Friday, May 29, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၃ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( နတ္ျဗဟၼာႏွင့္ ရဟႏၲာ )
အရွင္ဘုရား၊ ေဆာင္းပါးရွင္တဦး ေရးသားထားသည္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ မဟာသမယသုတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားရာတြင္ နာၾကားရေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ား သုတ္ေတာ္၏အဆံုး၌ ကုေဋတသိန္းခန္႔ ရဟႏၲာျဖစ္သည္ဟု ပါရွိပါသည္။ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ရဟႏၲာ ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးသာဆင္-ေရၾကည္ျမိဳ႔၊ ဧရာ၀တီတိုင္း )

( ေျဖ )
ဣတိ-ဤသို႔၊ ေဒသနာပရိေယာသာေန-ဤမဟာသမယသုတ္ကို ေဟာေတာ္မူျပီးေသာ အဆံုး၌၊ ေကာဋိသတ သဟႆေဒ၀တာ-ကုေဋတသိန္းေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္။ အရတၱံ-အရဟတၱဖိုလ္သို႔၊ ၀ါ-ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔။ ပတၱာ-ေရာက္ၾကကုန္၏။ ေသာတာပႏၷာဒီနံ-ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္, ျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔၏။ ဂဏနာ-အေရအတြက္သည္။ နတၳိ-မရွိ။ ဟု ၄င္းသုတ္အ႒ကထာ၌ ဆိုထားပါသည္။

နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ ရဟႏၲာ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ စတုမဟာရာဇ္မွစ၍ ၀သ၀တၱီအထိ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ရွိ နတ္တို႔သည္ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အျဖစ္ျဖင့္ ေနႏိုင္ၾက၍ အနာဂါမ္ျဖစ္လွ်င္ ထိုနတ္ဘံုတို႔မွ စုေတႃပီး အထက္ျဗဟၼာ့ဘံု ( သုဒၶါ၀ါသဘံု ) တို႔သို႔ ေရာက္ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္၌ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေျပာင္းၾကရေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အဇိတ ရဟန္း )
အရွင္ဘုရား၊ ေနာင္ပြင့္လတံ့ေသာ အရိေမေတၱယ် ဘုရားအေလာင္းသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္မွာ အဇိတ-အမည္ရွိ မထင္ရွားေသာ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ျပီး အဇာတသတ္မင္း၏ သားေတာ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မည္သည့္က်မ္းဂန္မွာ လာပါသလဲဘုရား၊ အဇိတ-ရဟန္းသည္ ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္တြင္ မည္သည့္တရား မဂ္အဆင့္ကို ရရွိပါသလဲဘုရား။
( ဦးေဖသက္ညြန္႔-အလံု )

( ေျဖ )
အရိေမေတၱယ်ဘုရား အေလာင္းသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္တြင္ အဇာတသတ္မင္း၏သား အဇိတမည္ေသာ ရဟန္းတပါး ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ အနာဂတ၀င္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ပါရွိပါသည္။ ခိုင္ခန္ပေသာက်မ္းလာစကား မဟုတ္ပါ။ ( အဇာတသတ္မင္းသည္ ခမည္းေတာ္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးအား သတ္၍ မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျပီးေနာက္မွ ပထမသားဦး ရပံု၊ အဇာတသတ္မင္းျဖစ္ျပီး ၄-ႏွစ္ခန္႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳပံု စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ျပဆိုထားေသာ စာမ်ားအရ အဇိတရဟန္း၊ အဇာတသတ္သား ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ စိစစ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ) အဇိတရဟန္းသည္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားေလာင္းျဖစ္လွ်င္ ဤေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္၌ မည္သည့္တရား မဂ္ဖိုလ္မွ် မရႏိုင္ပါ။ ရလွ်င္လည္း အရိေမေတၱယ်ဘုရား ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ကို ရလွ်င္ပင္ ခုနစ္ဘ၀မွ်ျဖင့္ နိဗၺာန္စံ၀င္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဆံပင္ ဘုရားလွဴ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ဆံပင္ရွည္မ်ားကို ဘုရားမွာလွဴမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီး အရွည္ထားပါသည္။ ယခု ဆံပင္ရွည္၍ ျဖတ္ျပီးလွဴမည္လုပ္ရာ အခ်ိဳ႔က ဆြပင္အတိုင္း မလွဴေကာင္း ေရာင္၍၊ သို႔မဟုတ္-ဘုန္းႀကီးသံုး ယပ္လုပ္၍ လွဴရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ မည္သို႔လွဴသင့္သည္ကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ေအးျငိမ္းမိုး-ပန္းေတာင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ ) ဆံပင္မွာ မိမိခႏၶာကိုယ္မွ ေပါက္ေရာက္ေသာ အရာ၀တၳဳျဖစ္ကာ အေမြး-ေျခသည္း-လက္သည္း-သြား-အေရျပား-တို႔ႏွင့္အတူ တစပဥစကအ၀င္ ေဇဂုစၧ-သေဘာတရားျဖစ္၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ စက္ဆုပ္အပ္ေသာ အရာ၀တၳဳပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔အဖို႔ အမြန္အျမတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရတနာသံုးပါး၌ ဆံပင္အတိုင္း ဆြဲခ်ိန္လွဴဒါန္း၍လည္း တင့္တယ္မႈမရွိပါ။ လူ႔ဆံပင္ကို ယပ္စသည္လုပ္၍ လွဴဒါန္းရိုးလည္း မရွိပါ။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ဆံပင္ေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦး ဆံပင္ကိုျဖတ္၍ ေရာင္ခ်ရရွိသည့္ေငြျဖင့္ အရွင္ကစၥာယန-စေသာ ရဟႏၲာရွစ္ပါးအား ဆြမ္းခ်က္လွဴဒါန္း၍ ဒိ႒ဓမၼအက်ိဳးေပးသျဖင့္ မိဖုရားျဖစ္သြားေသာ ၀တၳဳတခုကို ေထာက္၍ ဆံပင္ကို ေရာင္းခ်လ်က္ အျခားအက်ိုးျဖစ္မည့္ အလွဴတခုခု လွဴဒါန္းျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟႏၲာမ်ားႏွင့္ ဘီစီေအဒီ )
အရွင္ဘုရား၊ ၁၉၉၃-ခု ဧျပီလထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္၌ ဆရာေတာ္ဘုရား ေျဖၾကားေသာ ဘာသာေရးျပႆနာ အခန္း၌
၁။ ပဋိသမၻိဒါပတၱရဟႏၲာ
၂။ ဆဠဘိညရဟႏၲာ
၃။ ေတ၀ိဇၨရဟႏၲာ
၄။ သုကၡ၀ိပႆကရဟႏၲာ ဟူ၍ ၄-မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။

၄င္းရဟႏၲာ ၄-မ်ိဳး၏ အဓိပၸါယ္ကို ထပ္ဆင့္ျပီးသိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႔ ဘာသာေရးေဆာင္းပါးမ်ိဳး၌ ပါရွိေသာ ဘီစီ-ဘယ္ႏွစ္က ေအဒီ-ဘယ္ႏွစ္က-ဟု ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ရပါသည္။ ၄င္း ဘီစီ။ေအဒီ ဆိုသည္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပ၍ ရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( သုေမတၱာ-မန္က်ည္းသံုးပင္ရြာ )

( ေျဖ )
ရဟႏၲာေလးမ်ိဳးတို႔တြင္
၁။ ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာဆိုသည္မွာ-ရဟႏၲာျဖစ္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ပိဋကတ္သံုးပံုကို အလံုးစံု ကၽြမ္းက်င္တတ္သိသြားေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဆဠဘိည ရဟႏၲာဆိုသည္မွာဆိုသည္မွာ-ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ပင္ အဘိညာဥ္ေျခာက္ရပ္ သမာပတ္ရွစ္ျဖာကို ရရွိႏိုင္ေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၃။ ေတ၀ိဇၨ ရဟႏၲာဆိုသည္မွာ-ပုေဗၺနိ၀ါသဉာဥ္, ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္, အာသ၀ကၡယဉာဏ္တို႔ကို ရရွိေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳးျဖစ္၍

၄။ သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာဟူသည္မွာ-ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ္လည္း စ်ာန္မရေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အားလံုးရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာ္လည္း
၁-မွာ အဆင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္၍ ၄-မွာ အဆင့္နိမ့္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ကမၻာသကၠရာဇ္ကို ေျပာဆိုရာ၌ ခရာဇ္သကၠရာဇ္ကို အသံုးျပဳရသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီက ႏွစ္ကို ဘီစီ-ဟုဆို၍
ခရစ္ေပၚျပီးမွ ေနာက္ျဖစ္ေသာ သကၠရာဇ္ကို ေအဒီ-ဟု ဆိုပါသည္။
ဥပမာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘီစီ-၅၄၄-တြင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္။
ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ေအဒီ ၂၀-ရာစု ရွိေနျပီဟူသည္တည္း။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အဘိုး၊ အဘ၊ အေဖႀကီးႏွင့္ လက္ေျခာက္ေခ်ာင္း )
အရွင္ဘုရား
၁။ အခ်ိဳ႔လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား အဘိုး၊ အဘ၊ အေဖႀကီးဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
၂။ အခ်ိဳ႔ေသာ ဆင္းတုေတာ္မ်ားမွာ လက္ေခ်ာင္းေတာ္ကေလးမ်ားကို တဖက္က ၅-ေခ်ာင္း၊ တဖက္က ၆-ေခ်ာင္း ျပဳလုပ္ထားျခင္းကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေမးၾကည့္ရာတြင္ ၁၁-မီးျငိမ္းရန္ အဓိ႒ာန္၍ လွဴသည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္သင့္-မလုပ္သင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မတင္ဇာဦး-အ-ထ-က(၁) လႈိင္ )

( ေျဖ )
၁။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လာေရာက္စြပ္စြဲေသာ သိဥၥမာနအား ဘဂိနိ-ႏွမဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ၍ စကားဆိုေတာ္မူပါသည္။
ထို႔အတူ အဂၤုလိမာလသုတ္၌ ယေတာဟံ ဘဂိနိ-ဟု အမ်ိဳးသမီးအား ႏွမ-ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။
ရ႒ပါလမေထရ္သည္ အိမ္ေဖာ္ မိန္းကေလးအား ထို႔အတူပင္ ေခၚေ၀ၚ၏။
ဘဂိနီတိ အရိယေ၀ါဟာေရာ-ဟု မဇၩိမပဏၰာသ အ႒ကထာ၌ ဖြင့္ဆိုသည္။
ယင္းတို႔မွာ အရိယာ ေ၀ါဟာရ၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲျခင္း-ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

ဤသို႔ ႏွမအရြယ္ကို ႏွမ၊ အမိအရြယ္ကို အမိ-ဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းမွာ တပ္မက္တြယ္တာမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ မဟာမိတၱမေထရ္ျမတ္၏ ဆြမ္းဒါယိကာမ သားအမိတို႔က မေထရ္အား သားေတာ္၊ အကိုေတာ္-ဟု သံုးစြဲေခၚေ၀ၚၾကသည္။

နကုလမာတာ နကုလပိတာ တို႔က ျမတ္စြာဘုရားအား သားေတာ္-ဟုေခၚ၍ ေျပာဆိုသည္ကိုလည္း ဘုရားရွင္ ခြင့္ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ရင္းႏွီးၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ အဘိုး၊ အဘ၊ စသည္ေခၚေ၀ၚျခင္းမွာ အျပစ္ရွိစရာ မျမင္ပါ။ ရွမ္းျပည္ နယ္သူအမ်ားအျပားသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဘဘုန္း-ဟု ေခၚေ၀ၚၾကျမဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂။ ဘုရားပံုေတာ္မ်ား ရုပ္တုေတာ္မ်ားကို ဤသို႔ လက္ေျခာက္ေခ်ာင္းစသည္ ထုလုပ္ျခင္းမွာ အလြန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤေခတ္တြင္ လက္ေျခာက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေျခာက္ေခ်ာင္း ရွိသူမ်ားအား ၀ဋ္မကင္းသူမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ရုပ္တုေတာ္အား ဤသို႔အဆန္းထြင္ ထုလုပ္သူမ်ားအဖို႔ လြန္စြာပင္ အျပစ္ႀကီးလွပါသည္။ လံုး၀မလုပ္သင့္ေသာကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( န၀မေခတ္ န၀င္းေက် )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ န၀မေခတ္၊ န၀ဂၤ၊ န၀င္း၊ န၀င္းေက် ဆိုေသာစကားမ်ားကို ၾကားဖူးေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ မသိပါ၍ ရွင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
( ထက္ထက္-ကမာရြတ္ )

( ေျဖ )
န၀မေခတ္ဟူသည္မွာ ကိုးခုေျမာက္ အခါကာလဟု ဆိုလိုသည္။ ကိုးခုေျမာက္ကို သိရန္ ေရွးဦးစြာ အခါကာလရွစ္ခုကို သိဖို႔ လိုပါသည္။ ယင္းမွာ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးဟူေသာ ရွစ္မ်ိဳးေသာ အျပစ္ရွိသည့္ အရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
၁-ငရဲ
၂-တိရစၧာန္
၃-ျပိတၱာ
၄-နာမ္မရွိ ရုပ္သာရွိေသာ အသညသတ္ဘံု
၅-သာသနာတြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္စိမျမင္၊ နားမၾကား စေသာ ဣေျႏၵခ်ိဳ႔သူ
၆-မိစၧာဒိ႒ိအယူရွိသူ
၇- ပစၥႏၲရစ္အရပ္၌ ျဖစ္ရသူ
၈-တရားရႏိုင္ေသာ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သာသနာပတြင္ ျဖစ္ရသူတို႔ ျဖစ္သည္။
ဤရွစ္ပါးျပီးသည့္ေနာက္ ၉-ပါးေျမာက္အခါကာလဟု ဆိုရမည့္ ဘုရားပြင့္သည့္ သို႔မဟုတ္ ဘုရားသာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းသည့္ အခ်ိန္၊ ဗုဒၶဳပၸါဒကာလ န၀မေခတ္အခ်ိန္၊ ဗုဒၶဳပၸါဒန၀မခဏဟုလည္း ေခၚသည္။

န၀ဂၤ ဆိုသည္မွၾ-အဂၤါကိုးပါးရွိေသာ-ဟု ဆိုလိုသျဖင့္ ကိုးပါးသီလစသည္မ်ားကို ဆိုသည္။
န၀င္း-န၀င္းေက်-ဆိုသည္တို႔ကား ေဗဒင္သံုးစကားမ်ား ျဖစ္သည္။
န၀င္းမွာ တရာ့ရွစ္ကြက္ရွိေသာ ၁၂-ရာသီစက္တြင္ ၁၂-စိတ္ တစိတ္ ( ကိုးန၀င္း ) ျဖစ္ေလသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၇-ခု ၾသဂုတ္လ )

No comments: