Thursday, June 4, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁ )

( အရွင္ေကာ၀ိဒ -ေယာ- ေျဖဆိုသည္ )

( ေမး )
၁။ ေစတီပုထိုးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ပါသနည္း။ က်မ္းအကိုးအကား အေထာက္အထားျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူၾကပါ။
၂။ ယခုေခတ္တြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသလား၊ က်မ္းအကိုးအကားျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ႏွင့္ ရဟႏၲာ ဟုတ္-မဟုတ္၊ ဘယ္လိုစမ္းသပ္ရပါမည္နည္း၊ ပညာရွင္မ်ား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
( သိလိုသူတဦး )

( ေျဖ )
၁။ ေစတီပုထိုးတြင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာတို႔သည္
(၁) ရဟႏၲာ (၂) နတ္ (၃) လူ-ဟူေသာ ဤသံုးေယာက္ေသာသူတို႔၏ အဓိ႒ာန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏-ဟု မိလိႏၵပဥႇာက်မ္းတြင္ ျပဆိုထားပါ၏။ ( ခု-၁၁၊ ၂၉၇ )

မိလိႏၵပဥႇာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ရွင္းျပထားပါသည္။
မင္းျမတ္၊ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ နတ္လူတို႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ရပ္တည္ေတာ္မူလ်က္ ဤမည္ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာသည္ -ေစတီ၌ ျဖစ္ေစသတည္း-ဟု အဓိ႒ာန္၏။ ထိုရဟႏၲာ၏ အဓိ႒ာန္အစြမ္းျဖင့္ ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာသည္ ျဖစ္၏။

မင္းျမတ္၊ ေနာက္တမ်ိဳးကား၊ နတ္တို႔သည္ လူတို႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားရွင္၏ ေစတီေတာ္၌-ဤတန္ခိုးျပာဋိဟာျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ သာသနာသည္ အျမဲခခ်ီးေျမႇာက္အပ္သည္ျဖစ္လတံ့၊ လူတို႔သည္လည္း ၾကည္ညိဳကုန္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တိုးပြားကုန္လတံ့-ဟု တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပကုန္၏။

မင္းျမတ္၊ ေနာက္တမ်ိဳးကား၊ မိန္းမမူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားမူလည္းျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္မႈသဒၶါ အားရွိေသာ ရတနာသံုးပါး၌ ၾကည္ညိဳတတ္ေသာ ပညာရွိေသာ, လိမၼာေသာ ထိုးထြင္းႏိုင္ေသာ ပညာရွိေသာ, အသိဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ၾကံစည္၍ နံ႔သာကို၄င္း၊ ပန္းကို၄င္း၊ အ၀တ္ပုဆိုးကို၄င္း၊ တခုခုေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳကို၄င္း၊ ဤသို႔ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာမည္သည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း-ဟု အဓိ႒ာန္၍ ေစတီေတာ္၌ တင္ေျမႇာက္၏။ ထိုသူ၏ အဓိ႒ာန္အစြမ္းျဖင့္လည္း ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားရွင္၏ ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာသည္ ျဖစ္၏။ ( မိ-ျပန္ ၃-၃၁၉ )

အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္သံုးမ်ိဳးတို႔၏ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာသေ၀ါကုန္ခန္း ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ ေစတီေတာ္၌ေသာ္မွလည္း ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ျခင္း စေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာသည္ မျဖစ္။ သို႔ေသာ္လည္း အလြန္စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္ကိုျမင္၍ -ဤျမတ္စြာဘုရား သားေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ၏၊ ဟု သက္၀င္အပ္၊ ဆံုးျဖတ္အပ္၊ ယံုၾကည္အပ္၏-ဟု ဆက္လက္ျပီး အၾကံျပဳထားပါသည္။

မွန္ပါသည္၊ တိ႒ေႏၲ နိဗၺဳေတ စာပိ၊ သေမ စိေတၱ သမံ ဖလံ ။ ( ၀ိမာန-၆၆ ) ဟူသည့္အတိုင္း မည္သည့ေစတီပုထိုး၌မဆို သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္တိုင္ေအာင္ စိတ္ထားႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္တိုင္ေအာင္ အာရံျပဳႏိုင္လွ်င္ ရရွိမည့္အက်ိဳးတရားလည္း သက္ေတာ္ထင္ရွားဘုရားရွင္ကို ဖူးေတြ႔ရသည့္နည္းတူ ထပ္တူတပ္မွ်ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိပူေဇာ္မည့္ ေစတီပုထိုးက ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္-မလႊတ္ တန္ခိုးႀကီး-မႀကီးက မဓိက မဟုတ္၊ မိမိ၏ေစတနာအား, သဒၶါအား ဉာဏ္အား ထက္-မထက္ကသာ အေရးႀကီးေပသည္။

တဖန္ အထက္ပါေစတီပုထိုး၌ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ျခင္းကိစၥသည္ သာမန္နတ္လူတို႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ေမွးမွိန္အားနည္းေနေသာ သဒၶါတရားမ်ား ထက္သန္လင္းလက္လာေစရန္ ၾကံဖန္အပ္ေသာ အဓိ႒ာန္အစြမ္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္၏။ ေစတီပုထိုးတို႔၏ ပကတိ အုတ္ အဂၤေတ တို႔၌ကား ေရာင္ျခည္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးႏိုင္ေသာ သဘာ၀စြမ္းအားမ်ား မရွိၾက။

သို႔ရကား သက္ေတာ္ထင္ရွား ပကတိသမၺဳဒၶဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေတာ္ ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာမွတ္သားသင့္ေသး၏။

ဘုရားရွင္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ တင့္တယ္စြာ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ အဓိ႒ာန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တန္ခိုးေတာ္မဟုတ္သလို ဘာ၀နာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တန္ခိုးေတာ္လည္း မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ေသာ္ကား သဗၺညဳတေရႊဉာဏ္ေတာ္ႀကီးျဖင့္ အလြန္တရာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲစြာေသာ အနႏၲနယသမႏၲပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သႏၲာန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ပီတိတရားမ်ား ျဖစ္ပြားလာေလ၏။ ( အျခားတရားမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္စဥ္က ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးကက်ယ္၀န္းႀကီးမားသေလာက္ တရားနည္းက က်ဥ္းလြန္းရကား ဉာဏ္က်က္စားကြန္႔ျမဴခြင့္ မရသျဖင့္ ယခုေလာက္ ပီတိျဖစ္ဖြယ္ မရွိ ) ပီတိတရားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသြးေတာ္မ်ား ၾကည္လင္လာ၏။ ေသြးေတာ္ၾကည္လင္ျခင္းေၾကာင့္ ဟဒယ၀တၳဳရုပ္ ၾကည္လင္လာ၏၊ ဟဒယ၀တၳဳရုပ္ ၾကည္လင္ျခင္းေၾကာင့္ အေရပ=အဆင္းေတာ္ ၾကည္လင္လာ၏။ အေရအဆင္းေတာ္ ၾကည္လင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္လွ်င္ အေၾကာင္းရင္း ရွိေသာ ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အဆင္းဓာတ္ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ထြက္ေပၚလာ၏။ ( အဘိ-႒ ၁၊ ၁၄၅ )

ဤတြင္ ဘုရားရွင္၏ ကုိယ္ေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္ အျပင္သို႔ထြက္လာကုန္၏-ဆိုရာ၌ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱသမု႒ာန္ရုပ္ကား ကိုယ္မွအျပင္သို႔ မထြက္ႏိုင္။ ထိုႏွစ္သက္ၾကည္လင္ေနေသာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇရုပ္တြင္ ဥတုပါ၀င္၏။ ထိုဥတု (အပူဓာတ္၊ အေအးဓာတ္) သည္ ရုပ္ကိုျဖစ္ေစႏိုင္၏။ ထိုဥတုဇ (ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ) ရုပ္တြင္ ဥတုပါ၀င္ျပန္၏။ ထိုဥတုကလည္း ရုပ္ကုိျဖစ္ေစျပန္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဥတုဇရုပ္ အဆက္ဆက္ျဖစ္ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္မွအျပင္သို႔ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ဥတုဇရုပ္ ၀ဏၰဓာတ္ေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ကုန္၏-ဟု ဋီကာဆရာက ရွင္းျပပါသည္။ ( မူလဋီကာ )

( လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးျဖင့္ ထိုးၾကည့္ေသာအခါ ဥတုဇရုပ္ ေရာင္ျခည္ဓာတ္ေတြ အဆက္ဆက္ျဖစ္ေပၚ ထိုးထြက္သြားသည္ကို ေမွ်ာ္ေခၚၾကည့္ေလ။ အဘိဓမၼာေလ့လာဖူးသူတို႔အတြက္ကား ရွင္းလွ၏ )။

ထိုသို႔ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ တင့္တယ္စြာ ထြက္ေပၚလာရာ၌
(၁) ဆံမုတ္ဆိတ္ေတာ္၊ မ်က္နက္ေတာ္ဟုဆိုအပ္ေသာ ညိဳေသာအရပ္တို႔မွ ညိဳေသာေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၂) ရႊန္းအိကိုယ္ေရ ၀ါေရႊေသာအရပ္တို႔မွ ၀ါေရႊေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၃) မ်က္စိသားေသြး နီေတြးရာအရပ္တို႔မွ နီေသာေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၄) အရိုးေတာ္ သြားေတာ္ မ်က္ျဖဴေတာ္ဟုဆိုအပ္ေသာ ျဖဴေသာအရပ္တို႔မွ ျဖဴေသာေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၅) လက္ဖ၀ါးျပင္၊ ေျခဖ၀ါးျပင္ အစရွိေသာ စဥ္းငယ္နီျမန္းရာအရပ္တို႔မွ မွည့္ေမာင္းေသာ ပန္းေရာင္အဆင္းရွိေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၆) ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္၊ လက္သည္း ေျခသည္းေတာ္ အစရွိေသာ အေရာင္တလက္လက္ ထြက္ရာအရပ္တို႔မွ ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ တလက္လက္ေတာက္ပေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴလာကုန္၏။ (ပဋိသံ-႒၊ ၂-၁၃) ( လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး၊ ဆလိုက္မီးတို႔၏ ေရွ႔၌ အနီေရာင္ကာလွ်င္ အနီ၊ အ၀ါေရာင္ကာလွ်င္ အ၀ါ၊ စသည္ျဖင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ား ျဖာထြက္သြားသည္ကို ေမွ်ာေခၚၾကည့္ၾကေလ )။

ယခုအခါတြင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ေစတီပုထိုး ရုပ္ပြားဆင္းတုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ (အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္၍) မဖူးေတြ႔ရလွ်င္ ရွိေစ၊ ဘုရားရွင္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္စံုတို႔ျဖင့္ တင့္တယ္စြာ စံပယ္ေတာ္မူေနပံုကို အာရံုျပဳ မွန္းဆ၍ ပူေဇာ္ႏိုင္လွ်င္လည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရပါလိမ့္မည္။

ပံုေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္၊ လံုးစံုေမွ်ာ္၊ ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကေစ။
ဘုရားရွင္အား၊ ပူေဇာ္ျငား၊ ႀကီးမား တန္ခိုးေပ။

၂။ ယခုေခတ္တြင္ ရဟႏၲာ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသလားဟူမူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူခါနီး သုဘဒၵပရိဗိုဇ္ ေမးျမန္းသျဖင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ-ဣေမ စ သုဘဒၵ ဘိကၡဴ သမၼာ၀ိဟေရယ်ံဳ၊ အသုေညာ ေလာေကာ အရဟေႏၲဟိ အႆ။ (ဒီ-၂-၁၂၅) သုဘဒ္ပရိဗိုဇ္ ဤရဟန္းအေပါင္းတို႔သည္ကား ေကာင္းစြာေနထိုင္ကုန္ျငားအံ့ ဤသို႔ေနထိုင္ၾကမူ ေလာကသည္ ရဟႏၲာတို႔မွ မဆိတ္သုဥ္းသည္ျဖစ္ရာ၏-ဟူေသာ ပဋိပတ္စြမ္းအင္ျပ နိပၸရိယာယ မုခ်စကားေတာ္အရ ယခုေခတ္တြင္လည္း ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပေသးသည္။

( ရဟႏၲာ ဟုတ္-မဟုတ္ စမ္းသပ္နည္း )
ယခုေခတ္တြင္ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ဆိုေသာ္လည္း ရဟႏၲာစစ္-မစစ္ စမ္းသပ္ဖို႔ စံုစမ္းဖို႔အေရးမွာ အလြန္မွ သိမ္ေမြ႔နက္နဲလွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရဟႏၲာအစစ္သည္ စိန္ေရႊပတၱျမား အျပည့္ထည့္ထားေသာ ရတနာအိုးကို ရရွိထားေသာ ေယာက်္ားကဲ့သုိ႔ သူတပါးအား ၀ါၾကြားပလႊားရာ က်မည္စိုး၍ မိမိရရွိထားေသာ အရဟတၱဖိုလ္ ဓမၼရတနာကို မျပလို၊ မေျပာလိုေသာေၾကာင့္၄င္း၊ လူသာမေဏတို႔အား စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားတို႔ကို မေျပာၾကားရဟု သိကၡာပုဒ္ပညတ္ထားေသာေၾကာင့္၄င္း ဤမွ်သိမ္ေမြ႔နက္နဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ( ဒီ-႒ ၂-၂၇၀၊ ၀ိ-၂-၃၇ )။

ဤတြင္ သိႏိုင္ခဲပံု၀တၳဳတပုဒ္ ထုတ္ျပပါမည္။ တခါက စိတၱလေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ရဟႏၲာမေထရ္ႀကီးတပါးသည္ အလုပ္အေကၽြး ေတာထြက္ရဟန္းႀကီးတပါးႏွင့္ အတူ ဆြမ္းခံထြက္ခိုက္ မေထရ္ႀကီး၏ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ေနာက္ကလိုက္ေနေသာ ေတာထြက္ရဟန္းႀကီးက-အရိယာဆိုတာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလဲ-ဟု မေထရ္ႀကီးကို ေမးေလ၏။
မေထရ္ႀကီးက တခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အရိယာႏွင့္ အတူေန အရိယာတို႔၏ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ အရိယာတို႔ကို ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳေနရေသာ္လည္း အရိယာမွန္း မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရိယာဆိုသည္မွာ အသိခက္လွေပ၏-ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သိုပေသာ္ ေတာထြက္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကား မသိရွာ၊ နီးကပ္စြာ ေနရေသာ္လည္း ဉာဏ္ပညာရွိသူမွသာ သိႏိုင္ေပမည္။( ဒီ-႒ ၂-၃၆၄၊ မ-႒ ၁-၂၃၊ သံ-႒ ၂-၂၃၂၊ စူဠနိ-႒ ၇၁)

ရဟႏၲာစစ္-မစစ္ သိဖို႔က အေရးႀကီးသလား ေမးျငားအံ့၊ အေရးႀကီးလွေပသည္။ နိႏၵိယပသံသာယ ဟိ ပသံသိယ နိႏၵာယ စ သမေကာ၀ ၀ိပါေကာ။( သံ-႒ ၁-၁၉၇ ) ဟူသည္ႏွင့္အညီ ကဲ့ရိုက္ထိုက္သူကို ခ်ီးမြမ္းမိျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သူကို ကဲ့ရဲ႔မိျခင္းကား အျပစအတူတူပင္ ျဖစ္ရကား အလဇၨီရွင္ရဟန္းကို ရဟႏၲာမွတ္ျပီး ပူေဇာ္လွဴဒါန္းေနလွ်င္ သာသနာေတာ္ကို ကူ၍ ဖ်က္ရာေရာက္ေပမည္။ ရဟႏၲာကို ကဲ့ရဲ႔စြပ္စြဲမိလွ်င္လည္း အရိယူပ၀ါဒကံႀကီး ထိုက္ေပေတာ့မည္၊ သို႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္းစားခ်ဥ္းကပ္ၾကမွ ေတာ္ေပမည္။

ရဟႏၲာ စစ္-မစစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပံုကို ဆိုပါေတာ့မည္။ မိမိကိုယ္ကို ရဟႏၲာဟု ၀န္ခံလာသူကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးနည္းကို ျမတ္ဗုဒၶ အတိအက် ညႊန္ၾကားထားခ်က္ရွိပါသည္။
တရားထူးရသည္ဟု ၀န္ခံလာသူအား
(၁) ကႎ ေတ အဓိကတံ-အဘယ္တရားထူးကို ရသနည္း၊ စ်န္ကိုရသလား၊ မဂ္ကို ရသလား၊ ဤသို႔ ရအပ္ေသာ တရားထူးကို၄င္း။
(၂) ကိႏၲိ ေတ အဓိဂတံ-အနိစၥ စေသာ လကၡဏာသံုးပါးတြင္ ဘယ္လကၡဏာကို ပဓာနျပဳ၍ ရသနည္း၊
တနည္း။ သမထ ၀ိပႆနာ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ အဘယ္ကိုႏွလံုးသြင္း၍ ရသနည္း။
ဤသို႔ ရျခင္း၏အေၾကာင္းကို၄င္း။
(၃) ကဒါ ေတ အဓိကတံ-ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရသနည္း၊ နံနက္မွာလား၊ ေန႔ခင္းအခ်ိန္မွာလား၊
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ကို၄င္း။
(၄) ကတၳ ေတ အဓိကတံ-ဘယ္အရပ္မွၾ ရသနည္း။ သစ္ပင္ရင္းမွာလား၊ မ႑ပ္အတြင္းမွာလား၊
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အရပ္ကို၄င္း။
(၅) ကတေမ ေတ ကိေလသာ ပဟီနာ-ဘယ္ကိေလသာတု႔ိကို ပယ္ျပီးျဖစ္သနည္း။
ဤသို႔ ပယ္အပ္ျပီးေသာ ကိေလသာတို႔ကို၄င္း။
(၆) ကတေမသံ တြံ ဓမၼာနံ လာဘီ-ပထမမဂ္ စသည္တို႔တြင္ အဘယ္ကိုရသနည္း။ ဤသို႔ ရအပ္ေသာ တရားထူးကို၄င္း၊ ခံဲျခား၍ေမးရမည္ဟု ဆိုပါသည္။( ၀ိ-၁-၁၁၇၊ ၀ိ-႒ ၂-၈၁-၈၂ )

ဤေနရာ၌ အ႒ကထာဆရာ ဋီကာဆရာတို႔ ဆက္လက္ညႊန္ၾကားထားးခ်က္ကို ဆိုပါဦးမည္။ အ႒ကထာ ဋီကာဆရာတို႔က အထက္ပါအတိုင္း စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေမးျမန္းရာ အဆင္ေျပေျပ ေျဖႏိုင္ရံုမွ်ျဖင့္ မယံုၾကည္ထိုက္ေသးေၾကာင္း။ ဗဟုသုတရွိေသာ ပါဠိ အ႒ကထာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ရဟန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုပေၾကာင့္ ထိုရဟန္းအား မဂ္မရမီ ေရွ႔အဖို႔၌ သိလစင္ၾကယ္မႈ၊ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္မႈအက်င့္မ်ား ရွိ-မရွိ၊ ရွိလွ်င္လည္း ရိုးရိုးသားသား လာဘကို မေမွ်ာ္ဘဲ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ က်င့္ျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္ စဥ္းစားရမည္ဟု မိန္႔ဆိုၾကပါသည္။

ဤသို႔စဥ္းစားႏႈိင္းခ်ိန္၍ သူ၏ေျဖဆိုပံုႏွင့္ သူ၏က်င့္ပံု ညီညြတ္ရံုမွ်ျဖင့္လည္း ရဟႏၲာဟု ပူေဇာ္သကၠာရအမႈ မျပဳထိုက္ေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာ ပုထုဇဥ္ရဟန္းတို႔သည္ ရဟႏၲာနီးပါး အက်င့္ေကာင္း ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟႏၲာဟု ဧကန္မသတ္မွတ္ေသးဘဲ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ စမ္းသပ္သင့္ေသးသည္ဟု မိန္႔ဆိုၾကပါသည္။

ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ စမ္းသပ္ပံုကို ၀တၳဳသာဓကမ်ား ထုတ္ျပ၍ ဆိုပါမည္။
တခါက ဒီဃဘာဏက အဘယဆိုေသာ မေထရ္ႀကီးတပါးသည္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းတပါးကို ပုထုဇဥ္ေလာ ရဟႏၲာေလာဟု မခြဲျခားမဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ သူငယ္တေယာက္အား အမွတ္သညာေပးထား၏။ ထိုသူငယ္သည္ ကလ်ာဏီျမစ္ဆိပ္၌ ငုပ္၍ ေရခ်ိဳးေနေသာ ထိုရဟန္း၏ ေျခေထာက္ကို ဆြဲေလ၏။ ပိ႑ပတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ မိေက်ာင္းမွတ္ျပီး က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ေလရာ ပုထုဇဥ္မွန္းသိရေလ၏။ မွန္ပါသည္။ ရဟႏၲာမည္သည္ ဦးထိပ္၌ မိုးႀကိဳးက်ေသာ္လည္း ေၾကာက္တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္ေတာ့ပါ။ အသက္ခႏၶာ၌ တပ္မက္ျခင္း နိကႏၲိကို ပယ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
( မ-႒ ၄-၆၆။ သာရတၳ-ဋီ ၂-၂၈၅ )

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းကင္း ရဲတင္းေသာ ပုထုဇဥ္မ်ားလည္း ရွိတတ္ေသးရာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အာရံုမ်ားႏွင့္လည္း စမ္းသပ္သင့္ပါေသးသည္။
တခါက ၀သဘမင္းသည္ မေထရ္တပါးကို စံုစမ္းလိုသျဖင့္ နန္းေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ျပီး မေထရ္၏ေရွ႔တြင္ ဆီးသီးမႈန္႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ မုန္႔ကို နယ္ျပေလ၏။ ထိုအခိုက္ မေထရ္၏ သြားရည္မ်ား ယိုက်လာသျဖင့္ ရသတဏွာ မပယ္ႏိုင္ေသးပံု၊ ရဟႏၲာမျဖစ္ေသးပံုကို သိရေလ၏။ မွန္ပါသည္။ ရဟႏၲာမည္သည္ နတ္ၾသဇာကိုေသာ္မွ တပ္မက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ( မ-႒ ၄-၆၇။ သာရတၳ-ဋီ ၂-၂၈၅ )။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ရဟႏၲာဟူသည္မွာ ကိေလသာ ၁၀-ပါးလံုးကင္းကာ ေလာကဓ့တရားတို႔ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိ၊ ေတြေ၀ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိ၊ အိပ္မက္မက္ျခင္းမရွိ၊ သုက္လႊတ္ျခင္းမရွိ၊ မာယာ-သာေဌယ် မရွိ၊ စသည္ျဖင့္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ စရိုက္အႀကိဳက္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားရကား ရဟႏၲာအရွင္တို႔၏ ဂုဏ္ကို ပုထုဇဥ္တို႔ ကုန္စင္ေအာင္ မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရဟႏၲာအခ်င္းခ်င္းသာ သိႏိုင္ေၾကာင္း။ ( သံ-၁-၁၅၀။ ) ေဟာေတာ္မူထား ပါသည္။

ဤ၌ အနည္းငယ္ျဖည့္စြက္၍ ေျပာခ်င္သည္မွာ ဘုရား ရဟႏၲာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔အား မ်က္ျမင္ဖူးေတြ႔၍ ကိုယ္ေတြ႔ၾကည္ညိဳ ဘုန္းရ္ိပ္ခံုလႈံလိုၾကသည္မွာ ပုထုဇဥ္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အရိယာတို႔ကို ဖူးေတြ႔ရျခင္းဟူသည္ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ ဖူးေတြ႔ရျခင္း၊ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ဖူးေတြ႔ရျခင္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုတြင္ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ ဖူးေတြ႔ရျခင္းကို တိရစၧာန္မ်ားပင္ (သိသိ-မသိသိ) ဖူးေတြ႔နိုင္၍ ဘုရားရွင္ မခ်ီးမြမ္းလွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဘုရားရွင္အား ဖူး၍မ၀ ၾကည္ညိဳလွေသာ ၀ကၠလိမေထရ္အား-၀ကၠလိ ဤကုိယ္ေကာင္ပုပ္ကို ဖူးျမင္ရျခင္းျဖင့္ သင္အား အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း၊ ၀ကၠလိ တရားကို ျမင္ေသာသူသည္ ငါဘုရားကို ျမင္၏-ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ( သံ-၂-၉၈ ) ဓမၼ-႒ ၂-၃၈၀ ) ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ အလိုေတာ္အားျဖင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ကို ပကတိမ်က္စိျဖင့္ ဖူးေတြ႔ရေသာ္လည္း ဉာဏ္ျဖင့္ အရိယာတို႔ျမင္အပ္ေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို မျမင္ေသာ၊ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာတရားတို႔ကို မသိေသာသူသည္ အရိယာအျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာတရားကို၄င္း၊ အရိယာ၏အျဖစ္ကို၄င္း၊ မျမင္အပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရိယာနံ အဒႆာ၀ီ-အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို မဖူးျမင္ရသူပင္ျဖစ္၏-ဟု အ႒ကထာဆရာတို႔ မိန္႔ဆိုၾကပါသည္။( အဘိ-႒-၁-၃၈၅ )။

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တရားရ၍ အရိယာအစစ္ကို ဖူးေတြ႔ႏိုင္ၾကပါေစ။

( စိႏၲမဏိ ၂၀၀၇-ခု ဇူလိုင္လ )

No comments: