Wednesday, April 1, 2009

ကံ ကံ၏အက်ိဳး ( ၄၂ )

( သံသရာ၀ဋ္ )

ကိုဘသည္ ေခြးေမြး၀ါသနာပါသူတဦး ျဖစ္သည္၊
သူ႔အိမ္တြင္ တေကာင္ေသ၊ တေကာင္ေမြး စနစ္ျဖင့္ ေခြးမ်ားကို အလ်ဥ္မျပတ္ ေမြးထားေလ့ရွိ၏။
သူ႔ေခြးမ်ားက ကေလးျမင္လွ်င္ လိုက္ဆြဲတတ္သည့္ အက်င့္ဆိုး ရွိေနခဲ့သည္။
သည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးမိဘရွင္မ်ားက ကိုဘကို ေခြးမေမြးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္၊
ကိုဘက လက္မခံခဲ့၊
ေခြးမ်က္စိေနာက္ေအာင္ လုပ္ေတာ့ ကိုက္မွာေပါ့၊ ကိုယ့္ကေလးကို ႏိုင္ေအာင္ထိန္းပါ-ဟု တု႔ံျပန္ကာ မသိသလို ျပဳမူေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။
တေန႔တြင္ အရပ္ထဲမွ ကေလးတဦးကို ကိုဘေမြးထားေသာ ေခြးတေကာင္က ထြက္ကိုက္သည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးရွင္မိဘမ်ားက ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားကို တိုင္တန္းခဲ့သည္၊
က်ဳပ္ ေမြးထားတဲ့ေခြးလို႔ ေျပာရေအာင္ က်ဳပ္က ေခြးကို မွတ္ပံုတင္ထားတာမွ မဟုတ္ဘဲ-ကိုဘက လူႀကီးမ်ား ေရွ႔တြင္ တင္းတင္းမာမာ ေျပာကာ ျငင္းဆန္လိုက္၏။

မ်ားမၾကာမီတြင္ ျဖစ္၏၊
ကိုဘ၏ကေလး ေက်ာင္းတက္အသြားတြင္ ေခြးမ်ားလိုက္ဆြဲ၍ ကေလးမွာ ႀကီးစြာ ဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္။
ကေလးကို ေခြးလိုက္ဆြဲစဥ္က အနီးအနားရွိ အိမ္မ်ားမွာ အလုပ္ဆင္းသြားၾက၍ ကယ္မည့္သူမရွိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားႏွင့္ တိုးေသာေၾကာင့္ ကိုဘ၏ကေလးမွာ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

သံသရာ၀ဋ္ကား ေၾကြးမထားတတ္ေၾကာင္း ကိုဘတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိသြားခဲ့ရပါေတာ့သည္။

( ေက်ာ္မိုးလြင္-၀ါးခယ္မ )
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ယံုၾကည္မႈရွိက ေအာင္ျမင္မႈရ )
ျမိဳ႔သစ္ျမိဳ႔တြင္ ၁၃-၇-၉၄-ရက္ေန႔ နံနက္ (၂-နာရီ ၃၅ မိနစ္) အခ်ိန္တြင္ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္၊ အိမ္ေျခ ၈၅-ႏွင့္ ၾကက္, ၀က္, တိရစၦာန္မ်ား မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ား ေသေၾကမႈမရွိပါ။

မီး စတင္ေလာင္ကၽြမ္းေသာ အိမ္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔အိမ္မွာ တလမ္းႏွစ္လမ္းသာ ျခားပါသည္၊ ပထမတြင္ မီးသည္ ကၽြန္မတို႔အိမ္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနပါသည္၊ ကၽြန္မတို႔သည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္၍ မိဘမ်ား ညႊန္ၾကားေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ရပါသည္၊ ပထမတြင္ ကၽြန္မတို႔ကိုစု၍ မီးေဘးလြတ္ရာ ေဒသသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္ခိုင္းပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကၽြန္မသည္ မိခင္ထံ ခြင့္ပန္၍ အိမ္ဘက္သို႔ အေျခအေနကို လာၾကည့္ရာ ဖခင္ႏွင့္ေတြ႔သျဖင့္ ေက်ာင္း၀ိုင္းထဲသို႔၀င္ကာ ဘုရားကိုသာ ဦးခ်ေနမိပါေတာ့သည္၊ မိမိကုိယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား လွဴ၍ ဘုရားမွတပါး ကိုးကြယ္ရာ မရွိေတာ့ျပီ-ဟု ဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ေျခဖမိုးေတာ္ကို ဦးတိုက္၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့ျပီးေနာက္ ဇယစေကၠာ-ဂါထာ (ေခၚ) ေအာင္ဘုရားရွိခိုးျခင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေနပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ မီးသည္ ကၽြန္မတို႔အိမ္ႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ေ၀းကြာပါေတာ့သည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ၏စိတ္တြင္ ငါ့မွာ ဘုရားရွိတယ္၊ တရားရွိတယ္၊ သံဃာရွိတယ္၊ ဟု ေအာက္ေမ့ယံုၾကည္ထားရာ ကၽြန္မ၏စိတ္သည္ ေပါ့ပါးရႊင္လန္း၍ ေနပါေတာ့သည္၊ ဤသည္ကား ဘုရား တရား သံဃာ အေပၚ၌ ကၽြန္မ၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မတို႔အိမ္သည္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာအိမ္၏ အေရွ႔ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ မီးသည္ ေျမာက္ဘက္သို႔တန္း၍ ေလာင္ကၽြမ္းသြားပါသည္၊ မီးေလာင္ခံရေသာ အိမ္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္မတို႔အိမ္မွာ လမ္းႏွင့္ အိမ္ႏွစ္အိမ္ခန္႔သာ ျခားပါသည္၊ ကၽြန္မတို႔ျမိဳ႔မွာ ေတာျမိဳ႔ကေလး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းဆိုေသာ္လည္း ကားႏွစ္စီးပင္ ေရွာင္၍မရပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အိမ္မ်ားတြင္ မီးမ်ားထိန္လင္း၍ ေနပါသည္၊ ကၽြန္မတို႔လမ္းရွိ အိမ္မ်ားမွာ ပူးကပ္စြာ တည္ရွိေနျပီး ဆီေပပါမ်ားလည္း သိုေလွာင္ထားသျဖင့္ လမ္းအေရွ႔ဘက္သို႔ မီးကူးလွ်င္ တျမိဳ႔လံုးနီးပါးပင္ ေလာင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

ထူးဆန္းသည္ကား ဘုရားေက်ာင္း၀ိုင္း၏ ေဘးပတ္လည္တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္း၀ိုင္းထဲတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ မရွိခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းေနမႈသည္ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ကၽြန္မသည္ မီး-စတင္ေလာင္ကၽြမ္းေသာ အိမ္မွ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအား ေမတၱာပို႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမ်ားအား ေမတၱာပို႔ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္မသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနပါသည္၊ ဘုရားရိပ္ တရားရိပ္သည္ အလြန္ပင္ ေအးခ်မ္းလွေပသည္၊ ကၽြန္မ၏စိတ္တြင္လည္း ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေနပါသည္။

ေလာက သဘာ၀သည္ကား အလြန္ပင္ ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္၊ တစကၠန္႔ တမိနစ္ တနာရီ တရက္အတြင္းပင္လွ်င္ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္၊ ဤကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳးတို႔ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔လာပါက ရဲ၀ံ့စြာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား အျမဲမျပတ္ ယံုၾကည္ေအာက္ေမ့၍ ရွိခိုးပူေဇာ္မႈ အျမဲျပဳေနရမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ယံုၾကည္မႈရွိက ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ ကၽြန္မ၏ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

( စိုးစိမ့္သူ-ျမိဳ႔သစ္ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ )

No comments: