Sunday, May 31, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၄ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ )
အရွင္ဘုရား၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဇရပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည္မွအစ ဆြမ္းေကၽြး၊ ပရိတ္နာ၊ ရွင္ျပဳ၊ သီလခံယူ၊ တရားနာ စသည္၌ ေနာက္ပိတ္ဆံုး ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀၊ သာဓုေခၚ ျပဳလုပ္ၾကသည္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ အကယ္၍မ်ား အထက္ေဖာ္ျပပါ အလွဴဒါနေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀၊ သာဓုေခၚ မျပဳခဲ့ပါလွ်င္ ၄င္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလွဴဒါနေကာင္းမႈအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၊ ကုသိုလ္မ်ား မရႏိုင္ဘူးလားဘုရား၊ အလွဴဒါန အထမေျမာက္ျခင္းေရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလားဘုရား၊ ဘာပစၥည္းလွဴလွဴ ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀၊ သာဓုေခၚျပီးမွ ကုသိုလ္အက်ိဳး ခံစားရပါသလား ဘုရား၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ဦး၀မ္း-၃-ရပ္ကြက္၊ ဥႆာျမိဳ႔သစ္၊ ပဲခူး )

( ေျဖ )
ေရစက္ခ်ျခင္းဟူသည္မွာ- အလွဴတခု လွဴဒါန္းရာ၌
၁။ လွဴဒါန္းျခင္း
၂။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္
၃။ အမွ်ေ၀ျခင္း ဟူ၍ အပိုင္း ၃-ပိုင္းရွိရာ ဤပစၥည္း ဤ၀တၳဳမ်ားကို လွဴဒါန္းပါ၏။
ဤသို႔လွဴဒါန္းရေသာေၾကာင့္ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏။ ဤေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ဘာဂကို သတၱ၀ါတို႔ ရရွိၾကပါေစ-ဟု စိတ္ေစတနာ ေလးေလးနက္နက္ျဖင့္ အမွ်ေ၀ရျခင္းမွာ ဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ျပဳရိုးအစဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေ၀ႆႏၲရာမင္းႀကီးသည္ ဒါနျပဳတိုင္း ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေရစက္ခ် အမွ်ေ၀မႈသည္ပင္ မာရ္နတ္ စစ္တိုက္လာရာ၌ ဤေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ကို ရေရး (သဗၺညဳတဉာဏ္ကိုရေရး) အတြက္ ေ၀ႆႏၲရာဘ၀တြင္ လွဴဒါန္း၍ ေရစက္ခ်ခဲ့သည္ကို ဤမဟာပထ၀ီေျမႀကီး အသိသက္ေသျဖစ္သည္ဟု သက္ေသျပဳသျဖင့္ ပထ၀ီေျမႀကီးက သက္ေသခံခဲ့ပါသည္။

အလွဴရွင္မွာ အျခား အကုသိုလ္အက်ိဳးေပး၍ ငရဲသို႔ ေရာက္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ယမမင္းက အမွ်ေပးေ၀ ဖူးသည္မဟုတ္ေလာ-ဟု သတိေပး၍ ကုသိုလ္ကို သတိရကာ ငရဲမွ လြတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္လည္း ပုညကိရိယ ၀တၳဳ (ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ) ၁၀-ပါးတြင္ အမွ်ေ၀ျခင္း (ပတၱိဒါန) သည္လည္း ဒါနစေသာ ကုသုိလ္တို႔ကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ တမ်ိဳးျဖစ္ရာ ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀သျဖင့္ ကုသုိလ္တမ်ိဳး တိုးႏိုင္ပါေသးသည္။ အလွဴလွဴရာ၌ ဆုေတာင္းျခင္းမျပဳဘဲ လွဴျခင္းမွာ ေပးကမ္းျခင္းသက္သက္သာျဖစ္၍ နိဗၺာန္ကို ဆုေတာင္းမွ ဒါနပါရမီ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါရမီဒါန ျပဳလုပ္ၾကသူတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္း စသည့္ ေရစက္ခ်မႈကို မျပဳမေန ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႔တဲ့သျဖင့္ အလွဴဒါန ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မျပဳႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသြးလွဴဒါန္းမႈကိုမူ မၾကာမၾကာ ျပဳပါသည္။ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းသည္ မည္ကဲ့သို႔ ကုသုိလ္ရေၾကာင္း၊ ဒါနအမ်ားတြင္ မည္သည့္ဒါနမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မသီတာ-ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ကို ဆုေတာင္း၍ အပဗဟိဒၶျဖစ္ေသာ ပစၥည္း၀တၳဳ (တိုင္းျပည္ႏွင့္ သားမယားအထိ) လွဴဒါန္းေသာ ဒါနမွာ ဒါနပါရမီျဖစ္၍
အဂၤါ, ေျခ, လက္, မ်က္စိ, နား, ႏွာ စသည္ လွဴဒါန္းေသာဒါနမွာ ရိုးရိုးဒါနပါရမီထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ဒါနဥပပါရမီ ျဖစ္ပါသည္။
သူတပါးအတြက္ မိမိအသက္ကို စြန္႔လွဴေသာ ပါရမီမွာ အျမတ္ဆံုး ပရမတၳပါရမီ ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးလွဴျခင္းမွာ ဗဟိဒၶပစၥည္း၀တၳဳထက္ အရင္းက်ေသာ အဇၩတၱ၀တၳဳေသြးျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေသာသေဘာ ျဖစ္သျဖင့္ ဒါနဥပပါရမီ၌ သြင္း၍ရပါသည္။ ထူးျမတ္ေသာ အသက္ကယ္ဒါန (ဇီ၀ိတဒါန) ျဖစ္သျဖင့္ ေသြးလွဴျခင္းမွာ အလြန္မြန္ျမတ္လွပါသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ လွဴဒါန္းေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟန္းခံႏွင့္ သိကၡာခ် )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းခံရာတြင္ ကာရကသံဃာထဲ၌ ပါရာဇိက ရဟန္းတပါး ပါပါက ပဥၥင္းေလာင္း ရဟန္း ျဖစ္-မျဖစ္ ႏွင့္ သိကၡာခ်လိုေသာ ရဟန္းသည္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ေရွ႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို သိကၡာခ်၍ ရနိုင္-မရႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( အဂၢဉာဏ-က-တ၊ ေတာင္ငူ )

( ေျဖ )
ရဟန္းခံရာ၌ ပါရာဇိက ရဟန္းအျပင္ ငါးပါးရွိက ပဥၥင္းေလာင္း ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
(ယခင္က က်မ္းညႊန္းပါဠိႏွင့္တကြ ေျဖဆိုခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္)။

သိကၡာခ်ရာ၌ စိတ္၊ ေခတ္၊ ကာလ၊ ပေယာဂ၊ ပုဂၢလ၊ ၀ိဇာနန-အဂၤါ ၆-ပါးရွိရာ နားေထာင္ေနေသာ ပကတိ စိတ္မွန္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သိကၡာခ်သံကိုၾကား၍ သိျခင္းအဂၤါႏွင့္ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္လွသျဖင့္ ဘုရားေရွ႔၌ မိမိကုိယ္ကို သိကၡာခ်၍ မရပါ။
နားေထာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦး (သို႔မဟုတ္) အမ်ားရွိရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

အထူးမွတ္သားရန္မွာ
ရွင္သာမေဏျပဳရာ၌ ဆရာေရာ သာမေဏေလာင္းပါ သရဏဂံုပီသျခင္း (ဥဘေတာ၀ိသုဒၶိ) အေရးႀကီးသျဖင့္ ရွင္ျဖစ္ရန္ခက္ေသာ္လည္း လူထြက္ရာ၌ လူ၀တ္လဲလွယ္ရံုမွ်ျဖင့္ ျပီးေသာေၾကာင့္ အျပဳခက္၍ အထြက္လြယ္ပါ
သည္။

ရဟန္းခံရာ၌ ရဟန္းေလာင္း အဂၤါညီသူအဖို႔ ကမၼ၀ါဆရာမ်ားက ကမၼ၀ါစာပီသစြာ ဖတ္ရြတ္ႏိုင္လွ်င္ ရဟန္းျဖစ္သည္။ လူထြက္ရာ၌မူ သိကၡာခ်အဂၤါႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ ခက္လွသျဖင့္ အျဖစ္လြယ္ကာ အထြက္ခက္လွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္သိကၡာခ်ရန္ မသင့္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ခႏၲီ-သည္းခံျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ခႏၲီပါရမီ (သည္းခံျခင္း) ၏ ဆိုလိုရင္းတြင္ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္၏-ဟုဆိုရာ သည္းခံျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျမတ္သည္ကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေက်ာ္ဆန္း-ထား၀ယ္ )

( ေျဖ )
ခႏၲ်ာ ဘိေယ်ာ န ၀ိဇၨတိ-ခႏၲီပါရမီထက္ လြန္ကဲေသာ ပါရမီ မရွိ။
ခႏၲီ ပရမံ တေပါ တိတိကၡာ-သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္တည္း-ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားမ်ား အရ ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ ခႏၲီပါရမီမွာ အခက္ခဲဆံုးႏွင့္ အျဖစ္ႏိုင္ခဲဆံုးေသာ တရားျဖစ္သည္။

ဒါနစေသာ ပါရမီဆယ္ပါးလံုးတြင္ ခႏၲီပါရမီ ပါရသည္။
တနည္းအားျဖင့္ ခႏၲီပါရမီ သည္းခံႏိုင္မွ က်န္ပါရမီအားလံုးကို ျဖည့္က်င့္ႏိုင္သည္။
ဒါန သီလစေသာ ပါရမီတို႔တြင္ ပါရမီေျမာက္ေအာင္ စိတ္ကို ႏွိပ္ကြပ္၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈမွာ ခႏၲီျဖစ္သည္။ ကုသုိလ္အားလံုး၏ အေျခခံတရားမွာလည္း သည္းခံႏိုင္မႈသာ ျဖစ္သည္။
ခႏၲီပါရမီရွင္သည္ ေမတၱာတရား အားႀကီးသူသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေမတၱာရွင္လည္း ျဖစ္ေပရာ အမ်က္ေဒါသ၊ အျပစ္ဟူသမွ်ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္၍ အလြန္တရာ ျမင့္ျမတ္လွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္ခက္ခဲ၊ စစ္ေျမထဲ၀ယ္၊ ေအာင္ပြဲရသည္၊ သူဟုမည္ရွင့္-စသည္ျဖင့္ ခႏၲီပါရမီရွင္သည္ စစ္ပြဲတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနက် စစ္သူႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေပသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( နတ္ဗိမာန္မ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ ယခုေခတ္ အာကာသယာဥ္မ်ားသည္ လကမၻာ၏ ဟိုမွာဘက္ အလြန္အထိ ခရီးဆက္ၾကသည္ဟု ၾကားဖူး ဖတ္ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းခရီး၌ နတ္ျပည္ နတ္ဗိမာန္မ်ားကို ေတြ႔ရေၾကာင္း မၾကားဖူး မဖတ္ဖူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ နတ္ဗိမာန္မ်ား တကယ္ရွိ-မရွိ ေမးေလွ်ာက္ရပါသည္၊ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ျမင့္ၾကည္-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
လူတကိုယ္လံုး၌ ရုပ္တရားမ်ားသည္ ၾသဠာရိကရုပ္၊ သုခုမရုပ္-ဟူ၍ ရွိသည္။
ဥတုဇရုပ္မွာ ၾသဠာရိကရုပ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ျမင္ရ ေတြ႔ထိ၍ရသည္။
သုခုမရုပ္မွာ မျမင္ရ ေတြ႔ထိ၍ မရေသာရုပ္ျဖစ္သည္။
ပံုစံမွာ မ်က္စိတြင္ ျမင္ဓာတ္-စကၡဳပသာဒရုပ္၊
နားတြင္ ၾကားဓာတ္-ေသာတပသာဒရုပ္ စသည္ ငါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၄င္းသုခုမရုပ္မ်ားမွာ လူေသလွ်င္ မီးျငိမ္းသလို ႀကိဳတင္၍ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္သည္။ ထိုလူတို႔၏ သုခုမရုပ္မ်ား သဖြယ္ နတ္တို႔၏ တကိုယ္လံုးရုပ္မ်ားသည္ သုခုမရုပ္မ်ားပင္ျဖစ္၍ လူမ်ားက ၄င္းတို႔အား မျမင္ႏိုင္။ ဆီမ်ားသည္ ၀ါဂြမ္း၌ စိမ့္၍၀င္ႏိုင္သလို ၾသဠာရိကရုပ္မ်ားက သုခုမရုပ္အတြင္းသို႔ စိမ့္၍၀င္ႏိုင္သည္။

မျမင္ရေသာ နတ္တို႔ ကိုယ္တြင္းသို႔ လူမ်ား၊ လူ၏ ကိုယ္တြင္းသို႔ နတ္မ်ား ဆီႏွင့္ဂြမ္းလို ပူးေပါင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔အတူ နတ္ဗိမာန္မ်ားသည္ ကမၼပစၥယ ဥတုဇရုပ္မ်ားျဖစ္၍ သုခုမသေဘာရွိေလသည္။ အာဠ၀ီျပည္ အနီးတြင္ အာဠာ၀က နတ္ဘီလူး၏ ဗိမာန္ႀကီး ရွိသည္။
လူမ်ား တိရစၧာန္မ်ား မျမင္ရ။ တိုး၀င္၍ သြားေနေသာ္လည္း မသိၾက။ တန္ခိုးရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသာ သိ၍ ၀င္ေရာက္သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။

ေဟမ၀တ သာတာဂိရိနတ္တို႔လည္း ျမင္၍ ေရွာင္ကြင္း သြားေနၾကရသည္။ ထို႔အတူ ေကာင္းကင္၌ နတ္ဗိမာန္ရွိရာ တန္ခိုးရွင္တို႔ႏွင့္ နတ္အခ်င္းခ်င္းတို႔သာျမင္၍ ေရွာင္ကြင္းသြားေနၾကသည္။
ရုကၡစိုး စသည္တို႔မွာလည္း သစ္ပင္ေပၚ၌တက္၍ ေနၾကသည္မဟုတ္။ သစ္ပင္အနီး (သို႔မဟုတ္) ထိပ္ဖ်ားစသည္၌ ဗိမာန္ သီးျခားရွိေပသည္။ တန္ခိုးရွင္ႏွင့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းသာ ျမင္ရသည္။ လူမ်ားမျမင္ရပါ။ ထိုသေဘာကို ဆင္ျခင္၍ ေကာင္းကင္ရွိ နတ္ျပည္၊ နတ္ဗိမာန္တို႔ႏွင့္ အာကာသယာဥ္တို႔ဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ရွင္းလင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေခတ္သံုးပါးႏွင့္ ေလာကဓာတ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ဇာတိေခတ္၊ အာဏာေခတ္၊ ၀ိသယေခတ္၊ သံုးပါးႏွင့္ ေလာကဓာတ္၊ စၾကာ၀ဠာတိုက္ ဟူသည္ မည္သို႔ထူးျခားသည္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ျမင့္ၾကည္-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဇာတိေခတ္-ဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ ဤစၾက၀ဠာႏွင့္ ျဖစ္ေဖာ္ျဖစ္ဖက္၊ ပ်က္ေဖာ္ပ်က္ဖက္ (ဖြားေတာ္မူရာ၊ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ရာ၊ ဓမၼစၾကာတရား ေဟာေတာ္မူရာတို႔၌ အတူတုန္လႈပ္ရာ) စၾကာ၀ဠာ တိုက္တေသာင္းကို ဆိုပါသည္။

အာဏာေခတ္ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္၊ ပရိတ္ေတာ္၊ အာဏာေတာ္ပ်ံ႔ႏွံ႔ရာ စၾက၀ဠာကုေဋတသိန္းကို ဆိုပါသည္။

၀ိသယေခတ္ဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သဗၺညဳတဉာဏ္ က်က္စားရာ စၾကာ၀ဠာအနႏၲကို ဆိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာ တခုမွ်ကိုသာ ဆိုေသာ ေလာကဓာတ္တခု၊ စၾကာ၀ဠာတခု ဟူသည္မွာ ဇာတိေခတ္၏ အတြင္း၌ ပါ၀င္ေသာ ဌာနတစိတ္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၇-ခု ေအာက္တိုဘာလ )

No comments: