Wednesday, September 2, 2009

ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ ( ၁+၂ )

( ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခန္း )

ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ တည္းဟူေသာ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေပ်ာက္ျငိမ္း၍ အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ေရး ရန္ေဘးကင္းေၾကာင္း ေကာင္းမႈမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ဘုရားရတနာ, တရားရတနာ, သံဃာရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါး ( မိဘ-ဆရာသမား ) တို႔ကို အရိုအေသ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ ဤေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ိဳး ၅-ပါး, ၀ိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ိဳး ၉၆-ပါး, မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂-ပါးတို႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္သာျဖစ္၍ မဂ္တရား, ဖိုလ္တရား, နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။


( ဗုဒၶပြင့္ေပၚ ေက်းဇူးေတာ္ )
၁။ ဘုရားရွင္ေတာ္, မပြင့္ေပၚလွ်င္, လူေတာ္အမ်ား, စိတ္ေကာင္းထားလည္း, ဤကားကုသိုလ္, အကုသိုလ္ႏွင့္, ထိုထိုဘံုဘ၀, မသိရ, မ်ားလွအျပစ္ေတြ။
၂။ ဘုရားရွင္ေတာ္, ပြင့္ထြန္းေပၚ၍, ေဟာေဖာ္ညြန္ၾကား, ျမတ္တရားေၾကာင့္, ဤကားကုသိုလ္, အကုသိုလ္ႏွင့္, ထိုထိုဘံုဘ၀, သိၾကရ, မ်ားလွ ေက်းဇူးေတြ။ ( ဗုဒၶ-၁ )


( ဗုဒၶ၀ါဒီ စြဲ၍တည္မည္ )
အိုးမဖုတ္ခင္, အိုးလုပ္စဥ္တြင္, အိုးတြင္ႏွိပ္ခတ္, တံဆိပ္မွတ္ကား, မျပတ္မစဲ, အိုးပင္ကြဲလည္း, အျမဲတေစ, တည္ရွိေနသို႔, ေထြေထြေသြးသား, ကေလးမ်ား၌, ဘုရားတံဆိပ္, ဘာသာစိတ္ကို, ခတ္ႏွိပ္ႏိုင္မွ, သက္ဆံုးက်ေအာင္, ဗုဒၶ၀ါဒီ, စြဲ၍တည္မည္, ကိုယ္စီ ခတ္ႏွိပ္ႏိုင္ေစသတည္း။


( ဘုရားျဖစ္ေတာ္စဥ္ )
၁။ ပဋိသေႏၶ ယူခန္း-
သံုးလူ႔ရွင္ပင္, ကၽြန္႔ထိပ္တင္, ေသာင္းခြင္စၾက၀ဠာ, နတ္ျဗဟၼာတို႔, ညီညာရံုးစု, ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္, ရတုနဂိုရ္, ရႊန္းရႊန္းစိုသည္, ၀ါဆိုလျပည့္, ၾကြက္မင္းေန႔၀ယ္, ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ, သေႏၶယူသည္, နတ္လူျငိမ္းဖို႔ ကိန္းပါကိုး။

၂။ ဖြားေတာ္မူခန္း-
သေႏၶယူခါ, ဆယ္လၾကာေသာ္, မဟာသကၠရာဇ္, ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ, ကဆုန္လျပည့္, ေသာၾကာေန႔၀ယ္, ခ်မ္းေျမ့စံုညီ, လုမၺိနီ၌, မဟီလႈိက္ဆူ, ဖြားေတာ္မူသည္, နတ္လူေအာင္ျမိဳ႔ လမ္းပါကိုး။

၃။ ေတာထြက္ေတာ္မူခန္း-
ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္, ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္, ပ်ိဳႏုနယ္၌, သံုးသြယ္ေရႊနန္း, သိမ္းျမန္းျပီးလစ္, ဆယ့္သံုးႏွစ္လွ်င္, ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ, စံေတာ္မူ၍, ရြယ္မူႏုျဖိဳး, ႏွစ္ဆယ့္ကိုး၀ယ္, ေလးမ်ိဳးနိမိတ္, နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္, ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ, သံေ၀ပိုက, ၀ါဆိုလျပည့္, က်ားမင္းေန႔၀ယ္, ခ်မ္းေျမ့ရဂံု, ေတာရိပ္လႈံသည္, စံုျမိဳင္ပင္ရိပ္ ခမ္းမွာကိုး။

၄။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခန္း-
ေတာရပ္ျမိဳင္ေပၚ, ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္၍, ခါေတာ္တဖံု, ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက, ကဆုန္လျပည့္, ဆင္မင္းေန႔၀ယ္, ေျမ့ပရေမ, ပလႅင္ေဗြထက္, ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး, ဗိတာန္ထီးႏွင့္, မျငီးၾကည္ျဖဴ, ေနေတာ္မူလ်က္, ရန္သူခပင္း, အမိုက္သင္းကို, အလွ်င္းပယ္ေဖ်ာ္, အလင္းေပါက္က, ထြန္းေတာ္ဘုန္းေတာ္, ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္, သံုးေဖာ္လူတို႔ ျငိမ္းဖြယ္ကိုး။

၅။ ဓမၼစၾကာ တရားဦးေဟာခန္း-
ဘုရားျဖစ္ခါ, မိဂဒါသို႔, စၾကာေရႊဘြား, ျဖန္႔ခ်ီသြား၍, ငါးပါး၀ဂၢီ, စံုအညီႏွင့္, မဟီတေသာင္း, တိုက္အေပါင္းမွ, ခေညာင္းကပ္လာ, နတ္ျဗဟၼာအား, ၀ါဆိုလျပည့္, စေနေန႔၀ယ္, ေၾကြ႔ေၾကြ႔လွ်ံတက္, ဓမၼစက္ကို, မိန္႔ျမြက္ေထြျပား, ေဟာေဖာ္ၾကားသည္, တရားနတ္စည္ ရြမ္းတယ္ကိုး။

၆။ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခန္း-
တရားနတ္စည္, ေဆာ္ရြမ္းလည္က, သံုးမည္ဘံုသိုက္, တေသာင္းတိုက္၀ယ္, ကၽြတ္ထိုက္သသူ, နတ္လူျဗဟၼာ, သတၱ၀ါကို, ေခမာေသာင္သို႔, ေဖာင္ကုတို႔ျဖင့္, ေဆာင္ပို႔ျပီးခါ, ၀ါ-ေလးဆယ့္ငါး, သက္ကား ရွစ္ဆယ္, စံုျပည့္ၾကြယ္က, ရာေလးဆယ့္ရွစ္, သကၠရာဇ္၀ယ္, နယ္မလႅာတိုင္း, စံႏႈိင္းမယုတ္, ကုသိနာရံု, အင္ၾကင္းစံု၌, ကဆုန္လျပည့္, အဂၤါေန႔၀ယ္, ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ, စံေတာ္မူသည္, ၀ွန္းဆူေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။

၇။ ေတေဇာဓာတ္ ေလာင္ေတာ္မူခန္း-
နိဗၺဴစံျပီ, ရႈမအီသား, သိဂႌေရႊေလွာ္, အေလာင္းေတာ္ကို, ထိုေရာ္ကဆုန္, လဆုတ္ႀကံဳ၍, ဂဠဳန္ေန႔၀ယ္, ခိုးေငြ႔မေႏွာ, ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္, ရွင္ေစာဉာဏ္စက္, ဓိ႒ာန္ခ်က္ျဖင့္, လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္, မီးပူေဇာ္သည္, ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကို။
( လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး )


( ဓာတ္ေတာ္ ႏွင့္ ေမြေတာ္ )
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိုးေတာ္မ်ားကို ဓာတ္သေဘာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ေတာ္-ဟုေခၚဆို၍
ဘုရားရွင္က ကိုးကြယ္ဖို႔ရာ အေမြေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမြေတာ္-ဟုလည္း ေခၚပါသည္။

( ျမတ္စြာဘုရား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ခုနစ္ေန႔ )
၁။ ပဋိသေႏၶ ယူေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလျပည့္ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇-ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလျပည့္ တနလၤာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဓမၼစၾကာတရားဦး ေဟာေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလျပည့္ စေနေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ေတေဇာဓာတ္ ေလာင္ေတာ္မူေသာေန႔-
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆုတ္ ၁၂-ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
( မဟာဗုဒၶ၀င္- ပဥၥမတြဲ ၅၅၀ )

( အက်ဥ္းေဆာင္ပုဒ္ )
မ, သိ, ၾက, လတ္၊ ေတြး, ဆ, အပ္၊ ေန႔ျမတ္ ခုနစ္ေထြ။
သန္, ဖြား, ေတာ, ပြင့္၊ စက္, စု, သင့္၊ ရွင္ပင့္ သာကီေဆြ။

တနည္း လကၤာ-
မ, သိ, ၾက, လွ်င္, ေတြး, ဆ, ဦး။

တနည္း လကၤာ-
ၾကြက္-သန္၊ ပူး-ဖြား၊ က်ား-ေတာသြား၊ ဆင္-ဘုရားျဖစ္၊ စက္လွည့္-နာဂ၊ နိဗ္-သီဟ၊ ဂဠဳ-ဓာတ္မီးေလာင္။
( ေမာ္လူး )


( ရတနာသံုးဂုဏ္ တို႔လႊမ္းျခံဳ )
အိပ္ရာ၀င္ေသာ္ သတိရလို႔, ဗုဒၶ-ဓမၼ-သံဃာရယ္၊
ကိုးကြယ္ပါတယ္ စိတ္မွာညြတ္လို႔, ႏႈတ္ပါတြတ္တြတ္ ရြတ္ရတယ္။
အိပ္ရာထျပန္ တဖန္ထပ္လို႔, မွန္မွန္မျပတ္ ရြတ္ပါကြယ္၊
ေဘးအႏၲရာယ္ ရန္စြယ္ကင္းလို႔, ေကာင္းျခင္းသုခ ရလိမ့္မယ္။
ရမယ္ ရမယ္။

( ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါး ပါဠိ )
ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ,
သမၼာသမၺဳေဒၶါ,
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ,
သုဂေတာ,
ေလာက၀ိဒူ,
အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ,
သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ,
ဗုေဒၶါ,
ဘဂ၀ါ။

( အနက္ )
၁။ အရဟံ-
လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ သီလဂုဏ္, သမာဓိဂုဏ္, ပညာဂုဏ္, ၀ိမုတၱိဂုဏ္, ၀ိမုတၱိဉာဏဒႆနဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ-
သစၥာေလးပါး ခပ္သိမ္းေသာတရားတို႔ကို သူတပါးထံ နည္းမခံဘဲ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္အဟုန္အစြမ္းျဖင့္ စူးစမ္းရွာေဖြကာ မွန္ကန္စြာ သိေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၃။ ၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ-
၀ိဇၨာမည္ေသာ ဉာဏ္ထူးသံုးပါး ဉာဏ္ထူးရွစ္ပါး, စရဏမည္ေသာ အေျခခံအက်င့္တရား ၁၅-ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၄။ သုဂေတာ-
သတၱ၀ါတို႔အား အက်ိဳးမ်ားေၾကာင္း ဟုတ္မွန္ေသာ စကားေကာင္းကိုသာ ျမြက္ဆိုေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၅။ ေလာက၀ိဒူ-
ေလာက၏အေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုကို အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၆။ အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ-
ဆံုးမထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား ညႊန္ၾကားသြန္သင္ ပဲ့ျပင္ဆံုးမမႈ၌ အတုမရွိ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၇။ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ-
ခ်မ္းသာရေၾကာင္း လမ္းေကာင္းညႊန္ျပ ဆံုးမေတာ္မူတတ္၍ လူနတ္တို႔၏ ဆရာအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၈။ ဗုေဒၶါ-
တရားအလံုးစံုကို အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

၉။ ဘဂ၀ါ-
ဘုန္းေတာ္အနႏၲ, ကံေတာ္အနႏၲ, ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ, တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္ လံုး၀ဥႆံု ျပည့္စံုေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

အရဟံ အစရွိေသာ ကိုးပါးေသာဂုဏ္ေတာ္, ဆယ္ပါးေသာဂုဏ္ေတာ္, အနႏၲဂုဏ္ေတာ္, ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သက္ေတာ္ထင္ရွား သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။


( တရားဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါး ပါဠိ )
သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ,
သႏၵိ႒ိေကာ,
အကာလိေကာ,
ဧဟိပႆိေကာ,
ၾသပေနယ်ိေကာ,
ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ။

( သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါး ပါဠိ )
သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ,
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ,
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ,
သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ,
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသပုဂၢလာ ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ,
အာဟုေနေယ်ာ,
ပါဟုေနေယ်ာ,
ဒကၡိေဏေယ်ာ,
အဥၨလိကရဏီေယာ,
အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ။

No comments: