Monday, May 4, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၅ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( စကားမေျပာေသာအက်င့္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ ဦးႀကီးသည္ တခါတရံ စကားမေျပာဘဲ ေနတတ္ပါသည္။ စကားမေျပာဘဲ ေနေသာ အဓိ႒ာန္အက်င့္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဓိ႒ာန္အက်င့္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရႏိုင္ပါသလဲဘုရား။
( မဇာဇာ၀င္း-ဘီလူးကၽြန္း )

( ေျဖ )
ဤေခတ္တြင္ စကားမေျပာဘဲေနေသာ ၀စီပိတ္က်င့္စဥ္ဟုဆိုေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ၾကားရပါသည္။ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ အဆန္းထြင္၍ က်င့္ၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္က ထိုကဲ့သို႔ က်င့္သူမ်ားရွိရာ ျမတ္စြာဘုရားက ပသုသံ၀ါသ-သားေကာင္ (ကၽြဲ-ႏြား) တို႔၏ ေပါင္းေဖာ္ေနထိုင္ျခင္း။
မူဂဗၺတ-သူအ,တို႔၏ အက်င့္။ တိတိၳိယသမာဒါန-တိတၳိဂိုဏ္း၀င္တို႔၏ က်င့္သံုးျခင္းဟု ေျပာဆိုရႈတ္ခ်ေတာ္မူကာ ရဟန္းတို႔သည္ အညမညာႏုေလာမတာ-အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုဆက္ဆံ က်င့္သံုးၾကျခင္းကိုသာ အလိုရွိေတာ္မူပါသည္။ ( ၀ိ-႒ ၃၊ ၃၅၆ ) ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔စကားမေျပာေသာ ၀စီပိတ္အက်င့္မ်ားကို အထင္ႀကီးကာ အတုယူ က်င့္သံုးျခင္း မျပဳရန္ လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုေပသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ျပကၡဒိန္လွလွ လွဴဒါန )
ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အခ်ိဳ႔တြင္ မင္းသား မင္းသမီး ရုပ္ပံုလွလွကေလးမ်ားပါေသာ ျပကၡဒိန္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဤသို႔ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားပါေသာ ျပကၡဒိန္မ်ိဳးကို သံဃာေတာ္မ်ားအား မလွဴအပ္-ဟု ဆိုၾကပါသည္။ လွဴအပ္-မလွဴအပ္ ရွင္းလင္း ေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဇယ်ာႏိုင္-မာန္ေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
အလွဴဒါန၀တၳဳေခၚ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အလွဴ ၁၀-ပါး။ ေပးလွဴေသာ္ ကုသိုလ္မရ။
အပါယ္က်တတ္ေသာ အလွဴ ၁၀-ပါးမွာ-
၁။ သမဇၨဒါန-ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ )။
၂။ မဇၨဒါန-ေသရည္ေသရက္အလွဴ။
၃။ ဣတၳိဒါန-မိန္းမအလွဴ။
၄။ ဥသဘဒါန-ႏြားလား၊ ျမင္းလား အလွဴ။
၅။ စိတၱကမၼဒါန-ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ။
၆။ သတၳဒါန-လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ။
၇။ ၀ိသဒါန-အဆိပ္အလွဴ။
၈။ သခၤလိကဒါန-လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ။
၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန-ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴ။
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ-ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴ။
ဤမေပးလွဴေကာင္းေသာ အလွဴ ၁၀-ပါးတြင္ အမွတ္ ၅-စိတၱကမၼဒါန၌ ရိုးရိုးဘုရားေက်ာင္းကန္ ပန္းမန္ ေတာေတာင္ ေဆးေရာင္စံုစံု ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားထက္ ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစသည့္ လွပေသာ ၀ိသဘာဂ မိန္းမ ေယာက်္ား ႏွစ္ပါးသြားစံုတြဲ အနဲနဲေသာ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳးကို ဆင္ျခင္ရန္ သင့္ေပသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကာေမသုမိစၧာစာရ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ လင္ရွိမယားအား အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ မိမိမယားထင္မွတ္၍ လြန္က်ဴးမိသူအား ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ပါသလားဘုရား။ သို႔မဟုတ္ပါက မည္သည့္ကံမ်ိဳး ထိုက္ပါသလဲ၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေဇာ္မင္းထိုက္-ေတာင္သာျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ကာေမသုမိစၧာစာရကံဆိုင္ရာ၌ ကံအထေျမာက္ေၾကာင္း အဂၤါ ေလးပါးရွိရာ-
၁။ မသြားလာအပ္ေသာ အဂမနိယ၀တၳဳ ျဖစ္ျခင္း။
၂။ သြားလာလိုေသာစိတ္ ရွိျခင္း။
၃။ လံု႔လျပဳလုပ္ျခင္း။
၄။ သြားလာျခင္း။ ဟူ၍ အဂၤါေလးပါး ျပည့္ညီလွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္သျဖင့္ ေမာင္ေဇာ္မင္းထိုက္ ေမးေလွ်ာက္ေသာ ျပႆနာ၌ အဂၤါ ၄-ပါးလံုး ျပည့္ညီေနသျဖင့္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံထိုက္ေၾကာင္း မွတ္သား သင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ထန္းရည္နယ္ ဟင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ထန္းရည္ေသာက္သူမ်ားသည္ ထန္းရည္ကို ေသာက္၍ ထန္းရည္မွ ထိုင္က်လာေသာ ထန္းရည္နယ္မ်ားကို ေၾကာ္၍၄င္း၊ ခ်က္၍၄င္း၊ စားသံုးၾကပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားကိုလည္း ဆြမ္းဟင္းအျဖစ္ ေလာင္းလွဴၾကပါသည္။ ထိုေလာင္းလွဴသည့္ ထန္းရည္နယ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ား စားသံုးလွ်င္ အျပစ္ ျဖစ္-မျဖစ္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ရွင္ပညာစကၠ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ထန္းရည္ျဖစ္ေစ၊ အရက္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးေဖာ္စပ္ရာ၌၄င္း၊ ဟင္း၌ ထည့္သြင္း ခ်က္ျပဳတ္ရာ၌၄င္း၊ ထန္းရည္ အရက္ (ေသရည္)၏ အဆင္း အနံ႔မရွိလွ်င္ စားသံုးေသာ ရဟန္းေတာ္၌ အျပစ္မရွိပါ။
ေတလံ ပန ၀ါတေဘသဇၨတၳံ မေဇၨန သဒၶႎ ပစႏၲိ၊ တသၼႎပိ အနတိကၡိတၱမေဇၨေယ၀ အနာပတၱိ။(၀ိ႒ ၃-၁၂၇ )။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဣေျႏၵေျခာက္ပါး မာရ္နတ္သား )
အရွင္ဘုရား
၁။ ကမ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ဟူေသာ ဣေျႏၵေျခာက္ပါး ေစာင့္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္ပါနည္း။
မ်က္စိဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း ဆိုသည္မွာ မည္သူ႔ကိုမွ် မၾကည့္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသလားဘုရား။

၂။ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဘုရားေလာင္းတို႔မည္သည္ မာရ္နတ္မင္း မျဖစ္ဟု သိရပါသည္။
ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းတြင္ ရွင္ဥပဂုတ္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႏွင့္ မာရ္နတ္မင္းတို႔ ေျပာစကားအရ အဆိုပါ မာရ္နတ္မင္းသည္ ဘုရားေလာင္းဟု သိရပါသည္။ ထိုစကားအဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ထြန္းႏိုင္-ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၁။ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးကို ေစာင့္စည္းျခင္း ဟူသည္မွာ စကၡဳ-စေသာ ဒြါရေျခာက္ပါး၌ ထင္လာ ျမင္လာသည့္ အာရံုတို႔ေနာက္သို႔ မလိုက္ဘဲ ယင္းအာရံုတို႔ကို စြဲလမ္းတပ္မက္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္တည္း သိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

၂။ ဘုရားေလာင္းတို႔ မာရ္နတ္မင္း မျဖစ္-ဆိုသည္မွာ နိယတဗ်ာဒိတ္ပန္း ဆင္ျမန္းျပီးသည့္ေနာက္ မျဖစ္ျခင္းကိုသာ ဆိုပါသည္။ မာရ္နတ္ဘုရားေလာင္း-ဟု ဇိနတၳပကာသနီ၌ ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ဘုရားအျဖစ္ စိတ္ညြတ္ရံု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ ၾကည္ညိဳစိတ္ ပြားရံုသာ ျဖစ္ေသးရာ ဘုရားေလာင္းအစစ္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( တိရစၧာန္ ႏွင့္ နတ္ )
အရွင္ဘုရား၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ကုမၻဏ္၊ နတ္သား၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာေတြဟာ တိရစၧာန္ေတြျဖစ္တယ္။
ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႏွင့္ မတန္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို သာသနာေတာ္တြင္းမွာ ရွင္ရဟန္း ျပဳလုပ္မေပးရဘူး။ တကယ္လို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရင္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ အဲဒီရဟန္းမ်ားဟာ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္ေစ-လို႔ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့တယ္-ဟု စာေစာင္တခုမွာပါရွိသည္ကို ဖတ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နတ္သား၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာေတြသည္ တိရစၧာန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသလားဘုရား။ မရွင္းလင္း၍ ရွင္းျပေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
( ဦးေက်ာ္သိန္း-က်ိဳက္ထိုျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေသာ နတ္နဂါးတဦး လူ႔အသြင္ျပဳလ်က္ ရဟန္းမ်ားထံ ေတာင္းပန္၍ ရဟန္းခံခဲ့ဘူးပါသည္။ အတန္ၾကာလွ်င္ နဂါးအသြင္ေပၚ၍ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ လူဇာတ္၊ လူသားစင္စစ္ ျဖစ္သူမွသာ ရဟန္းခံႏိုင္ရန္ ပညတ္ခဲ့ရျပီး ရဟန္းခံရာ၌ မႏုေႆာသိ-လူသားစင္စစ္ ဟုတ္မွန္ပါ၏ေလာ-ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ထည့္သြင္းေမးေစရသည္။

နဂါး ဂဠဳန္တို႔သည္ တိရစၧာန္ဇာတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္၍ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ နတ္၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာတို႔သည္လည္း လူသားမဟုတ္၍ ရဟန္းခံခြင့္မရ။ နဂါး ဂဠဳန္တို႔ႏွင့္ အလားတူပင္ အပယ္ခံမ်ားျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္အလိုအရ တိရစၧာန္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼာ၊ နတ္၊ သိၾကား၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ကုမၻဏ္၊ ယကၡ၊ ဂႏၶဗၺႏွင့္ ရုကၡ-ဘုမၼာ၊ အာကကာသစိုး တန္ခိုးႀကီး-မႀကီး အသီးသီးတို႔သည္ တိရစၧာန္ႏွင့္ အလားတူဟူ၍ မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဆုေတာင္းျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဆုေတာင္းေသာ အခါမွာ မဃေဒ၀၌ ထိုထိုမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၌၊ သဒၶါသီလ၊ သုတစာဂါ၊ ပညာတရား၊ ဤငါးပါးႏွင့္၊ ျပည့္ျငားသူသာ-ဟု ဆိုပါသည္။ သရုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္း၌ ဂတိျမဲရန္၊ ပုထုဇန္၊ ေျခာက္တန္ဂုဏ္အဂၤါ။ ၄င္း၌ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ပတၳနာ-ဟု ဆိုကာ ေျခာက္မ်ိဳးျပပါသည္။
ငါးမ်ိဳးက မွန္ပါသလား၊ ေျခာက္မ်ိဳးက မွန္ပါသလား၊ ကရုဏာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( စႏၵိမာ-အိုင္၊ မံုရြာ )

( ေျဖ )
သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ တရားငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူ မည္သည့္ဆုကို ေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆုေတာင္း၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ဥပရိပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ သခၤါရုပၸတၱိ သုတ္ (မ-၃၊ ၁၄၀ ) တြင္ ဣဓ ဘိကၡေ၀ ဘိကၡဳ သဒၶါယ သမႏၷာဂေတာ၊ပ၊ တၾတဳပပတၱိယာ သံ၀တၱႏၲိ-စသည္ျဖင့္ ေဟာပါသည္။ သရုပ္ျပအဘိဓာန္၌ ပတၳနာ-ဟု ထည့္၍ ျပသည္မွာ ေရွးငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ဆုေတာင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိေစလို၍ ပတၳနာ-ဆုေတာင္းျခင္းကို အဂၤါတပါးျပဳ၍ ေျခာက္ပါး ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာမကြဲေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သိရီ-သီရိ )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ဘြဲ႔အမည္၌ အခ်ိုဳ႔က သိရီ၊ အခ်ိဳ႔က သီရိ-ဟု ေရးသားလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ ယင္း သိရီ ႏွင့္ သီရိ မွာ မည္သည္က မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ျမင့္ၾကည္-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အဘိဓာနပဒီပိကာ ( အဘိဓာန္ပါဌ္ ) တြင္ လကၡီ-သိရိ၀တၱိယံ-ဟု (ဂါထာ-၈၂)တြင္ ေဖာ္ျပလ်က္ သိရိ-ဟူေသာပုဒ္ကား ရတၱိ-စေသာ သဒၵါမ်ိဳးကဲ့သို႔ ဣကာရႏၲ ဣတၳိလိင္သာတည္း။ ျမန္မာဆရာတို႔ မွတ္ထင္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည့္အတိုင္း နဒီ-စေသာ သဒၵါမ်ိဳးကဲ့သို႔ ဤကာရႏၲ ဣတၳိလိင္မဟုတ္-ဟု နိႆယသစ္၌ ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္ မွာ၏။
သို႔ေသာ္ ကတပုေညဟိ ေသ၀ိယေတ ၀ါ ေသ၀တီတိ သိရီ၊ သိ ေသ၀ါယံ ေရာ၊ ဤစ။ သိ နိႆေယ ၀ါ-ဟု အဘိဓာန္ဋီကာ ဆိုသျဖင့္ သိရီ-ဟုလည္း ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ သီရိ-သိရီ ႏွစ္ခ်က္သင့္ပင္ ဆိုပါ၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘာသာ အေနျဖင့္ကား သီရိ-ဟု ေရးထံုးျပဳသျဖင့္ သီရိမဂၤလာ၊ သီရိေဂဟာ စသည္ ေရးသားေနၾကပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: