Wednesday, May 27, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၂ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( စက်င္ေက်ာက္ဆင္းတု )

အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မအိမ္တြင္ စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ထားေသာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္တဆူ ရွိပါသည္။ မိဘလက္ထက္က ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
( ၁ ) စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာ ဆင္းတုေတာ္ကို ဆက္လက္ကိုးကြယ္ရန္ သင့္-မသင့္၊ အကယ္၍ မသင့္ေတာ္ပါက မည္ကဲ့သို႔၊ မည္သည့္ေနရာသို႔ လွဴဒါန္းရမည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ၂ ) စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ဆင္းတုေတာ္ကို အိမ္၌ကိုးကြယ္ပါက စီးပြားေရး က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္ဟု ဆိုသည္မွာ မွန္-မမွန္ သိလိုပါသည္၊ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( မခင္၀င္းျမင့္-မဂၤလာေတာင္ညြန႔္၊ ရန္ကုန္ျမို႔ )

( ေျဖ )
ဥဒၵိႆေစတီဟူေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို အုတ္၊ ေက်ာက္၊ အဂၤေတ၊ သစ္သား၊ သံ၊ ေၾကး၊ ပန္းေပါင္း၊ သားရိုး စသည္တို႔ျဖင့္ အရြယ္အစားစား ထုလုပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ သမၼာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္တို႔၏ ထံုးတမ္းဓေလ့ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ဦးဘုရားခန္း၌ ႀကီးမားေသာ အုတ္၊ အဂၤေတတို႔ျဖင့္ မထုလုပ္၊ မတည္ထားဘဲ ေက်ာက္ ( စက်င္ေက်ာက္ )၊ သံ၊ ေၾကး၊ သစ္သား စသည္တို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္ၾကျမဲျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္ျဖင့္ထုလုပ္ကိုးကြယ္ျခင္းမွာလည္း အလြန္ေရွးက်ေသာ ေခတ္ကပင္ ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္-ယခု ပန္းေတာင္း ေပၚေတာ္မူ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္-မွာ ေက်ာက္သားဆင္းတုေတာ္ ျဖစ္၍ မူလအေလာင္းစည္သူမင္းျမတ္ တိုင္းခမ္းလွည့္လည္ရာ မဟာသမုဒၵရာ ဇမၺဴ႔သေျပပင္ရွိရာ အရပ္မွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ ရွင္ျဖဴဘုရားျဖစ္၍ စစ္ကိုင္းေခ်ာက္မ အရပ္၌ ဂူတည္၍ ကိုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ေနာက္ မဏိပူရသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရာ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္လာျပီး နန္းဦး၌ ကိုးကြယ္ခဲ့ရာ သားေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္လက္ထက္အထိ အင္း၀ နန္းဦး၌ ကိုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း။ ၁၁၂၆-ခုႏွစ္တြင္ သူရဲဇီး ျမိဳ႔စား ဦးျငိမ္းက ေတာင္းပန္၍ ပန္းေတာင္းသို႔ ပင့္ေဆာင္လာေၾကာင္း စသည့္သမိုင္းေၾကာင္း ရွိေလသည္။

ထိုသို႔ နန္းေတာ္အတြင္း၌ပင္ ေက်ာက္ဆင္းတု ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာကိုၾကည့္၍ အိမ္၌ ေက်ာက္ဆင္းတု မကိုးကြယ္ေကာင္း၊ ကိုးကြယ္လွ်င္ စီးပြားေရး က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္၀ဟု ယူဆေနသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာမပီသရာ က်ေလသည္။ ဤေခတ္ လူခ်မ္းသာအိမ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာပင္ ေက်ာက္ဆင္းတု ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ား ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မိမိ၏သဒၶါေစတနာသာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကာရက သံဃာႏွင့္ ထဘီ ေနကထိုင္ )
အရွင္ဘုရား၊
( ၁ ) ရဟန္းခံရာတြင္ ကာရကသံဃာ ေရတြက္႐ာ၌ ဥပဇၩာယ္ဆရာ၊ ကမၼ၀ါစာဆရာမ်ား ထည့္သြင္း၍ ေရတြက္ရ-မေရတြက္ရ။
( ၂ ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀တ္ဆင္ေသာ ထဘီမ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး အသက္ရွင္စဥ္ မအပ္စပ္ဘဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသက္ေသသြားခ်ိန္မွာ ေနကထိုင္-စသည္ ခ်ဳပ္လွဴက အပ္စပ္ပါသလဲဘုရား။
( အရွင္၀ိဇယ-စြယ္ေကြ႔ေက်းရြာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း )

( ေျဖ )
( ၁ ) ကာရကသံဃာဟူသည္မွာ ဥပသမၸဒကံ ေဆာင္ရာ၌ ပါ၀င္ေသာ ရဟန္းအားလံုးကိုပင္ ေခၚပါသည္။
ကာရက-ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ။
သံဃာ-သံဃာေတာ္အေပါင္း ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ရဟန္းခံရက္ခ်ဳပ္ ေရးရာ၌ ဥပဇၩာယ္အမည္၊ ကမၼ၀ါစာဆရာ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္ေန၍ က်န္သံဃာမ်ားကိုသာ ကာရကသံဃာ-ဟု ေရးသားေလ့ရွိေနၾကပါသည္။

( ၂ ) အမ်ိဳးသမီး ထဘီမ်ားကို ကြယ္လြန္မွသာ ေနကထိုင္၊ ကန္႔လန္႔ကာ စသည္ ခ်ဳပ္လွဴေလ့ရွိသျဖင့္ ကြယ္လြန္မွ ကိုင္ေကာင္း၊ အလွဴခံေကာင္းသကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ေနၾကပါသည္။
အမွန္မွာ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ ခ်ဳပ္လုပ္လွဴဒါန္းလွ်င္လည္း အလွဴခံေကာင္းပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္၌ ၀တ္ဆင္ထားစဥ္သာ ထိုဘမီ (အ၀တ္) ကို မကိုင္ေကာင္းပါ။ အကယ္၍ ခရီးသြားစဥ္ ရဟန္း၏ သကၤန္းတို႔ကို ခိုးသူလုယက္သြားလွ်င္ ရဟန္းသည္ ၀တ္လစ္စလစ္ မေနေကာင္း၊ ေတြ႔ရာဘမီကိုေသာ္၄င္း၊ ၀တ္ဆင္ရမည္။ သို႔မဟုတ္-သစ္ကိုင္း၊ သစ္ခက္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ခ်ိဳး၍ေသာ္၄င္း၊ ၀တ္ဆင္ရမည္-ဟု စာရွိပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အလွဴခံခ ယူျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ လွဴခံေကာက္သူ၊ ခိုင္ေထာက္ႏႈန္းစား၊ ယူျခင္းမ်ားမွာ၊ ဘုရားေက်ာင္းေငြ၊ စားေသာက္ေလ၍၊ ျပစ္ေန ရွိ-မရွိ၊ သိလိုဘိ၏၊ ေျဖညႇိရွင္းေတာ္မူပါ့ဘုရား။
( ကိုေက်ာ္ျမင့္(ေရႊ) နတ္တလင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေက်ာင္းဘုရားကို၊ တည္ေဆာက္လို၍၊ ထိုထိုေဆာက္ဦး၊ ဆည္းပူးယူႏွင့္၊ ျပဳသူလက္ခ၊ ကုန္အက်ပါ၊ ဘယ္မွ်သိန္းသန္း၊ ကိန္းဂဏန္းဟု၊ တြက္မွန္းေျပာၾက၊ မွတ္သားရသို႔၊ မူလအလွဴခံ၊ လုပ္အားမွန္ကို၊ ထိုက္တန္သမွ်၊ ကုန္အက်၀ယ္၊ မွတ္ရစာရင္း၊ ခိုင္ႏႈန္းရွင္း၍၊ ေပးျခင္းကိုပါ၊ တူမွတ္ရာ၏၊ ေကာင္းစြာနားလည္ပါ လေႆး။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မဟာေစတီႏွင့္ ေကာင္းမႈေတာ္ )
အရွင္ဘုရား၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ မဟာေစတီႀကီးသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမႈေတာ္ႀကီးႏွင့္စာလွ်င္ မည္သည္က ႀကီးပါသနည္းဘုရား။ တတ္ႏိုင္ပါက အရြယ္ပမာဏတို႔ကိုပါ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပ၍ ေျဖၾကားေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးတင့္ေဆြ-ေညာင္ပင္သာရပ္၊ ကေလးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ မဟာေစတီႀကီးမွာ အျမင့္ဉာဏ္ေတာ္ ၁၂၀၊ လံုးပတ္ေတာ္ ၃၆၀-ရွိေၾကာင္း
ေဘာ ဣမံ မဟာေစတိယံ ၀ီသ ရတေနန သတာယာမံ၊ တိသတ သ႒ိရတန ပရိဏာဟံ ေဟာတိ-ဟု သာရတၳဒီပနီ ဋီကာကို ကိုး၍ သတပဒိကပုစၧာက်မ္း၌ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ေျဖဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမႈေတာ္ႀကီးမွာ အျမင့္ဉာဏ္ေတာ္ ၁၀၁-ေတာင္၊ လံုးပတ္ေတာ္ ၅၀၂-ေတာင္၊ ၂-မိုက္၊ ၄-သစ္ ရွိေၾကာင္း စြယ္စံုက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ သီရိလကၤာ မဟာေစတီႀကီးက ဉာဏ္ေတာ္ျမင့္၍ ေကာင္းမႈေတာ္ႀကီးက လံုးပတ္ႀကီးေၾကာင္း သိရပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဖားကိုေျမြကိုက္-တုတ္ျဖင့္ရိုက္ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဖားတေကာင္အား ေျမြကိုက္ေနသည္ကို ေတြ႔သျဖင့္ ဖားအသက္ကို ကယ္လိုေသာ ေစတနာေၾကာင့္ တုတ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔လိုက္ရာ ဖားမွာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ခဲ့ရသည္ မွန္ပါေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္ေၾကာင့္ ေျမြသည္ အစာငတ္ခဲ့ရပါသည္ဘုရား၊ သို႔အတြက္ တပည့္ေတာ္၌ အျပစ္ရွိ-မရွိ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( သန္းေဇာ္-မက်ည္းကုန္းရြာ၊ ၀န္းသိုျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ခုနစ္ရက္ၾကာလွ်င္ အ၀ရုဒၶကဘီလူးစား၍ ေသရမည့္ အာယု၀ၯန သူငယ္အား ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ စီမံ၍ ရဟႏၲာ ၈-ပါးႏွင့္ ခုနစ္ရက္၀န္းရံ ပရိတ္ရြတ္ျပီး ကယ္ဆယ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္ အာရမၼဏဒါန ေျခာက္ပါးတြင္ ဓမၼဒါနအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဇီ၀ိတဒါနကို ျပဆိုရာ၌ ဖာလံ ဖာေလတိ ကုမိနံ ၀ိဒၶံသာေပတိ သကုဏပဥၨရံ ဘႎသာေပတိ ဗဒၶနေမာကၡံ ကာေရတိ-စသည္ျဖင့္ ပိုက္ကြန္ကို ဆုတ္ဖ်က္ေစ၏။
ျမံုဳးကို ဖ်က္ဆီးေစ၏။ ငွက္ေလွာင္ခ်ိဳင့္ကို ဖ်က္ဆီးေစ၏။ အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ လြတ္ျခင္းကို ျပဳေစ၏။ စသည္ ဓမၼသဂၤဏီအ႒ကထာတြင္ ဖြင့္ဆို၏။

၀ိနည္းအ႒ကထာတြင္ သေပၸန ဂီဠိတံ မ႑ဳကိနႎ အပရာမေသတြာ ဒ႑ေကန ပိဠေႏၶတြာ ေမာဓာေပတံု ၀ဋၬတိ-ဟူ၍ ေျမြသည္ ျမိဳအပ္ေသာဖားမကို လက္ျဖင့္မထိေစမူ၍ တုတ္တံျဖင့္ညႇပ္၍ လြတ္ေစျခင္းငွါ အပ္၏။ အာပတ္မသင့္။

ဖားမ,ျဖစ္၍ လက္ျဖင့္မကိုင္ေကာင္းလွ်င္ပင္ တုတ္ျဖင့္ေျခာက္လွန္႔၍ လြတ္ေစသင့္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖားေျမြကိုက္သည္ကို ေတြ႔လွ်င္ ကယ္ဆယ္ေကာင္းရံုမွ်မက ေျမြအား ပါဏာတိပါတကံ မသင့္ပါေစလင့္-ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ကုသိုလ္ပြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေသးသည္။ ႀကိဳးစား၍ ဇီ၀ိတဒါနျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မေဟာသဓမွ ဘူရိဒတၱသို႔ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ားသည္ ႏုစဥ္ကာလဘ၀မွ ရင့္မာသည့္ ကာလဘ၀သို႔တိုင္ ပါရမီေတာ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း တဘ၀ထက္ တဘ၀ ျပည့္စံုလာရသည္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ လြန္စြာျပည့္စံုသည့္ ပညာရွိသုခမိန္ မေဟာသဓာဘ၀ ျဖစ္ျပီးေနာက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဟိတ္ တိရစၧာန္ ဘူရိဒတ္နဂါးမင္း ျဖစ္ရပါသနည္း။ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ခင္ေမာင္စိုး-ရခိုင္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားမွာ တဘ၀ျပီး တဘ၀ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း စဥ္ထားသည္မဟုတ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားစဥ္က ပါရွိေသာ ဂါထာအနည္းအမ်ားအလိုက္ စဥ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
တဂါထာျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို ဧကနိပါတ္၌၄င္း။
ႏွစ္ဂါထာျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို ဒုကနိပါတ္၌၄င္း။
ထိုနည္းအတိုင္း ဂါထာရွစ္ဆယ္ကို အသီတိနိပါတ္၌၄င္း။ ထားရွိ၍ အသီတိ-မွ ေနာက္ဂါထာ ၁၀၀-ေက်ာ္ ဇာတ္မ်ားကို မဟာနိပါတ္ဟူ၍ ေတ, ဇ, သု, ေန, မ, ဘူ, စံ, နာ, ၀ိ, ေ၀ အစဥ္အတိုင္း ထားရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုအစဥ္အားျဖင့္ ေတမိ ( မူဂပကၡ ) ဇာတ္ ဂါထာ ၁၂၂။
မဟာဇနကဇာတ္ ဂါထာ-၁၇၄။
သု၀ဏၰသာမဇာတ္ ဂါထာ ၂၂၅။
စသည္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ေ၀ႆႏၲရာဇာတ္၌ ဂါထာ ၁၀၀၀-ျဖင့္ ေဟာၾကားထားသျဖင့္ ဂါထာအနည္းအမ်ား ေရွ႔ေနာက္စဥ္ကာ ေတ, ဇ, သု, ေန, မ, ဘူ, စံ, နာ, ၀ိ, ေ၀ ဟူေသာ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔ကို ေရွ႔ေနာက္စဥ္၍ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေဟာသဓာပညာရွိ္ သုခမိန္ဘ၀ျပီးမွ ဘူရိဒတ္နဂါးမင္း ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္သားေစလိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ )

No comments: