Wednesday, August 19, 2009

နိဗၺာန္ေဆာ္ စာတမ္း

၁။ ေဘာေႏၲာ-သံသရာညြတ္ကြင္း ၀ဋ္ေႏွာင္တြင္းမွ လြတ္ကင္းလိုေၾကာင္း အိုအမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔။
အယံ ကာေလာ-ၾကည္ညိဳစိတ္ထား သဒၶါပြား၍ ေလးစားသင့္ရာ ဤအခါသည္ကား-
( က ) ဗုဒၶပူဇနကာေလာ-တရားသိျမင္ ဘုရားရွင္အား ၀ပ္တြားေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္အံ႔ေသာ အခါေပတည္း။
( ခ ) ဓမၼပူဇနကာေလာ-မဂ္ေလး၀ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺာန္ ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာတရားေတာ္ျမတ္အား ၀ပ္တြားေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္အံ့ေသာ အခါေပတည္း။
( ဂ ) သံဃပူဇနကာေလာ-မဂၢ႒ာန္, ဖလ႒ာန္ ရွစ္တန္သတ္မွတ္ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ သမၼဳတိထင္ရွား သံဃာေတာ္ျမတ္အား ၀ပ္တြားေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္္အံ႔ေသာ အခါေပတည္း။
ေတန-ထို႔ေၾကာင့္။ တုေမွ-မဂ္ဖိုလ္ရွစ္တန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ရရန္ဆုေတာင္း သင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္။ ပူေဇထ-လက္အုပ္အဥၨလီ တင္ခ်ီေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျမတ္ႏိုး ရွိခိုးလုိက္ၾကပါ။ ေဘာေႏၲာ-သပၸဳရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔။

၂။ သပၸဳရိသာ-ဒါ,သီ,ဘာ၀နာ ေဖြရွာစုေဆာင္း အိုအမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔။ အယံ ကာေလာ-ဤအခါသည္ကား။ ပုညကာရကာေလာ-ေရွးရိုးစဥ္လာ သူေတာ္စြာတို႔ ညီညာေပါင္းစု ေကာင္းမႈျဖာျဖာ ျပဳအ႔ံေသာအခါေပတည္း။
ေတန-ထို႔ေၾကာင့္။ တုေမွ-ငရဲဆင္းရဲ, ျပတ္စဲရာမွန္ နိဗၺာန္လိုလား သင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္။ ဥေ႒ထ-ရတနာသံုးတန္ ပူေဇာ္ရန္ဟု ရည္သန္စိတ္သြင္း ဆြမ္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ ျပဳလုပ္စစ အခ်ိန္က်သျဖင့္ ရႊင္ပ်ေကာ္ေရာ္ ထေတာ္မူၾကပါ။ ေဘာေႏၲာ-သပၸဳရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔။

၃။ သာဓေ၀ါ- နိဗၺာန္ရေၾကာင္း တရားေပါင္းကို စုေဆာင္းရွာၾကံ ရည္သန္ညြတ္ေျပာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ အယံ ကာေလာ-ဤခ်ိန္ကာလ သမယသည္ကား။ ပုညကာရာႏုရူပေတာ-ေကာင္းမႈျပဳရန္ အခ်ိန္တန္သျဖင့္။ ဥေ႒ထ-ကုသိုလ္ပုည ကိစၥထိုထို တင္ႀကိဳျပဳရန္ စိတ္ရည္သန္၍ ခ်ိန္မွန္ရႊင္ေပ်ာ္ ထေတာ္မူၾကပါ။ ေဘာေႏၲာ-သပၸဳရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔။

No comments: