Monday, September 14, 2009

ကုသိုလ္ တပဲ - ငရဲ တပိႆာ

ဤစကားပံုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳၾကသည့္အခါ ဉာဏ္ႏွင့္ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ျပဳႏိုင္ရန္ အထူးသတိေပးထားသည့္ စကားပံုျဖစ္ပါသည္။ ေရွးဘာသာေရး ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳသည့္အခါ ကုသိုလ္ကို အနည္းငယ္ေလာက္သာ ရၾကျပီး အကုသိုလ္ေတြသာ တပံုတေခါင္းႀကီး ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ သေဘာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ မျဖစ္ၾကရန္ ဤစကားပံုျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္လမ္းညႊန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳၾကသည့္အခါ ကုသိုလ္ျပဳခ်ိန္၏ ေရွ႔ပိုင္း ေနာက္ပိုင္းတို႔မွာ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္အျပစ္မ်ား မျခံရံဘဲ ဉာဏ္ဦးေဆာင္သည့္ အထက္တန္းစား ကုသိုလ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဉာဏ္၊ သတိ တို႔ျဖင့္ ဆင္ျခင္သတိထားျပီး ျပဳတတ္ၾကရန္ ဆံုးမထားခဲ့သည့္ ဘာသာေရးစကားပံုတခု ျဖစ္သည္။

စကားပံု၏ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ- ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ၾကသည့္အခါ၌ ကုသိုလ္မွာ တပဲသားမွ်ေလာက္သာ ရေလ့ရွိၾကျပီး ငရဲကသာ သို႔႔မဟုတ္-အကုသိုလ္ကသာ အေလးခ်ိန္ တပိႆာေလာက္ ျဖစ္ပြားတတ္ၾကသည္-ဟု ဆိုလိုပါသည္။ စကားပံုသည္ ခ်ိန္တြယ္၍ မရႏိုင္သည့္ ကုသိုလ္တရားႏွင့္ ငရဲကို ေရာက္ေစတတ္သည့္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ခ်ိန္တြယ္ရႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ တပဲ၊ တပိႆာ စသည္ျဖင့္ သံုးစြဲထားေသာေၾကာင့္ သမာဓိဂုဏ္ေျမာက္သည့္ စကားပံု ျဖစ္ပါသည္။

( ကုသိုလ္တပဲ )
ကုသုိလ္တပဲဟူေသာ ပုဒ္စု၌ ကုသိုလ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ကုသလ-ဆိုသည့္ပါဠိပုဒ္မွ ျဖစ္လာေသာ ျမန္မာေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ (၀ါ) ေကာင္းမႈဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပနယ္၌ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ-ဟု ကုသိုလ္ႏွင့္ ေကာင္းမႈကို အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္သည့္သေဘာျဖင့္ တြဲဖက္သံုးႏႈန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုသိုလ္၏ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းမႈဆိုသည့္စကား၌ မည္သည့္အမႈမ်ိဳးကို ေကာင္းမႈ-ဟု ေခၚမည္နည္း။ ကိုယ့္သေဘာအတိုင္း ကိုယ္ထင္သလို ဆံုးျဖတ္၍ မရေခ်။ ကုသုိလ္၌ ေကာင္းသည္-ဟု ဆိုရသည့္ အမွတ္အသား လကၡဏာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ယင္း-အမွတ္အသားမ်ားမွာ အျပစ္မရွိျခင္းႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးတရားတို႔ကို ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာေစျခင္းဆိုသည့္ (အန၀ဇၨ သုခ၀ိပါက လကၡဏာ) အမွတ္အသားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုထို အမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဤလကၡဏာႏွစ္မ်ိဳးတို႔ကို ေတြ႔ရသည့္ အမႈလုပ္ငန္းသည္သာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျဖစ္သည္-ဟု ဆိုရပါမည္။ ဥပမာ-သူတပါးတို႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနမႈမ်ိဳး ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဒါနမႈသည္ ေလာက-သံသရာ ႏွစ္ျဖာလံုး၌ အျပစ္မရွိသည့္အျပင္ အမ်ားခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေစာျခင္း၊ နတ္ရြာသုဂတိသို႔ေရာက္ျခင္း စသည့္ ေလာကီက်ိဳး ေလာကုတၱရာက်ိဳးမ်ားရွိေသာ အမႈျဖစ္၍ ေကာင္းမႈဟု ေခၚရသည္။

( ကုသိုလ္ကို ေထာင့္စံုမွ ရႈျမင္ပံု )
တစံုတေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သႏၲာန္၌ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈတရား ျဖစ္ပြားေနသည့္အခါ ဆန္႔က်င္ဘက္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္တရားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈသည္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရွားဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥ (အကုသလ၀ိဒၶံသနရသ) ကို ရြက္ေဆာင္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုရသည္။ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္လာသည့္အခါ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ေလာဘ၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္ျငိဳးထားျခင္း၊ ျပစ္မွားျခင္း ေဒါသ၊ ေတြေ၀ျခင္း မသိျမင္ျခင္း ေမာဟ-စသည့္ ကိေလသာအညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းစင္ေနသျဖင့္ ယင္းစိတ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ ညစ္ေၾကးမတင္၊ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာစိတ္ဟု ဉာဏ္တြင္ ထင္ျမင္လာ၏။( ေ၀ါဒါနပစၥဳပ႒ာန )။

အာရံုတခုခုႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳသည့္အခါ ေဒါသျဖစ္စရာ အနိ႒ာရံုပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အသင့္အေလ်ာ္ ႏွလံုးသြင္းေတာ္ခဲ့လွ်င္ ၀ါ-ႏွလံုးသြင္း လိမၼာခဲ့လွ်င္ ကုသုိလ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ေပၚလာရာ၌ အနီးကပ္ဆံုး အေၾကာင္းတရား(ပ႒ာန္)မွာ အသင့္အေလ်ာ္ ႏွလံုးသြင္း ေတာ္မႈ (ေယာနိေသာမနသိကာရ)ပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ထမင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ မစားတတ္သူမ်ားအဖို႔ တခါတရံ ထမင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ စားရသည့္အခါ ငါကလဲ ထမင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ စားတတ္တဲ့အေကာင္မဟုတ္ဘူး ထမင္းကလဲ ေပ်ာ့လိုက္တာ ေခြးအန္ဖန္က်ေနတာပဲ-ဟု မသင့္မေလ်ာ္ႏွလံုးသြင္းေခ်ာ္ (အေယာနိေသာမနသိကာရ) ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေဒါသဦးစီးတဲ့ အကုသိုလ္စိတ္မ်ားသာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အို-တခါတေလ အဆင္မသင့္လို႔ ေပ်ာ့သြားတာပဲ၊ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ေပ်ာ့သြားေတာ့လဲ အ၀ါးရသက္သာတာေပါ့ အစာလဲ ေၾကလြယ္တာေပါ့-ဟု ႏွလံုးသြင္း လိမၼာခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒီလိုအနိ႒ာရံုႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရတာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ပဲ-ဟု အမွန္အတိုင္း ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္စိတ္သာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္အရာမ်ိဳးကို ကုသိုလ္ေခၚသည္-ဟူေသာသေဘာကို ပို၍သိသာထင္ရွားသြားရန္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ ကုသိုလ္သေဘာ လကၡဏာ အမွတ္အသားျဖင့္၄င္း၊ ရြက္ေဆာင္သည့္ ကိစၥအားျဖင့္၄င္း၊ အသိဉာဏ္တြင္ ထင္ျမင္လာသည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္၄င္း ေလးဘက္ေလးတန္မွ ေထာင့္စံု ရႈျမင္သံုးသပ္ေ၀ဖန္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

( ကုသိုလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး )
ထိုကုသိုလ္သည္ ေလာကုတၱရာကုသိုလ္၊ မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္၊ ကာမကုသိုလ္ဟု သံုးမ်ိဳးသံုးစား ရွိသည္။ ထိုတြင္ ေလာကုတၱရာကုသိုလ္မွာ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ စေသာ မဂ္စိတ္ေလးပါးျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦး သႏၲာန္၌ မဂ္စိတ္တပါးပါး ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေလာကသံုးပါးမွ လြန္ေျမာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုမဂ္ကုသိုလ္မ်ားကို ေလာကုတၱရာကုသိုလ္-ဟု ေခၚသည္။ (ေလာက-ေလာကသံုးပါးမွ၊ ဥတၱရ-လြန္ေျမာက္ေသာစိတ္)။ ဥပမာ-မဂ္ေလးပါးတြင္ ေအာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ထိုသူသည္ ပုထုဇဥ္သတၱ၀ါအေပါင္းဟူေသာ သတၱေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။
မည္သည့္အခါမွ အပါယ္ေလးပါးသို႔ က်ေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ အပါယ္ေလးဘံုဟူေသာ ၾသကာသေလာကတစိတ္မွ လြန္ေျမာက္၏။
ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧာ စေသာ အကုသိုလ္တရား မျဖစ္ေတာ့သျဖင့္ သခၤါရေလာက တစိတ္မွ လြန္ေျမာက္၏။ ဤသို႔ မဂ္စိတ္မ်ားသည္ ေလာကသံုးပါးမွ အသီးသီး လြန္ေျမာက္သည့္ကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကုတၱ႐ာကုသုိလ္ဟု ေခၚသည္။

ရူပစ်ာန္ အရူပစ်ာန္ ကုသိုလ္မ်ားကို မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္ဟုေခၚသည္။ ထိုစ်ာန္ကုသုိလ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ ကိေလသာတို႔ကို ပယ္ခြါထားႏိုင္စြမ္းလည္းရွိ၏။ ျဗဟၼာဘံုမ်ားသို႔ ေရာက္ႏိုင္၍ ႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ိဳးေပးမႈလည္း ရွိ၏။ စ်ာန္သမာပတ္၀င္စားသည့္အခါ ရွည္လ်ားေသာ စိတ္အစဥ္လည္းရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္-မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္ဟု ေခၚသည္။ ၾကီးျမတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာတရားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ရူပကုသိုလ္စ်ာန္ ၅-ပါး၊ အရူပကုသိုလ္စ်ာန္ ၄-ပါး ရွိသည္။ ပထ၀ီကသိုဏ္း စေသာ အာရံုတို႔ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ရႈတတ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏ စေသာ တရားတို႔ကို ေလာင္ျမိဳက္တတ္ေသာေၾကာင့္၄င္း စ်ာန္ဟုေခၚသည္။

ကာမကုသိုလ္ကား ရွစ္မ်ိဳးရွိ၍ အရာက်ယ္၏။ မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္၊ မဂ္ကုသုိလ္တို႔မွာ မေနာကံမွ်သာ ျဖစ္၍ ကာမကုသိုလ္မွာ ကာယကံကုသိုလ္၊ ၀စီကံကုသိုလ္၊ မေနာကံကုသိုလ္ ဟု သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း စေသာ အကုသိုလ္ကာယကံ သံုးပါးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ကာယကံကုသိုလ္သံုးပါး၊ အကုသုိလ္၀စီကံ ေလးပါးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ၀စီကံကုသိုလ္ ေလးပါး၊ အကုသိုလ္ မေနာကံသံုးပါးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေနာကံကုသိုလ္ သံုးပါး ေပါင္း ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးရွိ၏။ သုစရိုက္တရား ဆယ္ပါးဟူ၍လည္းေခၚ၏။ တနည္းအားျဖင့္-ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာ၀နာကုသိုလ္ဟု သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ကုသိုလ္သံုးမ်ိဳးကို အက်ယ္ခ်ဲ႔၍ ပုညကိရိယာ၀တၳဳ အမည္ျဖင့္ ကုသိုလ္ဆယ္ပါး ရွိေပ၏။

ဤကာမကုသုိလ္သည္ ရူပကုသုိလ္စေသာ အျခားကုသိုလ္မ်ားထက္ အေရအတြက္လည္းမ်ားသည္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ရာဌာနအားျဖင့္လည္း က်ယ္၀န္းသည္။ ေလာက၌ သူသူငါငါ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လွဴဒါန္းမႈ၊ ငါးပါး၊ ဆယ္ပါးေသာ သီလအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာက္တည္မႈ၊ စ်ာန္ရေအာင္ သမထဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈ၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရေအာင္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အားလံုး ကာမကုသိုလ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အယုတ္ဆံုး စ်ာန္ရခါစ၌ စ်ာန္ကိုျပင္ဆင္ေသာအရာ (ပစၥေ၀ကၡဏာ၀ီထိ)၊ စ်ာန္သမာပတ္ ၀င္စားခါနီးေသာ အရာတို႔ႏွင့္ မဂ္ ဖိုလ္တရားတို႔ကို ရစ၌ ရျပီးမဂ္ဖိုလ္ကို ျပန္ဆင္ျခင္ေသာအရာ (ပစၥေ၀ကၡဏာ၀ီထိ)၊ ဖလသမာပတ္ ၀င္စားရာတို႔၌ပင္ေသာ္လည္း ကာမကုသိုလ္ ဉာဏသမၸယုတ္စိတ္တို႔ ပါရသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အရာက်ယ္လွသျဖင့္ မဟာ-ပုဒ္ျဖင့္ အထူးျပဳကာ ကာမကုသိုလ္ကို မဟာကုသိုလ္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကုသိုလ္တပဲ ဟူေသာ စကားသည္ ဆိုခဲ့ျပီးေသာ ကုသိုလ္သံုးမ်ိဳးတြင္ ကာမကုသိုလ္ကို ရည္ရြယ္၍ ဆိုေသာစကား ျဖစ္သည္။ ကာမကုသိုလ္တြင္လည္း သီလကုသိုလ္၊ ဘာ၀နာကုသိုလ္တို႔ထက္ လွဴဒါန္းမႈ ဒါနကုသိုလ္ကို အထူးရည္ရြယ္ဟန္ ရွိေပသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ-ဒါနကုသိုလ္ျပဳရာ၌ ဒါနျပဳနည္း မမွန္လွ်င္(၀ါ) ဗုဒၶနည္းက် မလွဴဒါန္းတတ္လွ်င္ ကုသိုလ္မွာ အနည္းငယ္သာ ရတတ္သည္ဟု ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။

( ငရဲတပိႆာ )
ငရဲတပိႆာ-ဟူေသာ ပုဒ္စု၌ ငရဲဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ နိရယ-ဟူေသာ ပါဠိမွျဖစ္လာေသာ ျမန္မာေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ခ်မ္းသာကင္းေသာဘံုဌာန(၀ါ) အလြန္ဆင္းရဲေသာ ဘံုဌာနမ်ားဟု ဆိုလိုေပသည္။ (နိရ-မရွိ၊ အယ-ခ်မ္းသာ)။ ထိုဘံုဌာနမ်ားသို႔ က်ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔ကို လံုး၀ျပဳခြင့္မရေတာ့ဘဲ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုတို႔ကိုသာ နည္းေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားေနၾကရသည္။ ခ်မ္းသာျခင္း လံုး၀ ကင္းလ်က္ရွိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘံုဌာနမ်ားကို ပါဠိလို နိရယ-ဟုေခၚသည္။ ထိုနိရယပုဒ္မွ ေ၀ါဟာရအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲကာ ေနာက္ဆံုး ငရဲ-ဟု ျမန္မာေ၀ါဟာရ ျဖစ္လာသည္။ (နိရယ-နိရယ္-နိရဲ-ငရဲ )။

ဤေနရာ၌ ငရဲ-ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ ငရဲဘံုတို႔ကို တိုက္ရိုက္ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲထားသည့္ မုခ်ေ၀ါဟာရမဟုတ္၊ ငရဲဘံုမ်ားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကိုတင္စားေခၚေ၀ၚထားသည့္ ဥပစာေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ ငရဲဘံုသို႔ ေရာက္ေစတတ္သည့္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္တရားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ဤငရဲဘံုသို႔ ေရာက္ေစတတ္သည့္ အကုသုိလ္တရားဆိုသည္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ကုသိုလ္တရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တရား ျဖစ္သည္။ အကုသိုလ္တရား၌ အျပစ္ရွိျခင္းႏွင့္ မေကာင္းက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေစျခင္း ဆိုသည့္ အမွတ္အသားလကၡဏာႏွစ္ပါး ရွိသည္။ ထိုအကုသုိလ္မွာ မူလအေျခခံအားျဖင့္ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ေလာဘ၊ ျပစ္မွားျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသ၊ ေတြေ၀ျခင္း မသိျခင္း ေမာဟ-ဟု သံံုးမ်ိဳးရွိသည္။

စိတ္အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ အကုသိုလ္စိတ္ ဆယ့္ႏွစ္ပါး ရွိသည္။ ကံအားျဖင့္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းစေသာ အကုသုိလ္ ကာယကံသံုးပါး၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား ညာ၀ါးေျပာဆိုျခင္း စေသာ အကုသိုလ္ ၀စီကံေလးပါး၊ သူတပါးဥစၥာကို မိမိဥစၥာျဖစ္ဖို႔ ၾကံစည္ျခင္း-စေသာ အကုသိုလ္ မေနာကံ သံုးပါး အားျဖင့္ ဆယ္ပါးရွိသည္။ ယင္းတို႔ကို အကုသလကမၼပထတရား ဆယ္ပါး ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဒုစရိုက္ ဆယ္ပါးဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚသည္။

ဤ ငရဲ တပိႆာ-ဟူေသာ စကားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔ ဒါနစေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳၾကရာတြင္ ဗုဒၶနည္းက်က် မလွဴဒါန္းတတ္ၾကသျဖင့္ အကုသုိလ္သာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပြားတတ္ပံုကို ေဖာ္ညႊန္း ဆံုးမထားေသာစကား ျဖစ္သည္။
( ေရွ႔လ ဆက္ရန္ )

( ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏိုင္-ဘီေအ)

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၈-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

မွတ္ခ်က္။ ၁၉၉၈-ခု ဒီဇင္ဘာလ ထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္ မရွိေသးပါသျဖင့္ ကုသုိလ္တပဲ ငရဲတပိႆာ ဒုတိယပိုင္းကို မေဖာ္ျပႏိုင္ေသးပါ။

No comments: