Sunday, May 3, 2009

အခ်ိန္ေကာင္းကို ျဖဳန္းတီး၍ အထီးက်န္ျဖစ္ရသူ

ဗာရာဏသီျမိဳ႔ေတာ္အနီး ဣသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ဗာရာဏသီျမိဳ႔၌ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ၾကြယ္၀ေသာ သူေဌးႀကီးရွိ၏။ သူ၏ တဦးတည္းေသာ-သား မဟာဓနအား အလြန္ခ်စ္ခင္ အလိုလိုက္၏။ ႀကိဳက္သလို သံုးစား ေပ်ာ္ပါး ေနထိုင္ေစ၏။ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း မျပဳေပ။ အရြယ္ေရာက္ေသာ အခါ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ၾကြယ္၀ေသာ အျခားသူေဌးတဦး၏ သမီးႏွင့္ ေပးစားသည္။ ပိုမိုခ်မ္းသာသြား၏။ ငယ္စဥ္ ဘာပညာမွ် မသင္ၾကားခဲ့ရေသာ သူေဌးသားသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ ျဖစ္လာခ်ိန္၌လည္း ငယ္မူမေျပာင္း။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လွဴဒါန္းေပးကမ္းေရး၊ ကုသိုလ္ျပဳေရး၊ ဘာမွ်မျပဳလုပ္ေပ။ မူးယစ္ေသာက္စား ကစားၾကဴးကာ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေလသည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလ်ာ့ကုန္ခန္းလာ၏။ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ် စားေသာက္ရေသာ ဘ၀ ေရာက္လာ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ခြက္လက္စြဲကာ ေတာင္းစားရေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တေန႔သ၌ မဟာဓနႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ ဆြမ္းဇရပ္တြင္ သာမေဏငယ္တို႔ေပးေသာ ဆြမ္းက်န္၊ ဟင္းက်န္မ်ားကို ေတာင္းခံစားေသာက္ေနၾက၏။ ဘုရားရွင္ ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူေသာအခါ အရွင္အာနႏၵာအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

အာနႏၵာ-ဤသူသည္ ပထမအရြယ္က စီးပြားဥစၥာရွာပါလွ်င္ ပိုမို ၾကြယ္၀ေသာ သူေဌးႀကီးျဖစ္လာမည္။
ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္လွ်င္လည္း ရဟႏၲာအျဖစ္ ရႏိုင္သည္။ သူ၏မယားလည္း အနာဂါမ္ ျဖစ္ႏိုင္၏။

ဒုတိယအရြယ္တြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လွ်င္လည္း ထိုက္သင့္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ တရားထူးမ်ား ရႏိုင္၏။
ယခုအခါတြင္ကား လူ႔စည္းစိမ္ခ်မ္းသာလည္း လက္လြတ္၊ မဂ္ဖိုလ္ခ်မ္းသာလည္း ဆံုးရႈံးရေလျပီ-ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီး ေအာက္ပါဂါထာကို ေဟာေတာ္မူေလသည္။

( ပါဠိ ဂါထာ )
အစရိတြာ ျဗဟၼစရိယံ ၊ အလဒၶါ ေယာဗၺေန ဓနံ ။
ဇိဏၰေကာဥၨာ၀ စ်ာယႏၲိ ၊ ခီဏမေစၧ၀ ပလႅေလ ။

အစရိတြာ ျဗဟၼစရိယံ ၊ အလဒၶါ ေယာဗၺေန ဓနံ ။
ေသႏၲိ စာပါတိ ခီဏာ၀ ၊ ပုရာဏာနိ အႏုတၳဳနံ ။

( ျမန္မာျပန္ )
( သူမိုက္တို႔သည္ ) အရြယ္ရွိခိုက္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္လိုက္မိ။
ဥစၥာကိုလည္း မရလိုက္မိေသာေၾကာင့္ ငါး ကုန္ခန္းေသာ ညြန္အိုင္၌ အေတာင္ကၽြတ္ေသာ ႀကိဳးၾကာအိုကဲ့သို႔
( အရြယ္လြန္ေသာအခါ ) ၾကံမႈိင္၍သာ ေနၾကရကုန္၏။

( သူမိုက္တို႔သည္ ) အရြယ္ရွိခိုက္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္လိုက္မိ။
ဥစၥာကိုလည္း မရလိုက္မိေသာေၾကာင့္ ေလးမွလြတ္ျပီးေနာက္ အရွိန္ကုန္ေသာ ျမားကဲ့သို႔ ေရွးျဖစ္ေဟာင္း (ခ်မ္းသာ) မ်ားကို ညဥ္းတြား ေအာက္ေမ့၍သာ ေနၾကရကုန္၏။

( ေဆာင္ပုဒ္ )
ခ်ိန္ရြယ္ရွိခိုက္၊ ငယ္စဥ္ခိုက္၀ယ္၊ မစိုက္လံု႔လ၊ လူ႔ဗာလသည္၊ မရဥစၥာ၊ ပညာကုသိုလ္၊ ပ်က္ယြင္းယို၏။
အိုမင္းလာခ်ိန္၊ အားမဲ့ခ်ိန္၀ယ္၊ စည္းစိ္မ္က-မြဲ၊ ကုသိုလ္နဲ၍၊ ေရက်ဲခန္းသြား၊ ငါးမ်ားကုန္စင္၊ ရႊံ႔ညြန္ျပင္၀ယ္၊ အားအင္ယြင္းယို၊ ႀကိဳးၾကာအိုသို႔၊ ငါးကို မရ၊ စာ မ၀ဘဲ၊ ဒုကၡခ်ည္းသာ၊ ေတြ႔ရရွာ၏။

အရြယ္ရွိတုန္း၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းလ်က္၊ လံုးလံုးလ်ားလ်ား၊ ျမတ္တရားကို၊ ႀကိဳးစားမေမြ႔၊ သတိေမ့၏။
ေပ်ာ္ေမြ႔ျဖဳန္းတီး၊ ရွိပစၥည္းလည္း၊ မႀကီး မပြား၊ ဆံုးရႈံးသြား၏။
သက္မ်ားရလာ၊ ႀကီးသည့္ခါ၀ယ္၊ ဥစၥာက-မြဲ၊ ေကာင္းမႈနည္း၍၊ ပူပြဲေတြ႔ရ၊ ေလးမွထြက္သြား၊ ရွိန္ကုန္ျမားသို႔၊ ခံစားေရွးက၊ ဘ၀ခ်မ္းသာ၊ ျဖစ္ခဲ့တာကို၊ ျပန္ကာေအာက္ေမ့၊ တေစ့ေစ့ေတြး၊ ပူေဆြး၍သာ၊ ေနရရွာ၏။

( ဇရာ၀ဂ္၊ မဟာဓနေသ႒ိ၀တၳဳ )

No comments: