Friday, June 26, 2009

ထူးဆန္းေထြလာ ေလေရာဂါ ( ၁ )

ေလေရာဂါသည္ ေရာဂါအေထြေထြတို႔၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလေရာဂါ မျဖစ္ဘူးသူဟူ၍ ေလာကတြင္ မရွိဆိုလွ်င္ ဆိုသင့္ေသာအဆိုတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါ၏။
အေၾကာင္းမွာ-မိမိဘ၀တေလွ်ာက္ ေအာက္ပါေလေရာဂါ တမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားဖူးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ခံသာသည္ (သို႔မဟုတ္) မခံသာေအာင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရသည္မွာ ကြာျခားေပလိမ့္မည္။ တခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္ အသက္ပင္ စြန္႔သြားၾကရေလျပီ။

လူအမ်ားစု ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေလေရာဂါမ်ားမွာ-
၁။ ေလထိုးျခင္း။
၂။ ေလနာျခင္း။
၃။ ေလေအာင့္ျခင္း။
၄။ ေလပြျခင္း။
၅။ ေလက်စ္ျခင္း။
၆။ ေလက်ပ္ျခင္း။
၇။ ေလညႇပ္ျခင္း။
၈။ ေလထန္ျခင္း။
၉။ ေလအန္ျခင္း။
၁၀။ ေလဆန္ျခင္း။
၁၁။ ေလနင့္ျခင္း။
၁၂။ ႀကိဳ႔ထိုးျခင္း။
၁၃။ ေခ်ဆတ္ျခင္း။
၁၄။ သမ္းေ၀ျခင္း။
၁၅။ နားေလထြက္ျခင္း။
၁၆။ ၀မ္းေလယုတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေလအေၾကာင္းခံသည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလွပါသည္။ ဗိေႏၵာ ေဆးက်မ္းအလိုအားျဖင့္ ေလမ်ိဳး ၈၀-ဟူ၍ပင္ ဆိုေခ်ေသး၏။

သတၱေလာကမွာသာ ေလသည္ ပဓာနက်သည္မဟုတ္ေသး။ ၾသကာသေလာကတြင္လည္း ေလျပည္ ေလညင္း၊ ေလပူ၊ ေလေအး၊ ေလနီၾကမ္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၊ ေလမုန္တိုင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာ ေလ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အခိုးအနံ႔ဆိုးမ်ား ပါ၀င္ေသာေလ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ မ်ိဳးစံုတြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုဓာတ္ေငြ႔မ်ိဳးစံု ပါ၀င္သည့္ေလ-စသည္ျဖင့္ အေရးႀကီးလွေပေသး၏။

သတၱေလာက၏ အဇၩတၱသႏၲာန္ ကိုယ္တြင္းရွိ ေလတို႔သည္ မေဖာက္မျပန္ ေက်းဇူးျပဳသည္ရွိေသာ္ ဓာတ္တို႔ကို ေကာင္းစြာသြားေစျခင္း၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ စေသာ ဣေျႏၵအၾကည္ဓာတ္တို႔၏ ကိစၥကို ျပီးေစျခင္း၊ ၀မ္းမွန္၊ ဆီးမွန္ျခင္း၊ ရာသီေသြးမွန္ျခင္း၊ သားသမီးဖြားျမင္ရာ၌ လြယ္ကူေစျခင္း၊ ေလ်ာင္း၊ ထိုင္၊ ရပ္၊ သြား ၎ရိယာပုထ္ ေလးပါးလံုး ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္ သြက္လက္ေစျခင္း။ ထြက္သက္၊ ၀င္သက္ ရွဴရႈိက္ရာတြင္ ေမာပန္းျခင္းမရွိ ခ်မ္းသာလြယ္ကူေစျခင္း၊ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားမ်ား မေအး၊ ေႏြးေထြးစြာရွိျခင္း၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ သုက္ေသြးတို႔ကို ေအာက္သို႔ ဆြဲငင္ႏွင္ထုတ္တတ္ျခင္း၊ ေျခသည္း လက္သည္းခြံ ေသြးေရာင္ ၾကည္လင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ၾသကာသေလာက၊ ဗဟိဒၶသႏၲာန္အတြင္းရွိ ေလတို႔သည္လည္း မေဖာက္မျပန္ ေက်းဇူးျပဳ သည္ရွိေသာ္ စပါးေလွ႔ျခင္း၊ စိုစြတ္သည္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေစတတ္ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေစျခင္း စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ၾသကာသေလာကဓာတ္အတြင္းမွ ေလေကာင္းေလသန္႔ မွန္မွန္ျပည့္ျပည့္၀၀ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိပါမွ သတၱေလာကအတြင္း ေလတို႔သည္ အက်ိဳးျပဳေသာေလမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ အသက္ရွည္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္းအတြက္ ေလေကာင္းေလသန္႔သည္ သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုး၏ ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းငယ္မွ် ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ပါ။

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္-( ေလမစံုလွ်င္ ေငြကုန္သည္ )-ဆိုေသာစကားတရပ္ အခိုင္အမာရွိပါသည္။ ေလာကအေတြ႔အႀကံဳေပါင္းမ်ားစြာက ေပးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္ပါ၏။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် မတန္တဆ မ်ားေနၾကရသည္မွာ ေလမစံု၍သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေလျပည့္စံုသည္ဟု ဆိုႏိုင္ဖို႔ရာ ေဘသဇၨနယ (ဗိေႏၵာ) ေဆးပညာရႈေထာင့္မွ အနည္းဆံုး ၅-ခ်က္ခန္႔ သိထားသင့္ေပသည္။ ေဒသနာနယ (ဗုဒၶနည္းက်) ေဆးပညာရႈေထာင့္မွ ၆-ခ်က္ခန္႔သာ သိထားရေပမည္။

ေဘသဇၨနယ (ဗိေႏၵာ) ေဆးပညာရႈေထာင့္မွ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေရွးဦးစြာ တင္ျပသြားပါမည္။
( ၁ ) ဦးေခါင္း၌ တည္ေသာေလ (ပါဏေလ)၊
ထိုေလသည္ကား တံေတြးေထြးျခင္း၊ ေခ်ဆတ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ အစာသြင္းျခင္း ဟူေသာ ကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္၏။
ဤေလေဖာက္ျပန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္-ႀကိဳ႔ထိုး ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္ ပန္းနာေလေရာဂါတို႔ကို အထူးျဖစ္ေစတတ္၏။

( ၂ ) ရင္ေခါင္း၌ တည္ေသာေလ (ဥဒါနေလ)၊
ထိုေလသည္ အင္အား၊ သတိတရား စကားေျပာျခင္း၊ ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္းဟူေသာ ကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္၏။
ဤေလ ေဖာက္ျပန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္-ကုပ္ဆက္၌ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးစံုကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ယခုအခါ လည္ပင္းရိုး က်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ လက္ျပင္ငုပ္ျခင္း၊ ကပ္ျခင္း၊ အံုးလြဲျခင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းကိုက္ခဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစတတ္၏။

( ၃ ) ႏွလံုး၌ တည္ေသာေလ (ဗ်ာနေလ)၊
ထိုေလသည္ကား သြားျခင္း၊ လာျခင္း၊ အထက္သို႔ေျမႇာက္ျခင္း၊ ေအာက္သို႔ခ်ျခင္း၊ မ်က္စိမွိတ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း-ဟူေသာ ကိစၥတို႔ကို ေဆာင္ရြက္၏။
ဤေလေဖာက္ျပန္သည္ရွိေသာ္-အသြားအလာ အလြန္ေႏွးေကြး ေလးလံပင္ပန္းတတ္၏၊ လက္မ်ား ေျမႇာက္မရဘဲ လႏွင့္ခ်ီ၍ ကပ္ေနတတ္၏၊ မ်က္စိႏွစ္လံုး မွိတ္-ဖြင့္ မညီမညြတ္ ျဖစ္တတ္၏၊ တဖက္သတ္က်ဥ္း၍ ေနတတ္၏၊ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္တတ္၏။

( ၄ ) ၀မ္းမီးအနီး၌ တည္ေသာ ေလ (သမာနေလ)၊
ထိုေလသည္ကား၀မ္းမီး၏ အေဖာ္သဟဲအျဖစ္ ကူညီ၏။ အစာကို ေၾကညက္ႏူးနပ္ေစ၏၊ စားလိုက္ေသာ အစာတို႔ကို က်င္ႀကီးတပံု၊ က်င္ငယ္တပံု၊ ရသဓာတ္ တပံု-စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားေ၀ဖန္ေပး၏။
ဤေလေဖာက္ျပန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္-၀မ္းမီးညံ့ျခင္း၊ ႏူးျခင္း၊ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းကိုက္ မၾကာမၾကာ ျဖစ္ျခင္း၊ ေလခ်ဳပ္ေလေအာင့္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။

( ၅ ) အစာေဟာင္းအိမ္၌ တည္ေသာေလ ( အပါနေလ)၊
ထိုေလသည္ ခါး၊ ေပါင္၊ အေၾကာ၊ အရိုး၊ အေရ ဤငါးဌာနသို႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔တည္ေန၏။ အစာေဟာင္းအိမ္သည္ အထူးသျဖင့္ ေလ၏ဌာနခ်ဳပ္ ဟူလို။
ထိုေလသည္ကား ဣေျႏၵ ၁၄-ပါးျဖစ္သည့္ ၁-မ်က္စိ ၂-နား ၃-ႏွာေခါင္း ၄-လွ်ာ ၅-အေရ (ဉာဏိေျႏၵငါးပါး) ၆-ခံတြင္း ၇-လက္ ၈-ေျခ ၉-၀စၥမဂ္(စအို) ၁၀-အဂၤါဇာတ္ (ကမၼိေျႏၵငါးပါး)
၁၁-၀ိညာဏ္ ၁၂-ပညာ ၁၃-မာန ၁၄-စိတ္ (အတြင္းဣေျႏၵေလးပါး) စသည္တို႔ကို ေတြ႔ထိမႈ အာရံုယူတတ္ျခင္း သေဘာျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္၏။

ဤေလေဖာက္ျပန္ခဲ့ေသာ္ကား ခါး-ေပါင္ အစရွိေသာ ငါးဌာနႏွင့္ ဣေျႏၵ ၁၄-ပါးတို႔တြင္ ေရာဂါမ်ိဳးစံု က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၏။ တခ်ိဳ႔ေရာဂါမ်ားသည္ အသက္ရွင္လ်က္ႏွင့္ ဘ၀ေသေနရသည္အထိ ဆိုးဆိုးရြားရြား ေရာဂါမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ေပ၏။ တခ်ိဳ႔ စုန္းေယာင္ေယာင္ နတ္ေယာင္ေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ေရာဂါဆန္းမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ေခ်ေသး၏။

ယခုဆက္လက္၍ ေဒသနာနယ (ဗုဒၶနည္းက်) ေဆးပညာရွႈေထာင့္မွ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ ဉာဏ္ယွဥ္၍ ဖတ္ရႈပါကုန္။
ဗုဒၶအဘိဓမၼာအသံုးအားျဖင့္ ေလကို ၀ါေယာဓာတ္ဟူ၍ ေခၚ၏။ ထို၀ါေယာဓာတ္သည္ကား သေဘာလကၡဏာ အားျဖင့္ တပါးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း တည္ရာဌာနႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပံု အျခင္းအရာတို႔ကို လိုက္၍ ၆-မ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားသြားေတာ့၏။

( ၁ ) အထက္သို႔ ဆန္တက္ေသာေလ (ဥဒၶဂၤမ၀ါေယာ) ႀကိဳ႔ထိုးျခင္း၊ သမ္းေ၀ျခင္း၊ ေခ်ဆတ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။
( ၂ ) ေအာက္သို႔ စုန္သက္ေသာေလ (အေဓာဂမ၀ါေယာ) က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေလသက္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။
( ၃) အူျပင္ပ ၀မ္းဗုိက္ေခါင္း၌ တည္ေသာေလ (ကုစၦိသယ၀ါေယာ) ႏွလံုးတုန္ျခင္း၊ ရင္ခုန္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။
( ၄ ) အူတေလွ်ာက္ တည္ေသာေလ (ေကာ႒ာသယ၀ါေယာ) ေလထိုးျခင္း၊ ေလေအာင့္ျခင္း၊ ေလပြျခင္း၊ ေလက်ပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။
( ၅ ) အဂၤါႀကီးငယ္ သြားေသာေလ (အဂၤမဂၤါႏုသာရီ၀ါေယာ) အဂၤါႀကီးငယ္ အစြန္အဖ်ားသို႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ ေျမႇာက္ျခင္း၊ ခ်ျခင္း၊ ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။
( ၆ ) ၀င္ေလ ထြက္ေလ (အႆာသပႆာသ၀ါေယာ) သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး တန္ဖိုးအရွိဆံုး အသံုးအ၀င္ဆံုးႏွင့္ ပဓာနအက်ဆံုးသည္ ေလျဖစ္၏။
ထိုေလသည္ကား ေမြးစမွ ေသသည့္တိုင္ ေန႔ေန႔ညည ရပ္သည္မရွိ၊ အသက္ႏွင့္ခႏၶာ တည္ေနသမွ် အလုပ္လုပ္ေနရေသာ ေလ ျဖစ္၏။ က်န္ေလအလံုးစံုတို႔ကိုကား ဤေလကသာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးေနရ၏။ ထိုေလသည္ ဘ၀အတြက္ က်န္းမာေရးမ်က္ႏွာစာမွာသာ အေရးပါလွသည္မဟုတ္။ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အာားထုတ္ရာတြင္လည္း အရင္းအႏွီးတရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ပင္။

ထို၀င္ေလ ထြက္ေလကို ေလွ်ာ့တြက္မိလွ်င္ ျခေသၤ့ကို ေၾကာင္ထင္မိသည္ထက္ ဆိုး၀ါးေပမည္။ ျမန္မာစကားပံု အရ-( ေရတိမ္မနစ္ေစႏွင့္ )-ဟု သတိေပးသကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ( ေလတိမ္မနစ္ပါေစႏွင့္) ဟု သတိေပးလိုပါသည္။

ေရာဂါအားလံုးတို႔အတြက္ ေလသည္ မင္း-ျဖစ္၏-ဟူ၍ပင္ ေရွးဆရာျမတ္တို႔ မိန္႔ဆိုခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အစာ၀ အနာကင္း ဘယာရွင္းၾကပါေစ။
ဆရာ-ဦးရန္ေအာင္

No comments: