Saturday, September 5, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈၂ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဆုႀကီးပန္အျဖစ္မွ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈ၍ ငယ္စဥ္ကပင္ ထူးျမတ္ေသာဆုႀကီးကို ပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ အလွဴဒါနျပဳတိုင္းပင္ ပန္ဆိုလာခဲ့ရာ ၁၇-ႏွစ္သမီးမွ ယခု အသက္ ၆၀-ရွိခဲ့ပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ ယခု တပည့္ေတာ္မသည္ သံသရာကို ေၾကာက္လြန္းလွသျဖင့္ ၀ိပႆနရာတရားကို အားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ အျမန္ဆံုး ကၽြတ္တမ္း၀င္လိုပါသျဖင့္ ပန္ဆိုထားေသာဆုႀကီးကို စြန္႔လြတ္လိုက္ပါျပီ၊ ဆုႀကီးပန္ျပီး ထိုသို႔စြန္႔လြတ္လိုက္သျဖင့္ ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္မ်ားသည္ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားမည္လားဟု သိလိုပါသည္။ သနားေသာအားျဖင့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚသန္းေအး-ပုသိမ္ )

( ေျဖ ) သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) ၌ မေထရ္ႀကီးတပါးသည္ အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္၍ နိဗၺာန္၀င္လိုသျဖင့္ တရားအားထုတ္ရာ မဂ္ဖိုလ္ရသည္အထိ အားမထုတ္ဘဲ မဂ္ဖိုလ္ရလုနီးအထိသာ အားထုတ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ အားထုတ္၍ အလြန္သီလသိကၡာႏွင့္ျပည့္စံုသျဖင့္ ရဟႏၲာဟု ထင္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ပ်ံလြန္ခါနီးတြင္ ျပည့္ရွင္မင္းတရားႀကီးက ရဟႏၲာျမတ္ႀကီးအား ပရိနိဗၺာန္မစံမီ ဖူးေျမာ္အံ႔ဟု လာေရာက္သည္။ ထိုအခါ မေထရ္ႀကီး၏ တပည့္မ်ားက မေထရ္ႀကီးကိုေလွ်ာက္ထားသည္။ မေထရ္ႀကီးက ငါသည္ ရဟႏၲာမဟုတ္။ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ျပီးမွ နိဗၺာန္၀င္အံ႔ဟု ဆုပန္က်င့္သံုးခဲ့သျဖင့္ ယခု ပုထုဇဥ္သာ ရွိေသးသည္ဟု ေျပာသည္။

ဘုရင္ႀကီးက ရဟႏၲာဟုထင္ေနရာ ယခု ရဟႏၲာမဟုတ္ဟု ဆိုပါက အရွက္ကြဲေတာ့မွာပဲ-ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ထိုအခါ မေထရ္ႀကီးက ကဲ-ဒါျဖင့္ ငါ့ကို အိပ္ရာမွ ထူေပးၾက-ဟု ဆိုသျဖင့္ တပည့္မ်ားက ထူေပးျပီး အျပင္သို႔ ထြက္သြားၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားထုတ္လာခဲ့ေသာ ဘာ၀နာအစြမ္းေၾကာင့္ ခဏခ်င္းပင္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားသည္။

အျပင္ထြက္သြားေသာ တပည့္မ်ား တံခါး၀ေရာက္ခ်ိ္န္မွာပင္ လက္ဖ်စ္တီး ေခၚလိုက္ျပီး ကိစၥျပီးျပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ တပည့္မ်ားက ျမန္လွခ်ည္လားဘုရား-ဟုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ သတိကင္းလြတ္၍ လက္ကိုမွ်ပင္ မလွႈပ္ဖူးေပ။ ဤမွ်ေလာက္ က်င့္သံုးခဲ့သျဖင့္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ တရားထူးကို ရႏိုင္ေတာ့သည္-ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

ဤမေထရ္ႀကီး၀တၳဳကို ေထာက္ဆ၍ ဆုႀကီးကိုစြန္႔ကာ လိုအပ္သလို အားထုတ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားထုတ္ထားသည့္ တရားအရွိန္မ်ားသည္လည္း မိမိအလိုအတိုင္း အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဟာသိကံ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဉ ႏွင့္ ဧဟိ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(၁) အကၡရာ ဥ ႏွင့္ ဉ ျမီးတိုကို မည္ကဲ့သို႔ ခြဲျခား သိရွိရပါမည္နည္းဘုရား။ ပံုစံ-ဧသာ ဉတၱိ-တြင္ ဧသာ အုတၱိ-ဟု ဖတ္ရမည္လား၊ ဧသာ ညတၱိ-ဟု ဖတ္ရမည္လား ကြဲျပားေအာင္ မည္သို႔ ေရးသင့္ပါသနည္း။
(၂) ဧဟိ-ပါေသာ ဂါထာမ်ားကို ညဘက္မ်ားမွာ ရြတ္ဖတ္က မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား လာတတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဟုတ္ပါသလား။ ပံုစံ-ဧဟိ မိတၱံ ဧဟိ ပုညံ၊ ယထာ ယာစိ ကတံ ဖလံ၊ ဧဟိ နႏၵာ ပိယာ ပုတၱာ၊ ပိယာ သိရိ ပိယာ ပိယာ။
( ဦးျမေမာင္-စံျပရပ္ကြက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း )

( ေျဖ )
(၁) အကၡရာ ဥ ႏွင့္ ဉ ျမီးတိုေခၚ ဦးေခါင္းမဲ့ ပါဠိ ဥ မွာ မူအားျဖင့္ ကြဲပါသည္။ ဥ -က အျမီးတို၍ ဉ-ကအျမီးရွည္ပါသည္။
စ ဆ ဇ စ် ဉ -မွ ပါဠိအကၡရာ ဉ-မွာ ဦးေခါင္းမရွိ အျမီးအနည္းငယ္ ရွည္ထားရသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာမင္းလက္ထက္က ဦးေခါင္းမဲ့ ဉ-ကို မဂၤလာမရွိဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းေရးရမည့္ေနရာတြင္ ည-ဦးေခါင္းရွိ သံယုတ္ (ႏွစ္လံုးတြဲ) ကို အစားထိုး ေရးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေခါင္းမဲ့ ဉ -အေရးေပ်ာက္ကာ ျမန္မာ ဉ-စာလံုးပင္ မသံုးသေလာက္ျဖစ္သြားျပီး ပံုႏွိပ္စာလံုးပင္ ရွားပါးသြားပါသည္။ ညမွာ သံယုတ္ (ႏွစ္လံုးတြဲ) ျဖစ္၍ ပညာ-(ပဥ္ဉာ) သညာ-(သဥ္ဉာ) စသည္တို႔တြင္သာ သံုးရပါသည္။
ပဥၥမ, သဥၨာ, သိဥၨီ၀, မဥၨဴ စသည္တို႔၌ ဦးေခါင္းမဲ့ ပါဠိ ဉ ကို သံုးရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧသာ ဉတၱိ၊ ဉာဏ္၊ ေဉယ်ဓမ္ စသည္၌ ပါဠိ ဉ စစ္စစ္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

( ၂ ) ေအာက္လမ္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သူရဲ တေစၧေကၽြးရာ၌ ဧဟိ ဧဟိ ဘုဥၨာဟိ-ဟု ေခၚ၍ ေကၽြးေလ့ရွိသျဖင့္ ဧဟိ-ပါလွ်င္ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား လာသည္ဟု စြဲေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဧဟိ မိတၱံ ဂါထာသာမဟုတ္ေသး ဧဟိ ဘိကၡဳ သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ စေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔အား ဧဟိ ဘိကၡဳ ေခၚေသာ ပါဠိတို႔၌ ဧဟိ ပါေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္မွာ ရြတ္ရြတ္ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား လာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဥဒၵိႆ ေစတီ )
အရွင္ဘုရား၊ ဥဒၵိႆေစတီေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လူတို႔ကိုးကြယ္ရန္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္-ေနာင္ကာလ ဆရာေတာ္မ်ားက ေဟာၾကားခဲ့တာပါလားဘုရား တိက်စြာ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( မႏွင္းေအး-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ ) ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္က အရွင္အာနႏၵာေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ေစတီသည္ သံုးပါးျဖစ္ေၾကာင္း သာရီရိကံ, ဥဒၵိႆကံ, ပါရိေဘာဂိကႏၲိ-ဟု ေဟာခဲ့ေၾကာင္း ကာလိဂၤေဗာဓိဇာတ္ အ႒ကထာတြင္ ဆို၏။ ယင္း၌ပင္ ဥဒၵိႆကံ အ၀တၳဳကံ မမာယန မတၱေမ၀ ေဟာတိ-ဟု ဥဒၵိႆ ေစတီဟူသည္ အထည္၀တၳဳ မရွိ။ ျမတ္ႏိုးရံုမွ်သာ ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤစကားျဖင့္ ဘုရားရွင္ ထင္ရွားရွိတုန္းပင္ ဥဒၵိႆလည္းရသည္။ သို႔ေသာ္ ဥဒၵိႆက ဓာတုေစတီ၊ ပရိေဘာဂ ေစတီတို႔လို အထည္၀တၳဳ မရွိ၊ ရည္မွန္းရံု ျမတ္ႏိုးရံုမွ်သာဟု ျပေတာ္မူ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့၍ မိမိစိတ္ထဲ ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားပံုေတာ္ ေပၚလာေအာင္ အာရံုျပဳရွိခိုးျခင္းပင္ ဥဒၵိႆေစတီကို ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေနာင္ သာသနာငါးရာခန္႔တြင္ ေယာနကမည္ေသာ ဂရိတ္လူမ်ိဳးတို႔ေနာက္ ကုသွ်န္သွ်က ေခၚေသာ ေအရွားအလယ္ပိုင္းသားတို႔ အိႏၵိယျပည္ႀကီးကို ခြဲျခားအုပ္စိုးကာ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္လာၾက၏။ ထိုအခါ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရင္း ေနနတ္သား၏ ရုပ္တု၊ သူရဲေကာင္း ရုပ္တုမ်ား ထုလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ဘုရားပံုေတာ္မ်ားကို (လကၡဏသုတ္လာ အျပင္လကၡဏာမ်ားကို မူထား၍) ထုလုပ္ၾကေၾကာင္း အဆိုရွိေလသည္။
********************************************************************************

( ေမး) ( ျမတ္စြာဘုရားတို႔ သက္တမ္းႏွင့္ အသေခ်ၤအေၾကာင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ သက္တမ္းသည္ အျမဲတမ္း တသိန္းတန္းတြင္ ပြင့္ၾကပါသည္။ ေနာင္ပြင့္မည့္ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားသည္ တသိန္းတန္းတြင္ ပြင့္မည္ဟုသိရပါသည္။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တဆူတည္းသာ အသက္တရာတမ္းမွာ ပြင့္တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲဆိုတာ သိလိုပါသည္ဘုရား။ ထို႔ျပင္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း စေသာ အေရအတြက္မ်ားကို ယခုေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ႏွင့္ အတိအက် တြက္ခ်က္၍ ရႏိုင္-မရႏိုင္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဘြားဘြား-ၾကည့္ျမင္တိုင္ )

( ေျဖ )
ပထမ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူသည္။
ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရားသည္ သံုးေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူသည္။
ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္ေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူသည္။
ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္အတိုင္းဆိုက တေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူတို႔အႏွစ္တေသာင္းတမ္း အခါ၌ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္မွာ ပါရမီျပည့္ရန္ လိုေသး၍ မပြင့္ႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္တရာတမ္းက်မွ ပြင့္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ေနာင္ပြင့္မည့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္မွာ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ပါမည္။

ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ အာယုေ၀မတၱ (အသက္အယူအဆ) ရွိသျဖင့္ သက္တမ္းမတူၾကပါ။
ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း စသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ သဗၺညဳတဉာဏ္ အရာသာ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ စသည္တို႔ပင္ တသေခ်ၤမွ်သာ ျမင္ႏိုင္ျပီး အရွင္အႏုရုဒၶါစေသာ သာ၀ကတို႔ပင္ ကမၻာတသိန္းသာ ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသေခ်ၤဆိုသည္ကို မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္မွ် တြက္ခ်က္၍ ရႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အရူပျဗဟၼာ ႏွင့္ အသညသတ္ျဗဟၼာ )
အရွင္ဘုရား၊ အရူပျဗဟၼာဘံု-ရုပ္မရွိ နာမ္သာရွိေသာဘံု-ဟု ဆိုရာတြင္ နာမ္က မည္သည္ကို မွီတြယ္၍ ေနပါသနည္း။ ဘံုသားအခ်င္းခ်င္း မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါမည္နည္း၊ ၄င္းဘံုသားတို႔ ႀကီးထြားမႈ ရွင္သန္မႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အာဟာရမ်ားကို မွီတင္းေနထိုင္ပါသနည္း။

အသညသတ္ဘံု-နာမ္မရွိ ရုပ္သာရွိေသာဘံု၊ ၄င္းဘံုသားတို႔သည္ ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ခဲမ်ားပမာ ရွိေနၾကမည္ထင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ၾကပါသနည္း။ ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈအတြက္ မည္သို႔ေနထိုင္၍ မည္သည့္အစာအာဟာရကို မွီတင္းသံုးစြဲေနထိုင္ၾကပါသနည္း။
တပည့္ေတာ္မ်ားသိလို၍ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေမးျမန္းအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ဦးၾကည္-လႈိင္သာယာ )

( ေျဖ )
စ်ာန္တရားကို အားထုတ္ၾကရာ၌ ရူပပဥၥမစ်ာန္ကို ရျပီးသည့္ေနာက္ ရုပ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံစားရသည္ဟု ရုပ္ကိုအျပစ္ျမင္၍ ဆက္လက္အားထုတ္ၾက၏။ ထိုအခါ အရူပစ်ာန္မ်ားကို ရရွိျပီး ဤဘ၀မွလြန္လွ်င္ ရုပ္မရွိ၊ နာမ္ခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္ေသာ အရူပဘံုမ်ားသို႔ ေရာက္ရသည္။ ၄င္းဘံုမ်ား (အရူပေလးဘံု) ၌ အတၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အဇၩတၱရုပ္လည္း မရွိ၊ ဗိမာန္ဥယ်ာဥ္ ေရကန္ စေသာ ဗဟိဒၶရုပ္လည္း မရွိ၊ သို႔ေသာ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စ်ာန္အားေလ်ာ္စြာ နာမ္တရားခ်ည္းသက္သက္ ေကာင္းကင္(အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္) ၌ သက္တမ္းအားေလ်ာ္စြာ တည္ရွိသည္။

ထို႔အတူ ရူပပဥၥမစ်ာန္အရတြင္ နာမ္တရားေၾကာင့္ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားရသည္ဟု နာမ္တရားကို အျပစ္ျမင္၍ ဆက္လက္ပြားမ်ား၏။ ထိုသို႔ ပြားမ်ားျပီး ဤဘ၀မွလြန္လွ်င္ ရုပ္ ၂၈-ပါးတြင္ ၁၇-ပါးေသာ ရုပ္ (လဟုတာဒိတၱယ၊ အာကာသဓာတ္၊ အ၀ိနိေဗၻာဂရုပ္ ၈-ခု၊ ဇီ၀ိတိေျႏၵ၊ လကၡဏရုပ္ ၄-ခု) ကလာပ္ ၃-စည္း၊ (သုဒၶ႒ကကလာပ္၊ ဇီ၀ိန၀ကကလာပ္၊ လဟုတာေဒကာဒသကကလာပ္)တို႔ျဖင့္ အသညသတ္ (နာမ္မရွိေသာ) ဘံု၌ လူ႔ျပည္ကကြယ္လြန္စဥ္က ဣရိယာပုထ္အတိုင္း (တံုးလံုးေသခဲ့လွ်င္ တံုးလံုး၊ ထိုင္လွ်က္ေသခဲ့လွ်င္ ထိုင္လွ်က္) ကမၻာငါးရာသက္တမ္းရွိသမွ် ေရႊတံုး ေရႊခဲႀကီးပမာ မပုပ္မသိုး တည္ေလသည္။

၄င္း အရူပဘံု အသညသတ္ဘံု တို႔၌ နာမ္ခ်ည္း၊ ရုပ္ခ်ည္းသာျဖစ္ရာ ဘံုသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႀကီးထြားရွင္သန္ျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ စသည္ ရွိဖြယ္မလိုေတာ့ပါ။ မိမိတို႔ ဘာ၀နာအားေလ်ာ္စြာ ပဋိသေႏၶကာလမွ စုတိကာလအထိ နာမ္ခ်ည္း၊ ရုပ္ခ်ည္း တည္ေနရပါသည္။ အဘိဓမၼာ (သျဂႋဳဟ္) ဘံုပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းတို႔ကို ေလ့လာ၍ အက်ယ္သိသင့္ပါသည္။ ဤ၌ အျမြက္မွ်သာ ျပဆိုႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အာပတ္ ႏွင့္ အကုသိုလ္ )
အရွင္ဘုရား၊
တိရစၧာန္ ပါဏာတိေၾကာင့္၊ ပါစိတ္ အာပတ္ေပ။
ေဒသနာၾကားကာျဖင့္၊ ေပ်ာက္လြင့္မေသြ။
အကုသိုလ္အက်ိဳးေတြ၊ ေပ်ာက္ေလလိမ့္ေျဖေဆး။
၀ိနည္းေတာ္ မိန္႔ေတာ္ရင္းကို၊ ရွင္းေျဖပါ့ေလး။
( ဘိုးဉာဏ-မန္း )

( ေျဖ )
တိရစၧာန္ ပါဏာတိေၾကာင့္၊ အာပတၱိ ပါစိတ္ေပ။
ေဒသနာၾကားကာျဖင့္၊ ေပ်ာက္လြင့္မေသြ။
အကုသိုလ္ႏွင့္ အာပတ္ေတြ၊ ႏွစ္ေထြလံုးေပ်ာက္သြား။
ဒိ႒ဓမၼာႏွင့္ ဥပဇၨာ ၾကြင္းမဲ့ကင္းေပမင့္၊ အပရာ-က်ိဳးက်န္ျခင္းကို ရွင္းသိေစသား။
( သာရတၳ-၁၊ ၃၇၉ ႏွင့္ ၀ိနည္းဋီကာမ်ား )
********************************************************************************

( ေမး ) ( သေခ်ၤယ် ႏွင့္ ကမၻာေျမ )
အရွင္ဘုရား၊ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္းဆိုရာ၌ ေလးအသေခ်ၤကို ေလးႏွင့္ သုညဂဏန္း မည္မွ်ေရးရပါသနည္း။ ထို႔ျပင္ ယူဇနာ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း အထုရွိေသာ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးဟုဆိုရာ၌ ေလ-ေရ-ေျမ- သုံးမ်ိဳးအနက္ ေျမသီးသန္႔ကို စတုရန္း ကုဗတံုး (အံစာတံုးပံု) ျပဳလုပ္ျပီး အနားတဖက္စီကို တိုင္းတာေသာ အေရအတြက္ပါ ပါပါသလား။ေျဖဆိုေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးျမင့္သိန္း-၆၆၅၂၇၅ )

( ေျဖ )
အသေခ်ၤဂဏန္းမွာ တစ္ေနာက္ သုည တရာ့ေလးဆယ္ရွိေသာ ဂဏန္းျဖစ္၍ ေလးအသေခ်ၤဆိုက ေလးေနာက္ သုည တရားေလးဆယ္ ေရးရပါမည္။
ကမၻာေျမႀကီးသည္ အေပၚက ပံသုေျမ၊ ေအာက္က သီလာေျမဟု ႏွစ္ထပ္ရွိရာ ပံသုေျမ ယူဇနာတသိန္း ႏွစ္ေသာင္း။ သီလာေျမ ယူဇနာ တသိန္းႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ယူဇနာ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း ရွိေၾကာင္း အာဒိကပၸ စေသာ က်မ္းမ်ားတြင္ ဆိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-မတ္လ )

No comments: