Tuesday, July 7, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၇၂ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ကိုယ္ေစာင့္နတ္ )
အရွင္ဘုရား၊ လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိပါသလား၊ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္တြင္ မည္သည့္ဘံု၌ ပါ၀င္ပါသလဲ၊ လူတဦး ေမြးဖြားလာလွ်င္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ တပါတည္း ေရာက္လာပါသလား၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္က မည္သို႔ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါသလဲ၊ ေမတၱာေရွ႔ထား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ၀င္း၀င္းေအး-ပ်ဥ္းမနား )

( ေျဖ )
ဘုန္းကံႀကီးမားသူတို႔၌သာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဟူသည္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ နတ္မ်ားမွတပါး အျခားအမ်ိဳးအစား သီးျခားမရွိ။ ဘုန္းကံႀကီးသူတို႔အား စတုမဟာရာဇ္ အပါအ၀င္ တန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္မ်ားက ၾကည့္ရႈေစာင္မျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါသည္။
လူတဦးတေယာက္ အတြက္ အျမဲၾကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ-နတ္ မရွိ။ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ ဆိုသကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ိဳးဟူ၍သာ မွတ္သားသင့္ပါသည္။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆို၍ လူ၏ကိုယ္၌ အျမဲကပ္မွီ၍ ေနသည္ဟု မမွတ္သင့္။ သူ႔ကံအားေလ်ာ္စြာ ဗိမာန္သီျခား ရွိေနသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရုကၡစိုးနတ္ စသည္တို႔သည္လည္း သစ္ပင္ထက္၌ ေနသည္မဟုတ္။ သစ္ပင္အနီးအပါး၌ ဗိမာန္သီျခားရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိမာန္မွာလည္း သစ္ပင္ကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ရသျဖင့္ သစ္ပင္ပ်က္စီးသြားလွ်င္ ဗိမာန္လည္း ပ်က္စီး၍သြားရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္တို႔သည္လည္း မိမိေစာင့္ေရွာက္အပ္သူ ပ်က္စီးသြားလွ်င္ အျခားဘုန္းကံရွင္ ေစာင့္ေရွာက္အပ္သူအား ေရႊ႔ေျပာင္း၍ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဖဲႀကိဳးတန္း၍ လွဴဒါန္းျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ျမိဳ႔မွ မိသားစုတစုသည္ နာမည္ေက်ာ္ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ႀကီး တပါးအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစီး လွဴဒါန္းရာ သူတကာထက္ ထူးျခားစြာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ စီယာတိုင္အား ဖဲႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍ ထိုဖဲႀကိဳး တဖက္စြန္းကိုကိုင္ျပီး ဖဲႀကိဳးကို ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လက္ထဲသို႔ထည့္၍ လွဴပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳးသည္ က်မ္းဂန္၌ ရွိပါသလား ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( လူငယ္တဦး )

( ေျဖ )
ဒါန၀တၳံဳ ၀ါမဟေတၳန ဂေဟတြာ ဒကၡိေဏန ဟေတၳန ဘိကၤာရံ ဂေဟတြာ-စသည္ျဖင့္ အ႒ကထာတို႔၌ ဆိုပါသည္။ မိမိလွဴမည့္၀တၳဳကို လက္၀ဲလက္ျဖင့္ကိုင္၍ လက္ယာလက္ျဖင့္ ေရစက္ခြက္ကိုကိုင္ကာ ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳးကို ဘုရားေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေရွးေရွးက ေက်ာင္းစသည္ ေရစက္ခ်ရာ၌ ဤသို႔ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္းကို-ေရွးပညာရွိတို႔သည္ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္း၊ ကန္ စေသာ မေရႊ႔ မ,မႏိုင္စေကာင္းေသာ ထာ၀ရ၀တၳဳကံရပ္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ေ၀းေသာအရပ္၌ ကိုယ္ႏွင့္ မနီးမစပ္ ထားအပ္ေသာ ၀တၳဳမ်ားကိုျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းလိုလွ်င္ သာဟတၳိကဒါနေျမာက္ေအာင္ ကာယပဋိဗဒၶျဖစ္ေသာ အ၀တ္အထည္ စသည္ျဖင့္ ဆက္ကပ္သြယ္တန္း၍ ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းၾကသည္ဟု ပညာရွိတို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကကုန္သည္-ဟု (ဂုဠႇတၳ၀ိနိစၧယ ပ-၂၅) သာသနာပိုင္ ေတာင္ခြင္ဆရာေတာ္ ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ရႈရပါသည္။ ႀကီးေသာအလွဴ၀တၳဳတို႔ကို ကာယဂၤေစာပန ကာယ၀ိညတ္ႏွင့္တကြ သာဟတၳိကဒါနေျမာက္ေအာင္ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ က်မ္းဂန္ႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟန္းခံႏွင့္ ဒကာ ဒကာမ )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းခံေသာအခါ သိမ္သမုတ္ထားသည့္ေက်ာက္တိုင္ စည္း၀ိုင္းအျပင္ႏွင့္ ႏွစ္ေတာင့္ထြာ ဟတၳပါသ္အကြာမွာ ဒါယကာ ဒါယိကာမေတြ ေနရမည္၊ သိမ္သမုတ္ထားေသာ ေက်ာက္တိုင္အတြင္းသို႔ မ၀င္ရဟု ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက မိန္႔ၾကားထားပါတယ္ဘုရား၊ အဲဒီ ဒါယကာ ဒါယိကာမေတြ ႏွစ္ေတာင့္ထြာ သိမ္အတြင္းသို႔ ၀င္ပါက ဥပဇၩာယ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အျပစ္ရွိပါသလား၊ ရဟန္းေလာင္းလည္း ရဟန္းမျဖစ္ဘဲ ေနပါသလား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ထြန္းစိုးေအာင္-အ-လ-က ေတာင္ကုတ္ )

( ေျဖ )
ရဟန္းခံျခင္းစသည့္ သံဃာ့ကံအားလံုးမွာပင္ သိမ္အတြင္း ကံျပဳေနေသာ သံဃာမ်ား၏ အစြန္းမွ ႏွစ္ေတာင့္ထြာ ဟတၳပါသ္အတြင္းသို႔သာ ဒါယကာ ဒါယိကာမစေသာ ၀ဇၨနီယပုဂၢိဳလ္ ၂၁-ဦးတို႔ မ၀င္ရ။ မလာရပါ။ သိမ္၏ေက်ာက္တိုင္အတြင္း (သိမ္အတြင္း)သို႔ကား ကံျပဳေသာ ရဟန္းမွတပါး အျခားရဟန္းမ်ားသာ မ၀င္ရ၊ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔ကား ကံျပဳသံဃာ၏ ဟတၳပါသ္မွ လြတ္ေသာ သိမ္အတြင္းသုိ႔ပင္ ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ က်ယ္၀န္းေသာ သိမ္အတြင္း သံဃာ့ဟတၳပါသ္ အျပင္မွေန၍ ရဟန္းခံ ကံေဆာင္ေနသည္ကိုပင္ ၀င္ေရာက္ၾကည္ညိဳႏိုင္ၾကပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပါရမီရွင္ ဟုတ္ပါ့မလား )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ တရားအားထုတ္ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမာဓိရသည့္အဆင့္အထိ မေရာက္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တခါ အားထုတ္ရန္ပင္ ေၾကာက္ေနပါသည္။ တပည့္ေတာ္ တရားသိႏုိင္သည့္ ပါရမီရွိသူမွ ဟုတ္ပါမည္လားဟု ေတြးမိပါသည္။ ပါရမီ ရွိ-မရွိ ဘယ္လို သိႏိုင္ပါသလဲဘုရား။
( ဥမၼာ-ပုသိမ္ )

( ေျဖ )
မိမိတြင္ ပါရမီ ရွိ-မရွိ တပ္အပ္သိႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းဆ၀ါး၍ သိႏိုင္ေသာ အႏုမာနနည္း ရွိပါသည္။ ကမၻာတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္မွ် ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ပဋိပတၱိသာသနာ ထြန္းကားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ လူဦးေရ ေလးဆယ့္ငါးသန္းခန္႔သာရွိရာ ဗုဒၶဘာသာမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုးဆယ္ခန္႔မွ်ျဖစ္ျပီး ထိုတြင္လည္း ပဋိပတၱိသာသနာကို ကိုယ္တိုင္ခ်ီးေျမႇာက္ ၀င္ေရာက္အားထုတ္ႏိုင္သူ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္ ရွိေကာင္းရွိမည္။ ထိုမွ်နည္းပါးလွေသာ အထက္ဆံုးတန္း ပဋိပတၱိစခန္း၀င္ အနည္းစုတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့သူသည္ ပါရမီထူးျခားသူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကို ငါ-ပါရမီရွိသူဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ အခ်ိန္ရရွိသမွ် ႀကိဳးစား၍ ၀ိပႆနာတရားကို အားထုတ္ရန္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေဖ်ာ္ရည္ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ယခုေခတ္ေပၚ ေဖ်ာ္ရည္ (ပက္ပစီ၊ ဆဲဗင္းအပ္၊ မာရင္ဒါ၊ စသည္) မ်ားကို မြန္းလြဲပိုင္း၌ ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( အရွင္ပညာသီရိ-မိတၳီလာ )

( ေျဖ )
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ယာမကာလိက (ယေန႔အရုဏ္တက္မွ ေနာက္ေန႔ အရုဏ္တက္အတြင္း အပ္ေသာ) အေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရာ ၄င္းတို႔မွာ-
သေျပ-သရက္-ႏြယ္သျပက္၊ ဖက္သက္-သစ္မည္စည္၊ ေတာ အိမ္ ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကာစြယ္ေႏွာ၊ မွတ္ေလာ ရွစ္ေဖ်ာ္ရည္။
သီးသီး ခံသီး၊ ႀကိဳ႔ ႀကိမ္သီး၊ မန္က်ည္း ေရွာက္တလီ၊ အႏုေလာမ က်မ္းတြင္ျပ၊ ပါနမ်ိဳးအမည္။ ဟူေသာ ၀ိနည္းမွတ္စရာ သံေပါက္လကၤာလာ အသီးရည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄င္းအသီးရည္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္စီမံထားေသာ အေဖ်ာ္ရည္မ်ားျဖစ္လွ်င္ အထူးစိစစ္စရာ မလိုပါ။ ေသာက္အပ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ေသာ္ အေဖ်ာ္မအပ္ေသာ ထန္း-အုန္း-ႏွစ္တြဲ၊ ပိႏၷဲႏွစ္စံု၊ ဘူး ဖရံု၊ မွတ္တံု သံုးသခြါး၊ ၄င္းအေဖ်ာ္၊ မသင့္ေလ်ာ္၊ သံုးေသာ္ အျပစ္ပြား။ ဟူေသာလကၤာအရ ထန္းသီး-အုန္းသီး-ေတာပိႏၷဲ-အိမ္ပိႏၷဲ-ဘူး-ဖရံု-သခြားငျပဳတ္သီး-သခြားငေၾကာင္သီး-သခြားငဆစ္သီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အေဖ်ာ္ရည္မ်ားျဖစ္က မအပ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို မည္သည့္အသီးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေလ့လာစူးစမ္း၍ သံုးေဆာင္သင့္-မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဆံေတာ္ေစတီႏွင့္ ၀တ္လဲေတာ္ေစတီ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား၏ ဆံေတာ္ျဖင့္ တည္ထားေသာ ေစတီႏွင့္ ၀တ္လဲေတာ္တို႔ကို ဌာပနာ၍ တည္ထားေသာ ေစတီတို႔၏ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ႏွင့္ ေနရာတို႔ကို သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ဆန္းဦး-သန္လ်င္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မဟာဗုဒၶ၀င္ ဒုတိယတြဲ ၂၀၃-တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မကိုဋ္ႏွင့္တကြ ဆံထံုးေတာ္ကို ကိုင္ကာ ငါသည္ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္မည့္သူမွန္အံ႔-ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ေကာင္းကင္သို႔ ေျမႇာက္ပစ္လိုက္ရာ ေကာင္းကင္၌ ပန္းဆိုင္းကို ဆြဲထားသည့္အလား တည္ရွိေလ၏။ ထိုအခါ သိၾကားမင္းသည္ ဆံေတာ္ကို ယူျပီးလွ်င္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ သံုးယူဇနာ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ရွိေသာ စူဠာမဏိေစတီကို တည္ထားေလ၏။

ထိုအခါ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာႀကီးသည္ အေလာင္းေတာ္၏ ၀တ္လဲေတာ္ကိုယူ၍ (သုဒၶါ၀ါသ ျဗဟၼာ့ျပည္၌) တဆယ့္ႏွစ္ယူဇနာရွိေသာ ေစတီေတာ္ကို တည္ထား၍ ၀တ္လဲေတာ္ကို ဌာပနာရာ ဒုႆေစတီဟု ေခၚဆိုေလသည္။(ယင္း-၃၀၇)
အထက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ သိရွိႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ခ်င္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ေရွးက သားသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္ရွိသည့္အခါ ခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ ဗုဒၶစာေပမ်ားမွာ ရွိပါသလား၊ ထိုခ်င္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္မေပးပါလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔အျပစ္မ်ားရွိ၍ ျပဳလုပ္ေပးပါလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးရွိပါသနည္း။ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚတင္ျမ-မႏၲေလး )

( ေျဖ )
တႆာ ဧ၀ရူေပါ ေဒါဟေဠာ ေဟာတိ-စသည္ျဖင့္ ၀ိနည္းမဟာ၀ါပါဠိေတာ္ (၀ိ-၃-၄၈၇) ဒီဃာ၀ု၀တၳဳ၌ ေဟာေတာ္မူသျဖင့္ ဘုန္းရွိေသာသား ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ ခ်င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္မ်ား၌ပင္ လာရွိပါသည္။
၄င္းဒီဃာ၀ုမင္းသား၀တၳဳ၊ ဗႏၶဳလစစ္သူႀကီး၀တၳဳ၊ တိႆသာမေဏ၀တၳဳ စသည္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ခ်င္ျခင္းအတိုင္း ျပဳလုပ္မေပးလွ်င္ မလွပဘဲ မ်က္စိေစြေစာင္းေသာ လက္ေျခေကာက္ေကြ႔၍ ပုကြေသာ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ မျပည့္စံုေသာသား စသည္ ေမြးဖြားတတ္ပါသည္။

ခ်င္ျခင္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးက လွပတင့္တယ္၊ က်က္သေရ အသြယ္သြယ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ၾကြယ္စံုလင္ေသာ ဘုန္းရွင္ ကံရွင္ သားေကာင္း ရတနာမ်ား ရတတ္ေၾကာင္း ေလာကီက်မ္းမ်းက အက်ယ္တ၀င့္ ျပဆိုထားၾကပါသည္။
( ဓမၼစၾကာ မဟာဋီကာက်မ္းႀကီး-၂၈၁ )။


( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၈-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: