Wednesday, May 13, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၉ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရေ ျဖသည္ )

( ေမး ) ( ကြန္႔-ဆြံ႔-တြန္႔-ျပန္႔ )
အရွင္ဘုရား၊ သဒၶါလြန္လွ်င္ ကြန္႔သည္၊ ပညာလြန္လွ်င္ ဆြံ႔သည္၊
သမာဓိလြန္လွ်င္ တြန္႔သည္၊ ၀ီရိယလြန္လွ်င္ ျပန္႔သည္-ဟု ဆိုရာ၀ယ္
ယင္းကြန္႔-ဆြံ႔-တြန္႔-ျပန္႔-တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို ေကာင္းစြာနားမလည္သျဖင့္ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ရွင္၀ိစာရိႏၵ-ဥႆာ )

( ေျဖ )
ကြန္႔-သည္ဟူသည္မွာ ျဖစ္သင့္သည္ထက္ ပိုလြန္ျပဳလုပ္မႈကို ဆိုပါသည္။
ဆြ႔ံ-သည္ဟုဆိုရာ၌ ပညာလြန္ႏွင့္စပ္လွ်င္ ဆြံ႔ဟုျဖစ္သင့္သည္။
ဆြံ႔မွာ သဒၶါႏုံ႔ ဆြန္႔၊ တြန္႔၍ ဉာဏ္ကြန္၊ ပညာလြန္ေသာ္၊ (မဃေဒ၀-၁၃၉)
အေၾကာင္းမဖန္႔၊ ဆြန္႔ဆြန္႔ရွားရွား၊ ခ်မ္းသာပါး၏။ (၄င္း-၁၉၃) တို႔အရ ျဖစ္သင့္သလို မျဖစ္ဘဲ ဆံုးရႈံးပ်က္စီးတတ္သည္ဟု ဆိုလို၏။

တြန္႔သည္ ဟူသည္မွာ တြန္႔လိပ္သည္၊ တြန္႔လိမ္သည္ ဆိုသကဲ့သို႔ ေနာက္တြန္႔တိမ္းဖည္တတ္ျခင္းကို ဆိုလို၏။
မတင္ျမဴခန္႔၊ ဘုန္းေတာ္ကန္႔သည္၊ ေနာက္တြန္႔ရန္မ်ိဳး၊ ခြါေရွာင္တည္း။ ( နာရဒ-၁၀ )
ျပန္႔ဟူသည္မွာ ပ်ံ႔လြင့္သည္၊ ျပန္႔ကားသည္ ဟူသကဲ့သို႔ စည္းစည္းရံုးရံုး တလံုးတခဲတည္း မျဖစ္ဘဲ တဖ်င့္တပါး ျပန္႔ကားပ်က္စီး၍ သြားတတ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဒၶါ-ပညာ-သမာဓိ-၀ီရိယတို႔ကို မပိုမလြန္ေစရဟု ေရွးပညာရွိမ်ားက သတိေပးေတာ္မူၾကေလ့ရွိသည္။
( သဒၶါ-ပညာ၊ သမာ-၀ီရိ၊ ေစာင္းႏွယ္ညႇိ )
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပိဋကတ္သံုးပံု )
အရွင္ဘုရား၊ ပိဋကတ္သံုးပံု လွဴသည္ဆိုရာ၌ မည္သည့္က်မ္းစာအုပ္မ်ား ပါ၀င္သည္ကို က်မ္းအမည္စာရင္း ျပဳစုေဖာ္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚခင္ျမ-နတ္တလင္း )

( ေျဖ )
ပိဋကတ္သံုးပံု (ပါဠိေတာ္) ဆိုရာ၌ သင္ရိုးပိဋကတ္၊ နိကာယ္ငါးရပ္ ပိဋကတ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။
၁။ သင္ရိုးပိဋကတ္၌
သုတ္သံုးက်မ္း ၃-အုပ္။
၀ိနည္းငါးက်မ္း ၅-အုပ္။ ႏွင့္
အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း ၁၂-အုပ္ ေပါင္း အုပ္ေရ-၂၀ ရွိပါသည္။

၂။ နိကာယ္ငါးရပ္ ပိဋကတ္၌
ဒီဃနိကာယ္ သံုးက်မ္း ၃-အုပ္။
မဇၩိမနိကာယ္ သံုးက်မ္း ၃-အုပ္။
သံယုတၱနိကာယ္ ငါးက်မ္း ၃-အုပ္။
အဂၤုတၱရနိကာယ္ တဆယ့္တက်မ္း ၃-အုပ္။
ခုဒၵကနိကာယ္ (၀ိနည္း ၅-က်မ္း၊ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း၊ သုတၱန္ ၁၆-က်မ္း) အုပ္ေရ ၂၈-အုပ္။
စုစုေပါင္း အုပ္ေရ ၄၀-ရွိပါသည္။

ဤက်မ္းဦးေရမွာ ပါဠိေတာ္က်မ္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာပါဠိမ်ား မပါေသးပါ။
( အ႒ကထာက်မ္း-၄၁။ ဋီကာက်မ္း-၂၀-ခန္႔ ရွိေသးသည္ )။
အမ်ားအားျဖင့္ ပိဋကတ္သံုးပံု လွဴဒါန္းသူမ်ားမွာ သင္ရိုးပိဋကတ္ အုပ္ ၂၀-ကို လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပိလိႏၵ၀စၧဂါထာ )
အရွင္ဘုရား၊
ပိလိႏၵ၀စၧ သမေဏာ၊ ေဒ၀တာနံ ပိေယာ အဟု။
ဌပိေတာ အဂၢ႒ာနမွိ၊ ေသတၱ်ာေရာဂ်ံ ဒဒါတုေနာ။
ဂါထာကို အဓိပၸါယ္ျပန္ေပးေစလိုပါသည္ဘုရား
( စိုးႏိုင္-ကမာရြတ္ျမိဳပနယ္ )

( ေျဖ )
အရွင္ပိလိႏၵ၀စၧမေထရ္သည္ နတ္တို႔ခ်စ္အပ္၏။ နတ္ခ်စ္ေသာသူတို႔တြင္ ဧတဒဂ္အရာ၌ တင္ထားအပ္၏။
ထိုပိလိႏၵ၀စၧမေထရ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္အား စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၊ အနာကင္းျခင္း၊ (ဆု)ကို ေပးေတာ္မူပါဘုရား။

၄င္းဂါထာမွာ ဥပၸါတသႏၲိက်မ္းလာ ဂါထာျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အျမဲရြတ္္ဆိုသူအား နတ္တို႔ခ်စ္ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႔ကို ရႏိုင္သည္ဟု ဆရာျမတ္တို႔ ဆိုကုန္၏။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေကာသလမင္းႀကီးအေၾကာင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားလက္ထက္က ေကာသလမင္းႀကီးကို အခ်ိဳ႔က အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ စစ္ရံႈးလို႔ ေျပးရင္း ဇရပ္မွာ ေခြးေသသလို ေသရတယ္လို႔ ေျပာၾကားတယ္။
အခ်ိဳ႔က အဇာတသတ္မင္းဆီ စစ္ကူေတာင္းလာရင္း မိုးခ်ဳပ္သြြားတာနဲ႔ ျမိဳ႔ျပင္ဇရပ္မွာ ပင္ပန္းတဲ့ဒဏ္နဲ႔ ေသရတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘယ္စကားက အမွန္ပါလဲဘုရား။
( ခင္မိုးေ၀-တန္႔ဆည္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ေကာသလမင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာကီ၀င္မင္းတို႔ နယ္ေျမေမဒါဠဳပ နိဂံုးမွာ သီတင္းသံုးခိုက္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ရာ ဘုရားထံ၀င္ရာတြင္ ပါလာေသာ မင္းေျမာက္တန္ဆာတို႔ကို စစ္သူႀကီး ဒီဃကာရာယနအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ဒီဃကာရာယနသည္ ေကာသလမင္းႀကီး အျပစ္ရွာ၍ သတ္ပစ္လိုက္ေသာ ဗႏၶဳလစစ္သူႀကီး၏တူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္အခ်က္ရ၍ ငါ့ဦးရီးေတာ္ကို သတ္ေသာမင္းအား လက္စားေခ်အံ့ဟု ၾကံစည္ကာ အတူပါလာေသာ မင္းသား ၀ိဋဋဴဘအား မင္းေျမာက္တန္ဆာမ်ားကို အပ္ႏွင္း၍ အႏိုင္အထက္ မင္းျပဳေစျပီး ျမင္းတစီးႏွင့္ ေမာင္းမတေယာက္ကိုသာ ထားခဲ့၍ သာ၀တၳိျပည္သို႔ ျပန္သြားေလသည္။ ေကာသလမင္းႀကီး လာေသာအခါ ျမင္းႏွင့္ ေမာင္းမငယ္ကိုသာ ေတြ႔ရ၍ အေၾကာင္းကိုသိလွ်င္ တူေတာ္ အဇာတသတ္မင္းကို အကူအညီေတာင္း၍
သာ၀တၳိျပည္ကိုျပန္ယူအ့ံဟု ရာဇျဂိဳဟ္သို႔သြားရာ မိုးခ်ဳပ္သြားသျဖင့္ ျမိဳ႔ျပင္ဇရပ္တြင္ အိပ္ရန္ျပင္ရသည္။ ထိုအခါ ေကာသလမင္းမွာ အသက္ႀကီးျခင္း၊ ခရီးပန္းျခင္း၊ အစာအာဟာရ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္းပင္ ေလေရာဂါ ႏွိပ္စက္၍ နံနက္လင္းအားႀကီးတြင္ နတ္ရြာစံသြားေလသည္။ ထိုအေၾကာင္း အက်ယ္ကို မဟာဗုဒၶ၀င္ ပဥၥမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၅-၃၆ တို႔တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( လွဴဒါန္းျပီးမွ စားေသာက္သံုးေဆာင္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ မိသားစုသည္ ေန႔စဥ္ ထမင္းဟင္းႏွင့္ ရလာသမွ်ေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဆြမ္းေတာ္တင္ျပီးမွ စြန္႔သည့္အခါ စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာပင္ရွိပါျပီ။ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳၾကသူမ်ားမွာ ဇနီးႏွင့္သမီးမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၍ က်န္လူမ်ား အျပစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ မ်ားစြာတုန္လႈပ္မိပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ရသည္ကို၄င္း၊ ထိုအျပစ္မ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို၄င္း၊ ရွင္းလင္းညႊန္ၾကားေပးပါဘုရား။
( ဦးေအာင္သက္-အင္းစိန္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံျပည္ အေနာ္ရထာမင္းက မႏူဟာမင္းအား ဘုန္းကံနိမ့္ေစရန္ သင္ပုတ္ပလႅင္တြင္ စြန္႔ျပီးေသာ ဆြမ္းေတာ္တင္ကို မေနာလင္ပန္း၌ထည့္၍ ေကၽြးသည္ဟူေသာ စကားမွစ၍ ဆြမ္းေတာ္တင္ စားလွ်င္ ဘုန္းကံနိမ့္သည္ဟု ေျပာစဥ္ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္သူ ဆြမ္းေတာ္တင္ စားေကာင္းသည္ ဟူေသာ စကားမွာလည္း ဘုရားေစတီတို႔တြင္ တင္လွဴထားေသာ ဆြမ္းေတာ္တင္ကို ခရီးသြား၊ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စားေသာက္လိုလွ်င္ ဤအတိုင္းစားသည္ထက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ကိုင္ျပီးမွ စားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေအာင္သက္တို႔လို မိမိတို႔တအိမ္လံုး စားေသာက္မည့္ ထမင္းဟင္းကို အားလံုး ဘုရားကိုလွဴျပီးမွ စားေသာက္ျခင္းမ်ိဳးကား ရွာမွရွားေသာေစတနာသဒၶါမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔မွ် အျပစ္မရွိပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ စတိသေဘာမ်ိဳးသာ ပန္းကန္ငယ္၊ ခြက္ငယ္တို႔ျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္တင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရွိသမွ် ထမင္းအားလံုးကို လွဴဒါန္းျပီးမွ စားေသာက္ၾကသည္ဟု သိရသျဖင့္ သာဓုေခၚမိပါသည္။

ဘုရားလက္ထက္က ပ႑ိတသာမေဏအေလာင္း ပဋိသေႏၶယူေသာအခါ မိခင္က ဘုရား ရဟႏၲာတို႔အား လွဴဒါန္းျပီးမွ ဆြမ္းေၾကာင္း ဆြမ္းက်န္ကို စားလိုေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ရဟႏၲာ ဖြားျမင္မည့္ အတိတ္ျဖစ္၍ အလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဓမၼပဒ အ႒ကထာတြင္ ပါပါသည္။ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ရသမွ် ဆြမ္းေတာ္တင္ ဘုရားလွဴျပီးမွ စားေသာက္ေသာအေလ့ရွိပါသည္။ မႏၲေလးတြင္ စာသင္သားဘ၀ စာသင္စဥ္က ဆြမ္းခံအျပန္ သပိတ္ေရာ ဆြမ္းဟင္းအားလံုး မဟာျမတ္မုနိဘုရားတြင္ တင္လွဴျပီး အခ်ိန္ရသမွ် တရားထုိင္ခဲ့၍ ေနာက္မွ သပိတ္ကို ျပန္စြန္႔ယူျပီး စားသံုးခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ယခုအခါ သာသနာေတာ္တြင္ ေရွ႔တန္းေရာက္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္၍ေနၾကေပျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စားေသာက္ဖြယ္အားလံုး လွဴဒါန္းျပီးမွ စားျခင္း၊ ေမႊးႀကိဳင္လွပေသာ ပန္းမ်ားကို ဘုရားလွဴျပီးမွ ပန္ဆင္ျခင္းတို႔မွာ ကဲ့ရဲ႔ဖြယ္မဟုတ္၊ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္၊ အတုယူဖြယ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သိၾကားမင္းႏွစ္ဦး )
အရွင္ဘုရား၊ ဇာတကဧကကနိပါတ္ ကုလာ၀ကဇာတ္လာ မဃလုလင္မွ ျဖစ္လာသူ သိၾကားမင္းမွာ ဘုရားေလာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ယခုလက္ရွိ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ရွိ သိၾကားမင္းလည္း မဃလုလင္မွ ျဖစ္လာသူျဖစ္၍ နာမည္တူ၊ အျဖစ္တူ ျဖစ္ေနပါသည္၊ ရွင္းျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ေဒါက္တာျမင့္စိုး-ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ကုလာ၀ကဇာတ္ (ဇာတက ၁-၂၁၄ )တြင္ မဂဓတိုင္း ရာဇျဂိဳဟ္အနီး မစလရြာ မဃလုလင္အျဖစ္ႏွင့္ သကၠပဥႇသုတ္အဖြင့္ ( ဒီ-႒ ၂၊ ၃၀၂ ) မဃမာဏ၀ ၀တၳဳ (ယခုလက္ရွိ သိၾကားမင္းအျဖစ္) မွာ အလံုးစံုတူေနပါသည္။ အမည္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္သာမက သုဇာတာ၊ သုဓမၼာ၊ သုစိတၱာ၊ သုနႏၵာ မိဖုရားႀကီးေလးဦး အေၾကာင္း၊
သုဇာတာ-ဗ်ိဳင္းမကေလး ျဖစ္သြားသည္တို႔ပါ တူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလာ၀ကဇာတ္လာ မဃလုလင္က ေဂါတမဘုရားေလာင္းျဖစ္၍ ဘုရားျဖစ္ကာ နိဗၺာန္စံ၀င္သြားပါျပီ။
သကၠပဥႇသုတ္လာ မဃလုလင္က ယခု တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္ရွိ သိၾကားမင္း ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤႏွစ္ဦးဘ၀မွာ တထပ္တည္း တူညီေနပါသနည္းဟု အျမဲပင္ အေမးခံေနရပါသည္။

၄င္းအတြက္ ေျဖဆိုရန္မွာ
မိဘလုပ္ေကၽြးျခင္း၊
ႀကီးျမင့္သူမ်ား၌ ရိုေသျခင္း၊
မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း-စသည့္ သိၾကားျဖစ္ေၾကာင္း က်င့္၀တ္ေကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးပံု တူညီျခင္း၊
ေက်းရြာသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ပံု တူညီျခင္း စသည့္ သိၾကားျဖစ္ေၾကာင္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပံု မကြဲမျပား ျဖစ္ေနမႈ၊ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္တြင္ ယင္းကုသိုလ္မ်ား၏ အက်ိဳးေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ဗိမာန္ ေရကန္ စသည္ ရရွိပံု တူညီမႈ စသည္မ်ားႏွင့္ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူ အ႒ကထာဆရာမွာလည္း အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ တပါးတည္းျဖစ္၍ အေၾကာင္းတူ၊ အက်ိဳးတူ သိၾကားမင္း ႏွစ္ဦး၏ အျဖစ္ကို တထပ္တည္း မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ဟန္ တူေၾကာင္း၊ ပါဠိေတာ္မ်ား၊ အ႒ကထာမ်ား၏ ထံုးစံုမွာလည္း အေၾကာင္းအရာတခု တူညီလွ်င္ ေရွးေရွးပါဌ္အတိုင္း ေနာက္ေနာက္ပါဌ္တြင္ တသေ၀မတိမ္း အတူ မွတ္တမ္းတင္တတ္ေၾကာင္း၊ ဘာဏကေဆာင္၊ (ႏႈတ္တက္ရြတ္ ဆိုသူ) အရွင္ျမတ္တို႔ တူညီလွ်င္လည္း တထပ္တည္း တူတတ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုရပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခု ၾသဂုတ္လ )

No comments: