Monday, June 1, 2009

ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ

ႏြမ္းပါးရွာသူ ခ်ိဳ႔တဲ့သူကို
ကူညီမစ ေထာက္ပံ့ၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

မိဘမဲ့သူ ကံဆိုးသူကို
ကူညီယုယ ျပဳစုၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

မသန္စြမ္းသူ အားႏြဲ႔သူကို
ကူညီေဖးမ ပံ့ပိုးၾကသည္
ပရဟိတ ျမတ္ျမတ္လွ။

မက်န္းမာသူ နာေသာသူကို
ကူညီေစာင္မ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

ပညာနည္းသူ ဉာဏ္မြဲသူကို
ကူညီတြဲၾက အလင္းျပသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

ကြယ္လြန္ရွာသူ သက္မဲ့သူကို
ကူညီ၀ိုင္းၾက သျဂႋဳဟ္ၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

ဘ၀ခရီး လမ္းမႀကီးကို
အသီးသီးသူငါ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၀ယ္
ေမာရွာပန္းရွာ မ်ားလွစြာကို
စာနာေဖးမ ကူညီၾကသည္
ပရဟိတ ျမတ္အလွတည့္
ျပဳၾကပုဂၢိဳလ္ မ်ားထိုထို၏
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အစုစုကို
သာဓုႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚမိတကား။

( မင္းယုေ၀ )

No comments: