Saturday, August 8, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၇၇ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) စာခိုးေျဖ၍ စာေမးပြဲေအာင္သူ
အရွင္ဘုရား၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာ၌ စာခိုး၍ေျဖေသာ ရဟန္း သာမေဏအား မည္သည့္အျပစ္မ်ား သင့္ပါသလဲဘုရား။
( ပညာသီရိ-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ ) စာေမးပြဲ ခိုးေျဖမႈႏွင့္စပ္၍ အဆံုးအျဖတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရပါသည္။
ေက်းဇူးရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက-မတရားေသာ နည္းျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္၍ ဆုလာဘ္ကို ခံယူေသာ ရဟန္းမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သံသယရွိေနပါ၏။
သို႔ေသာ္ ၀ိနယဂရုက-ဟု ထင္ရွားေသာ ဂိုဏ္းဂဏထဲမွ ပညာကိုခိုးျခင္းျဖစ္၍ ပါရာဇိကအာပတ္ မသင့္-ဟု ဆံုးျဖတ္သည့္ ဆရာေတာ္မ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယပါရာဇိက အာပတ္သင့္သည္-ဟု အတိအလင္းဆံုးျဖတ္ရန္ ၀န္ေလးပါသည္။ ဤမွ်ထက္ပို၍ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ။ သံသယရွိလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုသို႔ေသာအျပစ္မွ ကင္းလြတ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္၍ မိမိစကားကို နားေထာင္မည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔အားလည္း အလားတူပင္ အျပစ္ကင္းေအာင္ ေနထိုင္က်င့္သံုးရန္ ၾသ၀ါဒေပဖို႔သာ ရွိပါသည္။ ဟု အေမးတခုကို ေျဖဆိုရာ၌ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ ထိုအတိုင္းသာ မွတ္ယူက်င့္သံုးေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ထီေပါက္၍ အလွဴဒါနျပဳျခင္း
အရွင္ဘုရား၊ ယခုအခါ လူမ်ားစြာသည္ ထီေပါက္ေသာေငြျဖင့္ အလွဴဒါနမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ထီေပါက္ေသာေငြ၊ ေဘာလံုးပြဲႏိုင္ေသာေငြ၊ ကၽြဲပြဲ၊ ႏြားပြဲႏိုင္ေသာေငြ၊ ဖဲရိုက္၍ ႏိုင္ေသာေငြမ်ားသည္ အေလာင္းအစားအလုပ္ျဖင့္ ရလာေသာေငြမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳအေနျဖင့္ ဓမၼိယလဒၶ စင္ၾကယ္ျခင္း မရွိဟု ထင္ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေလာင္းအစားျပဳရာမွ ႏိုင္လာေသာ ေငြ (၀ါ) လွဴဖြယ္၀တၳဳတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းေနျခင္းသည္ ကုသိုလ္ထူး ရႏိုင္ပါသလားဘုရား။
( ဦးေမာင္၀မ္-၇-လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ ) အဓမၼိယလဒၶ ဟူသည္မွာ ကာယဒုစရိုက္ ၀စီဒုစရိုက္ အမႈမ်ားျဖင့္ရေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးသာ ဆိုပါသည္။ အလွဴဒါနျပဳ႐ာ၌ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ရဟန္းတို႔ကဲ့သို႔ မိစၧာဇီ၀ျဖင့္ ရေသာပစၥည္းကို သံုးေဆာင္၍ အာပတ္သင့္ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ အဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္းကို သံုးေဆာ္ေသာ္လည္း အျပစ္မရွိပါ။ အကုသိုလ္ လုပ္ဆဲခဏ၌သာ ကာယ ၀စီဆိုင္ရာ အျပစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအမႈျဖင့္ ရေသာပစၥည္းကို လွဴဒါန္း၍လည္း ကုသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။

ပူတိဂတၱ ရဟန္းေလာင္း ေတာမုဆိုးသည္ ၄င္းဖမ္းယူသတ္ျဖတ္၍ ရသည့္ ငွက္သားျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶါအား လွဴ၍ အရွင္ဘုရား ရေသာတရားကို ရလိုပါ၏-ဟု ဆုေတာင္းသျဖင့္ ဤဘုရားလက္ထက္၌ ရဟႏၲာျဖစ္ရပါသည္။ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ရဟႏၲာျဖစ္သည့္တိုင္ အရိုးက်ိဳးသည္အထိ အနာေရာဂါ ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ထီထိုးျခင္းစေသာ ေလာင္းကစားမႈမ်ားမွာ ကာယဒုစရိုက္ ၀စီဒုစရိုက္မ်ား မဟုတ္ၾက၊ သို႔ေသာ္ ကုန္သြယ္လယ္လုပ္၍ရေသာ ပစၥည္းကဲ့သို႔ ဓမၼိယလဒၶ စစ္စစ္ဟုကား မဆိုႏိုင္ပါ။ ဓမၼိယလဒၶ စစ္စစ္ျဖင့္ ရေသာ ပစၥည္းကို လိုအပ္သည္မွာ ဒိ႒ဓမၼ ေ၀ဒနီယကံ ဆိုင္ရာ၌သာ ျဖစ္ပါသည္။ နိေရာဓ သမာပတ္မွ ထလာေသာ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္အား ဓမၼိယလဒၶ စစ္စစ္ျဖင့္ ရအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေဘာဇဥ္ကို ပထမေဇာ ေစတနာျပ႒ာန္း၍ ေလာင္းလွဴလွ်င္ ဤဘ၀ ၇-ရက္အတြင္း အက်ိဳးေပးသည္ဟု စာတြင္ လာရွိပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ၀ဋ္ေတာ္ ၁၂-ပါး၊ ငရဲ လား-မလား
အရွင္ဘုရား၊ ၀ဋ္မွာ အျမဲ၊ ငရဲမွာ အပ-ဟူေသာ စကားအရ ၀ဋ္မွာ အျမဲခံရသည္၊ ငရဲမွာ လြတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ဋ္ေတာ္ ၁၂-ပါး ခံရေသးေၾကာင္း ၾကားရဖူးပါသည္။ ၄င္း၀ဋ္ေတာ္ ၁၂-ပါးကို မခံရမီ ငရဲက်ရပါေသးသလား၊
ဥပမာ-ေဇာတိပါလပုဏၰား ျဖစ္စဥ္က ငါ ဘုရားျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ေျခာက္လမဟုတ္၊ ေျခာက္ႏွစ္ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္မည္-ဟု ကႆပျမတ္စြာဘုရားအား ၀စီဒြါရျဖင့္ ဆိုခဲ့၍ ဘုရားျဖစ္မည့္ဘ၀တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္က်င့္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္က်င့္ရေသာ၀ဋ္မတိုင္မီ ငရဲက်ခဲ့ရပါေသးသလား၊ သိလိုပါသည္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးသိန္းေမာင္-တရားေရး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ ) ဤ၀ဋ္ေတာ္ ၁၂-ပါး အက်ယ္ (အေၾကာင္းႏွင့္တကြ အက်ိဳး) မွာ အပဒါန္အ႒ကထာ ဒုတိယအုပ္ (အပ-႒ ၂-၂၀၀) တြင္ ပါရွိပါသည္။ အက်ယ္မေရးသာပါ။

ထို ၁၂-ပါးတြင္ ၁၀-ပါးမွာ ျပစ္မွားခဲ့သည့္ဘ၀မွ ေနာက္ဘ၀ႏွင့္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ အပါယ္ငရဲ၌ က်ေရာက္ခဲ့ရျပီး ဘုရားျဖစ္သည့္ဘ၀တြင္ ေဖာ္ျပပါ၀ဋ္ေတာ္မ်ားကို ခံရေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၁-ႏွင့္ ၁၂ ၀ဋ္ေတာ္ ၂-ပါးမွာ အပါယ္မက်။ ၀ဋ္ေတာ္ခံရံုသာျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။
၄င္း၀ဋ္ေတာ္ ၂-ပါးမွာ ေရွးသေရာအခါ လက္ေ၀ွ႔သမားျဖစ္စဥ္ ျပိဳင္ဖက္လက္ေ၀ွ႔သမားအား ေျမႏွင့္ကိုင္ရိုက္၍ ခါးရိုးကို ခ်ိဳးခဲ့ဖူးသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ခါးေတာ္ကိုက္ခဲရျခင္းႏွင့္ ေဆးသမားျဖစ္စဥ္ လူနာက ေဆးဖိုး၀ါးခ မေပးသျဖင့္ ၀မ္းလားေဆးကို တိုက္ေကၽြးခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ၀မ္းေတာ္လားရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ေၾကာက္တတ္ျခင္း
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ၏ ေမေမသည္ ဘုရားလည္း ေန႔စဥ္ ည-နံနက္ ရွိခိုးပါသည္။ ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္ တို႔ကိုလည္း မျပတ္ရြတ္ဖတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္ေၾကာက္တတ္ပါသည္ဘုရား။ ညသာမဟုတ္ ေန႔ေသာ္လည္း တဦးတည္း မေန၀ံ႔ပါ။ သားသမီးတဦးဦး အနားမွာ အျမဲေနေစပါသည္။ ဤသို႔ ေၾကာက္တတ္ျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသနည္း၊ မေၾကာက္တတ္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ရပါမည္နည္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မိုမို-မံုရြာျမိဳ႔-စစ္ကိုင္း )

( ေျဖ )
စိတ္၏ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသည္လည္း ေဒါသတရား၊ စိတ္၏ရဲရင့္ျခင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းသည္လည္း ေဒါသတရားပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒါသတည္းဟူေသာ တရားသည္ တပါးတည္းျဖစ္လ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ျခင္း၊ ရဲ႔ရင့္ျခင္းဟူေသာ (ဆန္႔က်င္ဘက္) ကိစၥႏွစ္ပါးကို ယူအပ္သနည္းဟူမူ-ဧကဓေမၼာပိ သမာေနာ အာရမၼဏ အာေဘာဂါႏုရူပံ အေနကာနိ ကိစၥာနိ သာေဓတိ-ဟူေသာ အ႒ကထာႏွင့္အညီ တခုတည္းေသာ တရားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာရံုအားေလ်ာ္စြာ ကိစၥကို ျပီးေစႏိုင္သည္သာျဖစ္၏။

ဥပမာ-ပူျခင္း၊ ခ်မ္းျခင္း၊ ေအးျခင္း၊ အစာကို က်က္ေစျခင္း ကိစၥတို႔မွာ ေတေဇာဓာတ္တခုတည္းသာ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မွတ္ရပါမည္။ ထိုေၾကာက္ျခင္းကို ကင္းေပ်ာက္ရန္မွာ ေဒါသအားနည္းသြားေအာင္ ေမတၱာဘာ၀နာကို အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ ပြားမ်ားရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ညအိပ္ရာ၀င္တိုင္း သို႔မဟုတ္-နံနက္ေစာေစာ အိပ္ရာမွထ၍ ဘုရားရွိခိုးျပီးတိုင္း အခ်ိန္ယူ၍ သတၱ၀ါသခၤါရတို႔၌ ေမတၱာပြားမ်ားမႈကို အေလ့အလာျပဳပါ။ ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ေျပေပ်ာက္၍ သြားပါလိမ့္မည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ေမာရသုတ္၌ ေနကို ရွိခိုးျခင္း စသည္
အရွင္ဘုရား၊
၁။ ေမာရသုတ္တြင္ ဘုရားေလာင္း ဥေဒါင္းမင္းသည္ ေနကို ရွိခိုးပါသည္။ ထိုရွိခိုးျခင္းအလုပ္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ လုပ္သင့္-မလုပ္သင့္ ႏွင့္ ေနကိုရွိခိုး၍ ကုသိုလ္ရမည္-မရမည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
၂။ ငါးပါးသီလလံု၍ ဘာ၀နာပြားမ်ားမႈ၌ နာမ္ရုပ္တို႔၏ ဓာတ္သေဘာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္လွ်င္ ေနာက္ဘ၀ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္ ေရာက္-မေရာက္၊ ထို႔ေနာက္ နတ္ဘ၀ ျဗဟၼာဘ၀ျဖင့္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ကို မီ-မမီ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေဒၚခင္ခင္-ေတာင္ျမိဳ႔ရပ္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၁။ သေျပကန္ ပရိတ္ႀကီးနိႆယ၊ ယင္းအခန္း၌ ေရႊဥေဒါင္းမင္း၏ ေနကိုရွိခိုးျခင္းမွာ မိစၦာအယူျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ဤပရိတ္ကို အခ်ိဳ႔လက္မခံလိုၾက။ ေနေရာင္ေၾကာင့္ သစ္ပင္စေသာ သက္မဲ့၀တၳဳမ်ား၊ လူ စေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား အသက္ရွင္ၾက၊ ႀကီးပြားၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊဥေဒါင္းမင္းသည္ ေလာကေရးအတြက္ အားကိုးတခုအေနအားျဖင့္ ေနကို ရွိခိုး၏။ ထို႔ေနာက္ သံသရာေရး ဓမၼေရးအတြက္ ဘုရားႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကို ရွိခိုးသည္။

သရဏဂံုတည္ျပီးသူသည္ ရတနာသံုးပါးမွတပါး အျခားတိတၳိ၊ မင္းစသည္ကို ၀တၱရားအရ ျဖစ္ေစ၊ ဆရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာက္၍ ျဖစ္ေစ ရိုးခိုးေသာ္လည္း သရဏဂံုမပ်က္-ဟု အ႒ကထာတို႔၌ ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္မ်ားကို အားထားရွိခိုးေနေသာ ဥေဒါင္းမင္းမွာ ေလာကေရးအတြက္ အားကိုးတခုျပဳကာ ေနမင္းကို ရွိခိုးေသာ္လည္း ၄င္းအတြက္ သရဏဂံုပ်က္၍ မိစၦာအယူသက္သည္ဟု ဆိုဖြယ္မရွိ။ ဤအခ်က္မွ်ျဖင့္ ဤပရိတ္အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားခ်က္ မပ်က္သင့္ေပ-ဟု ဆိုထား၏။ ထိုအတိုင္းပင္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။

၂။ ငါးပါးသီလလံုျခံဳလွ်င္ပင္ ေနာက္ဘ၀ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။ ဘာ၀နာပြားမႈ နာမ္ရုပ္တို႔၌ ျဖစ္ပ်က္ျမင္မႈရွိလွ်င္ ပို၍ပင္ စိတ္ခ်ရပါ၏။
ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္ကား သမထဘာ၀နာျဖင့္ စ်ာန္တခုခုရရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တာ၀တႎသာ-စေသာ နတ္ဘ၀တို႔၌ တႀကိမ္တခါ ေရာက္ရံုမွ်ျဖင့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ကို မမီႏိုင္ေသး။ နတ္ဘ၀အဆက္ဆက္ ျဖစ္ေနေသာ္မွလည္း မီရန္မလြယ္၊ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္ရန္ အသေခ်ၤယ်ကပ္ တကပ္မွ် လိုေပေသးသည္။ သို႔ေသာ္ တကမၻာအသက္ရွည္ေသာ ဘုမၼစိုး (ရုကၡစိုး) နတ္ျဖစ္လွ်င္ကား မီႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ဖီလာ-စေသာ အခ်ိဳ႔က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက-

ဤေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဘ၀တြင္ ရုကၡစိုးနတ္ျဖစ္၍ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ထံမွ တရားနာႏိုင္ရပါလို၏-ဟု ၄င္း၊ ရုကၡစိုးနတ္ျဖစ္၍ အရိေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ လူ႔ဘ၀၌ ျပန္ျဖစ္ကာ ရဟန္းျဖစ္၍ မဂ္ဖိုလ္ရရပါလို၏-ဟူ၍၄င္း ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ သမထဘာ၀နာကို အားထုတ္၍ ျဗဟၼာ့ျပည္ ျဗဟၼာ့ဘ၀၌ ျဖစ္လွ်င္ကား အရိေမေတၱယ်ဘုရားကို မီႏိုင္၏။
*********************************************************************************

( ေမး ) ဆင္းတုေတာ္ကို ေရသပၸါယ္ျခင္း
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ အိမ္ရွိဘုရားစင္အား သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္အခါ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေရသပၸါယ္ျခင္း၊ နံနက္အိပ္ရာထ ဘုရားရွိခိုးသည့္အခါတိုင္း သီးသန္႔အ၀တ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာေတာ္သစ္ျခင္းအမႈတို႔ကို ေန႔တိုင္းလုပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ထိျခင္း၊ ကိုင္ျခင္းကို မျပဳ၊ မလုပ္ရ၊ ျပဳလုပ္လွ်င္ အျပစ္ေရာက္သည္ဟုဆိုပါသည္ ဟုတ္ပါသလားဘုရား၊ အိမ္ရွိဘုရားစင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မျပဳလုပ္အပ္ေသာ အရာမ်ားရွိလွ်င္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ညိဳမမ-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
အိမ္ရွိဘုရားစင္မ်ား သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ဘုရားပန္း၊ ေရ၊ ဆြမ္း၊ ဆီမီးလွဴဒါန္းျခင္း၊ ဆင္းတုေတာ္ကို ေရသပၸါယ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ျပဳျခင္း၊ သုတ္ျခင္းအလုပ္မ်ားမွာ အိမ္ရွင္မအမ်ိဳးသမီးတိုင္း လုပ္သင့္ေသာအလုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဤအလုပ္မ်ားသည္ ငါတို႔ႏွင့္မဆိုင္ဟူ၍ပင္ မွတ္ထင္ေနၾကပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတိုင္း လုပ္သင့္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္စ အခ်ိန္တြင္ အရွင္အာနႏၵာက အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုင္းပင္ အေလာင္းေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ခြင့္ ေရွးဦးစြာ ေပးေတာ္မူရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျခေတာ္အား ေပြ႔ပိုက္၍ ရွိခိုးၾကေၾကာင္း၊
ဘဒၵါကာပိလာနီ ဘိကၡဳနီအေလာင္း အမ်ိဳးသမီးသည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား ေစတီေတာ္၌ ကိုယ္တိုင္ပင္ တက္၍ ေရႊခ် ပူေဇာ္ေၾကာင္းတို႔ကို ေထာက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆင္းတုေတာ္၊ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္တို႔ကို ေရသပၸါယ္ျခင္း၊ ပြတ္သပ္သုတ္သင္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ေတာရြာေဒသမ်ားတြင္ သၾကၤန္အခါ၌ ေက်ာင္းရွိ ရုပ္ပြားေတာ္ ( ေက်ာက္ဆင္းတု၊ ေၾကးဆင္းတု ) မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးႀကီးငယ္တို႔ ေရသပၸါယ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ရွိဘုရားစင္ႏွင့္စပ္၍ အမ်ိဳးသမီးတို႔ မလုပ္သင့္-မေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အရာဟူ၍ မရွိ၊ မလုပ္လွ်င္သာ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုထိုက္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) နိဗၺာန္
အရွင္ဘုရား၊
၁။ နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ ဘံုသီးျခားတခု ျဖစ္ပါသလား။
၂။ ဘံုသီးျခားမဟုတ္ပါက မည္သည့္အေနအထားျဖင့္ နိဗၺာန္ရွိေနပါသနည္း။
၃။ နိဗၺာန္တြင္ ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီးျဖစ္၍ သုခကို မည္ကဲ့သို႔ ခံစားပါသနည္း။
၄။ နိဗၺာန္ေရာက္ျပီးေနာက္ သိမႈသေဘာ ရွိပါေသးသလား။
၅။ နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ ဘံုသီးျခားလည္း မဟုတ္၊ ခံစားမႈလည္း မရွိ၊ သိမႈလည္း မရွိခဲ့ပါက နိဗၺာန္ကို တပည့္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ နားလည္ထားသင့္ပါသလဲဘုရား။
( ဦးျမင့္ေအာင္-သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာ )

( ေျဖ )
၁။ နိဗၺာန္ဟူသည္ ဘံုဘ၀ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ေနေသာတရား ျဖစ္သျဖင့္ ဘံုသီးျခားတခုဟု မဆိုင္ႏိုင္ပါ။
၂။ ရုပ္တရား နာမ္တရားတို႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေနသျဖင့္ အျငိမ္းဓာတ္ တရားတခုသာ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ပဋိသေႏၶေနမႈ၊ အိုမႈ၊ နာမႈ၊ ေသမႈ ဒုကၡတို႔မွ ကင္းျငိမ္းေနသျဖင့္ ဒုကၡဟူ၍ ျမဴမွ်မရွိ၊ ေအးခ်မ္းေသာ သႏၲိသုခသာ ရွိသည္။ ခံစားအပ္ေသာ ေ၀ဒယိတသေဘာ ကင္းသျဖင့္ ခံစားျခင္း လံုး၀မရွိေတာ့ပါ။
၄။ ရုပ္ေရာ နာမ္ပါ မရွိ၍ သိမႈ နာမ္သေဘာလည္း မရွိေတာ့ဟု ဆိုရပါမည္။
၅။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ဟူသည္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာ ကင္းသျဖင့္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာႏွင့္စပ္ေသာ ဒုကၡဟူ၍ လံုး၀မရွိ။ သႏၲိ-ေအးျငိမ္းေသာတရားဟူ၍သာ နားလည္ထားသင့္ပါသည္။
( ရုပ္နာမ္၏ ဒုကၡတို႔ကို ထာ၀ရတစပ္တည္း ျမင္ေနေသာ ဘုရား ရဟႏၲာတို႔သာ နိဗၺာန္ကို တိတိက်က် သိရွိႏိုင္၍ ပုထုဇဥ္တို႔အေနျဖင့္ အႏုမာနအားျဖင့္သာ ျမင္သိႏိုင္ပါသည္။ အနာေရာဂါရွိေနေသာသူသည္ အနာေရာဂါဆိုင္ရာဒုကၡကို သိျမင္သျဖင့္ အနာေရာဂါကင္းျငိမ္းေနေသာ သုခကို အႏုမာန မွန္းဆသိျမင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထက္ပို၍ သိႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ေမလ )

No comments: