Sunday, June 21, 2009

ေက်းဇူးရွႈင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏၱရာယ္ကင္း ဂါထာေတာ္မ်ား

၁။
ဗုေဒၶါ စ မဂၤေလာ ေလာေက ၊ ေဒ၀ဣႏၵ ျဗဟၼိႆေရာ ။
ဗုဒၶံ သရဏ မာဂမၼ ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥေရ ။

၂။
ဓေမၼာ စ မဂၤေလာ ေလာေက ၊ သဗၺပါပ ၀ိနာသေကာ ။
ဓမၼံ သရဏ မာဂမၼ ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥေရ ။

၃။
သံေဃာ စ မဂၤေလာ ေလာေက ၊ ဘယေ၀ရ ၀ိေနာဒေနာ ။
သံဃံ သရဏ မာဂမၼ ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥေရ ။

၄။
ဧတံ ေခါ မဂၤလံ ေခမံ ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ ။
ဧတံ မဂၤလ မာဂမၼ ၊ သဗၺပါပါ ပမုစၥေရ ။

၅။
ဧတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ ၊ ဧတံ သရဏ မုတၱမံ ။
ဧတံ သရဏ မာဂမၼ ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥေရ ။

၆။
ဧတံ ေခါ ရတနံ ေခမံ ၊ ဧတံ ရတန မုတၱမံ ။
ဧတံ ရတန မာဂမၼ ၊ သဗၺေဒါသာ ပမုစၥေရ ။

( ၁ ) ေလာေက-ေလာကသံုးခြင္ ဘံုအျပင္၌။ ဗုေဒၶါစ-ျမတ္စြာဘုရားသည္သာလွ်င္။ မဂၤေလာ-သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔တြင္ အတုမရ အဘက္မရ လြန္ျမတ္လွေသာ အႏုတၱရ မဟာမဂၤလာေတာ္ႀကီးအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ေဒ၀ဣႏၵျဗဟၼိႆေရာ-ဘုန္းတန္ခိုးဣဒၵိပါဒ္ လြန္ႀကီးျမတ္ေသာ နတ္အေပါင္း၊ သိၾကားမင္းအေပါင္း၊ ျဗဟၼာမင္း အေပါင္းတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူပါေပ၏။
ဗုဒၶံ သရဏံ-ဘုရားတည္းဟူေသာ ကိုးကြယ္ရာကို။ အာဂမၼ-ကိုးကြယ္သမႈ အစြဲျပဳ၍။ သတၱာ-လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။
သဗၺဒုကၡာ သဗၺဒုေကၡဟိ-ခပ္သိမ္းေသာ ဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ။ ပမုစၥေရ ပမုစၥႏၲိ-ကင္းလြတ္ၾကရကုန္၏။

( ၂ ) ေလာေက-ေလာကသံုးခြင္ ဘံုအျပင္၌။ ဓေမၼာစ-မဂ္ေလးပါး ဖိုလ္ေလးပါး နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္သည္ သာလွ်င္။ မဂၤေလာ-တရားအေပါင္းတို႔တြင္ အတုမရ အဘက္မရ လြန္ျမတ္လွေသာ အႏုတၱရ မဟာမဂၤလာေတာ္ႀကီးအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
သဗၺပါပ၀ိနာသေကာ-ဆိုး၀ါးညစ္ညမ္း ၾကမ္းတမ္းယုတ္မာ မေကာင္းစြာေသာ မိစၦာဓမၼ ဟူသမွ်တို႔ကို ျမဴမွ်မက်န္ ပယ္လွန္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူႏိုင္ပါေပ၏။
ဓမၼံ သရဏံ-တရားတည္းဟူေသာ ကိုးကြယ္ရာကို။ အာဂမၼ-ကိုးကြယ္သမႈ အစြဲျပဳ၍။ သတၱာ-လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။
သဗၺဒုကၡာ သဗၺဒုေကၡဟိ-ခပ္သိမ္းေသာ ဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ။ ပမုစၥေရ ပမုစၥႏၲိ-ကင္းလြတ္ၾကရကုန္၏။

( ၃ ) ေလာေက-ေလာကသံုးခြင္ ဘံုအျပင္၌။ သံေဃာစ-ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္ျမတ္သည္ သာလွ်င္။ မဂၤေလာ-တရားအေပါင္း အမ်ားတပည့္သားအစုတြင္ အတုမရ အဘက္မရ လြန္ျမတ္လွေသာ အႏုတၱရ မဟာမဂၤလာေတာ္ႀကီးအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဘယေ၀ရ၀ိေနာဒေနာ-ခပ္သိမ္းေသာေဘးရန္တို႔ကို ပယ္လွန္ေျဖေဖ်ာက္ေတာ္မူႏိုင္ပါေပ၏။
သံဃံ သရဏံ-သံဃာတည္းဟူေသာ ကိုးကြယ္ရာကို။ အာဂမၼ-ကိုးကြယ္သမႈ အစြဲျပဳ၍။ သတၱာ-လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။
သဗၺဒုကၡာ သဗၺဒုေကၡဟိ-ခပ္သိမ္းေသာ ဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ။ ပမုစၥေရ ပမုစၥႏၲိ-ကင္းလြတ္ၾကရကုန္၏။

( ၄ ) ေခါ-စင္စစ္။ ဧတံ မဂၤလံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ မဂၤလာသံုးပါးသည္သာလွ်င္။ ေခမံ-ေဘးရန္ကင္းရာ မဂၤလာအစစ္ အျဖစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဧတံ မဂၤလံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ မဂၤလာသံုးပါးသည္သာလွ်င္။ ဥတၱမံ-ေလာကအားလံုး၌ အျမတ္ဆံုးေသာ မဂၤလာေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဧတံ မဂၤလံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ မဂၤလာကို။ အာဂမၼ-ကိုးကြယ္သမႈ အစြဲျပဳ၍။ သတၱာ-လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။ သဗၺပါပါ သဗၺပါေပဟိ-ခပ္သိမ္းေသာ အယုတ္တမာ မိစၦာဓမၼ ဟူသမွ်တို႔မွ။ ပမုစၥေရ ပမုစၥႏၲိ-ကင္းလြတ္ၾကရကုန္၏။

( ၅ ) ေခါ-စင္စစ္။ ဧတံ သရဏံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ ကိုးကြယ္ရာသံုးပါးသည္သာလွ်င္။ ေခမံ-ေဘးရန္ကင္းရာ ကိုးကြယ္ရာအစစ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဧတံ သရဏံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ ကိုးကြယ္ရာသံုးပါးသည္သာလွ်င္။ ဥတၱမံ-ေလာကအားလံုး၌ အျမတ္ဆံုးေသာ ကိုးကြယ္ရာႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဧတံ သရဏံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ ကိုးကြယ္ရာသံုးပါးကို။ အာဂမၼ-ကိုးကြယ္သမႈ အစြဲျပဳ၍။ သတၱာ-လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။ သဗၺပါပါ သဗၺပါေပဟိ-ခပ္သိမ္းေသာ အယုတ္တမာ မိစၦာဓမၼ ဟူသမွ်တို႔မွ။ ပမုစၥေရ ပမုစၥႏၲိ-ကင္းလြတ္ၾကရကုန္၏။

( ၆ ) ေခါ-စင္စစ္။ ဧတံ ရတနံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးသည္သာလွ်င္။ ေခမံ-ေဘးရန္ကင္းရာ ရတနာအစစ္ အျဖစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဧတံ ရတနံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးသည္သာလွ်င္။ ဥတၱမံ-ေလာကအားလံုး၌ အျမတ္ဆံုးေသာ ရတနာေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
ဧတံ ရတနံ-ဤဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို။ အာဂမၼ-ကိုးကြယ္သမႈ အစြဲျပဳ၍။ သတၱာ-လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။ သဗၺပါပါ သဗၺပါေပဟိ-ခပ္သိမ္းေသာ အယုတ္တမာ မိစၦာဓမၼ ဟူသမွ်တို႔မွ။ ပမုစၥေရ ပမုစၥႏၲိ-ကင္းလြတ္ၾကရကုန္၏။

မွတ္ခ်က္။
ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ကင္းဂါထာေတာ္မ်ားသည္ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားစီရင္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းက်မ္းသစ္-မွ နိဂံုးဂါထာျဖစ္ပါသည္။

No comments: