Sunday, August 30, 2009

ဘုရားရွင္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-ပါး

ကေလးတို႔ေရ-ဘုရားရွင္ရဲ႔ ေရာင္ျခည္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-ပါး ရွိတယ္ဆိုတာေတာ့ သိၾကမွာပါ။ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-ပါးကို အေရာင္နဲ႔ တြဲဖက္သိထားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။

၁။ နီလ-ညိဳေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္
၂။ ပီတ-၀ါေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္
၃။ ေလာဟိတ-နီေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္
၄။ ၾသဒါတ-ျဖဴေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္
၅။ မဥၨိ႒-ေမာင္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္
၆။ ပဘႆရ-ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ တလက္လက္ ေရာင္ျခည္ေတာ္။

No comments: