Tuesday, May 5, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၆ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ပုဏၰက နတ္ဘီလူး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ပုဏၰကနတ္ဘီလူးသည္ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ တူေတာ္သည္-ဟု ဇာတ္ေတာ္တြင္ ဆိုပါသည္။
၁။ မည္ကဲ့သို႔ တူေတာ္စပ္ပါသနည္း။
၂။ ပုဏၰကသည္ အဂၤုလိမာလအေလာင္းဟု ဆိုရာ အဂၤုလိမာလမွာ ရဟႏၲာျဖစ္ျပီး ပရိနိဗၺာန္စံသြားျပီးျဖစ္၍ ေဆးသမားမ်ားအလို ပုဏၰက၊ ေပါရိသာဒ၊ ေစးႏွဲဘီလူးတို႔ ယခု ရွိႏိုင္-မရွိႏိုင္ ေဖာ္ျပေပးေတာ္မူေစလိုပါသည္
ဘုရား။
( ဦးညိဳ၀င္း-ကသာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၀ိဓုရဇာတ္ေတာ္တြင္ ပုဏၰကသည္ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ ဘာဂိေနယ်-တူေတာ္သူ-ဟု ဆိုပါသည္။
ဘာဂိေနယ်-ဟူသည္မွာ ဘဂိနိယာ အာပစၥံ ဘာဂိေနေယ်ာ-ဟု အဘိဓာန္ဋီကာ ဖြင့္ဆိုျပသျဖင့္ ႏွမ၏ သား-
တူ-ဟု မွတ္သားရပါသည္။

ပုဏၰကတို႔သည္ ဤျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္၌ အဂၤုလိမာလ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူၾကျပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဤေခတ္ ေဆးေလာကရွိ ပုဏၰက စသည္တို႔မွာ ယခင္ ပုဏၰကတို႔၏ အဆက္အႏြယ္ ပုဏၰကမ်ားသာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သကၠရာဇ္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံုးေနေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ႏွင့္ သာသနာသကၠရာဇ္မ်ားအေၾကာင္းကို သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး-ျပည္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မဟာသကၠရာဇ္ ဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က သံုးေသာ သကၠရာဇ္ ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘိုးေတာ္ အဥၥနမင္းႀကီးက ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ရ ေဒ၀ီလရေသ့ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေရွးေရွးသကၠရာဇ္ ၈၆၄၇-ႏွစ္မွ ၈၆၄၅-ကို ျဖိဳ၍ ၂-ခုၾကြင္းထားခဲ့ေသာ သကၠရာဇ္ျဖစ္၏။
ယင္း မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-တြင္ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳ မင္းသားကို ဖြားေတာ္မူ၍ ဘုရားျဖစ္ျပီးေနာက္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ႏွစ္တြင္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည္။

ယင္းမဟာသကၠရာဇ္က ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးေနာက္ ပထမသံဂါယနာတင္၍ သာသနာႏွစ္အျဖစ္ ျပဳရန္ မဟာသကၠရာဇ္ကို ဖ်က္၍ (ျဖိဳ)၍ သာသနာႏွစ္ တႏွစ္မွစ၍ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္း သာသနာႏွစ္ ၆၂၄-သို႔ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ သေရေခတၱရာျပည္ သုမုႏၵရီမင္း လက္ထက္ ေဒါေဒါရသ ၆၂၂-ကို ျဖိဳ၍ ၂-ခုၾကြင္း ထားခဲ့သည္။ ယင္းကို ေကာဇာသကၠရာဇ္ ဟု ဆိုသည္။

ယင္းမွတိုးပြားလာေသာႏွစ္ ၅၆၂-သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပုဂံျပည္ ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္ ခန္းဆပဥၥ (၅၆၀)ကို ျဖိဳ၍ ၂-ခုၾကြင္းထားလ်က္ သံုးစြဲခဲ့ေလသည္။ ထိုေခတ္ ၂-ခုမွ တိုးတက္လာေသာ ဤယေန႔ ၁၃၅၇-ခုႏွစ္အထိ သကၠရာဇ္မွာ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး သိလိုေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖိဳ ၆၂၂-ႏွင့္၊ ၅၆၀-ကို ေပါင္းၾကည့္လွ်င္ ၁၁၈၂-ျဖစ္သည္။ ၄င္းႏွင့္ ယခုေရာက္ဆဲ ၁၃၅၇-ကို ေပါင္းေသာ္ ၂၅၃၉-ျဖစ္သည္။ သာသနာႏွစ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္တစ္ရွစ္ႏွစ္၊ သကၠရာဇ္၊ ေပါင္းလစ္ သာသနာ-ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ကို အလြယ္တကူ သိႏိုင္ေပသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သကၤာ-မသကၤာ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘာသာေရးျပႆနာဟူ၍ကား မဆိုႏိုင္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း ပါဠိစာ အသံုးအႏႈန္း၊ ပါဠိဗုဒၶစာေပျဖစ္၍ ေမးလိုပါသည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္ မသကၤာဖြယ္ လူတေယာက္၊ မသကၤာဖြယ္ ေတြ႔ရ၍ စသည္ ေရးပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ သိသည္မွာ သကၤာ-ပါဠိကပင္ ေတြးေတာယံုမွားဖြယ္ ျဖစ္၍ မသကၤာ ဆိုလွ်င္ ေတြးေတာ္ယံုမွားဖြယ္ မရွိဟု ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸါယ္ ထြက္ပါလိမ့္မည္။ ေျဖရွင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
( အငယ္ေလးေခၚ ခင္ျမျမလြင္-ျမန္မာစာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ )

( ေျဖ )
သကၤာ ပါဠိကပင္ ယံုမွားျခင္းအနက္ရွိသျဖင့္ မသကၤာဟု သံုးစြဲေရးသားျခင္းမွာ အမွားပင္ျဖစ္ပါသည္။
ပ်ိဳ႔ ကဗ်ာတို႔တြင္-ေနာင္မင္းမသိ၊ သကၤာရွိဟု၊ ဒိ႒ိ၀ါဒ၊ ( ဘူေပါင္း-၅၁ )၊
မရြံမရွာ၊ ခဲရာရာ၌၊ သကၤာလည္းကင္း၊ ( ဆု-၂၆ )၊
သူ႔မယားႏွင့္၊ ၀ိုး၀ါးသကၤာ၊ ရွိဖူးပါလ်က္၊ ( အိမ္မႈ-၂၊ ၁၃ )
ကထံကထိ၊ သကၤာရွိသား၊ စြန္းညိညႇီေစာ္၊ ( ပါရမီ-၉၅ )
စသည္ အမ်ားအျပား သကၤာ-ဟု ယံုမွားျခင္း၌ မွန္ကန္စြာ သံုးႏႈန္းၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သကၤာမကင္းဖြယ္၊ သကၤာရွိဖြယ္၊ ယံုမွားသကၤာ ရွိစရာ စသည္ မွန္ကန္စြာ သံုးႏႈန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား စာအုပ္ျပဳစုထုတ္ေ၀ေရး ေကာ္မတီက စာစဥ္ ၃၁-ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ဦးထြန္းျမင့္၏ ပါဠိသက္ ေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ (စာမ်က္ႏွာ-၃၄၃) တြင္ ဤအေၾကာင္းကို အက်ယ္ေဆြးေႏြးထားသည္ကို ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး က်မ္းစကား )
ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား၊ ၾသကာသ အစခ်ီ ကန္ေတာ့ခန္းတြင္ ပယ္ဆုအျဖစ္ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းပယ္ဆုေျခာက္ပါးတြင္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမွအပ အျခားပယ္ဆုမ်ားကို ပါဠိႏွင့္တကြ အနက္ပါ က်မ္းလာႏွင့္တကြ သိရပါေသာ္လည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ပါဠိ အနက္တြဲ၍ မသိရပါ၊ ၄င္းရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး ပါဠိေတာ္ကို က်မ္းရင္းလာအတိုင္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေအာင္သန္း-ေအာင္လံျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးမွာ ၁။ ေရ ၂။ မီး ၃။မင္း ၄။ ခိုးသူႏွင့္ ၅။ အေမြခံဆိုး စေသာ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ပါဠိေတာ္အေနျဖင့္ ေထရာပဒါန ပါဠိ ရာဇဂၢိ ေစာရ ဥဒကပၸိေယဟိ၊ သာဓာရဏာ ကာမာ ဗဟုသပတၱာ (ခု-၂၊ ၄၃၃ ) ျဖစ္၍ ၄င္းအ႒ကထာ ရာဇူဟိ စ အဂၢိ စ ေစာေရဟိ စ ဥဒေကန စ ဒါယာဒါဒိ အပၸိေယဟိ စ ရာဇဂၢိ ေစာရ ဥဒကပၸိေယဟိ သာဓာရဏေတာ ေတေသြေ၀ါပမာ၀ုတၱာ။( ေထရီ ႒-၂၉၆ )ျဖစ္ပါသည္။

အထူးမွတ္ရန္မွာ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ မုန္းသူဟုသာ မဆိုဘဲ အေမြခံဆိုး-စသည္ ဟူေသာ ဒါယာဒါဒိ ပါဠိကို ထည့္သြင္းထားရသည္မွာ အျခားမခ်စ္မႏွစ္သက္သူ မုန္းသူမ်ားကား အေ၀းေနမ်ားျဖစ္၍ ရန္သူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မိမိအား အခါခပ္သိမ္း မႏွိပ္စက္ႏိုင္။ အေမြခံဆိုးမ်ားကား သားသမီး ေမာင္ႏွမ စသည္ အနီးကပ္ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္၍ အျမဲ အက်ိဳးမဲ့ကိုသာ ျပဳေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အဘိဓမၼာပိဋကတ္ )
ဆရာေတာ္အရွင္ဘုရား၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္သည္ တတိယသဂၤါယနာတင္ေသာ အခါမွ ထည့္သြင္းခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္ဘုရား။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္သည္ ဘုရားေဟာ ဟုတ္-မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ပညာသီရိ-မိတၳီလာ )

( ေျဖ )
အဘိဓမၼာပိဋကတ္၌ လာရွိေသာ ပဥၥမက်မ္းစာ ျဖစ္သည့္ ကထာ၀တၳဳက်မ္းကို တတိယသဂၤါယနာတြင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိ ပုတၱတိႆ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္က မူလျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္ ကထာ၀တၳဳ အက်ဥ္းကိုမူတည္၍ အက်ယ္ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။

ထိုအရွင္မဟာေမာဂၢလိ ပုတၱတိႆ-၏ ကထာ၀တၳဳက်မ္းအက်ယ္ကို အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း၌ ပဥၥမေျမာက္ က်မ္းစာ အျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္ကို စြဲ၍ အဘိဓမၼာကို တတိယသဂၤါယနာက်မွ ထည့္သြင္းသည္ဟု ဆိုၾကဟန္တူပါသည္။ အမွန္မွာ အဘိဓမၼာကို ျမတ္စြာဘုရား တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ ေဟာေတာ္မူ၍ ပထမသဂၤါယနာတြင္ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ တပည့္အဆက္ဆက္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေၾကာင္း----သာရိပုတၱေတၳေရာ, ဘဒၵဇိ, ေသာဘိေတာ, ပိယဇာလီ, ပိယပါေလာ,---ပ---ေသာဏေကာ, ေရ၀ေတာ စသည္ျဖင့္ တတိယသဂၤါယနာအထိ ဆရာစဥ္ဆက္ အမည္မ်ားကို အ႒ကထာ (အဘိ ႒ ၁-၃၂ ) တြင္ ပါရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာသည္ ဘုရားေဟာ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သႏၵိန္က် မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဖဲကစားျခင္း )
ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႔မွ ေက်ာင္းဆရာတဦးမွာ ဖဲရိုက္ အလြန္၀ါသနာပါပါသည္။ ဖဲကစားျခင္းသည္ ဒုစရိုက္ ၁၀-ပါးတြင္ မပါ၊ ငါးပါးသီလတြင္လည္း မပါဘဲ ကံျပိဳင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္-ဟု ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအယူအဆ ဟုတ္-မဟုတ္ ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ျဖိဳး-ဒါးကျမိဳ႔၊ ပုသိမ္အေရွ႔ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ေလာင္းကစားျခင္းမွာ ဒုစရိုက္တြင္ မပါ၊ ငါးပါးသီလတြင္ မပါ-ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပရာဘ၀သုတ္လာ ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။
ပရာဘ၀ဂါထာ ၈-တြင္ ကာမဂုဏ္အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ အရက္ေသစာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္-ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္။

သိဂၤါလသုတ္တြင္ ေလာင္းကစားမႈ၏ အျပစ္မ်ားကို-
ေအာင္သူရန္ပြား၊ ရႈံးသားစိုးရိမ္၊ စည္းစိမ္ေလ်ာ့ပါး၊ တရားသဘင္၊ မ၀င္သက္ေသ၊ မိတ္ေဆြႏွိမ့္ဆို၊ မလိုထိမ္းျမား၊ ဤေျခာက္ပါးကား၊ ေပ်ာ္ပါးေၾကြအန္ အျပစ္တည္း။
( ေလာင္းကစားသူ အျပစ္တည္း )ဟု ေရွးဆရာမ်ား ေဆာင္ပုဒ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က မဟာဓနသူေ႒းသားသည္ ၁၆-ကုေဋၾကြယ္၀သည္။ မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္ ဤစည္းစိမ္သည္ မိမိတသက္ မကုန္ခန္းႏိုင္ဟု သေဘာထားကာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေသာက္စား ေလာင္းကစား၍ ေပ်ာ္ပါးေနေလရာ ပစၥည္းအားလံုး ကုန္ခန္း၍ ေတာင္းရမ္းစားရသည္အထိ ၾကံဳရျပီး ဇရပ္တြင္ ေသရေၾကာင္း၊ လူ႔ဘ၀ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလွ်င္ ပထမတန္း သူေဌးႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ တရားအားထုတ္လွ်င္ ရဟႏၲာျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကံ ပါရမီ ရွိေသာ္လည္း အေလာင္းအစား အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္၍ ဘ၀ပ်က္ရေၾကာင္း ထင္ရွားရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိက လမ္းညႊန္ေရွ႔သြား ဆရာသမား ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား အဖို႔ အေလာင္းအစား အေပ်ာ္အပါးကို ေရွ႔သြားစံျပျပဳကာ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရာသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခု ေမလ )

No comments: