Wednesday, June 10, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၇ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( လွည္း ေလွ-စေသာ ယာဥ္ႏွင့္ ရဟန္းမ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ တိရစၧာန္ႏွင့္ဆြဲေသာ ရထား၊ လွည္း၊ ယာဥ္ စသည္မ်ားကို စီး၍ ခရီးမသြားၾကပါ။ အခ်ိဳ႔ရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုလွ်င္ လူမ်ားရုန္းကန္၍ နင္းရေသာ ဆုိကၠားကုိပင္ မစီးၾကပါ။ ေရွးအခါက ေရလမ္းခရီးကိုသာ အားထားၾကရသျဖင့္ လူတို႔ေလွာ္ခတ္ရေသာ ေလွသမၺန္မ်ားကိုလည္း စီး-မစီး သိလိုပါသည္။ ထိုယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိနည္းေတာ္ မည္သို႔ရွိသည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦး၀မ္း-၃-ရပ္ကြက္၊ ဥႆာျမိဳ႔သစ္၊ ပဲခူး )

( ေျဖ )
ယာနာနိ ပုမယုတၱာနိ ၊ သိ၀ိကံ ဟတၳယုတၱကံ ။
ပါဋကႋဥၥ ဂိလာနႆ ၊ ကပၸေတ အဘိရုဟိတံု ။
၀ိနည္းပါဠိေတာ္အတိုင္း ဆိုထားေသာ ခုဒၵသိကၡာအရ ႏြားထီးစသည္ကေသာ လွည္းယာဥ္၊ လူထမ္းေသာ ထမ္းစင္၊ လူတို႔က လက္ေျခစသည္ျဖင့္ လည္ေစအပ္ေသာ လက္တြန္း လက္ဆြဲယာဥ္ (ဆိုကၠား)၊ အ၀တ္ထမ္းစင္ (ပုခက္)၊ တို႔ကို မက်န္းမာေသာ ရဟန္းအား စီးရန္ အပ္သည္ဟု ၀ိနည္းက ဆိုပါသည္။

ခရီးေ၀းေ၀း လမ္းမသြားႏိုင္ျခင္း စသည္မွာလည္း မက်န္းမာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏြားထီးကေသာ လွည္းတို႔ကို ေယာက်္ား မိန္းမ မည္သူပင္ ေမာင္းေမာင္း မက်န္းမာေသာရဟန္းႏွင့္ ခရီးေ၀းမသြားႏိုင္ေသာ ရဟန္းမ်ား စီးေကာင္းသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သေဘၤာ ေလွတို႔ကိုမူ ဂိလာနမဟုတ္သည့္တိုင္ စီးေကာင္းပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ ရာဇျဂိဳဟ္မွ ေ၀သာလီျပည္သို႔ ၾကြရာ၌ ေလွေဖာင္တို႔ျဖင့္ ၾကြေတာ္မူေၾကာင္း ရတနသုတ္အဖြင့္တြင္ ပါရွိပါသည္။ မီးရထား ကား စသည္တို႔မွာလည္း လူက မွန္မွန္သြားရံုေလာက္သာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရ၍ ပင္ပန္းႀကီးစြာ မဆြဲ မငင္ရေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ား အခါခပ္သိမ္း စီးႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အဓု၀ံ-အနိစၥံ )
အရွင္ဘုရား၊ မရဏံ ေမ ဓု၀ံ မရိႆတိ-ဟူ၍ ပါဠိေတာ္လာရွိသည္မွာ ေမ-ငါ၏။ မရဏံ-ေသျခင္းသည္။ ဓု၀ံ-ျမဲ၏။ ဟု အနက္ရွိပါသည္။
ေသျခင္းတရားကို အနိစၥ-အျမဲမရွိ-ဟူ၍ အနက္ေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရျပန္ပါသည္။
အဓု၀ံ-အျမဲမရွိ ႏွင့္ အနိစၥံ-အျမဲမရွိ အနက္ေပးတူေနျခင္းကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးညိဳ၀င္း-၄-ရပ္ကြက္၊ ကသာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေမ-ငါ၏၊ မရဏံ-ေသျခင္းသည္၊ ဓု၀ံ-ျမဲ၏-ဟု အနက္ေပးသည္မွာ မွန္ပါသည္။
ေမ-ငါ၏၊ ေမ-ငါ့အား ေသျခင္းတရားသည္ ျမဲသည္။ မုခ်ေသရမည္-ဟု ဆိုလိုပါသည္။
ေသျခင္းတရားသည္ အနိစၥ-အျမဲမရွိ-ဟု ဆိုရိုးမရွိပါ၊ ေလာကသည္ အျမဲမရွိ၊ လူဟူသမွ် သူေရာ ငါေရာ အျမဲမရွိ၊ အနိစၥသာ ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းတရားကား နိစၥ-ျမဲသည္၊ ဓု၀ံ-ျမဲသည္၊ မုခ်အမွန္ ေသရမည္သာ ျဖစ္သည္-ဟု ဆိုလိုသျဖင့္ မရဏံႏွင့္ အနိစၥ တြဲ၍မဆိုရ၊ မဆိုႏိုင္။
ဓု၀ံ-ျမဲ၏၊ နိစၥံ-ျမဲ၏။ ဟူ၍သာ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သကၤန္းအေဟာင္း အသံုး )
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ကိုယ္ရံုဧကသီမ်ားႏွင့္ ေျခသုတ္ျခင္း၊ ဖုန္ခါျခင္း၊ သကၤန္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းကို ဖုန္သုတ္ျခင္း၊ အမႈိက္လွည္းျခင္း၊ အိပ္ရာခင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားသည္ သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ထို႔ျပင္ ဒုကုဋ္ (၂-ထပ္) သကၤန္းကို အိပ္ရာခင္းအျဖစ္ မသံုးသင့္ဟု ၾကားဖူးပါ၍ ဟုတ္-မဟုတ္ ေျဖၾကားေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ပညာသီရိ-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ)
သကၤန္းအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတ အတၱေနာ ဇိဏၰစီ၀ရာနံ ကႎ ကရိႆႏၲိ (ဓမၼပဒ-႒ ၁-၁၄၀) စသည္ျဖင့္ သာမာ၀တီ၀တၳဳတြင္ ဥေတနမင္းႀကီးက အာနႏၵာအား သကၤန္းအမ်ားအအျပား အလွဴခံျခင္းႏွင့္ စပ္၍ အေမးရွိပါသည္။ ထိုအေမးကို အရွင္အာနႏၵာက ပိုလွ်ံေသာ သကၤန္းေဟာင္းမ်ားကို အျခားရဟန္းမ်ားအား ေပးရျခင္း၊ ေျမအခင္းျပဳရျခင္း၊ ေျခသုတ္ႀကိဳး၀န္း ျပဳရျခင္း၊ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္း၍ ရႊံ႔ႏွင့္နယ္ကာ နံရံကို သုတ္လိမ္းရျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳပံုကို ေျဖဆိုပါသည္။

ထိုအေျဖကိုေထာက္၍ သကၤန္းေဟာင္းမ်ားကို ေျခသုတ္ဖံု၊ ေျဖသုတ္ႀကိဳး၀န္း ျပဳႏိုင္ပံုကို သိပါ။
(အက်ယ္ကို ဓမၼပဒ သာမာ၀တီ ၀တၳဳတြင္ ၾကည့္ပါ) အမႈိက္သိမ္း၊ ဖုန္သုတ္ စသည္လည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုကုဋ္ (၂-ထပ္) သကၤန္းကို ခင္း၍ အိပ္ျခင္းငွါ အပ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒုကုဋ္သကၤန္းကို ေလးထပ္ေခါက္၍ ခင္းထိုင္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းစက္ျခင္းတို႔ကို ထိုထိုသုတၱန္တို႔၌ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကႆပျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဃဋိကာရ အိုးထိန္းသည္ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘာသာေရးစာေစာင္ တခုတြင္ ဃဋိကာရ အိုးထိန္းသည္အေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဖတ္ရႈရပါသည္။
(၁) ဃဋိကာရ အိုးထိန္းသည္အိမ္သို႔ ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံၾကြေသာအခါ ဃဋိကာရအား မေတြ႔သျဖင့္ အိုးထဲမွ ဆြမ္းခဲဖြယ္ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ယူ၍ ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ေတာ္ မူေၾကာင္း၊ ဃဋိကာရ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အလြန္ပီတိျဖစ္ေၾကာင္း။
(၂) တႀကိမ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၌ မိုးယိုသျဖင့္ ဃဋိကာရအိမ္သို႔ ရဟန္းတို႔အား အမိုးအလွဴခံခိုင္းရာ ဃဋိကာရအား မေတြ႔ရသျဖင့္ ရဟန္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ဃဋိကာရ၏ အိမ္အမိုးကို ဖ်က္ယူၾကေၾကာင္း၊ ဃဋိကာရ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အလြန္ပီတိျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

ဤတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆြမ္းအစရွိေသာ ပစၥည္းေလးပါးတို႔ကို အလွဴရွင္ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေပးလွဴပါမွ၊ သို႔မဟုတ္-အကပ္ေျမာက္ျခင္းအဂၤါ ၅-ပါးႏွင့္ ကိုက္ညီပါမွ သံုးေဆာင္ေကာင္းေၾကာင္း ၀ိနည္းေဒသနာႏွင့္ (၁)အခ်က္သည္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိဟု ယူဆမိပါသည္။
(၂)အခ်က္တြင္လည္း အလွဴရွင္ကိုမေတြ႔သျဖင့္ အလွဴရွင့္အိမ္မွ အမိုးတို႔ကို ရဟန္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ယူသည္ ဆိုသည္မွာလည္း ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ မကိုက္ညီရံုမွ်မက ေလာကအျမင္ႏွင့္လည္း မတင့္တယ္ေသာကိစၥ ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေရးအသားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အျဖစ္မွန္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ဃဋိကာရအိုးထိနိးသည္၏ သဒၶါေစတနာကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ အလြန္အက်ဴး ဖြဲ႔ဆိုထားျခင္းမ်ားေလာ-ဟု သံသယစိတ္ ျဖစ္မိပါသျဖင့္ သံသယေပ်ာက္၍ ရွင္းလင္းနားလည္မႈရွိရန္ ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ခင္ေမာင္စိုး-ဂြျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ထိုအေၾကာင္းအရာမွာ မဇၩိမနိကာယ မဇၩိမပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ ဃဋိကာရသုတ္တြင္ ပါရွိပါသည္။ ယင္း၏အဖြင့္ အ႒ကထာ (မ-႒ ၃၊ ၁၉၇ )တြင္
(၁)အခ်က္ကို ဃဋိကာရသည္ အျပင္ထြက္ခါနီး၌ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပီး မိဘတို႔အား ေကၽြးေမြးသည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိလည္းစားကာ ျမတ္စြာဘုရားအတြက္ ေနရာခင္း၊ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရတည္ထားျပီး၊ ဆြမ္းဟင္းတို႔ကို အသင့္ထားခဲ့၍ သြားေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုပါသည္။

ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း အလြန္အကၽြမး္၀င္ေသာ ဒါယကာျဖစ္၍ ဤသို႔ခူးခပ္ယူ၍ ဘုဥ္းေပးေၾကာင္း၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမွာ အလြန္စင္ၾကယ္၍ ရဟန္းတို႔ သပိတ္တြင္းမွ ဆြမ္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ယူ၍ အာပတ္ သင့္-မသင့္မွာ သိကၡာပုဒ္ပညတ္ျခင္းသည္ ရဟန္းတို႔အဖို႔သာျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၌ အာပတ္မရွိေၾကာင္း စသည္ ဖြင့္ဆိုသည္။

( ၂ ) ဒုတိယအခ်က္တြင္ ဃဋိကာရ၏ မိဘ မ်က္မျမင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္အတြက္ဆိုလွ်င္ တအိမ္လံုး ယူသြားပါေစ-ဟူေသာ စိတ္ေစတနာ ရွိသည္။ ဖ်က္ယူေနစဥ္ ၾကည္ႏူး ၀မ္းေျမာက္ေနမႈတို႔အျပင္ ဤေစတနာ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာသည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာပ်က္သည္အထိ မိုးေလမထိ ပကတိလံုျခံဳေနမည့္ ကပၸ႒ိတိ ျဖစ္ေနမည္ကို သိေတာ္မူသျဖင့္ ဤသို႔ျပဳမူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဖ်က္၍ယူခဲ့-ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ေၾကာင့္ ဖ်က္ယူေသာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာလည္း အာပတ္သင့္ဖြယ္မရွိပါ။ ေနာင္အခါ အမိုးအကာ မရွိသည့္တိုင္ မိုးေလမႏွိပ္စက္ လံုျခံဳလ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ မည္သူမွ်လည္း ကဲ့ရဲ့မည့္ကိစၥ မဟုတ္သည့္ျပင္ ဃဋိကာရ၏ မိဘမ်က္မျမင္ ႏွစ္ဦး၏ စိတ္ေစတနာတန္ခိုးကို ေပၚလြင္ေစေသာကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျပဳေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဇၩိမပဏၰာသ အ႒ကထာတြင္ အထင္အရွား ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပထားေသာ အရာျဖစ္သည္။ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ အျဖစ္မွန္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ယံုမွားမဲ့ မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( နိေရာဓသမာပတ္၊ အာေပါဓာတ္၊ ရုပ္နာမ္တရား )
အရွင္ဘုရား၊
(၁) ရဟႏၲာမ်ား နိေရာဓသမာပတ္ ၇-ရက္၀င္စားေသာအခါ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘယ္သြားေနပါသနည္း။
(၂) ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတို႔အထဲမွ အာေပါဓာတ္အေၾကာင္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
(၃) ရုပ္တရား နာမ္တရား ၂-ပါးအနက္ နာမ္တရားသည္ ၁-စကၠန္႔တြင္ ကုေဋတသိန္း ပ်က္ျပီး
ရုပ္တရားကေတာ့ ကုေဋ ငါးေထာင္ရွစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ပ်က္တယ္-ဟု သိရပါသည္။ ဘယ္လိုကြာျခား၍ သိရပါသနည္း ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ကိုစိုးေမာင္-ေခ်ာင္းရွည္ရြာ၊ ေညာင္ဦးျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
(၁) နိေရာဓသမာပတ္ ၀င္စားေနေသာ ၇-ရက္အတြင္း၌ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ နာမ္တရားအားလံုး ခ်ဳပ္ျငိမ္းေနသျဖင့္ သမာပတ္၀င္စားစဥ္ ထိုင္လ်က္ဆိုက ၇-ရက္လံုး ရုပ္တရားႀကီးသာ ထိုင္လ်က္ရွိေနပါသည္။
သမာပတ္၀င္စားစဥ္ ဣရိယာပုထ္အတိုင္းပင္ ၀င္စားေသာေနရာ၌ ရွိေနပါသည္။ ဘယ္မွ်မသြားပါ။

(၂) ၃၂-ေကာ႒ာသတြင္ အာေပါဓာတ္ ၁၂-ပါး ရွိပါသည္။ ၄င္းမွာ
သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္၊ အဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္-တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(၃) နာမ္တရားသည္ မ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တျပက္ လက္ဖ်စ္တတြက္ (၁-စကၠန္႔) တြင္ ကုေဋတသိန္း ပ်က္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၄င္းနာမ္တရား ၁၇-ခ်က္ပ်က္မွ ရုပ္တရား တႀကိမ္ ပ်က္ပါသည္။
ရုပ္တရားသည္ နာမ္တရားထက္ ၁၇-ဆ အပ်က္ေႏွးသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ကြာျခားမႈ ျဖစ္ရပါသည္။

( ၁၉၉၈-ခု ျမတ္မဂၤလာ ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: