Wednesday, April 8, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄၉ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( နတ္ျပည္ ႏွင့္ နိဗၺာန္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္မ်ားမွ နိဗၺာန္သို႔ တိုက္ရိုက္ ေရာက္ႏိုင္ပါသလား ဘုရား။
( ဦးသန္းလြင္-ဦးျမင့္ဟန္-အထက-ျပြန္တန္ဆာ )

( ေျဖ )
၁။ ေသာတာပတၱိမဂ္
၂။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္
၃။ သကဒါဂါမိမဂ္
၄။ သကဒါဂါမိဖိုလ္
၅။ အနာဂါမိမဂ္
၆။ အနာဂါမိဖိုလ္
၇။ အရဟတၱမဂ္
၈။ အရဟတၱဖိုလ္ ဟု နိဗၺာန္ခရီးတြင္ ၈-ဆင့္ရွိရာ ၁-၂-၃-၄ အဆင့္တို႔မွာ နတ္ျပည္အပါအ၀င္ ကာမဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၍ ယင္း ၄-ဆင့္ျဖင့္ နိဗၺာန္မရႏိုင္ေသးသျဖင့္ နတ္ျပည္မွ နိဗၺာသို႔ တိုက္ရိုက္မေရာက္ႏိုင္-ဟု ဆိုရပါမည္။

၅-၆ အဆင့္သို႔ေရာက္လွ်င္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္သည္။ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ျပီးလွ်င္ကား သုဒၶါ၀ါသ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္ကာ ထိုဘံုမွ နိဗၺာန္တရားေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ဘ၀ဇာတ္သိမ္းေလေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္သည္ နိဗၺာန္သို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပါရာဇိကရဟန္း ေပးလွဴဒါန္း )
ပါရာဇိကက်လ်က္ အာပတ္ကို ကုစားျခင္းမျပဳ ( လူ၀တ္လဲျခင္း၊ သာမေဏျပဳျခင္း၊ မလုပ္ ) ဘဲ ေနသူအား လူဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားက မသိ၍ျဖစ္ေစ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေနလွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္-အျပစ္ ရွိမည္ဆိုသည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-ေရနံေခ်ာင္း )

( ေျဖ )
ပါရာဇိက ရဟန္းအား မသိ၍ လွဴဒါန္းေနေသာ လူဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားအဖို႔ ဒုႆီလရဟန္းအား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေနသူ ရရွိသကဲ့သို႔ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈက်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ပါရာဇိကရဟန္းမွန္းသိလ်က္ ခ်ီးေျမႇာက္လွဴဒါန္းျခင္းကား သာသနာေတာ္ကို ကူညီ၍ ဖ်က္ဆီးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သျဖင့္ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းသူပမာ အျပစ္မ်ားသာ တိုးပြားလာစရာ ရွိေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သေႏၲာသ ၁၂-ပါး )
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္ႀကီးပါဠိေတာ္ နိႆယ ပရိတ္ေတာ္အခ်ီး အပိုဒ္ ၄-တြင္ သေႏၲာသေဟတံု-
ယထာလာဘ, ယထာဗလ, ယထာသာရုပၸ, သေႏၲာသသံုး, ေပါင္းရံုးဆယ့္ႏွစ္, ေရာင့္ရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-ဟု ဆိုထားရာ သေႏၲာသ ၃-ပါးမွ မည္သို႔ ၁၂-ပါး ျဖစ္ပါသနည္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ဦးဘဆိုင္-အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ယထာလာဘ သေႏၲာသ-ရသမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၊
ယထာဗလ သေႏၲာသ-မိမိႏွင့္တန္ရံုမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၊
ယထာသာရုပၸ သေႏၲာသ-မိမိအားေလွ်ာက္ပတ္ရံုမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း-ဟူေသာ သေႏၲာသ သံုးပါးတြင္
ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ေျမႇာက္၍
တနည္း-ပစၥည္းေလးပါးတြင္ တပါးတပါး၌ သံုးပါးေသာ ေရာင့္ရဲျခင္းတို႔ျဖင့္ သံုးေဆာင္၍ ေရာင့္ရဲျခင္း ၁၂-ပါး ရွိသည္ဟု မွတ္သားသင့္၏၊

လူတို႔အဖို႔လည္း အ၀တ္, အစား, ေဆး၀ါး, ေနရာ-ေလးမ်ိဳးေလးစား၌ ေရာင့္ရဲျခင္း သံုးပါးျဖင့္ ေရာင့္ရဲႏိုင္လွ်င္ ခ်မ္းသာႏိုင္သည္ဟု ယူႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဧတဒဂ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရွင္ဘဒၵိယအား ဥစၥကုလိတာ ဧတဒဂ္-အမ်ိဳးျမတ္ျခင္းအရာ၀ယ္ အျမတ္ဆံုး၊
အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယ-အား မဥၨဳႆရ ဧတဒဂ္-အသံသာျခင္းအရာ၀ယ္ အျမတ္ဆံုးစသည္ျဖင့္ ထားခဲ့ရာ
မတည္ျမဲေသာ ေလာကီ အရာမ်ားကို ေျမႇာက္စားရာ မက်ဘူးလား-ဟု ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါသည္၊ ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ၀ဏၰေအာင္-ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ျမတ္စြာဘုရားက တပည့္သာ၀ကမ်ားအား ဧတဒဂ္ေပးေတာ္မူျခင္းမွာ ေလာကီ-ေလာကုတၱရာ-ဟု ရႈငဲ့သည္မဟုတ္၊ ၄င္းတို႔၏ ပါရမီအေလွ်ာက္
၁။ အတၳဳပၸတၱိ-
အရွင္ဘဒၵိယအေလာင္းသည္ ပဒုမုတၱရျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္က အမ်ိဳးျမတ္ရာ၌ ဧတဒဂ္ရေသာ သာ၀ကတပါးအား အားက်၍ ဆုေတာင္းခဲ့ျခင္း။
၂။ အာဂမန-
ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ဆုေတာင္းခဲ့သည့္အတိုင္း အမ်ိဳးျမတ္ခဲ့ျခင္း။
၃။ စိဏၰ၀သီ-
ဘ၀မ်ားစြာပင္ အမ်ိဳးျမတ္သည့္အျဖစ္မွ ေတာထြက္တရားအားထုတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္
၄။ ဂုဏာတိေရက-
ဤဘ၀၌လည္း အျခားဂုဏ္မ်ားထက္ အမ်ိဳးျမတ္သည့္အျဖစ္မွ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ျခင္း-ဟူေသာ အဂၤါေလးပါးကို ၾကည့္ေတာ္မူလ်က္ ဧတဒဂ္ေပးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယသည္ အသံသာျခင္း၌ ဧတဒဂ္ရေတာ္မူျခင္း စသည္ကိုလည္း သိသင့္ပါသည္၊ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဂၤုတၱရနိကာယ ဧကကနိပါတ ဧတဒဂၢအဖြင့္ (အံ-႒၊ ၉၇) တြင္ အက်ယ္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သစ္သီးမ်ားကို ဘုရားစင္၌ ရက္ရွည္ထားျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ သစ္သီးမ်ားကို မမွည့္ေသးမီ ဘုရားစင္၌ တင္ထားျပီး ၃-၄ ရက္ စသည္ထား၍ မွည့္ေသာအခါတြင္ စြန္႔ျပီးစားျခင္းမ်ား လုပ္ေကာင္းပါသလားဘုရား၊
အဖိတ္ေန႔ညတြင္ ဘုရားစင္၌ပင္ ျပင္ဆင္ထားျပီး ဥပုသ္ေန႔ နံနက္တြင္ ကပ္လွဴ၍ မြန္းမတည့္မီ စြန္႔လွ်င္ေကာ ရပါသလား၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မလွညိဳ-က်ားတက္ရြာ၊ သံကုန္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မမွည့္ေသးေသာသစ္သီးမ်ားကို ဘုရားေရွ႔၌ ရက္ရွည္ ေန႔ေရာ ညပါ ဆြမ္းေတာ္တင္သကဲ့သုိ႔ တင္ထားျခင္းမ်ိဳးကို မျပဳအပ္ပါ၊ မွည့္မွသာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ခြဲစိတ္လွဴဒါန္းျပီး မြန္းမတည့္မီ စြန္ပစ္ျခင္းသာ သေဘာမွန္ျဖစ္ပါသည္၊

ဥပုသ္ေန႔နံနက္ ကပ္လွဴရန္ အဖိတ္ေန႔ညေနတြင္ ဘုရားေရွ႔တြင္ မဟုတ္ဘဲ မနီးမေ၀းတြင္ ျပင္ဆင္ထားျပီး ဥပုသ္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္လ်က္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳးကား လုပ္သင့္ပါသည္၊

စြန္႔ျပီးစားျခင္း၊ မစားျခင္းမွာ ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳသူအေနျဖင့္ ေျပာဖြယ္မရွိပါ။ စားလိုက စားႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေယာက်္ားဘ၀ႏွင့္ အဂၢသာ၀က )
ဘုန္းဘုန္းဘုရား
၁။ ေယာက်္ားဘ၀ကို ရလိုေသာ မိန္းမသည္ မိမိလင္ေယာက်္ားကို ကၽြန္မသဖြယ္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရဘည္-ဟု ဆိုပါသည္၊ အပ်ိဳဘ၀ျဖင့္ ဆုေတာင္း၍ ေယာက်္ားဘ၀ကို မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလား ဘုရား။

၂။ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔သည္ အဂၢသာ၀ကျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ဆုေတာင္း၍ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ၾကပါသလဲဘုရား။

၃။ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္လည္း အဂၢသာ၀ကျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ ရွိပါသလား၊ အကယ္၍ အဂၢသာ၀က ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းက်င့္ၾကံရပါမည္လဲ ဘုရား။
( မေ႒းေ႒းဦး-ေမွာ္ဘီေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
၁။ အပ်ိဳဘ၀ျဖင့္ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း ေယာက်္ားဘ၀ကို စိတ္ညြတ္ဆုေတာင္းလွ်င္ ေယာက္်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ေဂါပိကာမည္ေသာ သာကီ၀င္မင္းသမီးသည္ အပ်ိဳဘ၀ျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ကုသုိလ္ျပဳ စိတ္ညြတ္ဆုေတာင္း၍ သိၾကားမင္း၏ သားေတာ္ ေဂါပက နတ္သားဟူ၍ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

၂။ လြန္ခဲ့သည့္ တသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္းထက္၌ ပြင့္ေတာ္မူေသာ အေနာမဒႆီ ဘုရား လက္ထက္၌ အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း ရေသ့ႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အေလာင္း သူၾကြယ္ (သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး) အဂၢသာ၀ကအျဖစ္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပံု အပဒါန္တြင္ အထင္အရွား ရွိပါသည္။

၃။ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္တြင္-
လက္ယာေတာ္ရံ အဂၢသာ၀က ျဖစ္မည့္သူမွာ ဤျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္တြင္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ ဒု႒ဂါမဏိမင္းျဖစ္၍
လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀ကျဖစ္မည့္သူမွာ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္း တိႆျဖစ္ေၾကာင္း မဟာ၀င္တြင္ ပါရွိပါသည္။

အကယ္၍ အဂၢသာ၀ကဆုကို ေတာင္းလိုလွ်င္ -ဘုရား, ပေစၥကဗုဒၶါ, ရဟႏၲာ တပါးပါးထံ၌ ဒါနစသည္ျပဳလုပ္၍ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္၊ ဤကမၻာမွေတာင္း၍ ဆုေတာင္ျပည့္လွ်င္ပင္ လာမည့္အနာဂတ္ကာလ ကမၻာတသေခ်ၤႏွင့္ တသိန္း အလြန္က်မွ ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု ဇြန္လ )

No comments: