Tuesday, August 18, 2009

သိရသၼႎ ဂါထာေတာ္

သိရသၼႎ ေမ ( ေတ ) ဗုဒၶေသေ႒ာ ၊
သာရိပုေတၱာ စ ဒကၡိေဏ ။
၀ါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ ၊
ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။

ပစၧိေမ မမ ( တ၀ ) အာနေႏၵာ ၊
စတုဒၵိသာ ခီဏာသ၀ါ ။
သမႏၲာ ေလာကပါလာ စ ၊
ဣႏၵာေဒ၀ါ သျဗဟၼကာ ။

ဧေတသံ အာႏုဘာေ၀န ၊
သေဗၺ ဘယ ဥပဒၵ၀ါ ။
အေနက အႏၲရာယာပိ ၊
၀ိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။

( အနက္ )
ဗုဒၶေသေ႒ာ-သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ လူရွင္ဥကၠဌ္ ဘုရားျမတ္သည္။
ေမ-အကၽြႏ္ုပ္၏။
( ေတ-တုမွာကံ-ပရိတ္တရား သဒၶါပြား၍ နားၾကားၾကသူ မ်ားဗိုလ္လူတို႔၏။)
သိရသၼႎ-ႏွစ္ကုေဋငါးသန္း ျမတ္ပန္းေကသာ ေပါက္ေရာက္လာသည့္ ရဟႏၲာပလႅင္ ဦးထိပ္ျပင္၌။
ဌာတု-အႏၲရာယ္ခပ္သိမ္း ရန္စြယ္ျငိမ္းဖို႔ ေစာင့္ထိန္းေသာအား ကရုဏာထားလ်က္ မားမားရႊင္ၾကည္ ရပ္တည္ေနေတာ္မူပါေစသတည္း။

သာရိပုေတၱာ-ပညာထက္ျမက္ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ သင္းထံုျပန္႔ျပဴး ခ်ီးက်ဴးေျမႇာက္စား သားႀကီးရတနာ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္။
ေမ-အကၽြႏ္ုပ္၏။
( ေတ-တုမွာကံ-ပရိတ္နာအေပါင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ )
ဒကၡိေဏ-ပဥၥကၡႏၶာ ကိုယ္အဂၤါတြင္ လက္ယာေခၚသံုး ညာပခံုး၌။
ဌာတု-ပညာေတာ္ေရာင္ ၀င္း၀င္းေျပာင္လ်က္ မိုက္ေမွာင္ပယ္ေခၽြ က်က္သေရျဖင့္ တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါေစသတည္း။

ေမာဂၢလႅာေနာ-ဣဒၶိဆယ္မ်ိဳး တန္ခိုးတန္တန္ ႏႈိင္းရန္ပံုတူ မရွိသူဟု ျမြက္က်ဴဗ်ာဒိတ္ ျမတ္တံဆိပ္ကို ခပ္ႏွိပ္ခ်ီး၀ွဲ လက္၀ဲေတာ္ရံ ရွင္ေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္။
ေမ-အကၽြႏ္ုပ္၏။
( ေတ-တုမွာကံ-ပရိတ္တရား စိတ္ထားသာရႊင္ သဒၶါ၀င္၍ နာခ်င္ၾကေတာင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏။)
၀ါမအံေသ-ကိုယ္ျဒပ္တြင္ ဆက္စပ္ယွဥ္တြဲ ပညတ္စြဲျဖင့္ လက္၀ဲေခၚသံုး ဘယ္ပခံုး၌။
ဌာတု-ဣဒၶိလွ်ံျဖိဳး စ်ာန္တန္ခိုးျဖင့္ ရန္မ်ိဳးပယ္ေခၽြ ဘုန္းမိုးေစလ်က္ တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါေစသတည္း။

ပိဋကတၱယံ-သုတၱန္ ဘိဓမၼာ ၀ိနယာဟု သံုးျဖာသတ္မွတ္ ပိဋကတ္ေတာ္ျမတ္သည္။
ေမ-အကၽြႏ္ုပ္၏။
( ေတ-တုမွာကံ-ပရိတ္နာအေပါင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏။)
ပုရေတာ-ေရွ႔ရပ္မ်က္ႏွာ မဂၤလာစံုဘိ ရပ္သီရိ၌။
ဌာတု-ေတာင္ႀကီးပမာ ေဘးရန္ကာလ်က္ ေကာင္းစြာမေသြ တည္ေနေတာ္မူပါေစသတည္း။

အာနေႏၵာ-ဧတဒဂ္ႀကိမ္ ဂုဏ္သိန္၀င္းလွ်ပ္ ရွစ္ရပ္ဌာနံ ရာခံအေရး လုပ္ေကၽြးလိမၼာ ဘြဲ႔မည္သာသည့္ ရွင္အာနႏၵာေခၚ မေထရ္ေက်ာ္သည္။
မမ-အကၽြႏ္ုပ္။
( တ၀-တုမွာကံ-ပရိတ္နာအေပါင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏။)
ပစၧိေမ-လက္ျပင္ႏွစ္ခု လည္ဟုေခၚဆို ေက်ာဗဟို၌။
ဌာတု-ေနာက္ဖက္ေဘးရန္ တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ ႏွစ္သက္ရႊင္ၾကည္ ရပ္တည္ေနေတာ္မူပါေစသတည္း။

ခီဏာသ၀ါ-အာသေ၀ါေလးပါး ရန္သူမ်ားကို အရဟတၱမဂ္ ဓားသန္လ်က္ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္ သုတ္သင္အပ္ျပီးေသာ ရဟႏၲာသခင္ အရွင္ျမတ္အေပါင္းတို႔သည္။
မမ-အကၽြႏ္ုပ္၏။
( တ၀-တုမွာကံ-ပရိတ္နာအေပါင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏။)
စတုဒၵိသာ-စတုဒၵိသာသု-ေရွ႔ေနာက္၀ဲယာ ေလးျဖာေသာ အရပ္တို႔၌။
တိ႒ႏၲဳ-ေလးဘက္ေလးတန္ ရန္ဟူသမွ် ျမဴမခရေလေအာင္ ကိန္း၀ပ္ပံုေသ တည္ေနေတာ္မူပါေစသတည္း။

သျဗဟၼကာ-ျဗဟၼစိုရ္တရား လက္ကိုင္ထား၍ ရွစ္ပါးသမာပတ္ ၀င္း၀င္းလွ်ပ္သည့္ ထက္ရပ္ကပ္ခ်ဥ္း ျဗဟၼာမင္းတို႔ႏွင့္တကြ ျဖစ္ၾကေပကုန္ေသာ။
ဣႏၵာေဒ၀ါစ-၀တႎႀကီးစိုး ေမာက္ျဖိဳးဣဒၶိ သိရိက်က္သေရ ေထြေထြမ်ားျပား နတ္မ်ားသနင္း သိၾကားမင္းႏွင့္ မယြင္းမမွား တရားလက္သံုး မပ်က္ျပံဳးသည့္ စက္ဆံုးရွည္လတ္ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔သည္၄င္း။
ေလာကပါလာစ-ေလာကေစာင့္ျငား နတ္အမ်ားတို႔သည္၄င္း။
မမ-အကၽြႏ္ုပ္၏။
( တ၀-တုမွာကံ-ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ လိုလားပါသည့္ ပရိတ္နာအေပါင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏။)
သမႏၲာ-ထက္၀န္းက်င္ဒိသာ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာမွ။
တိ႒ႏၲဳ-ငါးပါးကံၾကမၼာ ျဂိဳဟ္ထီးကြာ၍ လိုရာျပီးေျမာက္ ၾကံတိုင္းေပါက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ပံုေသ တည္ေနေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဧေတသံ-ဤဘုရား, တရား, သံဃာ, သိၾကား, ျဗဟၼာ, နတ္မ်ားစြာတို႔၏။
အာႏုဘာေ၀န-တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ ေမတၱာေတာ္ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္။
သေဗၺ-ႀကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုကုန္ေသာ။
ဘယဥပဒၵ၀ါစ-ႏွစ္ဆဲ့ငါးပါးေသာ ေဘး, တဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ဥပဒၵေ၀ါတို႔သည္၄င္း။
အေနက အႏၲရာယာပိ-တပါးမက မ်ားလွေထာင္ေသာင္း ေရာဂါရန္စြယ္ အႏၲရာယ္အေပါင္းတို႔သည္၄င္း။
အေသသေတာ-ဘုန္းေတာ္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘဲ ေရွာင္လႊဲပယ္ရွား အၾကြင္းအက်န္မရွိေသာအားျဖင့္။
၀ိနႆႏၲဳ-ေနျခည္ထိေရာက္ ႏွင္းရည္ေပါက္ကဲ့သို႔ ေသြ႔ေျခာက္ပ်က္ျပယ္ အႏၲရာယ္မလား ေရာဂါမ်ားမွ ေ၀းျခားလြင့္စင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
( သုခမဂၤလာနိပိ-ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာသုခ ဟူသမွ်တို႔သည္လည္း။ ၀ၯႏၲဳ-တေန႔တမ်ိဳး ဒီေရတိုးသကဲ့သို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးစည္ပင္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။)

No comments: