Thursday, June 4, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၅ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္

( ေမး ) ( ကမၼ၀ါစာ တႀကိမ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းခံေသာအခါ ကမၼ၀ါစာတႀကိမ္ဖတ္ရံုျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္ပါသလား၊ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ဖတ္မွ ျဖစ္ပါသလား၊ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္၀ံသ-ေျမပံုျမိဳ႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
ကမၼ၀ါစာကို ဖတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ကမၼ၀ါစာ၌ပါရွိေသာ စာလံုး (အကၡရာ)တိုင္းကို ဌာန္၊ ကရိုဏ္း၊ နိဂၢဟိတ၊ နိဂၢဟိတ၀ိမုတ္ စသည္မ်ား ပီပီသသ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္ရပါမည္။ ထိုသို႔ အကၡရာမွန္စြာ ရြတ္ဖတ္လွ်င္ တပါးတည္း၊ တေခါက္ တႀကိမ္တည္းျဖင့္ပင္ ရဟန္းေလာင္း ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
ပိုျပီး ေသခ်ာစိတ္ခ်ရေအာင္သာ သံုးပါးတတြဲျပိဳင္၍ တႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္မက သံုးႀကိမ္ ေလးႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၼ၀ါစာကို ရြတ္ဖတ္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ကံေဆာင္ၾကရာ၌ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မရြတ္ဖတ္ၾကဘဲ စာလံုး (အကၡရာ) မမွားရေအာင္ ဂရုျပဳ၍ ေလးေလးနက္နက္ ဌာန္၊ ကရိုဏ္း၊ ပယတ္ စသည္ မွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဖတ္ၾကရပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သီလေလးပါး မလံုျငားလည္း )
အရွင္ဘုရား၊ ပါ-ဣန္-အာ-ပစၥယဟု၊ ေလးသီလရွိရာ၊ ပါတျဖာ သိကၡာခ်စ္၍၊ ႏွစ္,ႏွစ္, ခြန္ လံုပါဘိ၊ သုဒၶိျဖစ္မွာ။
ေသသည့္ေနာက္ နတ္ရြာ၊ ေရာက္ရာငဲ့အေရး၊ က်န္သံုး မလံုလွ်င္လဲ၊ ပါယ္မ၀င္ ဘယ္တြင္ျဖစ္မယ္၊ ေတြးစစ္ေျဖေပး။
( စာသင္သား-စစ္ေတြျမိဳ႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
ပါ-ဣန္-အာ-ပစၥယဟု၊ ေလးသီလရွိရာ၊ ပါတျဖာ သိကၡာခ်စ္၍၊ ႏွစ္,ႏွစ္,ခြန္ လံုပါဘိ၊ သုဒၶိျဖစ္မွာ၊
ေသသည့္ေနာက္နတ္ရြာ၊ ေရာက္ရာငဲ့အေရး၊ က်န္သံုးအင္ သူမေစာင့္လွ်င္၊ မေျဖာင့္ႏိုင္ နတ္ရြာလမ္းငယ္ႏွင့္၊ ပါယ္ရြာ တြယ္တာကမ္းေပလိမ့္၊ က်မ္းျပခဲ့ေသး။

ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလ
ဣျႏၵိယ သံ၀ရသီလ
အာဇီ၀ပါရိသုဒၶိ သီလႏွင့္
ပစၥယသႏၷႆိတ သီလ-ဟု သီလႀကီးေလးပါးရွိရာ ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလဟူေသာ ၂၂၇-သြယ္ သိကၡာပုဒ္မ်ား လံုျခံဳလွ်င္ က်န္သီလမ်ား မလံုျခံဳေသာ္လည္း အပါယ္မက်၊ နတ္ရြာသုဂတိ ေရာက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ-ဟု ေမးလိုသည္။

ဣျႏၵိယသံ၀ရသီလ အပါအ၀င္ စကၡဳေျႏၵစသည္ မလံုျခံဳလွ်င္ အာပတ္သင့္ႏိုင္၍၄င္း၊
အာဇီ၀ပါရိသုဒၶိသီလအရ အသက္ေမြးမႈမစင္ၾကယ္၍ မိစၧာဇီ၀ျဖစ္လွ်င္၄င္း၊
ပစၥယသႏၷိႆိတသီလအရ ပစၥည္းေလးပါးကို သံုးေဆာင္ရာ၌ ပစၥေ၀ကၡဏာ မဆင္ျခင္လွ်င္၄င္း၊
လူ႔ရပ္ နတ္ရြာ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ မေရာက္ႏိုင္ရာေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ သီလႀကီးေလးပါးလံုး၌ ၀ိသုဒၶိျဖစ္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေပသည္။ အက်ယ္ကို ၀ိသုဒၶ္မဂ္၌ ေလ့လာအပ္ေပသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဇမၺဴမွာေဒြ၊ ယာမွာဧ )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာသည္ ျမန္မာျပည္၊ မင္းဘူးခရိုင္ မန္းေခ်ာင္းအနီးတြင္ ေအာက္စက္ေတာ္ရာ ၁-ဆူ။ အထက္စက္ေတာ္ရာ ၁-ဆူ ေပါင္း ၂-ဆူ၊ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) တြင္ ၁-ဆူ ခ်ထားေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းစက္ေတာ္ရာ ၃-ဆူလံုးပင္ လက္၀ဲေျခေတာ္ရာခ်ည္းပင္ ျဖစ္ပါသေလာ။ ထို႔ျပင္ ဇမၺဴမွာေဒြး၊ ယာမွာဧ ဆိုေသာစကားကိုလည္း ရွင္းျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးဗိုလ္-လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္းတြင္ ယာမာနတ္ရပ္၊ ဓာတ္ေတာ္ကြပ္၊ ကပ္၍ဘယ္တြင္တည္သနည္း-ဟူေသာ အေမးကို ေျဖရာ၌ တီဏိ ေခါ ပန ဘဂ၀ေတာ ပဒေစဘိယာနိ-စေသာ သာရတၳသဂၤဟပါဠိကိုျပ၍
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာသည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) ၌ တဆူ။
ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း သစၥဗႏၶေတာင္၌ တဆူ။
နမၸဒါျမစ္နား၌ တဆူ။ ဤသံုးဆူရွိသည္ဟုသာ ဆိုသည္။

ယာမာနတ္ျပည္၌ ပါဒေစတီရွိေၾကာင္းကို က်မ္းဂန္မဆို။ ထိုထိုမွတ္စုစာမ်ား၌ ဇမၺဴမွာ ေဒြး၊ ယာမွာ ဧ၊ဟူ၍ စပ္ဆိုသည္ကို ေတြ႔ဖူး၏။ ပမာဏမျပဳေလာက္ေသာေၾကာင့္ မုခ်ရွိ၏ဟု မဆိုသာေခ်။ ဟု ကီ်းသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ ေျဖဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ထိုစာအရ ယာမာ ဧ-ဆိုသည္မွာ ယာမာနတ္ျပည္၌ ပါဒေစတီတဆူ ရွိသည္ဟု ဆိုလိုေၾကာင္း သိသာ၏။
ဆရာစဥ္ဆက္ေျပာသည္ကို ၾကားဖူးသည္မွာ ဇမၺဴမွာ ေဒြး၊ ယာမွာ ဧ-ဟူ၍ ဇမၺဴဒိပ္၌ ပါဒေစတီႏွစ္ဆူရွိရာ ယင္းပါဒေစတီ ေျခေတာ္ရာမွာ ဧက-ဟူေသာ လက္၀ဲေျခေတာ္ရာသာျဖစ္၍ ေျခေတာ္ရာ တခုတည္း အရာမွာ လက္၀ဲေျခေတာ္ရာသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေၾကာင္း၊

ယာမွာ ဧ-ဆိုသည္မွာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ယာမာနတ္ျပည္မွာ တဆူရွိေသးေၾကာင္း ဆိုလို၍ ၄င္းယာမာနတ္ျပည္၌ ေျခေတာ္ရာရွိေၾကာင္း စာေပမလာ-ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာမွာ ဧ-မဟုတ္၊ ရာမွာ ဧ-ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သံဃာေတာ္မ်ား ရြာတြင္းသို႔ၾကြလွ်င္ )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား မိမိေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္အတြင္းမွ ျမိဳ႔တြင္း ရြာတြင္းသို႔ ၾကြလွ်င္ သကၤန္းေတာ္ကို ရံု၍၄င္း၊ ေလာပတ္တင္၍၄င္း၊ ၾကြေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္း သကၤန္းအရံုႏွင့္ အတင္ မည္သည္က ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ ညီပါသနည္း၊ မွန္ပါသနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း မည္ကဲ့သို႔ ၀ိနည္းေတာ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသနည္း၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦး၀မ္း-၃-ရပ္ကြက္၊ ဥႆာျမို႔သစ္၊ ပဲခူးျမိဳ႔ )

( ေျဖ ) ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သာမေဏမ်ား ျမိဳ႔တြင္း ရြာတြင္းသို႔ ၾကြလွ်င္ သကၤန္းကိုရံု၍ ၾကြရမည့္အေၾကာင္းကို ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလျဖစ္ေသာ ေသခိယသိကၡာပုဒ္တို႔တြင္-သုပၸဋိစၧေႏၷာ အႏၲရဃေရ ဂမိႆာမီတိ သိကၡာကရဏီယာ၊ နိသီဒိႆာမီတိ သိကၡာကရဏီယာ-ဟူ၍ ပညတ္ခ်က္ရွိပါသည္။

လည္ လက္ေကာက္၀တ္တို႔ကို ေကာင္းစြာဖံုးလႊမ္း သကၤန္းကိုရံုလ်က္ ရြာတြင္း၌သြားအံ့၊ ေနထိုင္အ့ံ ဟူ၍ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ကို က်င့္သံုးပါမည္-ဟု ပါရွိပါသည္။ ျမန္မာသာသနာ၀င္တြင္ အယူအဆမွားယြင္း၍ ဤသိကၡာပုဒ္ကို သာမေဏမ်ား မက်င့္ႏိုင္၊ က်င့္လွ်င္ ရဟန္းကို တုပရာေရာက္မည္ဟု ဆုိကာ ရဟန္းသာ သကၤန္းရံု၍ သာမေဏမွာ ေလာပတ္တင္၍ သြားရ ေနရမည္ဆိုေသာ အတင္ဂိုဏ္း တဂိုဏ္း ၁၀၆၀- ျပည့္ႏွစ္ေလာက္က ေပၚဖူးရာ မင္းက ခ်ီးေျမႇာက္သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀-ေလာက္ အရံု-အတင္ ၀ိ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္တြင္မွ ျပီးျငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( နတ္ၾသဇာ )
အရွင္ဘုရား၊ နတ္ၾသဇာေခၚေသာ နတ္သုဒၶါသည္ နတ္တို႔၏ အစာအာဟာရျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္၊ ၄င္းနတ္သုဒၶါဆိုသည္မွာ ခ်က္ရ၊ ျပဳတ္ရသည္ ဟုတ္-မဟုတ္၊ အလိုလို ေပၚေပါက္လာပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ တန္ခိုးျဖင့္ ဖန္ဆင္း၍ စားပါသလား၊ သိလိုပါသည္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ဆႏၵ-အင္းေလးေဒသ၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း )

( ေျဖ )
နတ္သုဒၶါဟု လူတို႔ေခၚၾက ေရးၾကေသာ္လည္း စာအရ-သုဓာ-သုဓာဘုတ္-ဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းမွာ နတ္တို႔၏ေရွးေကာင္းမႈ အားေလ်ာ္စြာ မိမိဗိမာန္အနီး၌ ေပၚေပါက္လာေသာ ေဒ၀ဒုမမည္ေသာ သစ္ပင္၏ အသီးအပြင့္တို႔ ျဖစ္သည္။
ထိုသစ္ပင္မွသီးေသာ အသီးသည္ သုဓာဘုတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အပြင့္မွျဖစ္သည့္ ပ်ားလပို႔ကဲ့သို႔ေသာ ၀တ္ရက္သည္ ပီယူသမည္၏။ ထိုသုဓာဘုတ္၊ ပီယူသ တို႔ကား သိမ္ေမြ႔ေသာ အေတြ႔အရသာ ၾသဇာႀကီးလွ ေသာေၾကာင့္ နတ္၏ ကိုယ္ခႏၶာကို အေထာက္အပံ့ျပဳလ်က္သာ ပ်ံ႔ႏွံ႔၏။ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ မျဖစ္ေပ။ ဤသုဓာဘုတ္၊ ပီယူသတို႔ကား တဘံုထက္တဘံု သိမ္ေမြ႔ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အထက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ၀သ၀တၱီ ဘံု၌ကား အသာလြန္။ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေတာ့သည္ဟု သာရသဂၤဟက်မ္း၌ ဆိုေပသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာလိမ္းျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ရွစ္ပါးသီလ (ဥပုသ္) ခံယူေဆာက္တည္မည့္သူသည္ ပန္းပန္ျခင္း၊ နံ႔သာလိမ္းက်ံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ဥပုသ္ေစာင့္လွ်င္ သီလညႇိဳးပါသလား အရွင္ဘုရား။
( လွလွျမင့္-ေက်ာက္တန္း အမက-ေျမာင္းျမျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ပန္းပန္ျခင္း၊ နံ႔သာလိမ္းက်ံျခင္းျပဳ၍ ရွစ္ပါးသီလ (ဥပုသ္)ခံယူေဆာက္တည္က သီလ ရ-မရ ဟု ေမးသင့္၏။ ၄င္းသိကၡာပုဒ္ (မာလာဂႏၶ၀ိေလပန ဓာရဏမ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ) ၌ ဌာနသဒၵါပါရွိရာ ယင္းဌာနသဒၵါအရ အေၾကာင္းတရားကို ဆိုသျဖင့္ လွပျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပန္းပန္ျခင္း၊ နံ႔သာလိမ္းက်ံျခင္း၊ တန္ဆာဆင္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ပါ၏။-ဟု ဆိုသျဖင့္ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပန္းနံ႔သာ၊ ၀တ္စားတန္ဆာတို႔ကိုသာ ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။

ပန္ထားျပီးေသာပန္း၊ လိမ္းက်ံထားျပီးေသာ နံ႔သာ၊ ဆင္ယင္ထားျပီးေသာ ၀တ္စားတန္ဆာတို႔ကို ဖယ္ရွားရန္မလို။ အိမ္မွ ပန္းပန္လာသူ၊ နံ႔သာလိမ္းက်ံလာသူ၊ တန္ဆာဆင္လာသူတို႔အား ရွစ္ပါးသီလ (ဥပုသ္ သီလ) ေပးႏိုင္သည္။ ခံယူသူကလည္း ခံယူႏိုင္သည္။ သီလ(ဥပုသ္) ရပါသည္။ ခံယူေဆာက္တည္ျပီးမွသာလွ်င္ ပန္းမပန္ရ၊ နံ႔သာမလိမ္းက်ံရ၊ ၀တ္စားတန္ဆာ ထပ္မံ မဆင္ယင္ရပါ။ ထိုအခ်က္ကို ေယာင္လည္လည္ ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ ပန္းပန္လာသူစသည္တို႔အား ပန္းတို႔ကို ခၽြတ္ပစ္ရမည္၊ နံ႔သာလိမ္းက်ံလာသူတို႔အား ဖ်က္ပစ္ရမည္၊ ေနာက္မွ သီလယူရမည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကားရသည္။ သုရာေမရယႏွင့္ မာလာဂႏၶ သိကၡာပုဒ္ႏွစ္ခုတြင္ ဌာနသဒၵါပါသည္ကို သတိျပဳေစလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၇-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: