Friday, July 3, 2009

ထူးဆန္းေထြလာ ေလေရာဂါ ( ၂ )

ေလႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ေရာဂါတို႔ကို ျပည့္စံုေအာင္ ထုတ္ႏုတ္ျပဆိုပါဆိုလွ်င္ စာဖြဲ႔၍ပင္ ကုန္အံ့မထင္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားခ်က္မွာ ေလ-ဆိုေသာ ေလ-ကိုကား ေခတ္သစ္ေဆးသိပၸံ ပညာဆိုင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ အဖံုဖံုႏွင့္ အနည္းနည္း ရွာေဖြျငားေသာ္လည္း မည္မည္ရရ ေတြ႔မည္မဟုတ္ပါေခ်။

ေၾကာင္းက်ိဳးတရားကို ႏွီးႏီွးႏြယ္ႏြယ္ ဆက္စပ္ေလ့ရွိျပီး အေတြ႔အၾကံဳလည္းမ်ား၊ ကုထံုးလည္း ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာပါးနပ္ၾကကုန္ေသာ ေရွးဆရာျမတ္တို႔ကမူ ( ၀ါေယာ မပိုင္-ေဆးမကိုင္ႏွင့္ )-ဟူ၍ပင္ မိန္႔မွာခဲ့ၾကပါသည္။
မွန္ပါ၏-ေက်းဇူးရွင္ နရသုခိက်မ္းျပဳ ဆရာၾကီးကမူ မ်ားျပားလွစြာေသာ (၀ါေယာဓာတ္) ၏ အက်ိဳးအျပစ္တို႔ကို အသီးတရာ အညႇာတခု ဆိုသည့္စကားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၄-ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းက်ံဳး၍ တင္ျပလိုက္သည္မွာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေက်းဇူးတင္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါ၏။

(၁) သုခကာရီ (၂) ဉာဏ္သညီႏွင့္ (၃) ၀စီစကား (၄) လႈပ္ရွားေစမႈ၊ ၀ါေယာျပဳ၏။ ဟု ဆိုပါသည္။
အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပပါမည္။
(၁) ၀ါေယာဓာတ္သည္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျပဳေစ၏။
(၂) မွတ္သားမႈ အသိဉာဏ္ကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစ၏။
(၃) လူ႔ေလာက၏ အေရးအပါဆံုး ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ စကားကို ပီသ ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုေစႏိုင္၏။
(၄) ခႏၶာကိုယ္၏ အတြင္း-အျပင္ အဂၤါႀကီးငယ္မွွန္သမွ်ကို အလိုရွိသေလာက္ အလိုရွိတိုင္း လႈပ္ရွားေစႏိုင္၏။ အက်ိဳးကို ျပီးေစႏိုင္၏။

အကယ္၍သာ ထိုေလသည္ ပံုမွန္အက်ိဳးမျပဳေသာအခါ-
(၁) ေဖာက္ျပန္ေသာ ၀ါေယာဓာတ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာကင္းမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲဖြယ္ အစုစုတို႔ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ လာေပေတာ့မည္။
ဥပမာ-ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားရသူ တဦးဦးကို စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ပီျပင္စြာ သိျမင္ႏိုင္ေပမည္။

(၂) မွတ္သားမႈအသိဉာဏ္ ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခါ အလြန္ေမ့ေလ်ာ့ေသာ ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္မေကာင္းေသာ ေရာဂါ၊ စိတ္မမွန္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ၊ ဉာဏ္ထံုထိုင္းျပီး လူရာမ၀င္သည့္ ေရာဂါမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေစတတ္ပါ၏။

(၃) စကားကို ပီသ၊ ၾကည္လင္၊ ျပတ္သားစြာ၊ အသံထြက္ မေျပာႏိုင္ေသာအခါ လူ႔ေလာကႀကီး၏ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသြားေပေတာ့၏။
ဥပမာ-
ရက္ပိုင္း၊ အခ်ိန္တိုမွ် အသံ၀င္ေနလွ်င္ပင္ မည္သို႔ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ ရွင္းရွင္းသိႏိုင္ပါ၏။

(၄) ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းအျပင္ လႈပ္ရွားသည့္ေလ ခ်ိဳ႔ယြင္းပ်က္စီးေလေသာအခါ ယခုေခတ္ အျဖစ္မ်ားလြန္းလွသည့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသည္းေရာဂါမ်ိဳးစံု၊ ႏွလံုးေရာဂါ အဖံုဖံု၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အသြယ္သြယ္၊ အဆုတ္ေရာဂါ အေထြေထြႏွင့္တကြ လာလတံ့ေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို လက္ေျမႇာက္ ဒူးေထာက္၍ပင္ အညံ့ခံရေခ်ဦးမည္။

စား-၀တ္-ေနေရး အသံုးစရိတ္ထက္ပင္ ပို၍ ျမင့္တက္လာေနေသာ က်န္းမာေရး ယိုဖိတ္စရိတ္ႏွင့္ လံုးခ်ာလည္ကာ မ်က္ႏွာငယ္ရေခ်ဦးမည္။
ေလမစံုလွ်င္-ေငြကုန္၏-ဟုဆိုေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္တို႔၏ စကားရပ္ကို ဂါထာေပး ေတးျဖစ္ ဆိုသကဲ့သို႔ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မယူဆသင့္ပါ။ မျမင္သင့္၊ မေတြးသင့္ပါ။

အို-မိတ္ေဆြ က်ယ္၀န္းလွသည့္ ေလအေၾကာင္းကို တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ-ဆိုဘိသကဲ့သို႔ တခ်က္တည္းျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ေျပာပါဆိုလွ်င္ သင္၏ခႏၶာေပၚတြင္ ဓာတ္အေရာင္ (န၀င္းေရာင္) တခုတည္းျဖင့္ တိတိက်က် သိသာထင္ရွားႏိုင္ပါ၏။ ထိုအေရာင္ကား-အ၀ါေရာင္-ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့၏။

သင္၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဤသို႔ မ်က္လံုး၀ါသည္ျဖစ္ေစ၊
အသားအေရ ၀ါသည္ျဖစ္ေစ၊
ဆီးအေရာင္ ၀ါရင့္သည္ ျဖစ္ေစ၊
လွ်ာအေရာင္ ၀ါဖန္႔ေနသည္ျဖစ္ေစ၊
သလိပ္ေရာင္ ၀ါေဖ်ာ့သည္ျဖစ္ေစ၊
ႏွပ္အေရာင္ ၀ါသည္ျဖစ္ေစ၊
အတြင္းခံ အ၀တ္အထည္မ်ား အ၀ါရင့္ေရာင္ စြန္းထင္းက်န္သည္ျဖစ္ေစ တမ်ိဳးမ်ိဳး လၽႊမ္းမိုးလာျပီဆိုလွ်င္ ထူးဆန္းေထြလာ ေလေရာဂါ က်ေရာက္ေတာ့မည္ကို ( ကတ္၀ါ )-ျပခံထားရေသာ အားကစားသမားတဦးကဲ့သို႔ အထူးသတိထားရေတာ့မည့္ အေျခအေနဟု အေလးအနက္ သေဘာေပါက္ နားလည္ရပါမည္။

ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လက္မေႏွးစတမ္း လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ပါက ကာကြယ္မႈေရာ ကုသမႈအတြက္ပါ (ႏွစ္ဖက္လွ) ထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔မွ စတင္လိုက္နာၾကည့္ပါ။ ၁၂-ရက္မွ်အတြင္း ေျပာမယံု ၾကံဳဖူးမွ သိပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးထူးလွ်င္ ရက္ ၁၂၀-ခန္႔ တိတိက်က် ဆက္လက္လိုက္နာက်င့္သံုးပါ။ က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္တရပ္ လက္၀ယ္ရရွိေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ အားရေက်နပ္လာပါလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႔မွ ယံုပါသည္ဆိုလွ်င္ ယခုကစျပီး စမ္းၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။

(၁) စကၡဳဒြါရ (မ်က္စိ) ျဖင့္ အိပ္ရာမွ ႏႈိးလွ်င္ႏႈိးျခင္း အ၀ါေရာင္တခုခုကို အာရံုျပဳၾကည့္ပါ။
ဥပမာ-မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ လိုက္ကာ၊ ဘုရားပန္း၊ စားပြဲခင္း-စသည္။

(၂) ေသာတဒြါရ (နား) ျဖင့္ သာယာႏွစ္လိုဖြယ္ အသံ၊ ေၾကးနီ၊ ေၾကး၀ါတို႔မွ ထြက္ေသာအသံ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို အာရံုျပဳ နားေထာင္ပါ။
ဥပမာ-မိမိႏွစ္သက္ ၾကည္ညိဳရာ ဆရာေတာ္တပါးပါး၏ တရားသံ၊ ေတးသံရွင္မ်ား၏ ေတးသီခ်င္းသံ၊ ေၾကးစည္၊ ေၾကးေမာင္းသံ စသည္။

(၃) ဃာနဒြါရ (ႏွာေခါင္း) ျဖင့္ နံနက္ အိပ္ရာထ တႀကိမ္၊ အိပ္ရာ၀င္ တႀကိမ္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရသည့္ေနရာတြင္ အသက္ကို ျပင္းျပင္းရွည္ရွည္ ၀၀လင္လင္ ၇-မိနစ္မွ ၁၀-မိနစ္ခန္႔ ရွဴပါ။
(ေရတိမ္တြင္ နစ္ေနသူကို သူတပါး ကယ္တင္ႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေလတိမ္နစ္သူကို မိမိမွတပါး မည္သူမွ် မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ ေလတိမ္နစ္သူ မျဖစ္ရေလေအာင္ မွန္မွန္က်င့္ၾကည့္စမ္းပါ။ )

(၄) ဇိ၀ွါဒြါရ (လွ်ာ) ျဖင့္ ရက္သတၱတပတ္အတြင္း အခါးအရသာကို အနည္းဆံုး ၃-ႀကိမ္ စားေပးပါ။
ဥပမ- မဲဇလီဖူး၊ အရြက္၊ ေခြးေတာက္ရြက္၊ ၾကက္ဟင္းခါး၊ ဧကရာဇ္၊ ကနေဖာ့၊ ေပါက္ပန္းျဖဴ၊ ဟင္းႏုနယ္၊ ခရမ္းကေစာ့၊ ကန္႔ကလာ စသည္။( အခါးမႀကိဳက္ လူမိုက္ျဖစ္ပါေတာ့၏။)

(၅) ကာယဒြါရ (ကိုယ္) ျဖင့္ ရက္သတၱတပတ္အတြင္း အခါးရြက္ ျပဳတ္ရည္ကို အေအးခံျပီး အနည္းဆံုး ၃-ႀကိမ္ခန္႔ မွန္မွန္ခ်ိဳးပါ။ အိပ္ရာ၀င္ သနပ္ခါးရည္က်ဲက်ဲ လိမ္းျပီး အိပ္ပါ။
(သိသူေဖာ္စား၊ မသိသူ ေက်ာ္သြားေပလိမ့္မည္။ )

(၆) မေနာဒြါရ (စိတ္) ျဖင့္ အသာစံလိုေသာ (ေလာဘ) စိတ္ပူကို အနာခံတတ္ေသာ (အေလာဘ)
စိတ္ေအးႏွင့္ အစားထိုးေလ့က်င့္ပါ။
အႏိုင္က်င့္တတ္ေသာ (ေဒါသ) စိတ္ပူကို အက်ိဳးလို ခ်စ္ခင္ေသာ (အေဒါသ-ေမတၱာ) စိတ္ေအးႏွင့္ အစားထိုးေလ့က်င္ပါ။
အမွားကို အမွန္ထင္ျပီး ဆုတ္ကိုင္ထားတတ္ေသာ (ေမာဟ-အ၀ိဇၨာ) စိတ္ကိုလည္း အမွန္ကို အမွန္ျမင္တတ္ေသာ ယထာဘူတ (အေမာဟ-ပညာ) စိတ္ေအးႏွင့္ အစားထိုး ေလ့က်င့္ပါက
ဤမွ်ေဆးေလာ၊ မဆိုေျပာႏွင့္၊ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ေပ်ာက္သတည္း-ဟူေသာ ဗုဒၶနည္းက် ၾသဠာရိက+သုခုမ က်မ္းျပဴဆရာႀကီး ဦးေအာင္ဒင္-၏ ၾသ၀ါဒကို ထပ္ဆင့္ေဖာက္သည္ ခ်လိုက္ရပါသတည္း။

အစာ၀၊ အနာကင္း၊ ဘယာရွင္းၾကပါေစ။
ဆရာ ဦးရန္ေအာင္

No comments: