Tuesday, May 26, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၁ )

( ဘဒၵႏၱတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဒကၡိဏသာခါ ဘုရား )
အရွင္ဘုရား၊ ဒကၡိဏသာခါ ဘုရားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္က ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားပါလဲဘုရား၊ ဤရုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္သူမ်ားက မီးကြင္းသည္၊ လာဘ္ေပါမ်ားသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ အမွန္ပါပဲလားဘုရား၊ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ မီးကြင္းရပါသလဲ၊ ေဂါမတဘုရားကဲ့သို႔ သဗၺညဳတဘုရားရွင္ေကာ ဟုတ္ပါသလား၊ ဤဒကၡိဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို အိမ္အမ်ားစုမွာ ကိုးကြယ္၍ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ မေတြ႔ရျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲဘုရား၊ ဤဒကၡိဏသာခါ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္သူမ်ားက တပည့္ေတာ္မတို႔၏ ေဂါတမရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက တန္ခိုးမရွိသေယာင္ ေျပာဆို၍ ဒကၡိဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကသာ တန္ခိုးရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနပါ၍ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။။
( မလဲ့လဲ့၀င္း-ေတာင္ဥကၠလာ )

( ေျဖ )
ဒကၡိဏသာခါ-ဟူသည္မွာ သီးျခားဘုရာတဆူ မဟုတ္၊ ေဂါတမဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားကိုပင္ ပံုေတာ္ရုပ္တု ျပဳလုပ္၍ ကိုးကြယ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒကၡိဏသာခါ ဆိုသည္မွာ ေတာင္ဘက္အကိုင္း ဟု ဆိုလိုသည္။ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ ေတာင္ကိုင္းကို ျဖတ္ယူ၍ သီရိလကၤာ၌ စိုက္ပ်ိဳးပူေဇာ္ရာ ထိုေညာင္ပင္မွ အကိုင္းအခက္အလက္တို႔ကို ထုလုပ္၍၄င္း၊ သားရိုးျပဳလုပ္၍၄င္း၊ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္အျဖစ္ ကိုးကြယ္ၾကသည္ကို ဒကၡိဏသာခါ ေခၚသည္။

ထိုဘုရားပံုေတာ္မ်ားကို တု၍ ေနာက္ေခတ္၌ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ၾကသမွ်ပင္ ဒကၡိဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားဟု ဆိုပါသည္။ စင္စစ္ ေဂါတမဗုဒၶ၏ ဥဒၵိႆေစတီမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

မီးကြင္းသည္ စီးပြားတက္သည္ ဆိုသည္မွာလည္း ပူေဇာ္ကိုးကြယ္သူတို႔၏ ေစတနာအရ ျဖစ္သျဖင့္ ရုပ္ပြားေတာ္၏ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ဟု ဆိုရန္မသင့္ပါ။ ကိုးကြယ္သူ ေစတနာေကာင္း ေကာင္းသေလာက္ အက်ိဳးႀကီးမည္မွာ ဓမၼတာသာ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္မ်ားမွာသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေတြ႔ရ၍ ဘုရားေစတီမ်ားမွာ မေတြ႔ရျခင္းမွာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ ေသးငယ္၍ ေစတီေတာ္မ်ား၌ ပူေဇာ္ထားရွိျခင္း မျပဳၾကျခင္း-ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။ အလားတူ ေမးထားေသာ ေမာင္ေရႊညိဳ (မိတၳီလာျမိဳ႔)လည္း ဤအေျဖအတိုင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မဏိေမခလာ နတ္သမီး )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားေလာင္း ဇနကမင္းသားကို ကယ္တင္ခဲ့ေသာ မဏိေမခလာ နတ္သမီးသည္ အေလာင္းေတာ္၏ ယခင္ဘ၀မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ပါရမီျဖည့္ျခင္း ရွိခဲ့ပါသလား၊ အေလာင္းေတာ္ ဇနကမင္းသား ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မဏိေမခလာ နတ္သမီးသည္ အဘယ္သူျဖစ္ပါသနည္း၊ သမုဒၵရာ၌ပင္ အေစာင့္အျဖစ္ ရွိေနပါသလား၊ မဏိေမခလာနတ္သမီး၏ ဘ၀ေၾကာင္းရာကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( က်ိဳကၠဘာ စႏၵ-ဖ်ာပံုျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
တဒါ သမုဒၵရကၡိေတာ ေဒ၀ဓီတာ ဥပၸလ၀ေဏၰာ အေဟာသိ-ဟု ဇာတ္အ႒ကထာ (ဇာ-႒၊ ၆-၈၄ ) ၌ ပါရွိ၍ မဏိေမခလာမည္ေသာ သမုဒၵရာေစာင့္နတ္ နတ္သမီးသည္ ဥပၸလ၀ဏၰာေထရီမ (တန္ခိုးအရာ၌ ဧတဒဂ္ရ လက္၀ဲေတာ္ရံ ရဟႏၱာမ) ျဖစ္ပါသည္။
ဥပၸလ၀ဏၰာေထရီမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ကမၻာတသိန္းက ပဒုမုတၱရ ျမတ္စြာဘုရားအထံတြင္ ဆုေတာင္းခဲ့ျပီး ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္တို႔တြင္ ဘုရားေလာင္းႏွင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတြ႔ဆံု၍ အကူအညီေပးခဲ့ပံုတို႔ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေကာလာဟလ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားပြင့္ေပၚခါနီး၌၄င္း၊ မဂၤလာတရား ေပၚေပါက္ခါနီး၌၄င္း၊ ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးခါနီး၌၄င္း၊ ေကာလာဟလသတင္း ထြက္ေပၚျပီးမွ ၄င္းတရားတို႔ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု သိရပါသည္။ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို၄င္း၊ မည္မွ်ၾကာသည္ကို၄င္း၊ သိလိုပါ၍ ေမတၱာေရွ႔ထား ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( အရွင္ဇနက-သီရိဓမၼာရံုေက်ာင္း )

( ေျဖ )
ေကာလာဟလသည္
၁။ ကမၻာပ်က္မည္ကို အႏွစ္တသိန္းက
၂။ ဘုရားပြင့္မည္ကို အႏွစ္တေထာင္က
၃။ စၾကာမင္း ျဖစ္မည္ကို အႏွစ္တရာက
၄။ မဂၤလာတရား ေဟာမည္ကို တဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္က
၅။ ေမာေနယ် ပဋိပဒါက်င့္မည္ကို ခုနစ္ႏွစ္က ႀကိဳတင္၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုၾကသည္။

ထူးထူးျခားျခားျဖစ္မည္ကို တိတ္ႀကီးနိမိတ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ႀကိဳတင္ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေကာလာဟလဟု ဆိုသည္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို က်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၍ ဟုတ္မွန္ပါသည္။ ဤေခတ္တြင္လည္း ထင္ရွားေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ႀကီးမ်ား ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ဆိုင္ရာ၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တိတ္ႀကီးနိမိတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အက်င့္ ႏွင့္ ပါရမီ )
အရွင္ဘုရား၊ အက်င့္ႏွင့္ပါရမီ မည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားသည္ကို အမိန္႔ရွိေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ျမင့္ၾကည္-မိတၳီလာ )

( ေျဖ )
အက်င့္-ဟူသည္ မည္သည္ကိုမွ် ဆုေတာင္း ဆုယူ မျပဳဘဲ ဒါန သီလ ဘာ၀နာတို႔ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္၍
ပါရမီ-ဟူသည္မွာ သမၼာသေမၺာဓိ၊ ပေစၥကေဗာဓိ၊ သာ၀ကေဗာဓိ၊ ဟူေသာ ေဗာဓိဆုတမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာင္းဆို၍ ဒါန သီလ စေသာ တရားတို႔ကို က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေအာင္ဂါထာ )
အရွင္ဘုရား၊ တပုဒ္တည္းႏွင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရေစႏိုင္ေသာ ေအာင္ဂါထာဟူ၍
ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ ၊ ေတသံ ေဟတံု တထာဂေတာ အာဟ ။
ေတသဥၥ ေယာ နိေရာေဓာ ၊ ဧ၀ံ ၀ါဒီ မဟာသမေဏာ ။ ဟု ဆိုပါသည္။
ဤဂါထာသည္ ဘုရားေဟာျဖစ္ပါသလား၊ အစ အဆံုးျဖစ္ပါသလား၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ဦးစံေအာင္-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ေယ ဓမၼာ-စေသာဂါထာမွာ ဘုရားေဟာ မဟုတ္ပါ။ အရွင္သာရိပုတၱရာ အေလာင္း ဥပတိႆပရိဗိုလ္အား ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦး အပါအ၀င္ အရွင္အႆဇိ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ ေဟာၾကားေသာ ဂါထာျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေလးပါဒမွာ အစအဆံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္မွာ
အၾကင္ ( ဒုကၡသစၥာ ) တရားတို႔သည္ အေၾကာင္း သမုဒယ-သစၥာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။
ထို ( ဒုကၡသစၥာ ) တို႔၏ အေၾကာင္း သမုဒယသစၥာျဖစ္ေသာ တရားကို၄င္း၊
ထိုအက်ိဳး ( ဒုကၡသစၥာ )၊ အေၾကာင္း ( သမုဒယသစၥာ ) တရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နိေရာဓသစၥာ၊
ခ်ဳပ္ျငိမ္းေၾကာင္း မဂၢသစၥာ-တရားကို၄င္း။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။
ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေဒါင္းျမီး ဘုရားလွဴ )
အရွင္ဘုရား၊ ျပႆနာေျပေစေၾကာင္း က်မ္းေပါင္းသိ ေထရ္အရွင္၊
ေနာင္လာသူ သိေစေမးပါရ ေရးေျဖေစ့ခ်င္၊
ေဒါင္းျမီးပ ဘုရားတြင္ တင္လွဴသည့္အေရး၊
ရျငားကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ျဖစ္မည္လား ျခား၍ေျဖေပး။
( ဦးစိုးျမင့္-အမွတ္ ၁၊ သံႏွင့္သံမဏိစက္ရံု၊ အနီးစခန္း ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ျပႆနာ ေမးကာထား၊ ေျဖၾကားရ ေထရ္အရွင္၊
ဗုဒၶစာေပေရးဟာမို႔၊ ေမးက ေျဖတင္၊
ေဒါင္းျမီးႏွင့္တူအင္၊ ဘုရင္တို႔အသံုး၊
သားျမီးယပ္ အျမတ္ယူသလိုပ၊
ေဒါင္းျမီးကို ယပ္ပံုမွန္းလို႔၊ လွဴဒါန္းလွ်င္ ကုသိုလ္ပြားမယ္ ျခား၍ေျဖကံုး ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဇိနိ ႏွင့္ အဇိနိ )
အရွင္ဘုရား၊ ဤျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ အတြဲ (၁၁) အမွတ္ (၆) ၁၉၉၅-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလစာေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္တဦး တင္ျပေသာ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးဂါထာႏွင့္ အနက္ေဖာ္ျပထားပံုတို႔ကို ဖတ္ရႈရသည္မွာ လြန္စြာႏွစ္သက္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
သို႔ရာတြင္ ပါဠိဂါထာမွာ ဇိနိ-ျဖစ္ပါလ်က္ အနက္ေဖာ္ျပရာတြင္ အဇိနိ-ဟု အ-သဒၵါထည့္၍ အနက္ေဖာ္ထာျခင္းကို နားမလည္ျဖစ္ရပါသည္ဘုရား။
ဂါထာပုဒ္ရင္းတြင္ ဇိေနာဇိနိသည္ သႏၶိပုဒ္စပ္ ပုဒ္ျဖတ္ မရွိဟု မွတ္ယူပါသည္ဘုရား။ အ-သဒၵါ န-သဒၵါသည္ ပါဠိပုဒ္၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို တားျမစ္ျခင္းဟု မွတ္ယူပါသည္ဘုရား။ န သမေဏာ၊ အသမေဏာ၊ န ျဗဟၼေဏာ၊ အျဗဟၼေဏာ၊ ျဖစ္သလို နဇိနိ အဇိနိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ယူသျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးေက်ာ္-ဆင္တဲကုန္းရြာ၊ မင္းလွျမိဳ႔ ပဲခူးတိုင္း )

( ေျဖ )
ဇိေနာ ဇိနိ-မွာ ဇိေနာ-အဇိနိ ပုဒ္ျဖတ္ရေသာ သႏၶိပုဒ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဇိေနာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အဇိနိ-ေအာင္ျပီ-ဟု အနက္ေပးရပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ကိရိယာပုဒ္မ်ား ပါဠိေတာ္၌ မ်ားျပားပါသည္။ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ဂါထာတပုဒ္တြင္
အေကၠာစၧိမံ အ၀ဓိမံ၊ အဇိနိမံ အဟာသိေမ။ စသည္ျဖင့္ရွိ၍ အေကၠာစၧိ, အ၀ဓိ, အဇိနိ, အဟာသိ ဟူေသာ ကိရိယာပုဒ္မ်ားကို ေထာက္ဆႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( မုကၡပါဌ္-ႏႈကၡပါဌ္ )
အရွႈ္ဘုရား၊ ဘုရားရွင္၏ မုကၡပါဌ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဟူ၍၄င္း၊
ႏႈကၡပါဌ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဟူ၍၄င္း၊ ဖတ္ရႈမိဖူးပါသည္။ ဘယ္အရာက မွန္သည္ကို သနားသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္တကြ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ရွင္ဥတၱမ-ေညာ္ေရႊ )

( ေျဖ )
မုကၡပါဌ္-ဟူသည္မွာ မုခ-ပါဌ ျဖစ္၍ ႏႈတ္ေတာ္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုေဟာၾကားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။
မုခကို ျမန္မာဘာသာ ႏႈတ္ဟု ျပန္သျဖင့္ ႏႈတ္ခပါဌ္ဟု ျမန္မာတ၀က္ ေခၚဆိုထားေသာ စကားကို မမွတ္သားထိုက္ပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကမၼ၀ါစာကို ၾကည့္၍ဖတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုကိုေသာ္မွ အာဂံုေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလ်က္ ကမၼ၀ါစာ ရြတ္ဆိုရာတြင္ ကမၼ၀ါစာႀကီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ဖတ္ၾကားေနၾကသည္မွာ မစဥ္းစားတတ္ပါသျဖင့္ သနားသည္းခံ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးစိန္မိႈ-ဆင္တဲေက်းရြာ၊ ပန္းေတာင္းျမို႔နယ္ )

( ေျဖ )
ရဟန္းသံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ကမၼ၀ါစာကို ရြတ္ဖတ္ရာတြင္ ကမၼ၀ါစာကို ကိုင္ငင္ၾကည့္ရႈ၍ ဖတ္ၾကျခင္းမွာ အာဂံုမရ၍မဟုတ္၊ စာလံုးအကၡရာတိုင္း၏ ဌာန္ကရိုဏ္း၊ ပယတ္၊ နိဂၢဟိတ္၊ နိဂၢဟိတ၀ိမုတ္ စသည္ အသံလြဲမွား မသြားရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

တစံုတရာလြဲမွားသြားလွ်င္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ၀ိနည္းကံ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ-တႏွင့္ဋ၊ ထႏွင့္႒၊ မတူပါ။
တ-ကိုဖတ္လွ်င္ ဒႏၲဇအကၡရာျဖစ္၍ လွ်ာက သြားကို ထိရပါမည္။
ဋ-ကိုဖတ္လွ်င္ မုဒၶဇအကၡရာျဖစ္၍ လွ်ာက လွ်ာထိပ္ (အာေခါင္) ကို ထိရပါမည္။

သံဃံ-က သံႏွင့္ သမၼတိ-က သမ္သည္ အသံခ်င္းတူေသာ္လည္း နိဂၢဟိတႏွင့္ နိဂၢဟိတ ၀ိမုတၱ ျဖစ္၍ ရြတ္ဆိုပံု ကြဲျပားပါသည္။ ထို႔အတူ အကၡရာတိုင္းကို မမွားမယြင္းရေအာင္ ၾကည့္ရႈ၍ ဂရုတစိုက္ ရြတ္ဆိုဖတ္ၾကားရသျဖင့္ အလြတ္မရြတ္ဘဲ ကမၼ၀ါစာကို ၾကည့္ရႈ၍ ရြတ္ဆိုရသည္ကို မွတ္သားၾကည္ညိဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: