Friday, July 10, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၇၄ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ပါဠိစာႏွင့္ ျမန္မာအကၡရာ )
အရွင္ဘုရား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည့္ ပါဠိအကၡရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစာလံုး အကၡရာမ်ား ဘာေၾကာင့္ လံုး၀တူေနပါသနည္း။
ျမန္စြာဘုရားလက္ထက္က ပါဠိအကၡရာပံုစံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရးသံုးၾကသည့္ ပါဠိအကၡရာပံုစံတို႔သည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ရွိပါသနည္း။
ျမန္မာစာသည္ ပါဠိမွဆင္းသက္ တီထြင္လာရပါသလား။ ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပညာရွင္တို႔ တီထြင္ခဲ့ၾကပါသနည္း။
ျမန္မာစာက သီးျခားရွိခဲ့သည္ (ေပၚေပါက္ခဲ့သည္) ဆိုလွ်င္ ယခုလက္ရွိ ပါဠိအကၡရာစာလံုးတို႔သည္ ျမန္မာမႈျပဳထားရာေရာက္ပါသည္။ ဤသို႔ေကာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ဘုရား။
ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ေစာ၍ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာေကာ ပါဠိဘာသာႏွင့္ သီရိလကၤာစာေပ ပံုစံျခားနားမႈ ရွိပါသလားဘုရား။
( ဦးခင္ေမာင္ဘို-ေရဦးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ပါဠိဘာသာသည္ အလြန္ေရွးက်သည့္ ကမၻာဦးဘာသာ၊ မူလဘာသာျဖစ္၍ အကၡရာမရွိ၊ ဘာသာစကားသာ ရွိသည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး မည္သည့္ဘာသာအကၡရာႏွင့္ျဖစ္ေစ အက်ံဳး၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါဠိကို ဟိႏၵဴ ျဗာဟၼဏ အကၡရာ၊ ေရာမ၊ အဂၤလိပ္အကၡရာ၊ ဂ်ာမန္အကၡရာ၊ ျပင္သစ္အကၡရာ၊ မည္သည့္အကၡရာႏွင့္ ေရးေရး ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါဠိကို ျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ေရးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါဠိအကၡရာ၊ ပါဠိစာဟူ၍ သီးျခားမရွိေပ။ ဤသို႔ ပါဠိသည္ စာအကၡရာသီးျခား မရွိသျဖင့္ ဂုဏ္မငယ္၊ ဘာသာတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္း၏ အကၡရာျဖင့္ အသံပီသေအာင္ ေရးသားႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ ပါဠိ၏ ဂုဏ္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပါဠိဘာသာေရာက္လာစက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသံုး ကဒမၺအကၡရာျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္ကို သေရေခတၱရာ ေမာင္းကန္ေရႊေပခ်ပ္ စသည္မ်ားျဖင့္ သိရေပသည္။ ပုဂံေခတ္တြင္ မြန္ျမန္မာ အကၡရာျဖင့္ စတင္ ေရးသားခဲ့ရာ ယခုတိုင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဘုရားပံုေတာ္မ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ အိမ္ရွိဘုရားပံုေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပံုေတာ္မ်ား၊ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေဟာင္းႏြမ္း၍ ေဆးမ်ားပ်က္လာသျဖင့္ စြန္႔ပစ္လိုေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္ရပါမည္နည္းဘုရား။
( မဆု-လမ္း ၅၀၊ ပုဇြန္ေတာင္ )

( ေျဖ )
အိမ္ရွိဘုရားပံုေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပံုေတာ္မ်ားကို မွန္ေပါင္သြင္း၍ ခ်ိတ္ဆြဲကိုးကြယ္ထားရာ ေဟာင္းႏြမ္း ေဆးပ်က္ ပိုးကိုက္ရွိပါလွ်င္ စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳဘဲ မွန္ေပါင္ကိုသုတ္သင္၍ မူလပံုေဟာင္းေပၚမွ ပံုသစ္တပံု ထပ္မံထည့္သြင္း ပူေဇာ္သင့္ပါသည္။
ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဆိုပါလွ်င္ ေၾကးခၽြတ္၍ ေဆးသစ္တင္ျခင္း၊ ေရႊခ်ျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ကုသိုလ္ယူ၍ ပူေဇာ္ရန္ သင့္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( လိမၼာၾကေသာ္လည္း )

အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တြင္ အပူေသာက ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္၊ သားအႀကီးဆံုးႏွင့္ အငယ္ဆံုးမွာ ၁-ႏွစ္ႏွင့္ ၁-လ၊ ၁၅-ရက္ကြာ၍ ေရနစ္ေသဆံုးၾကရပါသည္။ အႀကီးေရာ အငယ္ပါ ဘုရား။ ႏွစ္ေယာက္လံုး ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘ ဆရာသမား ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သိတတ္၍ လိမၼာၾကပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္ကို အရွင္ဘုရား ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ေဒၚျမက်င္-မအူပင္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဤဘ၀တြင္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အသက္တိုျခင္း၊ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ရျခင္း စသည္တို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွးဘ၀က မေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပး၊ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ထိုမေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပး ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားကို ဘုရားေသာ္မွ မကယ္ႏိုင္ပါ။
ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ဆတၱလုလင္သည္ မိမိဆရာ ပါေမာကၡႀကီးအား ကန္ေတာ့ရန္ ေငြတေထာင္ယူ၍ ေတာလမ္းခရီးျဖင့္ သြားသည္။ ၄င္းအား ခိုးသူတို႔သတ္၍ ေငြကိုလုယူမည့္အေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူသျဖင့္ လုလင္သြားရာလမ္းမွ ေစာင့္သည္။ တရားေဟာျပီး ငါးပါးသီလ၌ တည္ေစေတာ္မူပါသည္။

ဤလမ္းကို မသြားနဲ႔ သြားလွ်င္ ခိုးသူတို႔ သတ္လိမ့္မည္-ဟု သိလ်က္ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မမူ။ မိန္႔ေတာ္မူ၍ လမ္းလႊဲသြားလင့္ကစား သူ႔၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ ခံရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိေတာ္မူ၍ ဘ၀ကူးေကာင္းရန္သာ သီလေပးေတာ္မူျပီး ၾကြသြားေတာ္မူပါသည္။

ဆတၱလုလင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ လမ္းခြဲ၍ သြားျပီးေနာက္ ခိုးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔၍ အသတ္ခံရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာသံုးပါး မိဘ ဆရာသမားတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သိတတ္၍ လိမၼာသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ၊ ၀ဋ္ေၾကြးတို႔ကိုကား မေရွာင္လႊဲႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥမ်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ မတားျမစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳ၍ အပူေသာကကို ေျဖေဖ်ာက္ေစလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေဗာဇၩင္သုတ္ ရြတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ သတၱိေမ (ကႆပ) ေဗာဇၩဂၤါ မယာ ---
ကတေမ သတၱ၊ သတိသေမၺာဇၩေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) ---
အစရွိေသာ ေဗာဇၩင္၇-ပါး တရားသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆိုရာ၌ လူနာ အတြက္ ရြတ္ဆိုေသာ္ လူနာ၏ အမည္ကို မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သို႔ ထည့္ရမည္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါရန္ႏွင့္
သမၼာသမၺဳဒၶ ေဗာဇၩင္သုတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသလား၊ ရြတ္ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္အက်ိဳး ခံစားရပါသနည္း၊ ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ႏြယ္ေခမာလႈိင္-ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ကႆပ ေဗာဇၩင္သုတ္တြင္ လူနာအတြက္ ရြတ္ဆိုလိုက လူနာအမည္ကို လက္သည္းကြင္းအတြင္း ကႆပ ေနရာတြင္ ထည့္၍ ရြတ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါဠိေတာ္ၾကားတြင္ ျမန္မာလို လူနာမည္ကို ထည့္ရြတ္က အဆင္မေျပပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်္ား လူနာျဖစ္က ဥပါသက၊ မိန္းမလူနာျဖစ္က ဥပါသိက ဟူ၍ ရြတ္သင့္ပါသည္။

ဥပါသက-ရတနာသံုးပါးကို အားထားယံုၾကည္သူ အိုဖခင္၊ အိုမိခင္ စသည္ အဓိပၸါယ္ပါရွိပါသည္။
ပါဠိေတာ္ (မဟာ၀ဂၢသံယုတ္) တြင္ ကႆပေဗာဇၩင္သုတ္၊ ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၩင္သုတ္ ႏွင့္ စုႏၵေဗာဇၩင္သုတ္ဟူ၍ ဂိလာန၀ဂ္၌ ၃-သုတ္သာျပပါသည္။ သမၼာသမၺဳဒၶေဗာဇၩင္သုတ္ဟူ၍ မရွိပါ။ ဆက္၍ ပါရဂၤမနသုတ္ဟူ၍ကား ရွိပါသည္။

ေဗာဇၩင္ ၇-ပါးတရားေတာ္တို႔ျဖင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းကို ေဟာေသာသုတ္ျဖစ္၍ လူနာအတြက္ ရြတ္ဆိုရန္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႔ ၀တ္ရြတ္စဥ္မ်ားက အဆန္းထြင္၍ သမၼာသမၺဳဒၶေဗာဇၩင္သုတ္ဟု အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လူနာအတြက္ ရြတ္ဆိုရန္ မလိုအပ္ပါ။

ေဖာ္ျပပါ ကႆပေဗာဇၩင္၊ ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၩင္ႏွင့္ စုႏၵေဗာဇၩင္ ၃-သုတ္ကိုသာ ရြတ္ဆိုသင့္ပါသည္။
( ပရိတ္ႀကီးပါဠိေတာ္လာ ေဗာဇၩင္သုတ္၌ သံ၀တၱႏၲိ အဘိညာယ-ဂါထာအဆံုးတြင္ ေမာဂၢလႅာနသုတ္ႏွင့္ ကႆပ ေဗာဇၩင္သုတ္ကို ထည့္၍ ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ-ဂါထာအဆံုးတြင္ စုႏၵေဗာဇၩင္သုတ္ကိုထည့္၍ ရြတ္ဆိုပါက လူနာအတြက္ ပိုမို၍ အက်ိဳးထိေရာက္ေၾကာင္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ညႊန္ၾကားပါသည္။ ဤအတိုင္း ရြတ္ဆို၍ အမွန္ပင္ အက်ိဳးထူးေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔သိရပါသည္။)
ထိုအတိုင္း ရြတ္ဆိုရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အကပၸိယမံသ ႏွင့္ န၀ကမၼ )
အရွင္ဘုရား၊
၁။ ဆြမ္းဒါယကာတဦးက ရဟန္းတို႔အား မအပ္စပ္ မစားေကာင္းေသာ ေခြးသား က်ားသား စသည္တို႔ကို ရဟန္းတို႔စားျဖစ္ေအာင္ ေစတနာႏွင့္ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထား၍ ဆက္ကပ္လွ်င္ (ရဟန္းတို႔က ဘုဥ္းေပးလွ်င္) ဆြမ္းဒကာမွာ အကုသိုလ္ျဖစ္ပါသလား၊ ကုသိုလ္ရပါသလား။
၂။ ရဟန္းသံဃာတို႔အား န၀ကမၼလွဴပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထား၍ ၀တၳဳေငြ ကပ္လွဴပါက ၄င္းေငြကို ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး အတြက္သာ သံုးေကာင္းပါသလား၊ အျခား ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို သံုးေကာင္းပါသလား၊ ထို႔ျပင္ န၀ကမၼ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို တပည့္ေတာ္မ်ား အမႈသစ္ဟူ၍သာ နားလည္ၾကပါသည္၊ အေသးစိတ္ အက်ယ္အဓိပၸါယ္ ရွိပါေသးသလားဘုရား။
( ဦးေအာင္သန္း-ေဇာ္ေရခဲစက္၊ ေအာင္လံျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ရဟန္းတို႔ႏွင့္မအပ္ေသာ မစားေကာင္းေသာ စားလွ်င္အာပတ္သင့္ေသာ အကပၸိယမံသတို႔ကို စားေအာင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ လွဴဒါန္းလွ်င္ ေစတနာရင္းကပင္ လွည့္ျဖားလွဴဒါန္းသျဖင့္ ကုသိုလ္မျဖစ္၊ အကုသိုလ္ ျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေနပါသည္။
ဤအကပၸိယမံသတို႔မွာ ပညတ္စဥ္က ေတာေနရဟန္းတို႔အား ျခေသၤ့၊ သစ္က်ား စေသာ သတၱ၀ါတို႔၏ အသားကို စားမိလွ်င္ ျခေသၤ့ သစ္က်ားတို႔က အႏၲရာယ္ျပဳတတ္သျဖင့္ မစားရန္ ပညတ္သည္။

သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ စားမိလွ်င္ အႏၲရာယ္ရွိဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။ သို႔ျဖစ္လ်က္ စားရန္လိမ္လည္လွဴဒါန္းသူအဖို႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ရန္ ၾကံဖန္ျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ မျခားပါ။

န၀ကမၼဟူသည္မွာ ရဟန္းတို႔ ျပဳလုပ္လတံ့ေသာ အမႈသစ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မည့္ကိစၥ မွန္သမွ်ကို ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ န၀ကမၼ-ပါဘုရားဟု ဆို၍ လွဴဒါန္းလွ်င္ အပ္စပ္ေသာ မည္သည့္အရာ၀တၳဳမ်ိဳးကိုမဆို လဲလွယ္ဖလွယ္၍ ၀ယ္ယူေကာင္းပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္ ရဟန္းတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ မွန္သမွ်သည္ ပစၥည္းေလးပါးအတြင္း၌သာ ပါ၀င္သျဖင့္ ပစၥည္းေလးပါးအမႈသစ္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း ျပည့္စံုႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မုသာ၀ါဒ ႏွင္ ့သမၹပၸလာပ )
အရွင္ဘုရား၊
၁။ မုသာ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတပါးအက်ိဳး မပ်က္စီးလွ်င္ ကံမေျမာက္ဟု သိရပါသည္။
ဥပမာ-မိတ္ေဆြတဦးက တပည့္ေတာ္၏ အသက္ကိုေမးရာတြင္ ရွိရင္းအသက္ထက္ တႏွစ္ေလွ်ာ့ေျပာျခင္း စေသာကိစၥမ်ား၌ မုသာ၀ါဒ ေျမာက္-မေျမာက္ သိလိုပါသည္။
၂။ သမၹပၸလာ၀ါစာကို တိတိက်က် သိခ်င္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အလႅာပသလႅာပ စကားေျပာျခင္း၊ မိမိအေတြ႔အၾကံဳကို ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ ေျပာျခင္းတို႔သည္သမၹပၸလာပ ၀ါစာ ေျမာက္-မေျမာက္ သိလိုပါသည္၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေ၀ဟန္-ေခတၱ စင္ကာပူ )

( ေျဖ )
၁။ မုသာ၀ါဒႏွင့္စပ္၍ သူတပါးအက်ဳိး မပ်က္စီးလွ်င္ ကံမေျမာက္သည္ မဟုတ္။ ေျပာဆိုရာ၌-
(၁) မဟုတ္မမွန္ေသာ ၀တၳဳလည္းျဖစ္ေစ
(၂) ခၽြတ္ယြင္းေစလိုေသာစိတ္ ရွိသည္လည္းျဖစ္ေစ
(၃( ထိုစိတ္ထားျဖင့္ ေျပာဆိုသည္လည္းျဖစ္ေစ
(၄) နားေထာင္သူက နားလည္သည္လည္းျဖစ္ေစ
ဤအဂၤါေလးပါး စံုညီလွ်င္ ကံေျမာက္သည္။

အက်ိဳးမပ်က္စီးက အျပစ္ေပါ့၍, အက်ိဳးပ်က္စီးက အျပစ္ႀကီးသည္။
မုသာ၀ါဒကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မွ အျခား ၄-ပါးကို လံုျခံဳႏိုင္သည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ အေလာင္းေတာ္သည္ အျခား ၄-ပါးေသာ ကံထက္ မုသာ၀ါဒကို လံုျခံဳေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလတြင္ မုသာ၀ါဒသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။
ကုသိုလ္တရားတို႔တြင္ သစၥာ-မွန္ကန္ျခင္းသည္ အက်ိဳးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သကဲ့သို႔ အကုသိုလ္တရားတို႔တြင္ မုသာ၀ါဒသည္ အျပစ္အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဟာေတာ္မူသည္။

၂။ သမၹပၸလာပ၀ါစာ ဟူသည္ မိတ္ေဆြတို႔ႏွင့္ ရိုးရိုး အလႅာပသလႅာပ ေျပာဆိုျခင္း အေတြ႔အၾကံဳကို အမွန္အတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။
အႏွစ္အသားမဖက္ အနက္အဓိပၸါယ္ ကင္း၊ ျပိန္ဖ်င္း၊ မမွန္ကန္၊ ဒ႑ာရီ၀တၳဳမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဥပမာ-ေရႊယုန္ ႏွင့္ ေရႊက်ား သက္ငယ္ရိတ္သြား၊ ဒြန္းစ႑ားႏွင့္ မင္းသမီး ညားပံု စသည့္ အခ်ိန္ကုန္ အက်ိဳးမရွိ၊ ပ်င္းရိ အိပ္ခ်င္ေျပရံုေလာက္ပင္ အက်ိဳးထင္သည့္ ပံုျပင္စကားမ်ိဳး ေျပာဆိုျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
စကားကို တန္ဆာဆင္၍ ဥပမာတင္ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးကား သမၹပၸလာပ မဟုတ္ေပ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဥပုသ္သီလ တည္ကာလ )
အရွင္ဘုရား၊
အ႒ န၀ သီလမွာ၊ ႏုေရာင္စံု အရုဏ္က်င္းက ကင္းလြတ္သည္မွာ။
အဓိ႒ာန္ရွိလွ်င္လ၊ ရတၱိအတိကၠႏၲာတဲ့၊
၀ိေရာဓိဆံုးႏွစ္ျဖာ၊ လံုးကာလို႔ေထြး။
မွန္းဆေယာင္၊ အႏၶေမာင္ ဉာဏ္ထံု၍၊ ဆယ္ျဖာစံု ၾကာငံုတုိက္၊ ဦးခိုက္၍ေမး။
( ေသာင္းထြန္း-ျမန္မာစာ-ေတာင္ဥကၠလာ )

( ေျဖ )
႒ န၀ါ သီလ၊ ထံုးစံပ တေန႔တာ။
ထိုေန႔ကုန္ အရုဏ္က်င္း၊ ကင္းရမွန္စြာ။
ဓိ႒ာန္ျပဳလွ်င္လ၊ စိတ္ၾကံသူ႔ အလိုသာ၊ ထိုကာလ တည္ဘိ။
ကာလပရိယန္၊ ပိုင္းျခားကာ တည္ေစဟန္ႏွင့္၊ ႒ကထာ ဉာဏ္ပညာရွင္တို႔၊ ထင္စြာပင္ ျပဆိုဖြင့္ေလတဲ့၊ သီလေတာ္ တည္ပံုအဆင့္ကို၊ မွတ္သင့္ပါ၏။ ( ၀ိသုဒၶိမဂ္ ႒-၁၊ ၁၂ )
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဓုတင္ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ရွင္သာမေဏမ်ား ဒုကုဋ္သကၤန္းကို အသံုးျပဳက အျပစ္ ရွိ-မရွိ။ ရွိပါက ရွင္သာမေဏမ်ား တိစီ၀ရိတ္ဓုတင္ ေဆာက္တည္လွ်င္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
တိစီ၀ရိတ္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ ေရခ်ိဳးျပီးေသာအခါ မည္သို႔ သင္းပိုင္းလဲရမည္ စသည္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ရွင္စႏၵိမာ-ေခ်ာက္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ ) သာမေဏမ်ား ဒုကုဋ္သကၤန္းကို မသံုးေဆာင္ရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဓုတင္ ၁၃-ပါးကို ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါသည္။
သာမေဏတို႔မွာ တိစီ၀ရိတ္ဓုတင္မွတပါး ဓုတင္ ၁၂-ပါးသာ ေဆာက္တည္ႏိုင္၏။
အက်ယ္ကို ၀ိသုဒၶိမဂ္တြင္ၾကည့္ပါ။

ရဟန္းေတာ္မ်ား ေရခ်ိဳးရာ၌ ေရခ်ိဳးအိမ္ (ေရခ်ိဳးခန္း)၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေရ စေသာ ေရတို႔ျဖင့္ ညဥ့္အေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းရာ၌ ေရသႏုပ္မရွိဘဲ ေရခ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း၊
တိစီ၀ရိတ္ဓုတင္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဧကသီကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ရာ၌ ဒုကုဋ္ကို ၀တ္ရံုႏိုင္ေၾကာင္း၊
သင္းပိုင္ကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ရာ၌ ဧကသီကို ေခါက္၍ ၀တ္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ထိုထိုက်မ္းဂန္တို႔၌ လာရွိပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ )

No comments: