသိရဖူးပါသည္၊ က်မ္းအေထာက္အထား သိလိုပါသည္ဘုရား။

၂။ ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ အျခားစၾကာ၀ဠာသို႔ ၾကြေရာက္၍ တရာေဟာေတာ္မူျခင္း ရွိ-မရွိႏွင့္ ရွိလွ်င္ က်မ္းစာအေထာက္အထား သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ကိုတင္ေအး-စစ္ေတြျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
၁။ ဤစၾကာ၀ဠာမွတပါး အျခားမည္သည့္ စၾက၀ဠာတြင္မွ ဘုရားမပြင့္ပါ။
ထိုအေၾကာင္းကို ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္ (အဘိ ၂၊ ၃၄၉) ၄င္းအဖြင့္ သေမၼာအ႒ကထာ (အဘိ-႒ ၂၊၄၁၈) တို႔ႏွင့္
မိလိႏၵပဥႇာ ပါဠိေတာ္ ( ဥႇ-၁၁၊၂၃)တို႔တြင္ ပါဠိအေထာက္အထားမ်ား အက်ယ္သိႏိုင္ပါသည္။

၂။ အျခားစၾက၀ဠာသို႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ၾကြ၍ တရားေဟာေတာ္မူေလ့ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အကၽြတ္တရားကား မရႏိုင္၊ ၀ါသနာမွ်သာျဖစ္၍ ေနာင္ဘ၀တြင္ ဤစၾက၀ဠာ၌ျဖစ္၍ အကၽြတ္တရား ရႏိုင္ေၾကာင္း စာမ်ားတြင္ ဆိုပါသည္၊
၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂၢပါဠိ (ဒီ ၂၊ ၉၂) ၄င္းအဖြင့္ (ဒီ-႒ ၂၊ ၁၅၀)။
မူလပဏၰာသပါဠိ (မ ၁၊ ၁၀၄) ၄င္းအဖြင့္ (မ ၂၊ ၁-၃၃၉)။
အဂၤုတၱရပါဠိ (အံ ၃၊ ၁၂၇) ၄င္းအဖြင့္ (အံ-႒ ၃၊ ၂၄၆) တို႔၌ ၾကည့္ရႈပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သံတြဲႏွင့္ စက္ေတာ္ရာ )
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ယခင္အေခၚ ဒြါရာ၀တီ၊ ယခု သံတြဲျမိဳ႔သည္ ဃဋပ႑ိတဇာတ္ေတာ္လာ ဒါြရာ၀တီ ဟုတ္-မဟုတ္

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မင္းဘူးနယ္တြင္ရွိေသာ စက္ေတာ္ရာႏွစ္ဆူသည္ သစၥဗႏၶ မုဆိုးေတာင္းပန္၍ ခ်ေပးေသာ ဗုဒၶစက္ေတာ္ရာမ်ား ဟုတ္-မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား။
( ေအးေဖ-သံတြဲ )

( ေျဖ )
၁။ သူ႔ရန္သူၾကံ၊ မိုးသို႔ပ်ံ၊ နာမံ ဘယ္ျမိဳ႔ ဘယ္ေၾကာင့္နည္း-ဟူေသာ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္ ပုစၧာကို က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ ေျဖဆိုရာတြင္ ဃဋပ႑ိတဇာတ္ကို ေဖာ္ျပ၍ ယခု သံတြဲျမိဳ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။

၂။ စက္ေတာ္ရာႏွစ္ဆူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့သာသနာ၀င္က်မ္းမ်ား၊ ရာဇ၀င္က်မ္းမ်ား၊ သမိုင္းက်မ္းမ်ားတြင္ မင္းဘူးနယ္ရွိ မန္းစက္ေတာ္ရာကိုပင္ အညီအညြတ္ ျပဆိုထား၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာပင္ ထိုအတိုင္း မွတ္ယူထားၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ သုေတသနက်မ္းမ်ားတြင္မူ တိုင္းအမည္ အပရႏၲ၊ သို႔မဟုတ္-သုနာပရႏၲတိုင္း၊ ေရွးျမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္းအမည္ သုပၸါရက၊
ေရွးအရံျမိဳ႔အမည္ ၀ါဏိဇဂါမ၊
တည္ရာဌာနကား နမၸဒါျမစ္ႏွင့္ ပစၧိမဃာဋ္ ေတာင္အတြင္း ဘံုေဘျမိဳ႔ေျမာက္ ထာနာ (သာန) စီရင္စုႏွင့္
သုရထ (စုရတ္) စီရင္စုနယ္ပယ္မ်ား၌ တည္သည္-ဟု (ဗုဒၶသာသန ပထ၀ီ၀င္က်မ္း၌) ဆိုေလသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သီလတပါးပါး ပ်က္ခဲ့ေသာ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ငါးပါးသီလႏွင့္ အျခားသီလမ်ား ေဆာက္တည္ရာတြင္ သီလတပါးပါး ပ်က္ခဲ့ေသာ္ ယင္းသီလတပါးသာလွ်င္ ပ်က္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ အားလံုး ပ်က္ပါသလား သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးေစာထြန္း-ဇီဇ၀ါရပ္-က်ိဳကၡမီ )

( ေျဖ )
ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ တို႔ကို ခံယူရာ၌ တပါးစီမခံယူဘဲ ေပါင္း၍ ( ပဥၥသီလံ သမာဒိယာမိ-
အ႒ဂၤသီလံ သမာဒိယာမိ-) ဟူ၍ တေပါင္းတည္း ခံယူေဆာက္တည္လွ်င္ သိကၡာပုဒ္တပါး ပ်က္ျပားခဲ့သည္ရွိေသာ္ အားလံုးပင္ ပ်က္ကုန္ေတာ့သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆာက္တည္ျခင္း မျပားေသာေၾကာင့္ပင္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ တပါးကို လြန္က်ဴး၍ အကုန္လံုးပင္ ပ်က္ေသာ္လည္း လြန္က်ဴးရာသိကၡာပုဒ္ တပါးသာလွ်င္ ကမၼပထသို႔ေရာက္၍ ကံထိုက္၏။ တျခားသိကၡာပုဒ္မ်ား ကံမထိုက္ဟု မွတ္သင့္သည္၊

ဥပမာ-
ငါးပါးသီလကို တေပါင္းတည္း ေဆာက္တည္ထားျပီး သူ႔အသက္ကို သတ္မိရာ၌ ငါးပါးလံုးပ်က္ေသာ္လည္း ပါဏာတိပါတသာ ကမၼပထ ေျမာက္၍ အသက္သတ္မႈအတြက္သာ ငရဲႀကီးႏိုင္၏။
က်န္ေလးပါး ကမၼပထ မေျမာက္။( ခုဒၵကပါဌ ၁၊ ၁၉ ) ထို႔ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလျဖစ္ေစ၊ ရွစ္ပါးသီလျဖစ္ေစ၊ ယခုေခတ္ အသံုးအတိုင္း တပါးစီဆို၍ ခံယူေဆာက္တည္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သြားေရာဂါရွင္တို႔အတြက္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္တြင္ မ်က္စိေရာဂါရွင္တို႔ ဘုရားရွိခိုးရန္ စကၡဳေတာ္ငါးပါး ဘုရားရွိခိုး ဂါထာ၊ နားေရာဂါရွင္တို႔ ဘုရားရွိခိုးရန္ ဒိဗၺေသာတ အဘိညာဥ္ ရွိခိုးဂါထာမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ထားပါသည္၊
တပည့္ေတာ္မသည္ သြားေရာဂါကို အျမဲခံစားေနရ၍ သြားေတာ္ေလးဆယ္ ရွိခိုးေသာဂါထာတပုဒ္ ဤစာေစာင္မွ ေဖာ္ျပခ်ီးျမႇင့္ေပးေတာ္မူပါ ဆရာေတာ္ဘုရား။
( မဇင္သူ-ေမာ္လျမိဳင္၊ မစန္းစန္း၀င္း-တနသၤာရီတိုင္း )

( ေျဖ )
ေရွးဆရာႀကီးတို႔ ျပဳစုထားေသာ သြားေတာ္ေလးဆယ္ ဘုရားရွိခိုး ဂါထာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
နံနက္အိပ္ရာထႏွင့္ ည အိပ္ရာ၀င္ တေခါက္စီ ဘုရားရွိခိုးပါ။

သတိ ဂတိ ဓီတိမႏၲံ ၊ သႏၲံ ဒႏၲံ သုခါ၀ဟံ ။
စတၱာလီသ သမဒႏၲံ ၊ ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ သာဒရံ ။

သတိ ဂတိ ဓီတိမႏၲံ-သတိျမဲအင္၊ ဉာဏ္ထူးလ်င္၍၊ ၾကည္လင္စြာဘိ၊ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိေတာ္လည္း ရွိေတာ္မူထေသာ၊
သႏၲံ-ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္း၊ စိတ္၀မ္းၾကည္လင္ေတာ္မူေသာ၊
ဒႏၲံ-ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၊ ျပကေတ့ ႏူးညံ့ေသာ၊ စိတ္ရွိေတာ္မူေသာ၊
သုခါ၀ဟံ-လူနတ္ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါတို႔၊ ခ်မ္းသာေလေအာင္၊ အစဥ္ရြက္ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ၊
စတၱာလီသ သမဒႏၲံ-စြယ္ေတာ္ေလးဆူ၊ ပါ၀င္မူ၍၊ စင္ျဖဴတင့္တယ္၊ အမွ်ေလးဆယ္ေသာ၊ ျပည့္ၾကြယ္ၾကံ့ခိုင္၊ ပုလဲဆိုင္ ပုလဲေသြးကဲ့သို႔၊ ျဖဴေဖြးေသာ သြားေတာ္ျမတ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊
ဗုဒၶံ-သစၥာေလးပါး၊ တရားသိျမင္၊ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို၊
အဟံ-(သြားေ၀ဒနာ၊ ခံရပါ၍၊ က်င္နာခံခက္၊ ဆင္းရဲဖက္၍၊ ေနရပါေသာ) ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
သာဒရံ-ရိုေသေလးစား ဦးညြတ္တြားလ်က္၊ စိတ္ထားၾကည္လင္၊ ဦးေတာ္တင္လ်က္၊
၀ႏၵာမိ-လက္ဆယ္စံုမိုး ပ်ပ္၀ပ္က်ိဳးလ်က္ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု ေအာက္တိုဘာလ )

No comments: