Sunday, June 21, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆၈ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္အလား )
အရွင္ဘုရား-
၁။ ဒုဂၢတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္
၂။ သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္
၃။ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္
၄။ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္-ဟူ၍ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ ေလးမ်ိဳးရွိရာတြင္ လူ႔ဘံု၌ ဒုဂၢတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မွတပါး က်န္ပုဂၢိဳလ္သံုးေယာက္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။
တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဉာဏ္အထက္ျမက္ဆံုးဟု ထပ္ဆင့္သိရျပန္ပါသည္ဘုရား။ ယခုဘ၀တြင္ သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တို႔အား တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သုိ႔ ဉာဏ္ထက္ျမက္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားက်င့္ေဆာင္က ရႏိုင္-မရႏိုင္၊ ရႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ က်င့္ၾကံလိုက္နာရပါမည္နည္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္-လွည္းကူးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
လူ႔ေလာကတြင္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ မရရွိႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မွာ-
၁။ ကမၼႏၲရာယ္-ပဥၥာနႏၲရိယကံ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈ
၂။ ကိေလသႏၲရာယ္-မိစၦာဒိ႒ိအယူကို ယူခဲ့မႈ
၃။ ၀ိပါကႏၲရာယ္-အဟိတ္-ဒိြဟိတ္ ပဋိသေႏၶေနခဲ့ရမႈ
၄။ ဥပ၀ါဒႏၲရာယ္-အရိယာကို ျပစ္မွားခဲ့မႈ
၅။ အာဏာ၀ီတိကၠမႏၲရာယ္-ရဟန္းေတာ္မ်ား အာပတ္တန္းလန္း ရွိေနမႈ ဟူ၍ ၅-ပါးရွိရာတြင္ သုဂတိအဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္၊ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ပဋိသေႏၶကပင္ အႏၲရာယ္သင့္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္၍ ဤဘ၀တြင္ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္ ရႏိုင္ေသာ ဉာဏ္မ်ိဳးကို မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ႀကိဳးစားက်င့္ေဆာင္ႏိုင္က ေကာင္းရာသုဂတိဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္၍ ေနာက္ဘ၀တြင္ စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္ ရႏိုင္ေသာ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သစၥကပရိဗိုဇ္ အနာဂတ္ဘ၀ )
အရွင္ဘုရား၊ သစၥကပရိဗိုဇ္ႀကီးသည္ ေသလြန္ျပီးေနာက္ နတ္ျပည္သုိ႔ေရာက္၍ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံျပီးေနာက္ အႏွစ္ ၂၀၀-ရွိေသာအခါ သီဠိဳဟ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) ၌ ရဟန္းျဖစ္ျပီး ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ နတ္တို႔၏ သက္တမ္းႏွင့္ တြက္ခ်က္လိုက္လွ်င္ လူ႔ျပည္အႏွစ္ ၂၀၀-သည္ နတ္ျပည္တြင္ သစၥကပရိဗိုဇ္၏ သက္တမ္း အလြန္တိုေတာင္း မေနပါလားဘုရား။ တပည့္ေတာ္ မရွင္းလင္းပါ သျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ကိုေအာင္ျမတ္သူ-စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန )

( ေျဖ
ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ား ရဟႏၲာအေလာင္းမ်ားသည္ နတ္ျပည္သုိ႔ေရာက္ရေသာ္ (နတ္ျပည္တြင္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္၍) နတ္သက္ျပည့္ေအာင္ မေနၾကဘဲ လူ႔ျပည္တြင္ ပါရမီျဖည့္ရန္ႏွင့္ ကၽြတ္တမ္း ၀င္ႏိုင္ရန္ အဓိမုတၱိစုေတျခင္းဟူေသာ မိမိကိုယ္ကို စုေတရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ နတ္သက္ေခၽြလ်က္ လူ႔ျပည္တြင္ ျဖစ္ေစၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သစၥကနတ္သားသည္လည္း ထိုစုေတျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ စုေတခဲ့၍ သာသနာႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္အခ်ိန္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) တြင္ ကာဠဗုဒၶရကၡိတမေထရ္ အျဖစ္ျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း (မ-႒ ၂-၁၉၄) ၌ ပါရွိပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေမာ္ေတာ္ကား လွဴျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ သံဃာအား ကား-စသည္ လွဴၾကသည္။
ေလးပါးပစၥယာ၌ မည္သည္မွာ ဤသည့္ကား ထားရပါမည္နာ္း။
ေယာနိေသာ သေဘာ၌ပိုက္တည္ ဆင္ျခင္မည္ဤကား
သိလိုပါ မ်ားသူငါ ဉာဏ္၀ယ္လင္းေအာင္ ရွင္းျပေစသား။
( ဖိုးဉာဏ္-မႏၱေလး )

( ေျဖ )
သံဃာအား ကားစသည္ လွဴၾကသည္။
ေလးပါးပစၥယာ၌ ေသနာသနာ-ေက်ာင္းမွာ ေပါင္းထည့္သင့္သည္။
ခရီးသြားရဟန္းသည္ လွည္း-ေလွ ဤအဖို႔
၀ါဆိုအခ်ိန္အခါက်လွ်င္၊ လွည္းေလွမွာ အာလယ၊ ဂါဟ-စိတ္၀ယ္မွတ္လို႔၊ ကပ္ရသည္သို႔။(၀ိ-႒ ၃-၃၅၃)။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပ႒ာန္းအနက္ႏွင့္ ဘုရားဘြဲ႔ေတာ္ )
အရွင္ဘုရား၊
၁။ ၂၄-ပစၥည္း ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို စာအုပ္မ်ား၌ ဖတ္ရႈရာတြင္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ တပည့္ေတာ္ကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ နားမလည္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အနက္အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းကို အခ်ဳပ္မွ် ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

၂။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚေနသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘြဲ႔ေတာ္၊ (သို႔တည္းမဟုတ္) အမည္နာမေတာ္ေလာ-ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
အလားတူ ကကုသန္, ေကာဏာဂုမ္, ကႆပ စသည္မ်ားမွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ ဘြဲ႔ေတာ္မ်ားေလာ-ဟု နားမလည္ပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( မယဥ္ယဥ္ေမ-ရန္ကင္း )

( ေျဖ )
၁။ ၂၄-ပစၥည္းပ႒ာန္း ေဒသနာေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ကုသိုလ္ျဖစ္လွဴဒါန္းေသာ စာအုပ္မ်ား၌ အနက္က်ဥ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အလြယ္ဆံုး၊ အက်ဥ္းဆံုး ေဖာ္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ပ႒ာန္းပစၥည္းမ်ား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ကား ေလ့လာသင္ၾကားမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသျဖင့္ နီးစပ္ရာ သင္တန္းတခုခုမွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

၂။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ဟူသည္မွာ-အႏြယ္ေတာ္၏ အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ငယ္မည္ေတာ္မွာ သိဒၶတၳျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုငယ္မည္အတိုင္း ေခၚလွ်င္ မရိုေသရာက်သျဖင့္ ေဂါတမအႏြယ္ေတာ္ျဖစ္၍ အႏြယ္အမည္ျဖင့္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားဟု ေခၚရပါသည္။

ကကုသန္, ေကာဏာဂုမ္, ကႆပ စသည့္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၌လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပ႒ာန္းရြတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္အား ဘာသာေရးလိုက္စားေနေသာ မိတ္ေဆြတဦးက ပ႒ာန္းအက်ယ္ ပစၥယနိေဒၵသကို အိမ္မွာ မရြတ္ေကာင္းဘူး။ ဓမၼာရံု(သို႔) ဘုရားမ်ားမွာမွ ရြတ္ေကာင္းေၾကာင္း။
အိမ္မွာရြတ္ရင္ မနာခံ၀ံ႔ေသာ နတ္ေသးနတ္မႊားေလးေတြက ပင္လယ္၀သို႔ ထြက္ေျပးျပီး ဆံုးမွ ျပန္လာရေၾကာင္း။ အဲဒီလို ခဏခဏ ထြက္ေျပးေနရေတာ့ စိတ္ဆိုးျပီး ရြတ္ေသာသူကို ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ က်ိန္ဆဲတတ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
အဲဒါ ဟုတ္-မဟုတ္၊ တကယ္လို႔ ဟုတ္ခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ေတာင္းပန္ျပီး ရြတ္ရမည္၊ ဒါမွမဟုတ္ မရြတ္ရဘူး-ဟု ကြဲျပားေအာင္ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( သန္းသန္း-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္၊ ဓမၼစၾကာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္၊ ပ႒ာန္းစသည္တို႔မွာ ဗုဒၶ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ ေဒသနာျမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်က္သေရမဂၤလာတိုး၍ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းေအာင္ အစဥ္အျမဲ ရြတ္ဆိုေနသင့္ေသာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ရြတ္ဆို၍ ထြက္ေျပးရသူတို႔မွာ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ား မဟုတ္။ နတ္ဆိုး နတ္၀ါးမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို နာၾကားလို၍ အစဥ္အျမဲ ရွာေဖြသြားလာ၍ ေနၾကေၾကာင္း၊ ရြတ္ဆိုသံၾကားလွ်င္ လာေရာက္နာယူ၍ ရြတ္ဆိုသူအား ေစာင္မေစာင့္ေရွာက္ၾကေၾကာင္း က်မ္းဂန္လာရွိပါသည္။
နတ္ဆိုး နတ္ေသး နတ္မႊားမ်ား ထြက္ေျပးရျခင္းမွာ ရြတ္ဆိုသံေၾကာင့္မဟုတ္။ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ား လာ၍ မေန၀ံ႔ကာ ထြက္ေျပးရျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ထိုနတ္ဆိုးမ်ား ျပန္မလာ၀ံ႔ေအာင္ ေန႔စဥ္ရြတ္ဆို၍ ေနသင့္ပါသည္။

ပ႒ာန္းဆို၍ ေျပာရဦးမည္။ ပ႒ာန္း ၂၄-ပစၥည္း ပစၥယုေဒၵသကို အိမ္တနဂၤေႏြေထာင့္မွစ၍ ၃-ပစၥည္းစီ တတန္းတည္းေရးကာ (အထက္ေအာက္ မေရးရ) တနလၤာ၊ အဂၤါ -မွ ပတ္၍ ေသာၾကာ (ေျမာက္အရပ္) အထိ ၃-ပစၥည္းစီေရး၍ ကပ္ထားလွ်င္ ေဘးရန္ဟူသမွ် ကင္းေ၀းရေၾကာင္း ေရွးဆရာျမတ္တို႔ မိန္႔ၾကားပါသည္။

ထိုသို႔ေရး၍ ကပ္ထားေသာအိမ္မ်ား တိုက္မ်ား ရွိပါသည္။ (အခ်ိဳ႔တိုုက္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္စကပင္ လက္သမားကို စာလံုးေဖာ္၍ လုပ္ခိုင္းထားသည္ကို ေတြ႔ဖူးပါသည္) ထို႔ေၾကာင့္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မွာ အႏၲရာယ္ ဟူသမွ်ကို ကင္းျငိမ္းေစႏိုင္၍ အစဥ္ရြတ္ဖတ္သင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကာလနဂါး အအိပ္ႀကီးသလား )
အရွင္ဘုရား၊ အအိပ္ႀကီးလိုက္တာ၊ ကာလနဂါးက်ေနတာပဲ-ဟု လူတို႔ေျပာေလ့ေျပာထ ရွိပါသည္။ ဘုရားတဆူႏွင့္တဆူအၾကား ကာလပတ္လ့ုး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ဟုလည္း ၾကားဖူးပါသည္။ ကာလနဂါး တကယ္ပဲ အအိပ္ႀကီးပါသလား ဘုရား။ ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား။
( ဦးထြန္းထြန္းလြင္-သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ကာလနဂါးသည္ အအိပ္ႀကီးသည္မဟုတ္။ ၄င္းမွာ တကမၻာပတ္လံုး အသက္ရွည္ေသာနဂါးျဖစ္၍ ယခင္ဘုရားသံုးဆူ ပြင့္ခဲ့သည္ကိုလည္း သိသည္။ ယခု ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္သည္ကိုလည္း ေရႊခြက္ေရာက္လာ၍ သိသည္။ ေနာက္ပြင့္လတံ့ေသာ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္လွ်င္လည္း သိဦးမည္။

ဘုရား တဆူႏွင့္တဆူအၾကား (ဗုဒၶႏၲရေခတ္တခု) သည္ ေျမႀကီး တယူဇနာႏွင့္ သံုးဂါ၀ုတ္ (၁၅မိုင္နီးပါး) တက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကာလျခားကြာလ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ကပင္ ဘုရားတဆူပြင့္ခဲ့၍ ယေန႔ တဆူပြင့္ျပန္ျပီ-ဟု ကာလနဂါးႀကီး ဆိုျခင္းမွာ အိပ္ရာမွႏိုး၍ တေန႔ကူးေသာေၾကာင့္ ဆိုျခင္း မဟုတ္။ တကမၻာပတ္လံုး ၄င္း၏ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ရရွိေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္တို႔ကို ခံစားေမြ႔ေလ်ာ္၍ ေနေသာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္းႏွင့္ တူသျဖင့္ ေရႊခြက္ခ်င္း ထိခိုက္သံၾကားမွ သတိရ၍ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားအထံ နတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္ အတူ လာေရာက္၍ ဂါထာမ်ားရြတ္ဆိုလ်က္ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ အေသာကမင္း လက္ထက္၌ လာေရာက္၍ ဘုရားအသြင္ ဖန္ဆင္းျပေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္၍ အိပ္ေပ်ာ္မေနေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
( သာရတၳသဂၤဟ-႒ ၂၂၇ )။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၈-ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ )

No comments: