Wednesday, May 6, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၇ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဥပုသ္ႏွင့္ ျမက္ႏုတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္သူတဦးျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ ဥပုသ္ေန႔မ်ား၌ ဘုရားေရွ႔တြင္ ရွစ္ပါးသီလခံယူပါသည္။ ဤသို႔ျပဳ၍ ရ,မရ သိလိုပါသည္။
ရွစ္ပါးသီလ ခံယူျပီးလွ်င္ ျမက္ႏုတ္ပါသည္၊ ျမက္ႏုတ္၍ ရ,မရလည္း သိလိုပါသည္။ ျမက္ႏုတ္၍ မရပါက ရွစ္ပါးသီလခံယူရာတြင္ ၇-ပါးသီလ ဘယ္လိုခံယူရမည္လဲ သိလိုပါသည္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္အား စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ခင္ခင္-ကုန္းတလေပါင္ေက်းရြာ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ရဟန္းသံဃာႏွင့္ သီလေပးသူမရွိက ဘုရားေရွ႔တြင္ မိမိဘာသာ ရွစ္ပါးသီလ ခံယူ၍ရပါသည္။ ရွစ္ပါးသီလသည္ မိမိျခံတြင္ ျမက္ႏုတ္အလုပ္ လုပ္၍ မပ်က္ပါ။ သို႔ေသာ္ သီလခံယူထားေသာေန႔၌အိမ္အလုပ္မ်ားကို မလုပ္ကိုင္ဘဲ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃာဂုဏ္မ်ားကို ပြားမ်ား၍ ဆိတ္ျငိမ္ရာတြင္ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနထိုင္သင့္ပါသည္။
ဥပုသ္သီလ၌ ၇-ပါးသီလဟု မရွိပါ။ အခ်ိဳ႔ ညစာစားလို၍ ၀ိကာလေဘာဇန ထည့္မဆိုဟု ၾကားဘူးပါသည္၊ အလြန္ဆိုးရြား၍ တရားေတာ္မ်ားကိုပင္ ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရွစ္ပါးသီလဥပုသ္ မေစာင့္ႏိုင္လွ်င္ မေစာင့္ဘဲေနျခင္းကပင္ ေကာင္းပါေသးသည္။ ဘုရားမေဟာ၊ စာေပက်မ္းဂန္မလာေသာ ၇-ပါးသီလ ေစာင့္ျခင္းမ်ိဳးကိုကား မလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း သတိေပးလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး )
အရွင္ဘုရား၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတြင္ ေနာက္ဆံုးရန္သူမ်ိဳးကို မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ-ဟူ၍ သင္ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ အေျချပဳမဂၤလာလက္စြဲ စာအုပ္တြင္ အေမြခံဆိုးဟူ၍ ပါပါသည္။ အဘယ္က မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေအာင္မင္း-ေျမာင္းျမျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးပင္ စာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ၊
တနည္း-မုန္းတီးရြံရွာသူ၊ မိမိ၏ မေကာင္းက်ိဳးကိုသာ လိုလားသူမွာ ရန္သူျဖစ္ေသာ္လည္း တရပ္တရြာ ေ၀းကြာေနပါမူ မိမိ၏အက်ိဳးမဲ့ကို အခါခပ္သိမ္း မျပဳႏိုင္ေပ။ ဤရန္သူမ်ိဳးမွာ လူတိုင္းမွာပင္ မကင္းႏိုင္သျဖင့္ အထူးမွတ္သားထားစရာပင္ မလို၊
အေမြခံဆိုး-ဟူေသာ သားဆိုး သမီးဆိုးမ်ားကား အနီးကပ္၍ မျပတ္ဒုကၡေပးေနသျဖင့္ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ အေမြခံဆိုး ရန္သူသည္ မိဘ၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဒုကၡေပးေလ့ရွိ၍ သာမန္ မခ်စ္မႏွစ္ေသာသူထက္ ဆိုးသျဖင့္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတြင္ အဆိုးရြားဆံုး ေနာက္ဆံုးစာရင္း၌ သြင္းထားရေၾကာင္း မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မိုးႀကီး ၉-မ်ိဳး )
အရွင္ဘုရား၊ မိုးႀကီး ၉-မ်ိဳးရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္ မွတ္သားရဖူးပါသည္။ အျပည့္အစံု သိလိုပါသည္ဘုရား၊
တဆက္တည္းပင္ မိုးႀကိဳးပစ္ေသာ္လည္း မတုန္မလႈပ္သူမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေအာင္သူရ-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
မိုးႀကီး ၉-မ်ိုး ဟူသည္မွာ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ိဳး ၉-မ်ိဳးကိုပင္ ဆိုသည္။
သုတ္မဟာ၀ါအ႒ကထာ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ အဖြင့္၌
၁။ အသံမျမည္ဘဲ က်ေသာ မိုးႀကိဳး
၂။ ပုဆိန၊ ပဲခြပ္မ်ားကဲ့သို႔ အသြားတဖက္သာရွိေသာ မိုးႀကိဳး
၃။ ရယ္သကဲ့သို႔ က်ေသာ လွ်ပ္စစ္မိုးႀကိဳး
၄။ ဂ်က္ဂ်က္ျမည္လ်က္ က်ေသာ မိုးႀကိဳး
၅။ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာ ေမွ်ာ္သကဲ့သုိ႔ က်ေသာ မိုးႀကိဳး
၆။ ငါးျမဴသကဲ့သို႔ က်ေသာ မိုးႀကိဳး
၇။ ၾကက္ေတာင္ျဖန္႔သကဲ့သို႔ က်ေသာ မိုးႀကိဳး
၈။ ထြန္တံုးကဲ့သို႔ က်ေသာ မိုးႀကိဳး
၉။ မိုးပင္ရြာေသာ္လည္း အလွ်ံႏွင့္တကြျဖစ္၍ ေရမစြတ္ေသာ ေလာင္မီးမိုးႀကိဳး-ဟူ၍ ၉-မ်ိဳး ျပဆိုထားသည္။
ပါဠိအမည္မ်ားကို မထည့္လုိ္က္ပါ။

မိုးႀကိဳး အနီးတြင္က်ေသာ္လည္း မထိတ္လန္႔ မေၾကာက္ရြံတတ္ေသာ အာဇာနည္မ်ားမွာ-
၁။ သီဟ-ျခေသၤ့အာဇာနည္မ်ိဳး
၂။ ဟတၳိဇာေနယ်-ဆင္အာဇာနည္မ်ိဳး
၃။ အႆာဇာေနယ်-ျမင္းအာဇာနည္မ်ိဳး
၄။ ဥသဘာဇာေနယ်-ႏြားလားအာဇာနည္မ်ိဳး
၅။ ပုရိသာဇာေနယ်-ေယာက်္ားအာဇာနည္မ်ိဳးႏွင့္
၆။ ခီဏာသ၀-ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သုဘဒၵပရိဗိုလ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ေနာက္ဆံုးသာ၀က သုဘဒၵဟူသည္ ဥပက ဆာ၀ါတို႔၏ သား သုဘဒၵလည္းမဟုတ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံျပီးသည့္ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံျပီဟူ၍ ငါတို႔ျပဳလုပ္လိုရာ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္-ဟု ရိုင္းပ်ရင့္သီးသည့္စကား ေျပာၾကားေသာ ေတာထြက္ရဟန္းႀကီး သုဘဒၵလည္းမဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္ဆံုးသာ၀က သုဘဒၵသည္ အဘယ္သုဘဒၵျဖစ္သည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေနမ်ိဳးထြန္း-မအူပင္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
သုဘဒၵသည္
၁။ ဥပက ဆာ၀ါတို႔၏ သား မုဆိုးမ်ိဳးႏြယ္ သုဘဒၵ။
၂။ ေတာထြက္ရဟန္းႀကီး သုဘဒၵႏွင့္
၃။ ဥဒိစၥဇာတ္ျမင့္ ပုဏၰားမ်ိဳး သုဘဒၵ-ဟု ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က သုဘဒၵ ၃-ဦးရွိခဲ့ရာ
ေနာက္ဆံုးသာ၀က သုဘဒၵမွာ အမွတ္သံုး ဥဒိစၥဇာတ္ျမင့္ ပုဏၰားမ်ိဳး သုဘဒၵ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေနာက္ဆံုး သာ၀က သုဘဒၵမွာ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ခါနီးတြင္မွ ေရာက္လာသူ အသက္ငယ္ရြယ္သူ ပရိဗိုလ္၀တ္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ဥပက ဆာ၀ါတို႔၏သား သုဘဒၵမွာ ထိုအခ်ိန္၌ ( ဥပကပရိဗိုလ္ရဟန္းႀကီးသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူစ ေတြ႔၍ မၾကာမီ လူထြက္ျပီး မုဆိုးသမီး ဆာပါႏွင့္ရကာ သုဘဒၵကို ဖြားျမင္သည္ကို ေထာက္လွ်င္ သုဘဒၵသည္ ) အသက္ေလးဆယ္ေအာက္ ငယ္မည္မဟုတ္သည္ တေၾကာင္း။ ဇာတ္ျမင့္အမ်ိဳးအႏြယ္ မဟုတ္သည္တေၾကာင္း၊ ပရိဗုိလ္ မ၀တ္၊ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္ ဆိုသျဖင့္ တေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးသာ၀က သုဘဒၵ မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အပါယ္မေၾကာက္ ၇-ေယာက္ )
အရွင္ဘုရား၊
၁။ သရဏံုသံုးပါး တည္သူ
၂။ ငါးပါးသီလ တည္သူ
၃။ စာေရးတံဆြမ္း လွဴသူ
၄။ ပကၡိကဆြမ္း လွဴသူ
၅။ ၀ါဆိုသကၤန္း လွဴသူ
၆။ ေရကန္လွဴသူႏွင့္
၇။ ေနရာေက်ာင္းလွဴသူ ဤ ၇-ဦးတို႔သည္ အပ္ယ္တံခါးပိတ္သည္-ဟု ေဟာျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု အခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ေသခါနီး၌ ဤသူ ၇-ဦးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကုသိုလ္ကို ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ကာ အာသႏၷကံကုသိုလ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္မွသာ ဤဘ၀အတြက္ အပါယ္မေရာက္ႏိုင္ေသာ အကုသိုလ္ကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အပါယ္မေၾကာက္ ၇-ေယာက္ ဆိုေသာ အ႒ကထာစကားသည္ မွားသည္ဟု ဘုရားတပည့္ေတာ္ ၾကားသိရပါသည္ဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ မရွင္းလင္း၍ သနးသျဖင့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ကိုၾကည္စန္းလႈိင္-သာေကတျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အပါယ္မေၾကာက္ ၇-ေယာက္ စကားမွာ အဂၤုတၱရအ႒ကထာ (အံ-႒ ၃၊ ၂၆၅ ) လာ စကားျဖစ္ပါသည္။
ယင္းမွာ ေယသံ ပန ကာလာနံ ၊ပ၊ ဧ၀ရူပါနိ နိဗဒၶပုညာနိ အတၳိ၊ ေတသမၸိ ဂတိ နိဗေဒၶါ၊ ေသာတာပႏၷသဒိသာေန၀ တာနိ ပုညာနိ-ဟု ဆိုပါသည္။
၄င္းကုသုိလ္ ၇-မ်ိဳးရွိသူတို႔မွာ နိဗဒၶကုသိုလ္ရွင္မ်ားျဖစ္၍ ေသသည့္ေနာက္ အပါယ္မေရာက္။ ေသာတာပန္ႏွင့္ အလားတူသည္ဟု ဥပမာျပသည္။

စဥ္းစားႏိုင္ရန္ သရဏဂံု အျမဲတည္သူ၊ ငါးပါးသီလ တည္သူတို႔ကို ၾကည့္ပါ။ နိဗဒၶဆိုသည္မွာ တသက္ပန္လံုး မလစ္မလပ္ တည္ရွိေနသူတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသရဏဂံု ငါးပါးသီလ နိဗဒၶတည္ေနသူအဖို႔ ေသသည့္ေနာက္ အပါယ္ေရာက္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါ။ ထို႔အတူ စာေရးတံ၊ ပကၡိကဆြမ္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္း၊ ေရကန္၊ ေက်ာင္းအလွဴတို႔မွာလည္း နိဗဒၶကုသုိလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နိဗဒၶျဖစ္ပါကလည္း အာစိဏၰကံ ကုသုိလ္မ်ားပင္ ျဖစ္၍ အာသႏၷကံထက္ အားေကာင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို ၇-မ်ိဳးေသာ ကုသိုလ္ရွင္မ်ားမွာ အပါယ္ေၾကာက္ စရာ မလိုေတာ့ဟု ဆိုရေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အကုသိုလ္ကံမ်ား အက်ိဳးမေပးေအာင္ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ ယခု အသက္ ၃၁-ႏွစ္ရွိပါျပီ။ တပည့္ေတာ္မသည္ ေမြးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ အေမ့ကို ကာယကံျဖင့္ ေစာကားေသာကံ တခု၊ အဒိႏၷာဒါနကံ (သူတပါးပစၥည္းဥစၥာ ခိုးယူမႈကံ) သံုးခု၊ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ေလးခု၊ မုသာ၀ါးကံ ေျခာက္ခု က်ဴးလြန္မိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ္ကံမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ေနာက္ဘ၀တြင္ ငရဲခံရသည္ဟု သိရပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ က်ဴးလြန္မိေသာ ထိုကံမ်ား ေနာက္ဘ၀တြင္ အက်ိဳးမေပးေအာင္ (တနည္းအားျဖင့္) ငရဲမခံရေအာင္ ယခုဘ၀မွာ ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း ဘုရား၊ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းစားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းလွ်င္ သင့္ပါမည္လားဘုရား။
( မသီတာခ်ိဳ-ဟသၤာတျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ျပႆနာရွင္ေဖာ္ျပေသာ အကုသိုလ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ ေျဖမရေသာ မုခ်ငရဲက်ႏိုင္သည့္ ဂရုကံမ်ိဳး မဟုတ္၊ မိမိစိတ္ကို ျပဳျပင္၍ ေျဖႏိုင္ေသာကံမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းျပစ္မႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ရေအာင္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိကာယကံျဖင့္ ျပစ္မွားမိေသာ မိခင္ကား သက္ရွိထင္ရွားရွိလွ်င္ ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္၍ ေနာက္ထပ္ မျပစ္မွား မိေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ သက္ရွိထင္ရွား မရွိလွ်င္လည္း သုသာန္၊ မီးသျဂႋဳဟ္ေသာေနရာ၊ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေနရာ၊ စသည္တို႔သို႔ သြားေရာက္ကန္ေတာ့ရပါမည္။

အျခား ကာယကံ ၀စီကံမ်ားအတြက္ ေနာင္တြင္ မက်ဴးလြန္မိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ေန႔စဥ္ဘုရားေရွ႔၌ ငါးပါးသီလကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံယူကာ အထူးအားျဖင့္ အဒိႏၷာဒါန၊ ကာေမသုမိစၧာစာရႏွင့္ မုသာ၀ါဒ တို႔ကို ထပ္ကာထပ္ကာ ခံယူျပီးလွ်င္ မိမိစိတ္က ဤအမႈမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေစရဟု ေနာင္တႀကီးစြာျဖင့္ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ကတိက၀တ္ျပုလ်က္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို မျပတ္ျပဳေပးရပါမည္။

ထိုအကုသိုလ္ကံမ်ားသည္ ေပ်ာက္ပ်က္၍ မသြားသည့္တိုင္ေအာင္ ကုသိုလ္တရားမ်ားၾကားသို႔ ၀င္ေရာက္အက်ိဳးမေပးႏိုင္ဘဲ ကုသိုလ္မ်ားသာ ဆက္ကာဆက္ကာ အက်ိဳးေပးသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ထိုျပစ္မႈကံမ်ား အားေသး၍ သြားကာ မိမိက တရားအားထုတ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားမ်ား ရရွိသြားလွ်င္လည္း
အေဟာသိကံျဖစ္ကာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္သျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ အားထုတ္သြားေစလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၆-ခု ဇြန္လ )

No comments: