Monday, August 17, 2009

ပစၥေ၀ကၡဏာ

( စီ၀ရ ပစၥေ၀ကၡဏာ )
ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ စီ၀ရံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ယာ၀ေဒ၀ သီတႆ ပဋိဃာတာယ ဥဏွႆ ပဋိဃာတာယ ဍံသ မကသ ၀ါတာတပ သရီသပ သမၹႆာနံ ပဋိဃာတာယ ယာ၀ေဒ၀ ဟိရီေကာပိန ပဋိစၧာဒနတၳံ ။

( ပိ႑ပါတ ပစၥေ၀ကၡဏာ )
ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ ပိ႑ပါတံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ေန၀ ဒ၀ါယ န မဒါယ န မ႑နာယ န ၀ိဘူသနာယ ယာ၀ေဒ၀ ဣမႆ ကာယႆ ဌိတိယာ ယာပနာယ ၀ိဟႎသူပရတိယာ ျဗဟၼစရိယာႏုဂၢဟာယ၊ ဣတိပုရာနဥၥ ေဒ၀နံ ပဋိဟခၤါမိ၊ န၀ဥၥ ေဒ၀နံ န ဥပၸါေဒႆာမိ ယၾတာစ ေမ ဘ၀ႆတိ၊ အန၀ဇၨတာ စ ဖာသု၀ိဟာေရာ စ ။

( ေသနာသန ပစၥေ၀ကၡဏာ )
ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ ေသနာသနံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ယာ၀ေဒ၀ သီတႆ ပဋိဃာတာယ ဥဏွႆ ပဋိဃာတာယ ဍံသ မကသ ၀ါတာတပ သရီသပ သမၹႆာနံ ပဋိဃာတာယ ယာ၀ေဒ၀ ဥတုပရိႆယ ၀ိေနာဒနပၸဋိသလႅာနာရမတၳံ ။

( ေဘသဇၨ ပစၥေ၀ကၡဏာ )
ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ ဂိလာနပစၥယ ေဘသဇၨပရိကၡာရံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ယာ၀ေဒ၀ ဥပၸႏၷာနံ ေ၀ယ်ာဗ်ာဓိကာနံ ေ၀ဒနာနံ ပဋိဃာတာယ အဗ်ာပဇၩ ပရမတာယ ။

( သကၤန္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ )
ခ်မ္းပူကိုဖ်က္၊ ျခင္ မက္ ေလ ေန၊ ကင္းေျမြ လႊဲသုန္၊ ဟိရီဂုဏ္ကို၊ ကုန္ေစတတ္စြာ၊ ကိုယ္အဂၤါကို၊ လံုပါေစလို၊ ကိုယ္ကိုစံပယ္၊ ဆင္ယင္မယ္ဟု၊ စိတ္၀ယ္မသန္း၊ ဤသကၤန္းကို၊ ဖံုးလႊမ္း၀တ္ရံုပါသတည္း။

( ဆြမ္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ )
ဤသည့္စားဖြယ္၊ အမယ္မယ္ကို၊ ျမဴးရယ္မာန္ၾကြ၊ လွပေရဆင္း၊ ျပည့္ျဖိဳးျခင္းငွါ၊ မသံုးပါဘူး၊ ေလးျဖာဓာတ္ေဆာင္၊ ဤကိုယ္ေကာင္သည္၊ ရွည္ေအာင္တည္လ်က္၊ အသက္မွ်တမ္း၊ မေမာပန္းျငား၊ ဘုရားသာသနာ၊ က်င့္ႏွစ္ျဖာကို၊ က်င့္ပါႏိုင္ေစ၊ ေ၀ဒနာေဟာင္းသစ္၊ မျဖစ္ေစရ၊ ယာပိုထ္မွ်လစ္၊ ခပ္သိမ္းျပစ္ကို၊ မျဖစ္ေလေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ႔ေအာင္ဟု၊ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။

( ေက်ာင္း၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ )
ခ်မ္းပူကိုဖ်က္၊ ျခင္ မက္ ေလ ေန၊ ကင္းေျမြေ၀းမႈ၊ ဥတုေဘးဘ်မ္း၊ မသန္းကင္းစင္၊ စိတ္ၾကည္လင္ေၾကာင္း၊ ေနရာေက်ာင္းကို၊ ကိန္းေအာင္း မွီခိုပါသတည္း။

( ေဆး၌ ဆင္ျခင္ရန္ လကၤာ )
က်င္နာခံခက္၊ ႏွိပ္စက္ဖိစီး၊ ျဖစ္ျပီးျဖစ္လာ၊ ေ၀ဒနာကို၊ စြန္႔ခြါပယ္လ်င္း၊ ဆင္းရဲကင္း၍၊ လူမင္းျမတ္စြာ၊ သာသနာကို၊ ၾကည္သာရႊင္လန္း၊ က်င့္ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ဖို႔၊ ရည္မွန္း သံုးေဆာင္ပါသတည္း။

( အလံုးစံု တခါတည္း ဆင္ျခင္ရန္ )
ဖိနပ္ဆီမီး၊ ထီးေတာင္ေ၀ွးစ၊ ဟူသမွ်ကို၊ ေအးျမခ်မ္းပူ၊ ေျမငူသစ္ငုတ္၊ ခလုတ္ဆူးေျငာင့္၊ မေႏွာင့္ေဘးဘ်မ္း၊ မသန္းကင္းစင္၊ စိတ္ၾကည္လင္၍၊ အားအင္ျပည့္မာ၊ သာသနာကို၊ ေကာင္းစြာက်င့္ေဆာင္၊ ျဖည့္ႏိုင္ေအာင္ဟု၊ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။
အသက္ရွည္ၾကာ၊ ေဘးေရာဂါတို႔၊ ကိုယ္မွာမကပ္၊ ပရိယတ္ႏွင့္၊ ပဋိပတ္ေရး၊ ေမွ်ာ္ေထာက္ေတြး၍၊ ဤေဆး ဤဆြမ္း၊ ဤသကၤန္းႏွင့္၊ ရႊင္လန္းဖြယ္ေကာင္း၊ ဤစံေက်ာင္းကို၊ မွီေအာင္း သံုးစြဲပါသတည္း။

1 comment:

မိုးေဇာ္ said...

ပရိတ္ၾကီး (၁၁) သုတ္ကုိ..ပါဠိ- အနက္..တလံုးခ်င္းျပန္ထားတာရွိရင္ pdf နဲ ့တင္ျပီး ကုသိုလ္ယူဖို ့တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္...ပါဠိပဲရြတ္ေနျပီး...အနက္မသိေတာ့...ပရိတ္ရဲ ့အာနိသင္ ကုိမသိၾကပါဘူး...အားလံုးကိုျခံဳျပီး အနက္ေပးတာထက္ တလံုးခ်င္းအနက္ေပးထားတာကိုလိုခ်င္တာပါ...အဲဒီလိုမ်ိဳးတင္ထားတာ ဘယ္ဆိုဒ္မွာမွမေတြ ့ပါဘူး...ပရိတ္ကိုျမန္မာလိုရြတ္ဖတ္ပံုေတြပဲတင္ထားပါ တယ္...