Sunday, September 13, 2009

အေကာင္းျမင္၀ါဒ က်င့္သံုးၾကေစလို

ေလာက၌ လူေလးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း မွတ္သားရဖူး၏။
၁။ လူတခ်ိဳ႔ တရားသိ၏ တရားမရွိ။
၂။ လူတခ်ိဳ႔ တရားရွိ၏ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္းလည္း တရားမသိေသး။
၃။ လူတခ်ိဳ႔ကား တရားလည္းရွိ၏ တရားကိုလည္း ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏။
၄။ လူတခ်ိဳ႔ကား မရွိလည္း မရွိ မသိလည္း မသိေပ။
ထိုလူေလးမ်ိဳးတို႔တြင္ သံုးနံပတ္ပုဂၢိဳလ္မွလြဲ၍ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖို႔ မိမိမွတပါး အျခားသူမ်ားအတြက္ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ထားႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသး။ ထားႏိုင္သည္ဆိုေစကာမူ အစစ္အမွန္ေတာ့ မဟုတ္။ အတုအရံသာ ျဖစ္ေနေပဦးမည္။ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ထားႏိုင္ေသာ တနည္းဆိုရေသာ္-ျပဳ-ေျပာ-ၾကံ အရာအားလံုး၌ အေကာင္းျမင္၀ါဒ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ကား အျခားမဟုတ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ သံုးနံပါတ္ပုဂၢိဳလ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

တရားလည္းသိ တရားလည္းရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္လည္း အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရပုဂၢိဳလ္-( သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းနားလည္ေပးႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္) သာ ျဖစ္ေပသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္သာသနာ ၂၅၉၁-ခန္႔ ကာလက ပါရမီအဟုန္ေၾကာင့္ မေပ်ာ္စိတ္စက္ ေတာသို႔ထြက္၍ အမွန္တရားကိုေဖြရွာရင္း သဗၺညဳအစစ္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ဘုရားျမတ္စြာသည္ သိထိုက္ေသာတရားအလံုးစံုကို သိေတာ္မူ၏။ အတူ ကင္းမဲ့ေသာ တရားရွိပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ဘုရားရွင္၏ စိတ္ေတာ္သည္ အားလံုးေသာသတၱ၀ါတို႔အေပၚ၌ အက်ိဳးမဲ့စိတ္မ်ိဳး လံုး၀ ကင္းမဲ့ေတာ္မူ၏။ အယုတ္ အလတ္ အျမတ္မေရြး သတၱ၀ါအားလံုးတို႔အေပၚ၌ တန္းတူ ေမတၱာရွိေတာ္မူ၏။ မိမိ၏ ရင္ေသြးအႏွစ္ သားေတာ္စစ္ျဖစ္ေသာ ရွင္ရာဟုလာအေပၚ၌ ထားေသာေမတၱာသည္လည္း သတၱ၀ါအားလံုးတို႔အေပၚ ထားရွိအပ္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ အတူတူပင္တည္း။

ထို႔အျပင္ မိမိအားသတ္ရန္ ေျပးလာေသာ နာဠာဂီရိဆင္၌ေသာ္လည္း ရာဟုလာအတူ ေမတၱာထားျခင္းျဖင့္ အေကာင္းျမင္၀ါဒေအာင္လံကို လႊင့္ျပႏိုင္ခဲ့၏။ ေယာနိေသာမနသိကာရ အစစ္အမွန္ရွိေၾကာင္း မသိုမ၀ွက္ဘဲ ေမတၱာျဖင့္ခ်ိန္စက္ျပေတာ္မူခဲ့၏။ ပုထုဇဥ္အျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္ေသာ္ ဘုရားရွင္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးအက်ိဳးမဲ့ျပဳၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတို႔အေပၚ၌ ဘုရားရွင္သည္လည္း သာမန္အားျဖင့္ၾကည္မူ ေဒါသအေငြ႔အသက္တို႔ ျဖစ္ေပၚရမည္သာ။ အာဃာတတရား ထားမိမည္သာ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္သည္ကား ဘုရားစင္စစ္ အမွန္ျဖစ္သည္မွစ၍ ေလာဘ ေဒါသ စသည့္ ဆယ္ျဖာေသာ ကိေလသာတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ပယ္သတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီတည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္သူ မုန္းသူ အားလံုးတို႔အေပၚ၌ အာဃာတ-ရန္ျငႇိဳးဖြဲ႔ျခင္းအစား အာဃာတပဋိ၀ိနယ-ရန္ျငိႇဳးပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို အစားထိုး က်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့၏။ အာဃာတပဋိ၀ိနယ ေခၚ ရန္ျငိႇဳးပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းဟူသည္ကား အျခားမဟုတ္ ေယာနိေသာမနသိကာရေခၚ အေကာင္းျမင္၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္းပင္တည္း။

ဘုရားရွင္မို႔လို႔သာ ခုလိုသည္းခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္တာပါဟူ၍ ေစာဒကေကာင္တို႔ အျမြက္ေထာင္ဖို႔ မလိုေအာင္လည္း ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နည္းနာနိႆယ ေပးထားခဲ့သည္သာ။ ဘုရားရွင္ကဲ့သို႔ အျပည့္အ၀ အေကာင္းျမင္၀ါဒမက်င့္သံုးႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မၾကာခဏ သိ၍ ထာ၀ရအေကာင္းျမင္တတ္ေစရန္ ဘုရားရွင္ နည္းေပးေတာ္မူခဲ့ပံုကား-

၁။ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အလုပ္ကိစၥတို႔၌ မသန္႔ရွင္း မသပ္ရပ္ မေကာင္းမြန္ ကဲ့ဲရ႔ထိုက္ေသာသေဘာရွိ၏။ သို႔ေသာ္ စကားအရာ လိမၼာကၽြမ္းက်င္၍ စကားေကာင္းကို နား၀င္ေအာင္ေျပာဆိုတတ္၏။ ပံသုကူဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းတပါးသည္ လမ္း၌ျမင္ရေသာ အ၀တ္စုတ္ႏြမ္းတထည္ကို ဘယ္ေျချဖင့္ နင္း၍ ညာေျချဖင့္ ျဖန္႔ၾကည့္ျပီးလွ်င္ အႏွစ္အသား ေကာင္္ေသးေသာ အသံုးျပဳ၍ရေသးေသာ ေနရာေလးကို ျဖတ္ယူသြားသကဲ့သို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္၌ မေကာင္းေသာ ကာယကံကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာ ၀စီကံေလးကိုသာ ၾကည့္၍ အေကာင္းျမင္၀ါဒ က်င့္သံုးရမည္။

၂။ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္သည္ အေျပာအဆိုမတတ္၊ စကားေျပာေသာ္ ဆဲသကဲ့သို႔ျဖစ္ေန၏။ အေျပာမခ်ိဳသာ ၀စီကံမေကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကာယကံေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ရာတို႔၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ၏။ ေသသပ္လွပ ဘ၀င္က်စရာမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၏။ ေမွာ္ ေရညႇိစေသာ မစင္ၾကယ္ေသာအရာတို႔ျဖင့္ ေရာျပြမ္းေနေသာ ေရကန္တခုသို႔ ေရာက္လာေသာ ေနပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေရဆာေနေသာ ေယာက်္ားတေယာက္သည္ ဘာကိုမွ် ဂရုမစုိက္အားဘဲ ေရကန္ထဲဆင္းကာ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ မသန္႔ရွင္းေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားလ်က္ ေသာက္၍ရေလာက္ရံုမွ် အနည္းငယ္ေသာေရေကာင္းကို လက္ခုပ္ျဖင့္ ယူ၍ေသာက္ခါ သြားေလသကဲ့သို႔ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္အေပၚ၌ မေကာင္းေသာ၀စီကံကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာကာယကံေလးကိုသာ ၾကည့္၍ အေကာင္းျမင္၀ါဒ က်င့္သံုးရမည္။

၃။ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္သည္ ကာယကံလည္း မေကာင္းမြန္၊ ၀စီကံအမႈ၌လည္း ထို႔အတူ မလိမ္မာ၊ သို႔ေသာ္-အခါအားေလ်ာ္စြာ (သူ႔အခ်ိန္အခါေရာက္လွ်င္) သမထ-စိတ္အပူအခိုးေငြ႔ ကိေလသာတို႔ကို စြန္႔လႊတ္၍ စိတ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၀ိပႆနာ-လြဲမွားေသာ အထင္အျမင္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္၍ အျမင္မွန္ကို ရေအာင္ၾကည့္ျခင္းဟူေသာ တရားႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခြင့္ရွိေသး၏။ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ စိတ္ၾကည္လင္ခြင့္ ရႏိုင္ေသး၏။ ခရီးပင္ပန္းႏြမ္းနယ္၍ ေရငတ္ေနေသာ ေယာက်္ားတေယာက္သည္ ႏြားေျခရာခြက္၌ရွိေသာ အနည္းငယ္ေသာ ေရကိုျမင္လိုက္ရေသာ္ အကယ္၍ ငါသည္ ဤအနည္းငယ္ေသာေရကို လက္ခုပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ခြက္တခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစ ခပ္ယူလိုက္ပါက ေနာက္ေသာ္လည္း ေနာက္ရာ၏။ သို႔မဟုတ္ လံုး၀ေသာက္မရသည္မူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ဤကဲ့သို႔ ႏွလံုးသြင္း၍ ေလးဘက္ေထာက္ျပီးလွ်င္ ႏြားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေသာက္၍ ခရီးဆက္သြားေလသကဲ့သို႔ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္၌ မေကာင္းေသာကာယကံ ၀စီကံတို႔၏ အျပစ္ကို မသံုးသပ္ေတာ့ဘဲ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထိုပုဂၢိဳလ္သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပလာႏိုင္ေသးေသာ သမထ ၀ိပႆာတရားမ်ား ျဖစ္စရာအခြင့္အလမ္းကိုသာ ၾကည့္ရႈသံုးသပ္၍ အေကာင္းျမင္၀ါဒက်င့္သံုးရမည္။

၄။ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္သည္ ကာယကံ ၀စီကံ မေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္လည္း မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္၊ အေျပာအဆိုလည္း မလိမၼာ မကၽြမ္းက်င္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သမထ ၀ိပႆနာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိတ္ၾကည္လင္ျငိမ္းေအးမႈလည္း မရွိ၊ ျပင္းစြာဖ်ားနာေနေသာ ဒုကၡိတလူနာ ေရာဂါသည္တေယာက္သည္ ေနမေကာင္းပါဘဲလ်က္ ခရီးသြား၏။ ေရွ႔သြားလိုသည့္ရြာကိုလည္း မေရာက္ေသး၊ က်န္ရစ္ေသာရြာသို႔လည္း ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေတာ့။ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး ေဆးေပးမီးယူ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္လည္း မပါ။ ထိုအေျခအေနတြင္ အျခားခရီးသြားတေယာက္ ေတြ႔ျမင္ေသာ္-ဤဒုကၡိတလူနာအား သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၍ ရြာသို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္သူ ေပၚေပါက္လာေသာ္ ေကာင္းေလစြ-ဟုေတြး၍ သနားျခင္းကရုဏာ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္ ထိုလူနာ လမ္းခရီးၾကား၌ပင္ အက်ိဳးမဲ့မပ်က္စီးေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဤအတူပင္ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္၌လည္း ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဒုစရိုက္ ၀စီဒုစရိုက္ မေနာဒုစရိုက္တို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ကာယသုစရုိက္ ၀စီသုစရိုက္ မေနာသုစရိုက္မ်ားကို ျပဳက်င့္ေျပာဆို ၾကံစည္ေနလွ်င္ ေကာင္းေလစြဟု သနားျခင္းကရုဏာျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္ အပါယ္ငရဲသို႔ မက်ေရာက္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ထိုသူ႔အေပၚ၌ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ သနားမႈ ကရုဏာ တရား ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ အေကာင္းျမင္၀ါဒ က်င့္သံုးရမည္။

၅။ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ကမူ ကာယကံေျမာက္လုပ္ေဆာင္သမွ် အားလံုးကၽြမ္းက်င္၍ စိတ္တိုင္းက်လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္၏။ စကားေျပာလည္း ေျပျပစ္ေခ်ာေမာ၏။ စကားအရာ အျပစ္ေျပာစရာမရွိ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သမထ ၀ိပႆနာ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိေနေသး၏။ ထိုသို႔ ဘက္ေပါင္းစံုေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပၚ၌လည္း အာဃာတတရားရွိေနေသးလွ်င္ ၾကည္လင္ေအးျမ သန္႔ရွင္းခ်ိဳျမိန္၍ ပန္းမာလ္သစ္ပင္ အထူးထူးတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ ေရကန္သို႔ေရာက္လာေသာ ခရီးပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသူ ေယာက်္ားတေယာက္သည္ ထိုေရကန္အရိပ္၌ပင္ ထိုင္ျခင္း အိပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳသကဲ့သို႔ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္၌ အလံုးစံုေကာင္းမြန္ေသာ ကာယကံ ၀စီကံႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သမထ ၀ိပႆနာတရား ပြားမ်ားႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ဆင္ျခင္၍ အေကာင္းျမင္၀ါဒကို က်င့္သံုးရမည္ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ဘုရား၏တရားေတာ္ကား ရိုးရွင္း၍ ျမင္လြယ္ ထင္လြယ္ရွိ၏။ ဘုရားရွင္သည္ သက္ရွိအားလံုးတို႔အတြက္ အေကာင္းျမင္၀ါဒကုိ က်င့္သံုးတတ္ေစရန္ ဥပမာ ဥပေမယ်တို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္လ်က္ က်င့္ၾကံလြယ္ေအာင္ လမ္းညြန္ေတာ္မူခဲ့ေပျပီ။ ဘုရားရွင္ေပးေသာ လမ္းညြန္ခ်က္ကို မွီ၀ဲက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ပုထုဇဥ္တို႔ပီပီ ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲေသာ အာဃာတတရားမ်ားကို ပယ္စြန္႔လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ တဦးေမတၱာ တဦးမွာ ဆိုသကဲ့သု႔ိ တဦးဟာကြက္ကို တဦးဖာ၍ တဦးေကာင္းကြက္ တဦးေခ်ာင္းလ်က္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကလွ်င္ျဖင့္ အမုန္တရားတို႔ ဆံုးပါး၍ အခ်စ္တရားတို႔ အျဖစ္မ်ားလာေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္-လူသာမန္တို႔ဘာ၀ ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲလွေသာ ေလာဘ စေသာ ကိေလသာတရားတို႔၏ မႈိင္းတိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆႏၵ ေဒါသ ေမာဟ ဘယာ ေလးျဖာေသာအဂတိတရားတို႔ျဖင့္ ေရာေႏွာေၾကမြ အာဃာတတရားတို႔ကို ဗုဒၶေဟာလွစ္ ေဒသနာစနစ္သစ္ျဖင့္ အစားထိုးလ်က္ အေကာင္းျမင္၀ါဒက်င့္သံုးႏိုင္ၾကေစရန္ သုတၱန္ပိဋကတ္လာ ဒုတိယအာဃာတ ပဋိ၀ိနယသုတ္ ေဒသနာ အမြန္ျဖင့္ ေစတနာသြန္၍ လမ္းညြန္လိုက္ရပါသည္။

( အရွင္၀ိမလာလကၤာရ-သဒၶမၼမ႑ိဳင္ )

No comments: