Thursday, July 9, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၇၃ )

( ေမး ) ( ပု ဒိ အာ )
အရွင္ဘုရား၊ က်မ္းျပီးနိဂံုးတို႔တြင္ ပု ဒိ အာ ႏွင့္ ျပည့္စံုရပါလို၏ ဟူေသာ ဆုေတာင္းကို ေတြ႔ရ၍ ေလ့လာစံုစမ္းၾကည့္ရာ ဘုရားဆုေတာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ ဘုရားဆုေတာင္ျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ ၄င္း ပု-ဒိ-အာ၏အဓိပၸါယ္ကို သိလိုပါ၍ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚခင္မ်ိဳးႏြယ္-မြန္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
ပု-ဒိ-အာ ဟူသည္
(၁) ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္-ေရွး၌ ေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိတတ္ေသာဉဏ္။
(၂) ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္-သတၱ၀ါတို႔၏ စုတိ ပဋိသေႏၶကို သိတတ္ေသာ (နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔) ဉာဏ္။
(၃) အာသ၀ကၡယဉာဏ္-သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိတတ္ေသာဉာဏ္တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။

ျမတ္စါာဘုရား ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ထိုဉာဏ္မ်ားကို ရပါသည္။
ပထမဉာဏ္ ၂-ပါးမွာ ရူပါ၀စရပဥၥမစ်ာန္ကို ရလွ်င္ရႏိုင္၍ ေလာကီဉာဏ္မ်ားျဖစ္ကာ တတိယဉာဏ္မွာ ေလာကုတၱရာဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားမွ်သာ မဟုတ္၊ ပဋိသမၻိဒါပတၱ၊ ဆဠာဘိညႏွင့္ ေတ၀ိဇၨ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားလည္း ဤဉာဏ္ သံုးပါးကို ရႏိုင္သျဖင့္ ပု-ဒိ-အာ ႏွင့္ ျပည့္စံုရပါလို၏-ဟု ဆုေတာင္းသည္မွာ ဘုရားဆုကို ေတာင္းျခင္းမဟုတ္၊ ရဟႏၲာဆုကို ေတာင္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ၀ါဆိုစဥ္ )
္အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၄၅-၀ါ ၀ါဆိုစဥ္မ်ားကို က်မ္းလာအတိုင္း ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( အာဂမ ရွင္တိကၡဉာဏ-ေအာင္လံ )

( ေျဖ )
(၁) ပထမ၀ါ-မိဂဒါ၀ုန္ေတာ
(၂) ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္
(၃) ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္
(၄) ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္
(၅) ေ၀သာလီျပည္
(၆) မကုလေတာင္
(၇) တာ၀တႎသာနတ္ျပည္
(၈) သံသုမာျပည္
(၉) ေကာသမၻီျပည္
(၁၀) ပလေလယ်ေတာ
(၁၁) နာဠပုဏၰားရြာ
(၁၂) ေ၀ရဥၨာျပည္
(၁၃) စာလိယေတာင္
(၁၄) သာ၀တၳိျပည္
(၁၅) ကပိလ၀တ္ျပည္
(၁၆) အာဠ၀ီျပည္
(၁၇) ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္
(၁၈) စာလိယေတာင္
(၁၉) စာလိယေတာင္
(၂၀) ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္
(၂၁-မွ-၄၄-အထိ) သာ၀တၳိျပည္
(၄၅) ေ၀ဠဳ၀ရြာ
မွတ္ခ်က္။ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္-ဟုဆိုလွ်င္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္း စသည္ ျဖည့္စြက္မွတ္သားေစလိုပါသည္။
ဤ၀ါဆိုစဥ္မွာ ဗုဒၶ၀င္ အ႒ကထာအတိုင္း ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ စီကံုးထာေးသာ ၀ါဆိုစဥ္ ဂါထာမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ကိုရင္အခ်င္းခ်င္း သီလေပး )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ေတာေက်ာင္း၌ ဆရာေတာ္မရွိခိုက္ ဥပုသ္ေန႔က်ေရာက္လွ်င္ သာမေဏမ်ား သီလယူရန္ အခက္အခဲရွိေနပါ၍ အႀကီးဆံုး သာမေဏထံ ၁၀-ပါးသီလယူလွ်င္ ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
ထို႔ျပင္ ဥစၥာသယန သိကၡာပုဒ္အရာ၌ ကိုရင္အခ်င္းခ်င္း ၀ါျဖင့္ယူရပါသလား၊ အသက္ျဖင့္ ယူရပါသလား သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ကိုေဇာ-ပုသိမ္ )

( ေျဖ )
ဒသပိ ေစ တာနိ သာမေဏေရန ဘိကၡဳသႏၲိေက သမၼာဒိႏၷေမ၀ သမၼာဒိႏၷာနိ ေဟာႏၲိ-ဟူေသာ အ႒ကထာအရ သာမေဏခ်င္း သီလမေပးႏိုင္။ ရဟန္း (ဆရာ) ကသာ သီလေပးႏိုင္ပါသည္။
ဥပုသ္ေန႔က်ေရာက္လွ်င္-ဆိုသျဖင့္ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း သီလယူရမည္ မဟုတ္ပါ။ အေျခအေနအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာေန႔မ်ား၌သာ သီလယူသင့္ပါသည္။
ဥစၥာသယန အျမင့္ေနရာ၌ သာမေဏတို႔မွာ အသက္သာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္၍ အသက္ႀကီးေသာ သာမေဏကို ေနရာေပးရပါမည္။ သာမေဏတို႔တြင္ သိကၡာ၀ါ သတ္မွတ္ခ်က္ မထားရေၾကာင္းကို သတိျပဳရပါမည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အဂၢသာ၀က-မဟာသာ၀က-ပကတိသာ၀က )
အရွင္ဘုရား၊ အဂၢသာ၀က-မဟာသာ၀က-ႏွင့္ ပကတိသာ၀က ဆိုသည္တို႔ကို ခြဲျခား၍ သိလိုပါသည္ဘုရား။ ထို႔ျပင္ ရဟန္းမ၀တ္ရခင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားရေသာ ဒါရုစိရိယကို ရဟန္းမဟုတ္ဘျ အဘယ္ေၾကာင့္ မဟာသာ၀က စာရင္းတြင္ သြင္းထားရပါသလဲ ဆိုတာကို ရွင္းျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
( သန္းထြန္း-ေရႊျမိဳင္ )

( ေျဖ )
ယင္းအေမးျပႆနာႏွင့္ စပ္၍ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္မွ အေျဖကို ေဖာ္ျပပါမည္။
ငါတို႔ဘုရား၏ သာ၀ကေတာ္သည္ အဂၢသာ၀က-မဟာသာ၀က-ပကတိသာ၀က အားျဖင့္ သံုးပါးအျပားရွိ၏။ ထိုသံုးပါးတို႔တြင္-
တသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္၍ သာ၀ကုတၱမအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ လက္်ာရံ လက္၀ဲရံျဖစ္ေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္ေမာဂၢလာန္တို႔သည္ အဂၢသာ၀ကလည္း မည္သည္။ မဟာသာ၀ကလည္း မည္သည္။

ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္၍ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ အညာသိေကာ႑ည၊ ၀ပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ္၊ အႆဇိ၊ မဟာကႆပ အစရွိေသာ ရွစ္က်ိပ္ေသာ သာ၀ကတို႔သည္ မဟာသာ၀က မည္သည္။

ကမၻာအရာအေထာင္ စသည္တို႔ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္၍ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ရဟႏၲာေယာက်္ား ရဟႏၲာ မိန္းမ၊ လူေယာက်္ား လူမိန္းမ တို႔သည္ ပကတိသာ၀က မည္သည္။
( ရွစ္က်ိပ္စလံုး၊ နိဗၺာန္က်ံဳး၊ စဆံုး ဘယ္သာ၀ကနည္း-ပုစၧာအေျဖမွ)

ဒါရုစိရိယသည္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ရဟန္းမ၀တ္ရခင္မွာပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားရေသာ္လည္း ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္၍ ခိပၸါဘိည ဧတဒဂ္ရသူ ျဖစ္သျဖင့္ မဟာသာ၀ကစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဗာရဏသီမင္း အမည္ႏွင့္ သိဒၶိ )
အရွင္ဘုရား၊ သမီးေတာ္ငါးဦးရွိေသာ ဗာရာဏသီမင္း၏အမ္ႏွင့္ မိဖုရား၏အမည္ကို သိလုိပါ၍ ေဖာ္ျပေပးပါရန္ႏွင့္ သိဒၶိဟူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပီး သိဒၶိအမ်ိဳးအမည္ ဘယ္မွ်ရွိသည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မဥမၼာ-ကေလး )

( ေျဖ ) မွန္နန္းရာဇ၀င္ ပထမတြဲ မဇၩိမေဒသမင္းဆက္ကို ျပဆိုရာ၌ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မင္းတက်ိပ္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ အဆံုးစြန္ေသာ ဥကၠာကရာဇ္မင္းႏွင့္ ဟတၳာမိဖုရားႀကီးတို႔ထံမွ သားေတာ္မ်ားမွ ပိယာ၊ သုပိယာ၊ အာနႏၵာ၊ ၀ိဇိတာ၊ ၀ိဇိတေသနာတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမီးေတာ္ ငါးဦးရွီေသာ ဗာရာဏသီမင္းႏွင့္ မိဖုရားတို႔ကို ဥကၠာကမင္းႏွင့္ ဟတၳာမိဖုရားဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။

သိဒၶိဟူသည္မွာ ျပီးစီျခင္း။ ျပီးေျမာက္ျခင္းဟု ဆိုလို၍ ေလာကီက်မ္းမ်ားတြင္ သိဒၶိအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ သိဒၶိ ၁၀-မ်ိဳးရွိသည္။ ၄င္းမွာ-
(၁) အာေရာဂ်သိဒၶိ-အနာေရာဂါကင္းျခင္း
(၂) ေယာဗၺနသိဒၶိ-အရြယ္တင္ျခင္း
(၃) အာယုသိဒၶိ-အသက္ရွည္ျခင္း
(၄) ကာယသိဒၶိ-ဓားလွံေသနတ္ျပီးျခင္း
(၅) ပီယသိဒၶိ-သူတကာခ်စ္ျခင္း
(၆) ဓနသိဒၶိ-ေရႊေငြျဖစ္ျခင္း
(၇) ပထ၀ီသိဒၶိ-ေျမေၾကာရႈံ႔ျခင္း
(၈) ဥဒကၤသိဒၶိ-ေရေပၚ၌သြားႏိုင္ျခင္း
(၉) အာကာသသိဒၶိ-ေကာင္းကင္၌ သြားႏိုင္ျခင္း
(၁၀) ဣဒၶိ၀ိဓသိဒၶိ-အထူးထူးအျပားျပား တန္ခိုးျပႏိုင္ျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေ၀ႆႏၲရာကို မယ္မဒၵီ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ မိမိအသက္ကို စြန္႔လွဴရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါလ်က္ ခမည္းေတာ္တို႔ တပ္ခ်ီျပီး ေတာထဲလိုက္လာစဥ္ ေ၀ႆႏၲရာမင္း ေၾကာက္လန္႔ငိုေၾကြးရာ မယ္မဒၵီက ေဖ်ာင္းဖ်ရသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သဘာ၀လြန္ မလြန္ ေျဖရွင္းျပေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား။
( ေဒၚခင္ျမ-ဆရာမႀကီး-ျငိမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ယေသာဓရာအေလာင္းသည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ပါရမီျဖည့္ဖက္ အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့ရာ၀ယ္ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္း၊ ကူညီျခင္း၊ အသက္ကယ္ျခင္း-တို႔ျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့ရသည္။
အမရာ ကိႏၷရီ မဒၵီဘ၀ ေတာ္၀င္သူ၏ အျဖစ္တို႔တြင္ ပညာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အမရာသည္ မေဟာ္သဓာ သုခမိန္အားပင္ မိမိပညာျဖင့္ အသက္ေဘးမွ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။

ကိႏၷရီဘ၀တြင္လည္း စႏၵကိႏၷရာအား သစၥာျပဳ၍ အသက္ေဘးမွကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။ ထိုတြင္ မဒၵီဘ၀တြင္လည္း ေ၀ႆႏၲရာမင္း သတိလစ္ဟင္း စိုးရိမ္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္တို႔ကို ႏွစ္သိမ္မႈ႔ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ မိန္းမျဖစ္လင့္ကစား အခ်ိဳ႔ေနရာတို႔တြင္ ေယာက်္ားတို႔ထက္ ဉာဏ္ပညာ သာလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိေစလိုျခင္းႏွင့္ မဒၵီမိဖုရား၏ ပညာရွိပံုကို ေပၚလြင္ေစလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေ၀ႆႏၲရာမင္း စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈကို မဒၵီေဒ၀ီက ေဖ်ာင္းဖ်ရပံုကို ဤေနရာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေဟာျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အနာထပိဏ္ ၀ိသာခါတို႔ ဇနီးႏွင့္ ခင္ပြန္း )
အနာထပိဏ္သူေဌး၊ ပ်ံ႔ေမႊးတဲံမည္သညာ။
ဇနီးသည္ ဘယ္ကိုလား၊ မိန္႔ၾကားၾကပါ။
၀ိသာခါ တျဖာပ လင္သား၊
ဘယ္ဘံု ဘယ္ဌာနမွာ ၊ ျဖစ္ရပံု ဂတိရင္းကို လင္းပါ့ဘုရား။
( အရွင္ေတေဇာဘာသ-မုဒုံျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
နာထပိဏ္-သာခါ,မိတို႔ သုဂတိနတ္ရြာခြင္။
တုသိတာ နိမၼာ၌၊ ႏွစ္ျခိဳက္စံရႊင္။
ေက်ာင္းဒကာ ဒကာမေတြမို႔၊ က်မ္းဂန္က စာတင္၊ ေပၚလြင္ငဲ့ အထူး။
ဇနီး ေဆြလင္တို႔၊ မေပၚထင္ ဂုဏ္ရည္ႏြမ္းတာမို႔၊ စာက်မ္း မထင္ရွားတယ္၊ မ်ားသိႏိုင္ဘူး။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အေနာ္ရထာမင္း ခမည္းေတာ္ )
အရွင္ဘုရား၊ အေနာ္ရထာမင္း နန္းမတက္မီကာလက ပုဂံျပည္တြင္ အရည္းႀကီးတို႔ အုပ္စိုးသည္ဟု ရာဇ၀င္တိုပ၌ လာျပီး အေနာ္ရဖာမင္း ခမည္းေတာ္မွာလည္း ရဟန္း၀တ္ေနသည္ဟု ဖတ္ရပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္မွ ေပၚေပါက္လာသည္ျဖစ္ရာ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ မည္သည့္အယူ၀ါဒႏွင့္ ရဟန္းျပဳေနသည္ကို သိလိုပါသည္။ ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ၾကည္စိုးထြန္း-၅-မိုင္၊ ေတာင္ဘို႔လွရြာ၊ ပင္လယ္ဘူးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးတြင္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ေသာ တေကာင္း၊ သေရ၊ ေခတၱရာ၊ အရိမဒၵနာ သီရိပစၥယာ ျပည္တို႔၌ မင္းအဆက္ဆက္တို႔ လက္ထက္ ပရမတၳသံဃာ၊ သမုတိသံဃာ၊ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေ၀ဓ သာသနာေတာ္ တည္ထြန္းေလသည္။
ေနာက္တမၸ၀တီျမိဳ႔တည္ သိုက္တိုင္မင္း လက္ထက္မွစ၍ သာသနာေတာ္ တေရြ႔ေရြ႔ အားနည္းေလသျဖင့္ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ မရွိေခ်ေသာေၾကာင့္ သမထီးအရည္းႀ႕ီးတို႔ အယူကိုသာ အယူမ်ား၍ ေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္ မင္းႏွင့္တကြ တျပည္လံုး ယူၾကေလကုန္၏။
(မွန္နန္း ပထမတြဲ-၂၂၄) ဟု ဆိုသျဖင့္ အေနာ္ရထာမတိုင္မီ ၃-၄ ဆက္ခန္႔ကမွ အ၇ည္းႀကီး သာသနာ အားေကာင္းလာေၾကာင္း သိရ၏။

ထိုစဥ္က သန္႔စင္ေသာ ဗုဒၶသာသနာလည္း စင္ျပိဳင္ထြန္း၍ ေနေသးေသာ္လည္း အားနည္းေနေၾကာင္းသိသာေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာရထာခမည္းေတာ္ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္းျဖဴမင္း ရဟန္း၀တ္ခ်ိန္၌ သန္႔စင္ေသာ ဗုဒၶသာသနာလည္း ရွိတန္ေသး၍ ရဟန္းစစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းစရာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္းျဖဴမင္းမွာ အတင္းအက်ပ္ ရဟန္း၀တ္ခိုင္း၍ ၀တ္ရသူ မဟုတ္ေပ။ နီးစပ္ရာ အရည္းႀကီး ရဟန္းတို႔အထံတြင္ ၀တ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အရည္းႀ႕ီးတို႔သည္လည္း လံုးလံုးဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားမဟုတ္ေပ။ မဟာယာန (ေျမာက္ပိုင္း) အဆက္အႏြယ္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းမ်ားပင္ျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႔ ၄င္းတို႔ထြင္ထားသည့္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ အခ်က္မ်ားမွအပ ရဟန္းသံဃာဟုပင္ ဆိုႏိုင္သျဖင့္ အေနာ္ရထာ ခမည္းေတာ္ ကြမ္းေဆာ္မင္းႀကီး၏ ရဟန္းအျဖစ္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္စရာရွိပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ၀ိနီမုေတၱာ-သဗၺီတိေယာ )
အရွင္ဘုရား၊ အာဋာနာဋိယသုတ္ပုဒ္ ၉-တြင္ သဗၺရာဂါ ၀ိနိမုေတၱဟူ၍၄င္း။ ၀ိနီမုေတၱာ-ဟူ၍၄င္း ရွိ၍
ပုဒ္ ၂၉-တြင္ သဗၺိတိေယာ-ဟူ၍၄င္း၊ သဗၺီတိေယာ-ဟူ၍၄င္း ရွိေနပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ နိ-နီ၊ ဗၺိ-ဗၺီ မည္သည္က မွန္ပါသနည္း၊ စာလံုးအမွန္ႏွင့္ ျမန္မာလိုအဓိပၸါယ္ကို ေရးသားေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေဆြမင္းဦး-ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္၊ ျပည္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၀ိနိမုေတၱာ-၀ိနီမုေတၱာ-တြင္ ၀ိနီမုေတၱာ မွန္၍
သဗၺိတိေယာ-သဗၺီတိေယာ-တြင္ သဗၺီတိေယာ မွန္ပါသည္။
ျမန္မာလိုအဓိပၸါယ္မွာ ၀ိနီမုေတၱာ-မွာ အထူးလြတ္ကင္းရျခင္း ဟူ၍ျဖစ္ျပီး
သဗၺီတိေယာ-မွာ အလံုးစံုေသာ ေဘးရန္ (၀ါ) ေဘးရန္အားလံုး ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ စ-ဆံုး ျမန္မာျပန္ရလွ်င္ ၁၉-မွာ
ဒုကၡခပ္သိမ္း ျငိမ္းေအးမႈကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ သင့္ကို အခါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာေရးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါေစ။
ထိုဘုရားရွင္တို႔ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံရသည္ျဖစ္၍ သင္သည္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ပါေစ။

ပိုဒ္ ၂၉-မွာ
ေဘးရန္မွန္သမွ် ေရွာင္ရွားၾကပါေစ၊
စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ကင္းေပ်ာက္ၾကပါေစ၊
သင့္အား အႏၲရာယ္ကင္းပါေစ၊
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာပါေစ၊
အသက္ရွည္ပါေစ-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: