Tuesday, September 8, 2009

နိဗၺာန္စခန္း ေရာက္ရာလမ္း

( ပထမပိုင္း )

ဒီညေန ေဟာေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို နိဗၺာန္စခန္း ေရာက္ရာလမ္း-( The Way to Nibbana )လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတယ္။ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစားရရွိမယ့္ နည္းလမ္းအေၾကာင္းပါပဲ။
ဘုရားရွင္တို႔ရဲ႔ အဆံုးအမေတာ္ေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခါ ေအာက္ပါတဂါထာထဲမွာပဲ အက်ံဳး၀င္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့-

သဗၺပါပႆ အကရဏံ ၊ ကုသလႆုပသမၸဒါ ။
သစိတၱပရိေယာဒပနံ ၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ ။ ( ဓမၼပဒဂါထာ ၁၈၃ )
( မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴေအာင္စိတ္ကိုထား၊ ဘုရားဆံုးမျမဲ )

ဒီပါဠိဂါထာေတာ္ကို ၾကားဖူးၾကျပီးျဖစ္မွာပါပဲ။ ဒီဂါထာကေလးဟာ အလြန္တိုေတာင္းေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတာ္အားလံုးကို ျခံဳမိပါတယ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္ လမ္းခရီးႀကီးမွာ အဆင့္သံုးဆင့္စလံုးလဲ ဒီဂါထာမွာ အက်ံဳး၀င္ျပီးျဖစ္တယ္။ အဂၤါရွစ္ပါးရွိတဲ့ မဂၢင္လမ္းဆိုတဲ့ မဇၩိမပဋိပဒါ က်င့္စဥ္စခန္းမွာ အဆင့္ႀကီး သံုးဆင့္ရွိတယ္။ တဆင့္စီတက္ျပီး ရင့္က်က္ေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရတယ္။ သံုးဆင့္ကို ပါဠိလို (ခႏၶ) အစုအေပါင္းလို႔ ေခၚတယ္။ သီလဆိုတဲ့ အစု၊ သမာဓိဆိုတဲ့ အစု၊ ပညာဆိုတဲ့ အစု အဲဒီလိုသံုးစု ျဖစ္တယ္။

မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲက သမၼာဒိ႒ိနဲ႔ သမၼာသကၤပၸဆိုတဲ့ ႏွစ္ပါးဟာ ပညာအုပ္စုမွာ ပါ၀င္ၾကတယ္။
သမၼာဒိ႒ိဆိုတာ မိမိကုိယ္ရဲ႔ သေဘာသဘာ၀ကို မိမိမွန္စြာ သိျမင္ျခင္းနဲ႔တကြ ေလာကႀကီးရဲ႔ သေဘာသဘာ၀ကိုပါ မွန္စြာသိျမင္ျခင္းကို ဆိုလိုတယ္။
သမၼာသကၤပၸ ဆိုတာကေတာ့ မွန္စြာေတြးၾကံျခင္းပါပဲ။

ဒီေနာက္မွာ မဂၢင္တရားသံုးပါးျဖစ္ၾကတဲ့ သမၼာ၀ါစာ (မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း)၊ သမၼာကမၼႏၲ (မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း) နဲ႔ သမၼာအာဇီ၀ (မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း) တို႔က သီလအုပ္စုမွာ ပါ၀င္ၾကတယ္။
သမၼာ၀ါယာမ (မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း) သမၼာသတိ (မွန္စြာသတိမူျခင္း) နဲ႔ သမၼာသမာဓိ (မွန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း) တို႔ကေတာ့ သမာဓိအုပ္စုမွာ ပါ၀င္ၾကတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေစာဒကတက္တတ္ၾကတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဘာေၾကာင့္ သံုးဆင့္ေတာင္ခြဲျပီး က်င့္ရတာလဲ။ အေျခခံအေနနဲ႔ တဆင့္တည္းထားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပဘူးလား-ဆိုတဲ့ အေမးျပႆနာပါပဲ။ သံုးဆင့္ခြဲထားရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ သတၱ၀ါေတြမွာ ကိေလသာေတြက အဆင့္သံုးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စတဲ့ ကိေလသာဆယ္ပါးရွိရာမွာ ကိေလသာတပါး တပါးမွာ အဆင့္သံုးဆင့္စီ ရွိတယ္။
ဥပမာ-ေလာဘ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဒါသမွာ သံုးဆင့္ရွိတယ္။

ပထမဆင့္ကေတာ့ အရင္းအျမစ္ပဲ။ ပါဠိလို အႏုသယလို႔ေခၚတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ေလာဘျဖစ္ေစ ေဒါသျဖစ္ေစ စတဲ့ ကိေလသာေတြဟာ လူတို႔ရဲ႔သႏၲာန္မွာ ငုပ္ေနတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာတဲ့အဆင့္အထိေအာင္ ထင္ရွားမျပၾကဘူး။ စိတ္ဆဲမွာလည္း ဘယ္လိုမွ ခံစားမႈ မေပၚဘူး။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈလည္း မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပုန္းေအာင္ေနတဲ့သေဘာနဲ႔ ရွိေတာ့ရွိေနၾကတယ္။ ပုန္းေအာင္းေနေၾကာင္း ထင္ရွားသိသာႏိုင္တယ္။

ဘယ္လိုသိသာႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ လူေကာင္းသူေကာင္းလို႔ ေခၚၾကသူ တဦးဦးကို စိတ္လႈပ္ရွားလာျပီး ေဒါသထြက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ရွဴးရွားရွားရွား ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ဒါဟာ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ေဒါသအစရွိတဲ့ ကိေလသာေတြ ငုပ္လွ်ိဳးပုန္းေအာင္းေနတဲ့ သေဘာ၊ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လာရင္ ေပၚထြက္လာတတ္တဲ့ သေဘာကို ျပတယ္။ သူမ်ားကလာျပီး ေဒါသထြက္ေအာင္ မလုပ္ေသးရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့လူတေယာက္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေဒါသျဖစ္ေအာင္ စိတ္ကိုဆြေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ ေဒါသထြက္ျပီး စိတ္ေတြလႈပ္ရွားလာတဲ့အခ်က္ဟာ သူ႔စိတ္မွာ ကိေလသာျဖစ္တတ္တဲ့ ဓာတ္ခံရွိေနေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္တာပဲ။

လူတဦးရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ သီလတရားနဲ႔အညီ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ရင္ အဲဒီလုပ္ရပ္မ်းဟာ မွန္စြာျပဳလုပ္မႈ ( သမၼာကမၼႏၲ )လို႔ ေခၚတယ္။ ကိုယ္ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ အမႈတခုဟာ ဘယ္သူရဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုမွလဲ ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ဘူး၊ ကိုယ့္အတြက္ေရာ သူတပါးအတြက္ေရာ အလြန္အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ရပ္မ်ိဳးကို မွန္ကန္တယ္လို႔ ဆိုရတယ္။ ေကာင္းတယ္ မွန္တယ္ထင္လို႔ လုပ္လိုက္တဲ့အမႈမ်ားစြာတို႔ဟာလည္း ကိုယ့္စိတ္ထင္မွာ ေကာင္းတယ္ မွန္တယ္လို႔ ကိုယ့္ရႈေထာင့္ကၾကည့္ျပီး သတ္မွတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြရွိတတ္ေပတာပဲ။

မွန္စြာျပဳလုပ္မႈ ဆိုတာ တကိုယ္ေကာင္း မဆန္ရဘူး။ မုန္တီးျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ မနာလိုျခင္း အစရွိတဲ့ (အကုသိုလ္) တရားေတြ ကင္းစင္ရမယ္။ လူ႔စိတ္ဟာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း ေနခိုက္မွာ အရာခပ္သိမ္းကို ပကတိအမွန္အတိုင္း သိျမင္ႏိုင္တယ္။ ဥပမာ-ေရအိုးတအိုးထဲကို ေရထည့္တယ္ ဆိုပါစို႔။ ပထမတႀကိမ္မွာ အိုးရဲ႔ ေအာက္ပိုင္းေလာက္အထိပဲ ေရကိုထည့္လိုက္တယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ အိုးတ၀က္ေလာက္ေရာက္ေအာင္ ထည့္လိုက္ျပီး တတိယအခါက်ေတာ့မွ အိုးျပည့္ေအာင္ ထည့္လိုက္တယ္။
အဲဒီလို သံုးခါ တဆင့္စီ ေရျဖည့္ထည့္မွ ျပည့္ေစတဲ့သေဘာနဲ႔ ကိေလသာျဖစ္ပံု သံုးဆင့္ကို ႏႈိင္းခိုင္းႏိုင္တယ္။

အႏုသယ ကိေလသာအဆင့္မွာ ကိေလသာဆိုတဲ့ (စိတ္ကိုပူပန္ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တဲ့) တရားဟာ ပထမအဆင့္မွာ ရွိတုန္းေတာ့ ထင္ရွားမေပၚေပါက္ေသးဘူး။ အိပ္ေနသလို ငုပ္လွ်ိဳးပုန္းေအာင္းေနသလိုပဲ ရွိေနတယ္။ လူတေယာက္ကို ေဒါသထြက္ေအာင္ ဆြေပးတဲ့အခါ ေဒါသေတြ ထၾကြလာတာကို ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အတြက္ သူ႔မွာ ေဒါသအရင္းအျမစ္ (၀ါ) ဓာတ္ခံက ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ အဲဒီပထမအဆင့္ ကိေလသာဆိုတာ အလြန္ျငိမ္သက္ေေနတဲ့အတြက္ ရွိမွန္းကို မသိရဘူး။ သူေတာ္ေကာင္းတေယာက္လုိ႔ေတာင္ ထင္ရတယ္။

ကိေလသာရဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ပရိယု႒ာန ကိေလသာအဆင့္ထိေအာင္လဲ စိတ္ထဲမွာ ျေစ္ေပၚေနဆဲပဲ ရွိေသးတယ္။ အျပင္ကို ပြင့္ထြက္မလာေသးဘူး။ စိတ္ထဲမွာ ခံစားမႈအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ကိေလသာျဖစ္လို႔ ေဘးလူမသိေသးဘူး။
တိတ္တိတ္ေန ေထာင္တန္-ဆိုတဲ့ စကားပံုကေတာ့ ဒီ၀မ္းထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနဆဲကိေလသာအတြက္ အက်ံုးမ၀င္ေပဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိတ္ထဲမွာရွိေနျပီး အျပင္ကို ပြင့္အန္ထြက္မလာတာကိုက ေပါက္ကြဲမယ့္အႏၲရာယ္ႀကီးအျဖစ္ ရွိေနတဲ့အတြက္ တိတ္တိတ္ေနတာဟာ ဒီေနရာမ်ိဳးမွာ ေကာင္းတဲ့အေျခအေနမဟုတ္ဘူး။

ေနာက္ဆံုး (တတိယအဆင့္) ကေတာ့ ကိေလသာကို ၀ီတိကၠမ ကိေလသာလို႔ေခၚတယ္။ ပြင့္ကန္ေပါက္ကြဲတဲ့အထိ ျပင္းထန္လာျပီး။ ႏႈတ္အမူအရာ ကိုယ္အမူအရာေတြဟာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိေလသာျဖစ္ပံုကို အႏုသယ၊ ပရိယု႒ာန၊ ၀ီတိကၠမရယ္လို႔ သံုးဆင့္ခြဲျခား နားလည္ၾကရတယ္။

မထင္ရွားတဲ့ ငုပ္လွ်ိဳးေနတဲ့ ကိေလသာဓာတ္ခံကေလးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ကြယ္ေပ်ာက္ေစတတ္တဲ့ နည္းလမ္းကို ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔တရားေတာ္မွာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ဒီလို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ စိတ္ဓာတ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက်င့္စဥ္ကို သံုးဆင့္ခြဲျခားထားရတယ္။ သံုးဆင့္ဆိုတာကေတာ့ သီလ သမာဓိ ပညာ စခန္းမ်ားပဲ ျဖစ္တယ္။

( အရွင္ေသ႒ိလ ႏွင့္ ဦးတင္ဦး-ေျမာင္ )

( ေရွ႔လ ဆက္ရန္ )
ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ေသ႒ိလ-၏ တရားကို ဦးတင္ဦး-(ေျမာင္)က ဘာသာျပန္သည္။
( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၈-ဇြန္လ )

မွတ္ခ်က္။
ေရွ႔လ ဆက္ရန္ ဆိုေသာ္လည္း ၁၉၉၈-ခု ဇူလိုင္လထုတ္ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္သည္ ေမာ္လူးထံမွာ မရွိေသးပါသျဖင့္ ရွိသည့္အခါ တင္ျပသြားပါမည္။
စာရႈထံ ရွိလွ်င္လည္း အမ်ားအက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုး၍ ငွါးေပးေစလိုပါသည္။ (သို႔) စကင္ဖတ္ျပီး ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
ေမာ္လူး

No comments: