Thursday, May 7, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၈ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ )
အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာကို မိရိုးဖလာ သေဘာထက္ သာလြန္၍ သက္၀င္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သည္ဆိုရာ၌ -
၁။ မိရိုးဖလာသေဘာ သက္၀င္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။
၂။ မိရိုးဖလာသေဘာ သက္၀င္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္ကပ္မႈသည္ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ပါသလား။
၃။ သာလြန္၍ သက္၀င္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈ ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္တန္ေဆာင္-ေယာနယ္ )

( ေျဖ )
၁။ ရိုးရိုး မိဘတို႔ ကိုးကြယ္မႈ ထံုးစံအတိုင္း သရဏဂံု သီလခံယူ၍ ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားလာလွဴဒါန္းျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံျခင္းတို႔ထက္ မပိုေသာ ကိုးကြယ္မႈကို မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္မႈဟု ဆိုပါသည္။

၂။ ယင္းမိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္မႈကို မပ်က္မကြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသိဉာဏ္ရွိရွိျဖင့္ ကိုးကြယ္သူအဖို႔ အပါယ္ေလးပါး မလားေရးတို႔၌ အေတာ္အတန္ စိတ္ခ်ရ၍ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။

၃။ ယင္း မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္မႈကို အားမရ၍ ပညာရွင္ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ နက္နဲေသာ ဘာသာေရး တရားမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာမ်ားကို အားထုတ္ျခင္း။ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရားမ်ားကို ရေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း စသည္ ျပဳလုပ္မႈကို မိရိုးဖလာထက္ သာလြန္၍ သက္၀င္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူဟု ဆိုရပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပရိတ္ေတာ္မ်ား ဂုဏ္ေက်းဇူး )
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္ေတာ္ ၁၁-သုတ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိလိုပါသည္။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေအာင္သူဆင့္-ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္း )

( ေျဖ )
၁။ က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာ အလွဴမဂၤလာ စသည္ကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ၊ အိမ္တက္မဂၤလာ စသည္ကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ တို႔၌ မဂၤလသုတ္၊ ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၂။ ေရာဂႏၲရကပ္ စသည္ ျဖစ္ေသာအခါ ရတနသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၃။ နတ္မ်ား၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ရွိေသာအခါ ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၄။ ေျမြ ကင္း၊ ၾကြက္ စသည္ ထူထပ္ေပါမ်ားေသာအခါ ခႏၶသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၅။ ရာဇ၀တ္ေဘး သင့္ေရာက္ေသာအခါ ေမာရသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၆။ မီးေဘးသင့္ေရာက္ေသာအခါ ၀ဋၬသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၇။ စစ္သည္ေဘး ေရာက္ေသာအခါ ဓဇဂၢသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၈။ ဘီလူးသဘက္ ေႏွာင္ယွက္ဖ်က္ဆီးေသာအခါ အာဋာနာဋိယသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၉။ မိန္းမတို႔ ကိုယ္၀န္ရွိေသာအခါ၊ မီးဖြားခက္ေသာအခါ အဂၤုလိမာလသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၁၀။ ၉၆-ပါး ေရာဂါေ၀ဒနာ ကပ္ေရာက္ေသာအခါ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

၁၁။ အတိတ္နိမိတ္ ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း ကံၾကမၼာဇာတာ မေကာင္းေသာ္ ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္အပ္၏။

ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ကို ေန႔စဥ္ ရြတ္ဆိုေနသူအား ေဖာ္ျပပါ ေဘးဥပါဒ္တို႔မွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေလသည္။
ေရာဂါျဖစ္မွ ေဆးကို စားသည္ထက္ ေရာဂါမျဖစ္မီက ေဆးကို စား၍ အကာအကြယ္ ျပဳထားျခင္းက ပို၍ေကာင္းမြန္သကဲ့သို႔ ပရိတ္ ၁၁-သုတ္ကို ေန႔စဥ္ ရြတ္ဆိုေနလွ်င္ ပို၍ေကာင္းပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးဆရာေတာ္မ်ားက-

၁။ တနဂၤေႏြေန႔-မဂၤလသုတ္
၂။ တနလၤာေန႔-ရတနသုတ္
၃။ အဂၤါေန႔-ေမတၱသုတ္၊ ခႏၶသုတ္
၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔-ေမာရသုတ္၊ ၀ဋၬသုတ္
၅။ ၾကာသပေတးေန႔-ဓဇဂၢသုတ္
၆။ ေသာၾကာေန႔-အာဋာနာဋိယသုတ္
၇။ စေနေန႔-အဂၤုလိမာလသုတ္၊ ေဗာဇၩဂၤသုတ္၊ ပုဗၺဏွသုတ္ တို႔ကို ၇-ရက္လွည့္၍ ရြတ္ဆိုမႈ ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( မရြတ္ဆိုဘဲ ကပ္လွဴျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ မိမိေနအိမ္ ဘုရားတြင္ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးကပ္လွဴပူေဇာ္ရာ၌ ဘာမွ် ရြတ္ဆိုျခင္း မျပဳဘဲ တင္ထား ပူေဇာ္ျခင္းမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္-မျဖစ္ သိလိုပါသည္ အရွင္ဘုရား။
( ဦးေစာေမာင္-မေကြးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဘုရား၌ ဆြမ္းစသည္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရာ၌ ဆြမ္းကပ္ပူေဇာ္စာ စသည္မ်ားကို မရရွိ၍ မရြတ္ဆိုႏိုင္သည့္ တိုင္ေအာင္ ဤဆြမ္းစေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳအစုစုကို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား။ ဤေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းရာျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ ဘုရား-ဟူ၍ ျဖစ္ေစ၊ ဤအဓိပၸါယ္မ်ိဳးပါ၀င္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ စိတ္ထဲ၊ ႏွလံုးထဲမွ ရြတ္ဆိုစဥ္းစား၍ တင္လွဴပူေဇာ္သင့္ပါသည္။ မည္သို႔မွ် ဆိုလည္းမဆို၊ အာရံုလည္းမျပဳဘဲ တင္ထားပူေဇာ္ျခင္းထက္ မိမိတတ္သလို လွဴဒါန္းမႈသေဘာေပၚေအာင္ ျပဳမူျခင္းသာ သင့္ေလ်ာ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေဒ၀ဒတ္ႏိုင္ ဇာတ္ငါးဇာတ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ဇာတ္ေတာ္တို႔တြင္ ဘုရားေလာင္းကို ေဒ၀ဒတ္က သတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဇာတ္ငါးဇာတ္ဟူ၍ စူဠဓမၼပါလဇာတ္, ဒဒၵရဇာတ္, ခႏၲီ၀ါဒီဇာတ္, စူဠနႏၵိယဇာတ္,ႏွင့္ မဟာကပိဇာတ္တို႔ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆဒၵႏၲ ဇာတ္မွာလည္း ဆဒၵန္ဆင္မင္းကို ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း ေသာႏုတၱိဳရ္ မုဆိုးသတ္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ၆-ဇာတ္ဟု မဆိုပါသနည္းဘုရား။
( သန္းထြန္း-ဓမၼာစရိယ၊ ေမာ္လျမိဳင္ )

( ေျဖ )
ဆဒၵႏၲဇာတ္၌ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း ေသာႏုတၳိဳရ္မုဆိုးသည္ ဆင္မင္းအား သူ႔အလိုအေလ်ာက္ သတ္လို၍ သတ္ရျခင္းမဟုတ္။ ေရွးဘ၀က အျငိဳးရွိခဲ့ေသာ စူဠသုဘဒၵါ မိဖုရားက ေစခိုင္း၍ မသတ္ခ်င္ဘဲ သတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ရာဇ၀တ္သင့္သူမ်ားအား မင္းမိန္႔ျဖင့္ သူသတ္သမားတို႔က သတ္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းကသတ္သည္ဟုသာ ဆိုရသကဲ့သို႔ ဆဒၵန္ဆင္မင္းအားစူဠသုဘဒၵါက သတ္ျခင္းသာျဖစ္၍ သူတပါးပေယာဂႏွင့္ စပ္သျဖင့္ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း ေသာႏုတၳိဳရ္သတ္သည္ မမည္ေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ ဘုရားေလာင္းကို ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း သတ္ႏိုင္ေသာ ဇာတ္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ပါ။ ဆဒၵန္ဆင္မင္းကို စူဠသုဘဒၵါက ရန္ျငိဳးထား၍ သတ္သည္ဟူ၍သာ သမိုင္းတြင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( မသာတေခါက္ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဆယ္ေခါက္သြားရတာထက္ အသုဘတေခါက္ ပို႔ရတာက ျမတ္တယ္ဆိုတာ မွန္ပါသလားဘုရား။ အသုဘပို႔ျပီး သရဏဂံုသီလ မယူဘဲ ျပန္လာခဲ့လွ်င္ ကုသိုလ္ ရ-မရ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေနမင္းထြန္း-အညာေက်း )

( ေျဖ )
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေသာအခါ ဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ကိစၥတို႔ျဖင့္သာ ျပီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနအက်ိဳး၊ သီလအက်ိဳးတို႔ကိုသာ ရရွိဖို႔ျဖစ္သည္။
မသာပို႔သြားသူသည္ အနည္းဆံုး ေသဆံုးသူအား ၾကည့္ရႈ၍ ငါလည္း ဤကဲ့သုိ႔ မုခ်ေသဆံုးရေခ်အံ့ဟု မရဏာႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းတရားကို တခဏမွ်ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ႏွလံုးသြင္းမိႏိုင္၏၊ မရဏာႏုႆတိ အာရံုျဖစ္မိသူအား ေသျခင္းတရား၌ ေမ့ေလ်ာ့မႈမရွိျခင္း၊ ဘံုသံုးပါး၌ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈ ကင္းျခင္း၊ အသက္၌ တြယ္တာမႈ နည္းျခင္း။ မေကာင္းမႈကို ရႈတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း။ ဥစၥာစည္းစိမ္၌ တြယ္တာမႈနည္းျခင္း။ ၀န္တိုမႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ႔ မေတြမေ၀ ေသရ၍ ဤဘ၀၌ မဂ္ဖိုလ္ကို မရသည့္တိုင္ေအာင္ သုဂတိဘ၀သို႔ ေရာက္၍ ဘ၀တိုတိုႏွင့္ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားတို႔ကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ ေက်ာင္းသို႔ ဆယ္ေခါက္ သြား၍ ဒါန သီလျပဳရ၊ ေဆာက္တည္ရသည္ထက္ မသာတေခါက္ပို႔၍ အသုဘဘာ၀နာ မရဏာႏုႆတိ ဘာ၀နာ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းရျခင္းက ျမတ္သည္ဟု အမွတ္အသား ျပဳထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဗုဒၶပံုေတာ္ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ )
အရွင္ဘုရား၊
၁။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အိမ္တိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားပံုေတာ္မ်ားကို
ကိုးကြယ္ပါသလား။
၂။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား ေန႔လယ္ ၁၂-နာရီေက်ာ္လွ်င္ ဆြမ္းမစားရန္ တားျမစ္ခဲ့ပါသလား၊ အခ်ိဳ႔ ေန႔(လ)မ်ားတြင္ ၁၂-နာရီပင္ ထိုးေသာ္လည္း မြန္းမတည့္ေသးပါ၊ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဆြမ္းေတာ္တင္၍ ရပါသလားဘုရား။
( မသက္ႏြယ္ႏြယ္၀င္း-ပဲခူးတိုင္း )

( ေျဖ )
၁။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဗုဒၶပံုေတာ္မ်ားမွာ သာသနာႏွစ္ငါးရာ ပတ္၀န္းက်င္မွာမွ ေပၚေပါက္လာပါသည္၊ သာသနာႏွစ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေခတ္ အေသာကမင္းႀကီး လက္ထက္မွာပင္ ဗုဒၶပံုေတာ္မ်ား မရွိေသး။
ဗုဒၶကိုယ္စား ေျခေတာ္ရာ၊ ေဗာဓိပင္ပံု စသည္မ်ားကို ကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။
မိလိႏၵမင္းႀကီးတို႔ ေခတ္က်မွ ဗုဒၶပံုေတာ္မ်ား ေပၚစျပဳလာေၾကာင္း သိရ၍ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္က ဗုဒၶဘာသာအိမ္တိုင္းတြင္ ပံုေတာ္မ်ား ကိုးကြယ္ထားေလ့မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ပါဠိေတာ္က်မ္းစာမ်ား အရ အခ်ိဳ႔အိမ္မ်ား၌ ျမတ္စြာဘုရား ၾကြလာလွ်င္ သီတင္းသံုးရန္ ေခါင္းရင္းတြင္ ေနရာေတာ္မ်ား ခင္းထားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂။ ၁၂-နာရီ ဆိုသည္မွာ ဤေခတ္တြင္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကို လြယ္လြယ္သိႏိုင္ရန္ အမွတ္အသား သေဘာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္အရ မြန္းတည့္ျပီးေနာက္ ဆြမ္းမစားရန္ ပညတ္ထားသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ၁၂-နာရီ ထိုးျပီးေသာ္လည္း ေနက မြန္းမတည့္ေသးလွ်င္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴႏိုင္ပါေသးသည္။ နာရီက ပဓာနမဟုတ္၊ အမွန္အကန္ ေနမြန္းတည့္ျခင္းသာ ပဓာနျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခု ဇူလိုင္လ )

No comments: