Monday, July 6, 2009

ထင္းထမ္း မင္းသုဘဒၵ

ဗာရာဏသီျပည္သား ထင္းထမ္းသမား သုဘဒၵသည္ ထင္းထမ္း၍ ေရာင္ခ် အသက္ေမြးရသည္။ သူသည္ ထင္းထမ္း၍ သြားလာေနရင္း ပါးစပ္ကိုမထား။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဆိုေနေလ့ရွိသည္။ သူသည္ နေမာ တႆ ႏွင့္ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ တို႔ကို ထပ္တလဲလဲရြတ္ဆိုရင္း ထင္းေရာင္း၏။ တေန႔သ၌ ထင္းေခြသြားရာ ပင္ပန္း၍ သစ္ပင္ေအာက္၌ နားေနစဥ္ နေမာ တႆ ဘုရားရွိခိုးႏွင့္ သရဏဂံုပါဠိကို ရြတ္ဆိုႏွလံုးသြင္းေန၏။ ထိုအခိုက္ သိၾကားမင္းသည္ ပုဏၰားအသြင္ျဖင့္လာ၍-အေမာင္ ဘာကိုရြတ္ဆိုေနသနည္း-ဟုေမးရာ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆိုေနပါသည္။ အသင္ကား မည္သူပါနည္း-ဟု သုဘဒၵက ျပန္ေမး၏။ သိၾကားမင္းသည္လည္း ပုဏၰားအသြင္ေဖ်ာက္၍ မူလပကတိအသြင္ျဖင့္ -အေမာင္ ငါကား သိၾကားမင္းျဖစ္သည္။ အေမာင့္ကို မ,မည္။ အေမာင္ အဘယ္ကို လိုသနည္း-ဟု ေမးေလ၏။သုဘဒၵ ထင္းသည္က အကၽြႏ္ုပ္ ဗာရာဏသီျပည္၌ မင္းျဖစ္လိုပါသည္-ဟု ဆို၏။ သိၾကားမင္းက ေကာင္းျပီ၊ သင္သည္ ဘုရားဂုဏ္,တရားဂုဏ္ကို အျမဲရြတ္ဆို ပြားမ်ားေနသူျဖစ္၍ မင္းအျဖစ္ႏွင့္ ထိုက္တန္၏။ ငါသည္ မင္းအျဖစ္ဆုကို သင့္အားေပး၏။ သင္သည္ အဘယ္မွ်ၾကာေအာင္ မင္းျဖစ္လိုသနည္း-ဟုေမးလွ်င္ သုဘဒၵက တသက္ပန္ပင္ မင္းျဖစ္လိုပါသည္-ဟုဆို၏။ သိၾကားမင္းက တသက္ပန္ မင္းအျဖစ္ကို ငါမေပးႏိုင္-ဟုဆိုေသာ္ ႏွစ္ငါးဆယ္မွ် ေပးပါ-ဟုေတာင္း၏။ ႏွစ္ငါးဆယ္လည္း မေပးႏိုင္ဟုဆို၍ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္၊ တႏွစ္ စသည္ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့လာရာ ေနာက္ဆံုး တေန႔ႏွင့္တညဥ့္ မင္းအျဖစ္သာ ရေလ၏။သုဘဒၵသည္ တေန႔ႏွင့္နညဥ့္ မင္းအျဖစ္သာ႐၍ စိတ္ညစ္ညစ္ျဖင့္ ဤသစ္ပင္ေအာက္မွာပင္ ဘုရားရွိခိုး၍ အိပ္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ဗာရာဏသီျပည္တြင္ မင္းလစ္လပ္၍ ဖုႆရထား ေစလႊတ္ျပီး မင္းေလာင္းရွာေလသည္။ ဖုႆရထားသည္ သစ္ပင္ေအာက္၌ အိပ္ေနေသာ သုဘဒၵ၏ ေျခရင္း၌ ဆိုက္ေလ၏။ သုဘဒၵသည္ အိပ္ရာမွထ၍ အေၾကာင္းစံု ေမးသည္။ ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ လကၡဏာႀကီးငယ္ကိုၾကည့္၍ ဤသူသည္ ျပည္ႀကီး အစီးအပြားကို ေဆာင္ႏိုင္မည့္သူတည္း-ဟု ဆို၍ မင္းေျမာက္တန္ဆာတို႔ကို ဆင္ယင္လ်က္ တိုင္းျပည္သုိ႔ ေဆာင္ကာ မင္းေျမႇာက္ၾကေလ၏။သုဘဒၵသည္ တေန႔ႏွင့္ တညဥ့္သာ မင္းျဖစ္ရမည့္သူျဖစ္သည္-ဟု စဥ္းစားလ်က္ ဘ႑ာတိုက္မွ ရတနာတို႔ကို ထုတ္ကာ စိတ္ရွိသမွ် လွဴဒါန္းေလ၏။ ထမင္းဟင္းတို႔ကို မ်ားစြာခ်က္ေစ၍ လာသမွ်တို႔အား ေကၽြးေမြးေလ၏။ အ၀တ္တန္ဆာတို႔ကိုလည္း မ်ားစြာ လွဴဒါန္းေပးကမ္း၏။ တေန႔လံုး လွဴဒါန္း၍ ာေနပိုင္းတြင္ နတ္တို႔ကို အမွ်ေ၀၏။ထိုအခါ ျမိဳ႕ေစာင့္နတ္တို႔သည္ သာဓုေခၚ၍ သုဘဒၵမင္းအား အလြန္ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္၍ သိၾကားမင္းထံသြားကာ သုဘဒၵအား တသက္ပန္ မင္းအျဖစ္ကိုေပးရန္ ေတာင္းပန္ၾကကုန္၏။ ထိုအခါ သိၾကားမင္းက နတ္တို႔အလိုသ္ို႔လိုက္၍ သုဘဒၵအား တသက္ပန္ မင္းအျဖစ္ တည္ေစေသာ္-ဟု အခြင့္ေပးလိုက္သည္။ သုဘဒၵသည္လည္း ဗာရာဏသီမင္းအျဖစ္ တသက္ပတ္လံုး တည္ေလသတည္း။


( ဤကား -ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာတြင္ ဒါနအက်ိဳး ထပ္ေလာင္း၍ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ဆက္လက္ကာ တသက္ပန္ မင္းျဖစ္ရေသာ ထင္းထမ္း မင္းသုဘဒၵ၀တၳဳ ျဖစ္ပါသတည္း။

( လကၤာသာရ )
********************************************************************************

( ေစတနာ မျပတ္သူ )

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ အခါက ျဖစ္သည္။ ယင္းသာ၀တၳိျပည္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အာဂႏၱဳက အပုတၱက အမည္ႏွစ္မ်ိဳးရေသာ သူေဌးႀကီး ကြယ္လြန္ေလသည္။ ထိုသူေဌးတြင္ အေမြဆက္ခံမည့္သူ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေဌးပိုင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ဘုရင့္ဘ႑ာအျဖစ္ သာ၀တၳိျပည့္ရွင္ ဘုရင္ပေသနဒီ ေကာသလမင္းႀကီးက သိမ္းယူရသည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားမွာ မ်ားလြန္းသျဖင့္ ခုနစ္ရက္တိုင္ေအာင္ပင္ သယ္ယူရသည္။

ထိုသို႔ သယ္ယူသိမ္းဆည္းျပီးေနာက္ မင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔သြား၍ ရိုေသစြာရွိခိုးျပီးလွ်င္- ဘုန္းေတာ္အလြန္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ အာဂႏၲဳက အပုတၱက သူေဌးသည္ ဥစၥာပစၥည္း ေပါမ်ားပါလ်က္ ဘုရား ရဟန္းတို႔အားလည္း လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း မရွိ၊ သူေတာင္းစားတို႔အားလည္း ေပးကမ္းျခင္း မရွိ၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သံုးေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ သိမ္းဆည္းေစာင့္ေရွာက္၍သာ ေနသြားပါသည္။ အဘယ္သို႔ေသာကုသိုလ္ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ ေစတနာေၾကာင့္ သံုးေဆာင္ျခင္းငွါ မထိုက္ပါသနည္း-ဟု ေမးေလွ်ာက္ေလသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ျပန္လည္ေျဖၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

ေရွးလြန္ေလျပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္တြင္ သူၾကြယ္တဦးရွိေလသည္။ တေန႔တြင္ ထိုသူၾကြယ္သည္ ဘုရင့္နန္းေတာ္သို႔လာစဥ္ လမ္းခရီး၌ ပေစၥကဗုဒၶါတပါးကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခါ လွဴလိုေသာ စိတ္ေစတနာ ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ မိမိအေဖာ္ တပည့္အား-ဤအရွင္ျမတ္ကို အိမ္သို႔ပင့္သြားျပီး ဆြမ္း-ခဲဖြယ္-ေဘာဇဥ္တို႔ကို လွဴဒါန္းရမည္-ဟု မွာၾကားကာ အိမ္သို႔ျပန္လႊတ္လိုက္သည္။

သူၾကြယ္၏တပည့္လည္း အိမ္သို႔ေရာက္ေသာ္ သူၾကြယ္မွာသည့္အတိုင္း သူၾကြယ္မအား ေျပာၾကားသည္။ သူၾကြယ္မလည္း သဒၶါထက္သန္ရင္းရွိေသာ မိန္းမျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာင္းမြန္ျမိန္ျမတ္ေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို သပိတ္အျပည့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလိုက္ေလသည္။

ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္လည္း ျပန္ၾကြခဲ့ရာ လမ္းခရီးတြင္ သူၾကြယ္ႏွင့္ ျပန္ဆံုသည္။ ထိုအခါ သူၾကြယ္က အရွင္ဘုရား-ဆြမး္ရခဲ့ပါ၏ေလာ-ဟု ေမးေလွ်ာက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သပိတ္ကိုလည္း ဖြင့္၍ၾကည့္သည္။ ထိုအခါ ဤဆြမ္းကို ငါ၏အမႈလုပ္တို႔အား ေကၽြးေမြးျပီး ေစခိုင္းရမူ ငါ့အား စီးပြားဥစၥာတိုးတက္ရာ၏။ ဤပုဂၢိဳလ္အား ေပးကမ္းရျခင္းသည္ အက်ိဳးမဲ့ေလျပီ-ဟု ေတြးေတာကာ လြန္စြာႏွေျမာစိတ္ျဖင့္ အပရေစတနာ တြန္႔တိုမိခဲ့ေလသည္။

ထိုသူၾကြယ္သည္ ပေစၥကဗုဒၶါအား ဆြမ္းလွဴလိုေသာ ပုဗၺေစတနာအစြမ္းေၾကာင့္ နတ္ျပည္၌ ခုနစ္ႀကိမ္၊ ဤသာ၀တႎၳျပည္၌ သူေဌး ခုနစ္ႀကိမ္၊ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လွဴျပီးေနာက္ အပရေစတနာ တြန္႔တိုမိေသာေၾကာင့္ မိမိဥစၥာကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မသံုးေဆာင္ႏိုင္၊ သူတပါးတို႔အားလည္း လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းကို မျပဳႏိုင္ဘဲ သိမ္းဆည္းေစာင့္ေရွာက္၍သာ ေနရျခင္းျဖစ္ေလသည္-ဟု ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အကိုး။ ။ ဓမၼပဒ အ႒ကထာ။

( ေမာင္ေအာင္၀င္း-ထူးႀကီး )

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၈-ခု ဇြန္လ )

No comments: