Tuesday, July 14, 2009

အမုန္းသစၥာ

အထက္ေခါင္းစဥ္အမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒသကနိပါတ္ ဇာတ္အ႒ကထာ၌ ကဏွဒီပါယနဇာတ္၏ အစိတ္အပိုင္းကို ေဖာ္ျပပါမည္။ အတိတ္တခ်ိန္ကာလက မ႑ဗ်သူေဌးႀကီးႏွင့္ ဇနီး-သူေဌးကေတာ္
သား -ယညဒတၱတို႔သည္ ကဏွဒီပါယန ရွင္ရေသ့၏ ေနရာ ေတာေက်ာင္းတိုုက္သို႔ ေရာက္လာၾကေလ၏။

ထိုအခါ သား-ယညဒတၱသည္ ေဆာ့ကစား၍ေနေလ၏၊ ယညဒတၱ၏ က်င္(ဂ်င္)လံုးသည္ ေတာင္ပို႔ေခါင္းထဲသို႔ က်၀င္သြားေလသည္။ က်င္လံုးအထိခံရေသာ ေတာင္ပို႔အတြင္းရွိ ေျမြေဟာက္သည္ ေဒါပြေနေလ၏။ က်င္လံုးကို ႏႈိက္ယူေသာ ယညဒတၱကို ေျမြေဟာက္သည္ ကိုက္ေလ၏။ ယညဒတၱသည္ ေျမြဆိပ္တက္ကာ သတိလစ္ျပီး မူးေမ့တိမ္းလဲသြားေလ၏။

ရွင္ရေသ့ကို သူေဌးႀကီးက သူ၏သားအား ေဆးကုေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္းေလ၏။ ရွင္ရေသ့က ငါသည္ ေဆးမကုတတ္ပါ၊ ေဆးကုေသာ အမႈကိုလည္း မျပဳလုပ္ပါ-ဟု ျငင္းဆိုပယ္ရွားေလ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အရွင္ဘုရား သူငယ္၌ ေမတၱာသစၥာျပဳ၍ ခ်မ္းသာေစပါဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ေလ၏။

ဒါယကာ၊ ငါသည္ ရဟန္းျပဳ (သကၤန္း၀တ္) သည္မွ ၇-ရက္အတြင္း၌သာလွ်င္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ျဖင့္ ေကာင္းမႈကို လိုလားစြာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏။ ၇-ရက္လြန္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ကာလ၌ ေကာင္းမႈကို အလိုမရွိဘဲ ငါသည္က်င့္၏။
ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ယညဒတၱသည္ ခ်မ္းသာပါေစ၊ အဆိပ္သည္ ေပ်ာက္ပါေစ၊ အသက္ရွင္ပါေစ။

ရွင္ရေသ့၏ ေမတၱာသစၥာအစြမ္းေၾကာင့္ သူငယ္၏ သားျမတ္ (ရင္သား) အထက္၌ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေျမြဆိပ္တို႔သည္ ေျမသို႔က်၀င္ေလ၏။ သူငယ္သည္ သတိရ၍ မ်က္လံုးကို ဖြင့္ကာ အေဖ အေမ-ဟု ေခၚျပီး မ်က္စိမွိတ္ ျပန္အိပ္ေလ၏။
အရွင္ေကာင္းတို႔ဘုရား အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေပးလွဴရသည္ကို လံုး၀မႏွစ္သက္ပါ၊ အလွဴခံမ်ားအိမ္သို႔ ေရာက္လာလွ်င္လဲ လံုး၀မႏွစ္သက္ပါ၊ အလွဴခံမ်ားကလဲ တပည့္ေတာ္၏ ထိုအေၾကာင္းကို မသိၾကပါ၊ တပည့္ေတာ္သည္ အလိုမရွိဘဲ မလွဴလိုဘဲ လွဴပါသည္ဘုရား၊
ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သားငယ္ ယညဒတၱသည္ ခ်မ္းသာပါေစ၊ အဆိပ္သည္ ေပ်ာက္ပါေစ၊ အသက္ရွင္ပါေစ။

ထိုအခါ ဖခင္သူေဌးႀကီး၏ သစၥာအစြမ္းေၾကာင့္ ယညဒတၱ၏ ခါးအထက္ရွိ အဆိပ္သည္ ေျမသို႔က်၀င္ေလ၏။ ထ၍ ထိုင္ေလ၏။ ရပ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေသးေခ်။

ခ်စ္သားယညဒတၱ သားကိုကုိက္ေသာ ေျမြေဟာက္ကို အေမ မခ်စ္ႏိုင္ပါ။ အလြန္မုန္းပါသည္။ ထိုနည္းအတူ သား၏ဖခင္ကိုလဲ အလြန္မုန္းပါသည္။
ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သားေလးယညဒတၱသည္ ခ်မ္းသာပါေစ၊ အဆိပ္ေပ်က္ပါေစ၊ အသက္ရွင္ပါေစ၊
မိခင္၏ သစၥာစကားေၾကာင့္ အဆိပ္အားလံုး ေျမသို႔ က်၀င္ေလေသာ္ ယညဒတၱသည္ ထ၍ ေဆာ့ကစားႏိုင္ေလ၏။

ယညဒတၱ မိခင္ဆိုေသာ သစၥာသည္ အမုန္းသစၥာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၌ သ၀န္ေၾကာင္၍ ေပးလွဴမႈ၌ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္းသည္ မစၧရိယျဖစ္၏။ ယင္းသည္ ေဒါသမူေဒြးႏွင့္ ယွဥ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မ႑ဗ် သူေဌးႀကီး၏ သစၥာသည္လည္း အမုန္းသစၥာပင္ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ရွင္ရေသ့၏ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အက်င့္ျမတ္၌ အလိုမရွိေသာ မေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ သေဘာကို အရေကာက္ေသာ္ ေဒါသအကုသိုလ္ စိတၱဳပၸါဒ္ကို ေကာက္သင့္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ရေသ့၏ သစၥာသည္လည္း အမုန္းသစၥာသာ ျဖစ္ပါသည္။

မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာကိုပင္ အမွန္ေျပာျခင္း ၀စီသစၥာသည္ မုသာ၀ါဒ၀ိရတီ ျဖစ္၏။ ကာမာ၀စရ ကုသိုလ္ရ၏။ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ သစၥာရွင္တို႔အား ရရွိေသာ ကာမာ၀စရကုသိုလ္သည္ ယညဒတၱ၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
၄င္းကိုနည္းမွီး၍ ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ၀ိပႆနာတို႔ကို ေလ့က်င့္ထားျပီး ထိုေကာင္းေသာအေၾကာင္းတို႔ကို သစၥာဆိုပါလွ်င္လည္း လိုအပ္ေသာအက်ိဳးကို ျပီးစီးရရွိေစႏိုင္ပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လိုရင္းအက်ည္းရံုးကာ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။
(ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္မွ ကဏွဒီပါယနဇာတ္ကို အေျချပဳေရးသည္ )

( လႈိင္မဟာစည္ ဆရာေတာ္ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: