Saturday, April 4, 2009

အကုသိုလ္ကို မဂ္ဖိုလ္အစြမ္းက ဖံုးလႊမ္းသြားသည္

သာ၀တၳိျပည္ ပေႆနဒီေကာသလမင္းႀကီး လက္ထက္တြင္ တခုေသာပုဏၰားမ်ိဳး၌ အဟႎသကမည္ေသာ သားတေယာက္ ေမြးဖြား၏၊ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ တကၠသိုလ္ျပည္တြင္ သြား၍ ပညာသင္ရာ အလြန္က်ိဳးႏြမ္လိမၼာေသာ တပည့္ျဖစ္၍ ဆရာႀကီးႏွင့္ ဆရာႀကီးကေတာ္ ႏွစ္ဦးစလံုးက ခ်စ္ခင္ၾက၏၊ အျခားတပည့္မ်ားက မနာလိုျဖစ္ျပီး ဆရာကေတာ္ႏွင့္ ရိုးစြပ္ၾကသည္၊ ေျပာဖန္မ်ားေသာအခါ ဆရာႀကီးက ယံုမွားလာ၍ အဟႎသကအား ေသေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ သင့္အား ထူးျခားေသာအတတ္ပညာ ေပးမည္၊ အဖိုးအခ အေနႏွင့္ လူတေထာင္ကိုသတ္၍ လက္ညႇိဳးမ်ားကို ယူခဲ့ေလ-ဟု ညႊန္ၾကား၏၊

ပညာလိုလားေသာ အဟႎသကသည္ အရပ္တကာလွည့္၍ လူမ်ားကိုသတ္ကာ လက္ညႇိဳးမ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္သီ၍ လည္ပင္းတြင္ ဆြဲထားေလသည္၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဟႎသကသည္ အဂၤုလိမာလ ( လက္ညွိဳးပန္းကံုး စြပ္သူ ) ဟု အမည္တြင္လာေလသည္၊ တတိုင္းတျပည္လံုး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားလာေသာအခါ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဦးစီး၍ ဖမ္းဆီးရန္ စီစဥ္၏၊

ထိုအခ်ိန္၌ အဂၤုလိမာလတြင္ လက္ညႇိဳးတေထာင္ျပည့္ရန္ တေခ်ာင္းသာလိုေတာ့၏၊ ထိုေန႔တြင္ ေတြ႔ေသာလူ မည္သူ႔ကိုမဆို ဖမ္းသတ္၍ လက္ညႇိဳးယူရန္ စိတ္ကူးထား၏၊ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ဘုရင္ဖမ္းမိလွ်င္ သူ႔သားအသတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ႀကီးစြာျဖင့္ သားကိုသတိေပးရန္ ေတာထဲသို႔ လိုက္သြား၏၊

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေန႔တြင္ ကၽြတ္ထိုက္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကို ၾကည့္ရာ အဂၤုလိမာလကို ျမင္ေတာ္မူသည္၊ မိခင္ႀကီးအား သတ္ေသာကံႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခ်ိန္မီ ေတာထဲသို႔ ၾကြသြားေတာ္မူသည္၊ အဂၤုလိမာလသည္ ဘုရားရွင္ကိုျမင္ေတြ႔ေသာအခါ သတ္ရန္ေျပး၍လိုက္သည္၊ ဘုရားရွင္က တရားေဟာဆံုးမ၍ အကၽြတ္တရားရကာ ရဟန္းျပဳသည္၊ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္သြားေလသည္။

ရဟန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ ရပ္ရြာထဲလွည့္၍ ဆြမ္းခံသည္၊ အသတ္ခံရေသာသူမ်ား၏ အေဆြအမ်ိဳးတို႔က ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ၾကသည္၊ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က သစၥာဂါထာကို သင္ေပးျပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမမ်ားကို ကယ္တင္ေစရာ ရန္ေျပျငိမ္းသြားေလသည္၊ ထိုသစၥာဂါထာသည္ ယခုတိုင္အစြမ္းထက္ေသာ အဂၤုလိမာလ ပရိတ္ေတာ္အျဖစ္ ထင္ရွားေလသည္၊ ထိုအဂၤုလိမာလ မေထရ္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ရဟန္းမ်ားက- အဘယ္အရပ္ ေရာက္ေနသနည္း-ဟု ေမးေလွ်ာက္ရာ ဘုရားရွင္က ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားသည္-ဟု ေျဖၾကား၏၊

ဤမွ် လူေတြကို သတ္သူသည္ နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ကို ရႏိုင္ပါမည္လား-ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကရာ ဘုရားရွင္က အဂၤုလိမာလသည္ ရဟန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကို စူးစိုက္စြဲျမဲစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္သျဖင့္ အားႀကီးေသာ ကုသုိလ္တရားက အျပစ္မ်ားကို ဖံုးလႊမ္းသြားသည္-ဟု ေျဖၾကားကာ ေအာက္ပါဂါထာကို ေဟာေတာ္မူေလသည္။

( ပါဠိဂါထာ )
ယႆ ပါပံ ကတံ ကမၼံ ၊ ကုသေလန ပိဓီယတိ ။
ေသာ,မံ ေလာကံ ပဘာေသတိ ၊ အဗၻာ မုေတၱာ၀ စႏၵိမာ ။

( ျမန္မာျပန္ )
မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံကို (အရဟတၱမဂ္) ကုသိုလ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္သူသည္
တိမ္တိုက္မွ လြတ္ေသာ လ-ကဲ့သို႔ (အရဟတၱမဂ္ ဉာဏ္ေရာင္ျဖင့္ ) ထြန္းလင္းေတာက္ပေစ၏။

( ေဆာင္ပုဒ္ )
အကုသိုလ္စု၊ မေကာင္းမႈကို၊ ျပဳခဲ့ေစကာ၊ မဂ္ဉာဏ္လႊာျဖင့္၊ ပယ္ခြါဆံုးသတ္၊ ဖံုးအုပ္လတ္ေသာ္၊ တိမ္တိုက္မွခြါ၊ လစႏၵာသို႔၊ ထိန္၀ါ၀င္း၀င္း၊ ထြန္းေတာက္လင္း၏။

( ေလာက၀ဂ္၊ အဂၤုလိမာလေတၳရ၀တၳဳ )

No comments: