Friday, September 18, 2009

အတုံ႔အလွည့္

ကၽြန္မသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတဦး ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းတဦးပီပီ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႔ရပါသည္။ ၂-ႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္က် ေျပာင္းေရႊ႔ရပါသည္။ ရြာ၊ ျမိဳ႔၊ ခရိုင္၊ တိုင္းမ်ားသို႔ မဆိုင္းမတြ ေျပာင္းေရႊ႔ေလ့ရွိေသာ ကၽြန္မသည္ အသစ္အသစ္ ေရာက္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးစားေနေလ့ရွိပါသည္။ မိမိရြာမွာ ၾကက္ဖ၊ အျခားရြာမွာ ၾကက္မအလား က်င့္ၾကံေနခဲ့ပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း တခုေသာေဆးရံုတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ဘ၀ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေရာက္ရွိစဥ္က ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အိမ္မွ ၇-နာရီထြက္ျပီး ေဆးရံုသို႔ နံနက္ ၈-နာရီ ေရဒီယိုသတင္းေၾကညာသံ ဆိုင္းသံႏွင့္အတူ ေရာက္တတ္သလို၊ ည ၇-နာရီ ဂ်ဴတီဆိုလွ်င္ အိမ္မွ ညေန ၅း၃၀ထြက္မွ ၇-နာရီအတိ ေရာက္ပါသည္။ ထိုသို႔ အသစ္ေရာက္လာေသာသူကို ကၽြန္မထက္ မေရွးမေႏွာင္း ေရာက္ႏွင့္ေနသူမ်ားက ပညာျပတတ္ၾကသည္ကို အေတြ႔အၾကံဳအရ သိရွိလာပါသည္။ ထိုစဥ္ကမူ မသိမျမင္တတ္ေသးပါ။ အရြယ္အားျဖင့္ ငယ္သလို၊ လုပ္သက္အားျဖင့္လည္း ႏုေသးသည္။

ကေလးေဆာင္တြင္ တလလံုး ညဂ်ဴတီ၀င္ရသည္။ ကၽြန္မက ဇြန္လမွ ညဂ်ဴတီအလွည့္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ သၾကၤန္က်ေသာ လ၊ ဧျပီလတြင္ အလွည့္က်မည့္ ဆရာ၀န္မက ေဆးရံုအုပ္ (ယခုမရွိေတာ့၊ဆံုးသြားျပီ) ထံ မည္သို႔၀င္ေျပာသည္မသိ။ ေက်ာ္လႊားကာ သၾကၤန္က်သည့္လတြင္ ကၽြန္မ ညဂ်ဴတီ တညလံုး က်သည္ဟု ေအာ္ဒါ ထြက္လာပါေတာ့သည္။

ရိုးစင္းေအးေဆးေသာကၽြန္မက အတြန္႔မတက္တတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရပက္ေသာသၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ညဥ့္ဂ်ဴတီအလာႏွင့္ အထြက္တြင္ ေဆးရံုကားၾကိဳပို႔ေပးရန္မူ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ သို႔ႏွင့္ အိမ္မွ ဘတ္စ္ကားဂိတ္သို႔ ညေန ၅-နာရီတြင္ ပတ္စီးမွ ည ၇-နာရီ ေဆးရံုေရွ႔ေရာက္ပါသည္။ ေရမ်ားပက္၍ စိုရႊဲေနေသာ လံုခ်ည္၊ အက်ႌမ်ားကို အပိုယူေဆာင္လာေသာ လံုခ်ည္၊ အက်ႌမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုက်မွ လွဲလယ္ရပါသည္။ အဆင္မေျပပါ။

ထိုစဥ္က အသက္ငယ္၍လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာ၍လည္းေကာင္း ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ပါ။ ညဂ်ဴတီ တညလံုး ေကာင္းမြန္စြာ ဂ်ဴတီဆင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မွာ ၁၉၇၉-၈၀ ျပည့္ႏွစ္ဆီက ျဖစ္သည္။၁၉၉၈-ခုႏွစ္က ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)တြင္ ထိုစဥ္က ညဂ်ဴတီ လဲလွယ္သြားေသာ ဆရာ၀န္မႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ေႏြရာသီ ပူအိုက္လြန္းသည့္ လမ်ားတြင္ပင္ အေႏြးထည္ မခၽြတ္တမ္း၀တ္ဆင္ထားေနရသည္။ အေအး မခံႏိုင္သူအျဖစ္ ျပည္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ တိုက္ဆိုင္သည္လား ၀ဋ္လိုက္သည္လားဟု ေျပာရမည္လားေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါ။ ဟိုလြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀-ဆီက ကၽြန္မမွာ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ သၾကၤန္ေရမ်ားျဖင့္ ခိုက္ခိုက္တုန္ခ်မ္းကာ ေဆးရံုေရာက္မွ အ၀တ္လဲ၍ ဂ်ဴတီဆင္းရသည္ကို ျပန္ေျပာင္း သတိရမိသည္။

ေနာက္ျဖစ္ရပ္တခုကို တင္ျပလိုပါသည္။ --- ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ျဖစ္ပါသည္။ ထံုးစံအတိုင္း ကၽြန္မက ေနာက္မွေျပာင္းေရႊ႔လာသူ လူသစ္ျဖစ္၍ လူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တြဲကာ အလုပ္လုပ္ရပါသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း သၾကၤန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ သၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ မ႑ပ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ အေကၽြးအေမြး ဧည့္ခံေရး၊ ဆုေပးေရးကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္ ကၽြန္မသည္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရပါသည္။

ကၽြန္မ အလွဴေငြေကာက္ခံသည့္အခါ ျမိဳ႔နယ္ ၂-ျမိဳ႔နယ္ရွိ ကၽြန္မႏွင့္ သိကၽြမ္းခင္မင္ေသာသူမ်ားထံ အလွဴေငြ ေကာက္ခံရပါသည္။ ေရာက္တာမၾကာေသးေသာ္လည္း ကၽြန္မကို ခင္မင္ေလးစား၍ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ၾကပါသည္။ ကၽြန္မ ေကာက္ခံေသာျမိဳ႔နယ္မ်ားက အလွဴေငြ တေသာင္းငါးေထာင္ ရပါသည္။

ထိုအလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္သူ အလွဴရွင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္လႊာမ်ား ေပးအပ္ကာ အေကၽြးအေမြးျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မကလည္း ထိုအလွဴေငြ ထည့္၀င္သူမ်ားကို ထိုရက္တြင္ မပ်က္မကြက္ လာေရာက္ၾကပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲတြင္ ကၽြန္မမတက္ရပါ။ အလွဴေငြအမ်ားဆံုး ရွာေပးခဲ့သူ ကၽြန္မကို မလိမ့္တပတ္ ထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ အလွဴေငြအနည္းအက်ဥ္းမွ် ရွာေပးသူတို႔ကိုသာ တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။

အေရအတြက္ ဦးေရအကန္႔အသတ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ရေသာပြဲျဖစ္၍ ကၽြန္မ လံုး၀တက္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ မတက္ရ၍ ေအာင့္သက္သက္ျဖစ္ရံုသာ ရွိသည္။ လူေတြ၏ မ်က္ခံုးေပၚ စၾကႋေလွ်ာက္တတ္သည့္ စိတ္ထားမေျဖာင့္သူတို႔သေဘာကို သိရွိခဲ့၍ အသိပညာတိုးခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ျပီးေနာက္ ၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ကၽြန္မ ျပန္လည္ဆံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ တဦးကား ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးေပၚတြင္ လူနာတဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံပြဲသို႔ ကၽြန္မကို တက္ခြင့္မေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမွာ အစားအစာကို အဖတ္မစားႏိုင္ဘဲ အရည္မွ်သာ ေသာက္ေနရသည္။ ရက္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရ၍ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့ကာ မ်က္တြင္းမ်ားက်လ်က္ ပိန္လွီေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

က်န္လူတဦးမွာမူ ၄င္းေယာက်္ားသည္ ဌာနတခုတြင္ လာဘ္စားမႈျဖင့္ အလုပ္ျပဳတ္သြားခဲ့သည္။ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲမႈ ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။ တိုက္ဆိုင္မႈပင္ ျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ႔အက်ိဳးေပးသည္ပင္ျဖစ္ေစ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ထားရွိဖို႔ႏွင့္ သူတပါးအေပၚ မတရားမျပဳမိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သစၥေလးပါးတရားးေတာ္တြင္ မလုပ္မျဖစ္တဲ့ အလုပ္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကယ္တင္မယ့္အလုပ္ပဲ။ အားကိုးစရာ တျခား မရွာၾကနဲ႔။ ၀ိပႆနာပဲ အားကိုးရွာရမယ္-ဆိုသကဲ့သို႔ ၀ိပႆနာတရားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ မိမိေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို တရားႏွင့္ယွဥ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ သူတပါးအေပၚ မတရားမလုပ္မိဖို႔ အထူးသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ၾကည္ၾကည္သန္း

( ျမတ္မဂၤ္လာ ၁၉၉၉-ခု ေမလ )

No comments: