Tuesday, June 9, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၆ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ကားေပၚ ရထားေပၚ၀ယ္ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကားေပၚ ရထားေပၚတို႔တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ တခံုတည္းတြဲ၍ စီးၾကရသည့္အခါမ်ိဳးရွိပါသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ မိမိထက္ သံုး၀ါႀကီးေသာ ရဟန္းႏွင့္ပင္ တခံုတည္း မထိုင္ရ-ဟု ၾကားဘူးပါသည္၊ လူႏွင့္ ရဟန္း ဤသို႔ တြဲ၍ထိုင္သျဖင့္ ရဟန္းမွာ အျပစ္ရွိလွ်င္ လူမွာလည္း အျပစ္ရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔အျပစ္ရွိ၍ မည္သို႔ ေျဖေဖ်ာက္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ဒကာတင္လွ-ဘုန္းႀကီးလမ္း၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း ေနရာတူ ထိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ သံုးႏွစ္သံုး၀ါအတြင္းရွိသူ ( ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဆယ္လ၊ ဆယ့္တလကြာ ႀကီးသူ၊ ငယ္သူ ) သာ တခံုတည္း ထိုင္ႏိုင္သည္ဟု ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တခံုတည္း ဟူသည္မွာ ေရႊ႔ႏိုင္၊ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ခံုမ်ိဳး (သံဟာရိမ) မ်ိဳးကိုသာ ဆိုပါသည္။
ေျမစိုက္ခံုမ်ိဳး၊ အေသရိုက္ထားေသာ ကား-ရထား ခံုမ်ိဳး (အသံဟာရိမ) ကို မဆို။ ထိုအေသရိုက္ တပ္ဆင္ေသာ (အသံဟာရိမ) ခံုမ်ိဳးမွာ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ဖ်ာ၊ သစ္ပင္ေအာက္မ်ားတြင္ တိုင္စိုက္၍ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကြပ္ပ်စ္၊ အိမ္ၾကမ္းျပင္၊ ဇရပ္ကတံုးမ်ားႏွင့္ အလားတူသျဖင့္ တထာရူေပ အပိ ဖလကကၡေ႑ အႏုပသမၸေႏၷနာပိ သဒၶႎ နိသီဒိတံု ၀ဋၬတိ (၀ိနယသဂၤဟ-႒၊ ၄၂၆) အေျခအေနအရ (သြားရင္း လာရင္း) ရဟန္းႏွင့္ လူတကာတို႔မွာ အာပတ္မသင့္ပါ။ မာတုဂါမမ်ားႏွင့္သာ အတူမထိုင္ေကာင္းသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကထိန္ဒါယကာ ႏွစ္ဦးရွိေနလွ်င္ )
အရွင္ဘုရား၊ ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴရာတြင္ ေရွးဦးစြာ ကထိန္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေနာက္မွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ဤႏွစ္ဦးတို႔အား မည္သူ၏ ကထိန္အလွဴကို လက္ခံရပါမည္နည္း။ ေနာက္မွ လာေရာက္ေလွ်ာက္သူ၏ ပစၥည္းတန္ဖိုးသည္ ဦးစြာေလွ်ာက္သူ၏ ပစၥည္းတန္ဖိုးထက္ မ်ားေနလွ်င္ တန္ဖိုးနည္းေသာ ပထမေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကထိန္ကို လက္မခံဘဲ တန္ဖိုးမ်ားေသာ ေနာက္မွေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကထိန္ကိုသာ လက္ခံရမည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပထမ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကထိန္ကို လက္မခံရပါသနည္း။ ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးသိန္းေဆာင္-လယ္ႀကီးရြာ၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ေရွးဦးစြာ ေလွ်ာက္ထားလာသူထက္ ေနာက္မွ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူက သံဃာအား လာဘ္လာဘ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ လွဴဒါန္းႏိုင္လွ်င္ ေနာက္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကထိန္ကို အလွဴခံႏိုင္ေၾကာင္း အ႒ကထာက ညႊန္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဦးစြာေလွ်ာက္ထားသူအား ေခၚယူညႇိႏိုင္း၍ ပူးေပါင္းေပးျခင္း၊ ကထိန္သကၤန္းအျဖစ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ရိုးရိုးသကၤန္းအလွဴျဖစ္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ ေက်နပ္ေစသင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သေစ တသၼႎ အနတၳေတေယ၀ အညံ ကထိနဒုႆံ အာဟရတိ။ ပ ။ ဣတေရာ ယထာ ယထာ ၾသ၀ဒိတြာ သညာေပတေဗၺာ။( ၀ိ-႒၊ ၃-၃၈၉)
ဆိုလိုသည္မွာ ကထိန္မခင္းမီ အျခားတဦးက လာ၍ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ ထိုေလွ်ာက္ထားလာသူက အာနိသင္မ်ားလွ်င္ ထိုေနာက္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ သကၤန္းျဖင့္ ကထိန္ခင္းရမည္။

အာနိသင္လာဘ္နည္းေသာ ပထမဒါယကာကို ကထိန္မခင္းရေသာ္လည္း သံဃိကသကၤန္းလွဴမႈ အက်ိဳးႀကီးလွပါသည္-ဟု ဆံုးမ သိေစအပ္ပါသည္-ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဒကၡိဏသာခါ )
အရွင္ဘုရား၊ ဒကၡိဏသာခါသည္ ဘုရား။ (သို႔မဟုတ္) ရဟႏၲာ ျဖစ္ပါသလား။ (သို႔မဟုတ္) ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္မ်ိဳးရိုးမွ ဆင္းသက္ျပီး မယ္ေတာ္၊ ခမည္းေတာ္တို႔သည္ မည္သူတို႔ျဖစ္ၾကျပီး ဘုရား။ (သို႔မဟုတ္) ရဟႏၲာျဖစ္လာပံုကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
ဒကၡိဏသာခါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မီးကြင္းပါသနည္း။ မိမိအိမ္၌ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ ကိုးကြယ္သင့္ပါသလား။ မီးကြင္းဂါထာ ႏွင့္ ဒကၡိဏသာခါ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ပံု အဂၤါအလံုးစံုကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္မင္းမင္းထြန္း-ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႔၊ ျမစ္က်ိဳးရြာ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း )

( ေျဖ )
ဒကၡိဏသာခါ ဟူသည္ ဒကၡိဏ-လက်္ာ (သို႔မဟုတ္)ေတာင္ဘက္။ သာခါ-အကိုင္း။ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ ေတာင္ဘက္ကိုင္းကိုျဖတ္၍ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) ၌ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေဗာဓိပင္ျဖစ္သည္။
ထိုေဗာဓိပင္၏ အခက္အရြက္မ်ားကို သရိုးျပဳ၍ ထုလုပ္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ထိုေညာင္ပင္၏ အပြား ေညာင္သားမ်ားကို ထုလုပ္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ထိုထုပ္လုပ္ထားသည့္ ဘုရားပံုအတိုင္း ပံုတူျပဳ၍ ထုလုပ္ထားေသာ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္။

ရဟႏၲာပံု မဟုတ္။ ဘုရားရုပ္ပြား ဥဒၵိႆေစတီေတာ္ပင္ ျဖစ္၍ မယ္ေတာ္ ခမည္းေတာ္သည္ ဗုဒၶ၀င္ပါအတိုင္း မွတ္ပါ။ ဘုရားပံုေတာ္ျဖစ္၍ သီးျခားထား ကိုးကြယ္စရာ မလိုပါ။ မီးကြင္းျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္းတို႔မွာ ကိုးကြယ္သူတို႔၏ ေစတနာ သဒၶါတရားေပၚမွာ တည္ပါသည္။ ကိုးကြယ္သူတို႔ ေစတနာ သဒၶါတရား ေကာင္းမြန္လွ်င္ မည္သည့္ရုပ္ပြား ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မဆို မီး ေရ စေသာ ေဘးအႏၲရာယ္တို႔မွ ကင္းရွင္းႏိုင္ပါသည္။ မီးကြင္းဂါထာဟူ၍ အထူးမရွိပါ။ ကိုးကြယ္ထုလုပ္ပံု အဂၤါအလံုးစံုတို႔ကို သိလိုလွ်င္ ဒကၡိဏသာခါအေၾကာင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။ ဤတြင္ အက်ယ္မေရးသာပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဂုဏ္ေတာ္ ပရိတ္ေတာ္ ပြားမ်ားမႈ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္၊ ပရိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ အသံမထြက္ရဘဲ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ရံု၊ စိတ္အာရံုျဖင့္ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားျခင္းအတြက္ အက်ိဳး ရွိ-မရွိႏွင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားေရွ႔တြင္ သီလခံယူျခင္းအတြက္ ရ-မရ တို႔ကို သိလိုလွပါသည္ဘုရား။
( ငွက္ျပာ-ေခ်ာက္ )

( ေျဖ )
ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ေမတၱာဘာ၀နာတို႔မွာ သမထကမၼ႒ာန္းမ်ား၌ ပါ၀င္သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ အဖန္ဖန္ပြားမ်ား စီးျဖန္းသင့္ေသာ တရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ပရိတ္ေတာ္မ်ားကား ပြားမ်ားစီးျဖန္းရေသာ ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ရြတ္ဆိုသရဇၩာယ္ရေသာ တရားမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရိတ္ေတာ္၊ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ပုဒ္ ပါဌ္ မွန္ကန္ေအာင္ သင္ယူေလ့လာ၍ အသံထြက္ကာ ရြတ္ဆိုရပါေၾကာင္းႏွင့္ ငါးပါးသီလ ရွစ္ပါးသီလ တို႔ကိုလည္း ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အသံထြက္၍ မိမိကုိယ္တိုင္ ရြတ္ဆိုခံယူမွသာ ရႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပါရာဇိကရဟန္းအတြက္ ကံပ်က္-မပ်က္ )
အရွင္ဘုရား၊ ပါရာဇိကက်ေနေသာ အလဇၨီရဟန္းသည္ ဥပသမၸဒကံေဆာင္ရာ၌
(၁) ကာရကသံဃာ၌ ပါ၀င္ျခင္း
(၂) ဥပသမၸဒကမၼ၀ါစာ ရြတ္ဖတ္ျခင္း
(၃) အႏုသာသက ပုဂၢိဳလ္ျပဳလုပ္၍ ဆံုးမျခင္း

သိမ္သမုတ္ရာ၌-
(၁) သံဃာ၌ ပါ၀င္ေရာေႏွာ၍ ေနထိုင္ျခင္း
(၂) သိမ္ႏုတ္ သိမ္သမုတ္ ကမၼ၀ါစာမ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္း စသည္မ်ား၌ ပါ၀င္ျပဳလုပ္ေနခဲ့ပါလွ်င္
ထိုကံမ်ား ပ်က္-မပ်က္ ေျဖၾကားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( အရွင္၀ိေသာဓန-ေက်ာက္ေျမာင္းေက်ာင္းတိုက္၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
သိမ္အတြင္း ဥပသမၸဒ ကံေဆာင္ရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ သိမ္သမုတ္၊ သိမ္ႏုတ္ရာ၌ျဖစ္ေစ ပါရာဇိကက်ေနေသာ ရဟန္းမွတပါး သံဃာျပည့္လွ်င္ ငါးပါးထက္ပိုလွ်င္ ပါရာဇိကက်ေနေသာ ရဟန္းကိုယ္တိုင္ ကမၼ၀ါစာဖတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ကံေအာင္ပါသည္။ ၄င္းအဆံုးအျဖတ္ကို ၀ိနယာလကၤာရဋီကာ ၁-၂၇၂ ၌ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အတူ ၀ဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌လည္း ဥပသမၸႏၷပုေဗၺာဧ၀ ေစ ကမၼ၀ါစံ သာေ၀တိ၊ သံေဃာ စ တသၼႎ ဥပသမၸႏၷသညီ ဧ၀ေဥၥ ကမၼံ ရုဟတိ။ (၀ဇိရ-ဋီ ၁၀၉ ) စသည္ျဖင့္ ဆိုပါသည္။ ပါရာဇိကက်ေသာရဟန္းသည္ ငါ-ပါရာဇိက က်ျပီဟု ၀န္ခံ၍ လူထြက္သြားေသာ္မွသာ ရဟန္းကိစၥတို႔ကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀န္မခံ လူမထြက္ေသာ္ ရဟန္းခံ စေသာ ကံမ်ား၌ ပါ၀င္ႏိုင္ပါေသးသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၇-ခု ဒီဇင္ဘာလ )

No comments: