Wednesday, June 24, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၉ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဆံပင္ ေမြးညင္း )
အရွင္ဘုရား၊ လူ၏ခႏၵာကိုယ္တြင္ ဆံပင္ ေမြးညင္း စသည္ျဖင့္ ရွိရာ ဆံပင္ေပါင္းမည္မွ်၊ ေမြးညင္းေပါင္းမည္မွ်ဟု ေဟာထားေသာပါဠိေတာ္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုဆံပင္ ေမြးညင္းတို႔၏ အေရအတြက္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးထြန္းကို-ေတာင္ႀကီး )

( ေျဖ )
လယ္တီဘုရားေတာ္ဘုရားႀကီး ျပဳစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘာ၀နာဒီပနီတြင္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္၌-ေကသကာယံ၊ ေလာမကာယံ၊ နခကာယံ၊ ဒႏၲကာယံ-အစရွိသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တေယာက္ေသာသူ၏ ကိုယ္သႏၲာန္၌ ေကသကာယ၊ ေလာမကာယ၊ အစရွိသည္ျဖင့္ ကာယေပါင္း ၃၂-ပါးရွိ၏။ (ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၃၂-ပါး ရွိ၏ဟူလို)။

၁။ ဆံပင္ေပါင္း ၂-ကုေဋ ၄-သန္း ရွိသည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ေကာသကာယေပါင္း ၂-ကုေဋ ၄-သန္းရွိ၏။
၂။ ထို႔အတူ ေမြးညင္းေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၉-ေသာင္း ၄-ေထာင္ ရွိ၏။
၃။ ေျခသည္း လက္သည္း ေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၂၀-ရွိ၏။
၄။ သြားေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၃၂-ပါးရွိ၏။
၅။ အေရေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၂-ပါးရွိ၏။( အေရထူ အေရပါး ဟူလို )။
၆။ အသားေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၉-ရာရွိ၏။
၇။ အေၾကာေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၉-ရာရွိ၏။
၈။ အရိုးေခၚေသာ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္း ၃-ရာရွိ၏။ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ( ယင္းက်မ္း ၃၂ )။


ဆံပင္ ေမြးညင္းတို႔ကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အေရအတြက္အတိုင္း မွတ္ပါ။ လူမ်ိဳးအလိုက္ ပုဂၢိဳလ္အလိုက္ ကြာျခားမႈကား ရွိႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပတၱာႏုေမာဒနကုသိုလ္ )
အရွင္ဘုရား၊ သူတပါးျပဳေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို သာဓုေခၚလွ်င္ ကုသိုလ္ျပဳသူႏွင့္ ထပ္တူရႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သိန္းေပါင္းေလးငါးဆယ္ကုန္ လွဴေသာသူ၏အလွဴကို သာဓုေခၚလွ်င္ ထိုလွဴသူႏွင့္ ထပ္တူ ရႏိုင္-မရႏိုင္၊ ရႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ မိမိက တက်ပ္တျပားမွ် မလွဴဘဲ အေခ်ာင္ကုသိုလ္ယူေနသည္ႏွင့္ မတူပါလား၊ ထိုပတၱာႏုေမာဒန ကုသိုလ္ဟူသည္မွာ ဘုရားေဟာ ဟုတ္ပါသလား၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( သိလိုသူ-ေရႊေတာင္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ပတၱာႏုေမာဒန ကုသိုလ္ဟူသည္မွာ ပုညကိရိယ၀တၳဳဆယ္ပါးတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္၍ ဘုရားေဟာစစ္စစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ပုညကိရိယ ၀တၳဳဆယ္ပါးတြင္ မိမိ ( ပတၱာႏုေမာဒန ) မွတပါး အျခားကိုးပါးေသာ ဒါန၊ သီလ။ ဘာ၀နာ၊ အပစာယန၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ ပတၱိဒါန၊ ဓမၼသ၀န၊ ဓမၼေဒသနာ၊ ဒိ႒ိဇုကမၼ တို႔ကို သာဓုေခၚျခင္းျဖစ္၏။

ဒါန၌ ပတၱာႏုေမာဒနကုသိုလ္ ျဖစ္ပံုကို ပံုစံထုတ္၍ျပရေသာ္-
သူတပါးလွဴဒါန္းသည္ကို ေတြ႔ရလွ်င္ မိမိက ဣႆာ,မေစၦရ ဟူေသာ ကဲ့ရဲ႔ေျပာဆို မနာလိုႏွင့္ ၀န္တိုျခင္း ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။
ထိုသို႔၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္မွာလည္း မိမိကုိယ္တိုင္က ဒိ႒ိဇုကမၼေခၚ သမၼာအယူ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း ႏွလံုးသြင္းေကာင္း ရွိမွသာျဖစ္ရာ သာမန္သာဓုေခၚရံုျဖင့္ ပတၱာႏုေမာဒနေခၚ ကုသိုလ္ကို ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

လွဴဒါန္းသူ၏စိတ္ႏွင့္ ထပ္တူတပ္မွ် သဒၶါတရားေရွ႔သြားျပဳႏိုင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွသျဖင့္ ဤကုသုိလ္ကို လြယ္လြယ္ႏွင့္မရႏိုင္သည္ကို သိသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္း-ဘုရားတို႔တြင္ ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳေနသူကို ေတြ႔ျမင္က တကယ္တမ္း ဣႆာ မေစၦရ ကင္းကင္းျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္သူ ရွားလွသည္။ ႏႈတ္ျမြက္၍ မကဲ့ရဲ႔မိသည့္တိုင္ေအာင္ စိတ္ထဲက အျပစ္တင္လ်က္ ျပင္ပန္းဟန္လုပ္၍ ႏႈတ္ကသာဓုေခၚသူသာ မ်ားတတ္ေလသည္။

အျခားပုညကိရိယ၀တၳဳတို႔တြင္လည္း ထို႔အတူ ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္ သာဓုေခၚသူအဖို႔ အေခ်ာင္ကုသိုလ္ယူျခင္း ျဖစ္-မျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။
*********************************************************************************
( ေမး ) ( ငါးထပ္ႀကီး-ေျခာက္ထပ္ႀကီး )
အရွင္ဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ေျခာက္ထပ္ႀကီးတိုက္၌ သီတင္းသံုးသည္ဟု သိရပါသည္။ ၄င္းေျခာက္ထပ္ႀကီး ငါးထပ္ႀကီးဟူေသာ အမည္မ်ားကို တပည့္ေတာ္မ်ားသိလိုပါသည္။ ဆရာေတာ္သိပါက ထိုအမည္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ေရးသားမိန္႔ၾကားပါရန္ ရိုေသစြာ ေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား။
( ဦး၀င္း-ေက်ာက္ေျမာင္း )

( ေျဖ )
ငါးထပ္ႀကီးကိုစြဲ၍ ေျခာက္ထပ္ႀကီး ျဖစ္လာရသည္။ မူလငါးထပ္ႀကီးမွာ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔မွာရွိ၍ ရန္ကုန္ငါးထပ္ႀကီးကို စစ္ကိုင္းငါးထပ္ႀကီး အခ်ဳိးအစားအတိုင္းယူ၍ တည္သည္။ အင္း၀ဘုရင္ မင္းရဲရႏၲမိတ္ေခၚ ငါးထပ္ဒါယကာ (၁၀၁၀-၁၀၂၃) ေကာင္းမႈျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းငါးထပ္ႀကီး၏ အမည္ေတာ္မွာ ေ၀ဠဳ၀န္ဟူ၍ ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ေဆာင္းေတာ္ႀကီး အမိုးငါးထပ္ ရွိသည္ကိုစြဲ၍ ငါးထပ္ႀကီးအမည္တြင္ပါသည္။

၄င္းငါးထပ္ႀကီး အခ်ိဳးအစားအတိုင္း တည္၍ ရန္ကုန္ငါးထပ္ႀကီးမွာ မဟာသက်အတုလမာရ္ေအာင္ သမုတ္ေသာ္လည္း ငါးထပ္ႀကီးဟူ၍ပင္ ေခၚၾကပါသည္။ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား တည္ေသာေနရာမွာ အေရွ႔ေတာရျဖစ္၍ ဘုရားဖူးသြားရန္ မလြယ္ပါ။ ေရႊတိဂံုမွ အေရွ႔ေျမာက္ ေတာလမ္းအတိုင္း သြားရပါသည္။ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းလည္း မရွိေသး။ ေနာက္ေျခာက္ထပ္ႀကီးကို ေလ်ာင္းေတာ္မူပံု တည္သည္။ ေတာျဖစ္၍ အေရာက္သြားဖူးသူနည္းသည္။ ငါးထပ္ႀကီးေရာက္သူတို႔သည္ ငါးထပ္ႀကီးကုန္းေပၚမွေမွ်ာ္၍-သည္က ငါးထပ္ႀကီး ဟိုက ေျခာက္ထပ္ႀကီး-ဟု ဘုရားဖူးမ်ား နာမည္ေပး၍ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဟု အလိုလို တြင္သြားသည္။

ဤငါးထပ္ႀကီး ေျခာက္ထပ္ႀကီးမ်ားကို စြဲ၍ ထိုင္ေတာ္မူဟန္ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား အျမိဳ႔ျမိဳ႔အနယ္နယ္တြင္ တည္ၾကရာ ကိုးထပ္ႀကီး၊ ဆယ္ထပ္ႀကီး စသည့္ နာမည္မ်ားတြင္ေနၾကပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( မိဘကို သတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ အမိအဖကိုသတ္လွ်င္ ပဥၥာနႏၲရိယကံ ထိုက္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ လူသားစင္စစ္ကို ဆိုတာလားဘုရား၊ အမိအဖတို႔ိကုိ သတ္ေသာသူ၌ အမိအဖတို႔သည္ တိရစၦာန္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ထိုတိရစၦာန္ အမိအဖတို႔ကို သတ္ေသာ လူသားစင္စစ္သည္ ပဥၥာနႏၲရိယကံ ထိုက္-မထိုက္ ႏွင့္ ထိုပဥၥာနႏၲရိယကံ လြန္က်ဴးမိပါက မည္မွ်အျပစ္ႀကီးပါသလဲဘုရား။ သည္းခံ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေအာင္စိုးမိုး-ပဲခူး )

( ေျဖ )
လူသားစင္စစ္ျဖစ္ေသာ အမိအဖတို႔ကို သတ္မွသာ ပဥၥာနႏၲရိယကံ ထိုက္ပါသည္။
ဇာတ္ကြဲေသာ (တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ) အမိအဖတို႔ကို သတ္ေသာ သားသမီး အနႏၱရိယကံ မထိုက္။
ဤသို႔ ကံမထိုက္ေသာ္လည္း အလြန္၀န္ေလးေသာကံ ျဖစ္၏။ အနႏၲရိယကံကို မမီ့တမီ (မီလုနီးပါး) စြဲ၍ တည္သည္။ ၄င္းကံနီးပါး အျပစ္ႀကီးသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဘာရိယံ ပန ေဟာတိ၊ အနႏၲရိယံ အာဟေစၥ၀ တိ႒တိ။

သားသည္ လူသားျဖစ္လ်က္ တိရစၦာန္အမိအဖကို သတ္ေသာ္၄င္း၊
သားသည္ တိရစၦာန္ျဖစ္လ်က္ လူသားျဖစ္ေသာ အမိအဖကို သတ္ေသာ္၄င္း၊
သားသည္ တိရစၦာန္ျဖစ္လ်က္ တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ အမိအဖကို သတ္ေသာ္၄င္း၊ အနႏၲရိယကံ မထိုက္။
အလြန္၀န္ေလးစြာေသာ အတိဘာရိယ ကံသာတည္းဟု သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ အ႒ကထာ၌ ဆိုထားခ်က္ရွိသည္။

လူသားမိဘကို သတ္သူသည္ အနႏၲရိယကံ ထိုက္၍ အ၀ီစိငရဲ၌ တကမၻာပတ္လံုး ခံရသည္ဟုဆိုသည္။ အမိႏွင့္အဖသည္ အမိက အဖထက္ ပို၍ေက်းဇူးႀကီးသျဖင့္ အဖသတ္ေသာကံထက္ အမိသတ္ေသာကံက ပို၍ အျပစ္ႀကီး၏။ ထိုမိဘကိုသတ္ေသာကံသည္ ဂရုကံတြင္ပါ၀င္၍ မည္သည့္ကုသိုလ္ကိုပင္ လုပ္ေစကာမူ ငရဲမွ မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

အဇာတသတ္မင္းသည္ ခမည္းေတာ္ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးအား သတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားရွင္အား အသက္တမွ်ၾကည္ညိဳလွဴဒါန္း၍ ပထမသံဂါယနာတင္သည္အထိ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို လုပ္ေသာ္လည္း သုဂတိမေရာက္။ အ၀ီစိငရဲမွလြဲ၍ ေလာဟကုမၻီငရဲ၌ ျဖစ္ရေလသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( တပါးသီလ )
အရွင္ဘုရား၊ ၇-၇-၉၁-ေန႔ထုတ္ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈက႑ (စာမ်က္ႏွာ ၈-) တြင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ သူေတာ္စင္တို႔ စံအိမ္-တရားေတာ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုတရားေတာ္တြင္ သုတ္အေၾကာင္းရွင္းလင္းရင္း ငါးပါး ရွစ္ပါးသီလမ်ားကို ႏုတ္ပယ္၍၄င္း၊ ျဖည့္စြက္၍၄င္း မခံယူသင့္ေၾကာင္း-ပါရွိပါသည္။ ဆရာဦးသုခ၏ တပါးသီလႏွင့္ ထိုအဆိုအမိန္႔ႏွစ္ရပ္မွာ ဒြိဟ ပြားစရာျဖစ္ပါ၍ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( သိန္းမင္း၀င္း-ေရႊျပည္သာ )

( ေျဖ )
အခ်ိဳ႔သူမ်ားက မုသာ၀ါဒကိုခ်န္၍ ငါးပါးသီလမွ ေလးပါးသီလ၊ ဥပုသ္ေစာင့္ရာတြင္ ညစာစားလို၍ ရွစ္ပါးသီလမွ ၀ိကာလေဘာဇန-ကို ခ်န္၍ ခုစ္ပါးသီလ ခံယူၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ဘုရားေဟာတရားေတာ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းပင္ျဖစ္၍ မလုပ္အပ္-မလုပ္သင့္ေသာ အမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက မလုပ္ၾကရန္ သတိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တပါးသီလ-ဆိုသည္မွာ လံုးလံုးသီလမရွိသည္ထက္ တပါးတေလရွိေနျခင္းက ေတာ္ေသးသည္ဟု ပံုျပင္ပမာ ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္၍ စာလာ ေပလာ က်န္းဂန္လာ စကား မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳစရာ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ရတနာသံုးပါး၊ ငါးပါး )
အရွင္ဘုရား၊ ရတနာသံုးပါးဟူ၍ ၾကားဖူးပါသည္၊ ဆိုရိုးလည္း ရွိပါသည္၊ သို႔ေသာ္ မိဘႏွင့္ ဆရာသမားတို႔သည္ ဘုရားႏွင့္တဂိုဏ္းတည္း အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရတနာငါးပါးဟု မဆိုဘဲ ရတနာသံုးပါးဟုသာ ဆိုရပါသလဲဘုရား။
( လွတင္-ကညင္ျမိဳင္-ရမ္းျဗဲ )

( ေျဖ )
ရတနတၱယံ၊ ၀တၳဳတၱယံ စသည္ျဖင့္ ရတနာသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဤသံုးျဖာသာျဖစ္သျဖင့္ ရတနာသံုးပါးဟု ဆိုပါသည္။ ဤသံုးပါးမွတပါး အျခား ျမတ္ေသာရတနာ မရွိပါ။ မိဘႏွင့္ ဆရာသမားတို႔မွာ ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားသူမ်ားျဖစ္၍ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္အျဖစ္ အမွတ္ထား၍ ဘုရားႏွင့္ဂုဏ္ေက်းဇူး တူတန္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ရတနာအျဖစ္ မဆိုပါ။ အနေႏၲာအနႏၲ ငါးပါးဟုသာ သတ္မွတ္သည္။ ရတနာငါးပါးဟု သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ ဤသို႔ ခြဲျခားမွတ္သားသင့္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၈-ခု မတ္လ )

No comments: