Saturday, September 19, 2009

သုတမယဉာဏ္, စိႏၲာမယဉာဏ္, ဘာ၀နာမယဉာဏ္

သုတမယဉာဏ္, စိႏၲာမယဉာဏ္, ဘာ၀နာမယဉာဏ္တို႔ကို အသီးသီးသိအပ္၏။
သုတမယဉာဏ္ ဟူသည္ကား-ကိုယ္ေတြ႔ဒိ႒ သိသည္မဟုတ္။ သူတပါးေျပာေသာေၾကာင့္၄င္း၊ စာေတြ႔အားျဖင့္၄င္း၊ သိေသာဉာဏ္တည္း။
စိႏၲာမယဉာဏ္သည္လည္း-ကိုယ္ေတြ႔ဒိ႒ မဟုတ္ေသး၊ သူတပါး ေျပာေဟာေသာ အဓိပၸါယ္၊ စာေတြ႔အားျဖင့္ သိေသာအဓိပၸါယ္တို႔ကို အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္၍ ယုတၱိယုတၱာ ေဆာင္ျပီးလွ်င္ အမွန္ကို အေတြးႏွင့္ သိျခင္းေပတည္း။
ဘာ၀နာမယဉာဏ္ ဟူသည္ကား-ကိုယ္ေတြ႔ဒိ႒ မိမိရရ သိေသာအသိမ်ိဳးတည္း။

( ဖရဲသီးဥပမာ ဉာဏ္သံုးျဖာ )
ထိုသံုးပါးတို႔တြင္ သုတမယဉာဏ္ကား ထင္ရွားသိသာျပီး စိႏၲာမယဉာဏ္ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ ၂-ပါးတို႔၏ အထူးကို ဥပမာအားျဖင့္ သိအပ္၏။ အခါတပါး၌ လူသံုးေယာက္တို႔သည္ လြန္စြာမွန္ကန္ေအာင္ ေတြးေတာဆင္ျခင္တတ္သည္ဟု ေက်ာ္ၾကားသတတ္။ ထိုစကားကို စာေရးတေယာက္ ၾကားေသာ္ မယံုၾကည္သျဖင့္ ဖရဲသီတလံုးကို အုပ္တခု၌ ထည့္ျပီးလွ်င္ အေလာင္းအစားျပဳ၍ အမွန္ကို ေတြးေစ၏။ ထိုအခါ လူသံုးေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ေသာသူက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျမာ္ေထာက္ ဆင္ျခင္ျပီးလွ်င္ ဤအုပ္ထဲ၌ ရွိေသာအသီးသည္ ေျမႏြယ္သီး ျဖစ္ရမည္ဟု ဆို၏။
ဒုတိယလူကလည္း ထို႔အတူ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျမာ္ေထာက္၍ ေျမႏြယ္သီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အခြံစိမ္း အခြံၾကား ျဖစ္ရမည္ဟု ဆို၏။
တဖန္ တတိယလူက ေျမႏြယ္သီး အခြံစိမ္း အခြံၾကား ျဖစ္လွ်င္ အေစ့အနက္၊ အေစ့အနီ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆင္ျခင္၍ ေျပာျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသံုးေယာက္တို႔၏စကားကို ေပါင္း၍ ဤအုပ္ထဲ၌ ဖရဲသီး မဟုတ္ေလာ-ဟု ဆိုျပီးလွ်င္ အုပ္ကို ဖြင့္ေသာအခါ ဖရဲသီးအမွန္ပင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စာေရးသည္ အရႈံးေပးရေသာဟူ၏။

ဤဥပမာ၌ လူသံုးေယာက္တို႔သည္ ဖရဲသီးကို အေတြးႏွင့္ သိၾကသကဲ့သို႔ စိႏၲာမယဉာဏ္ကို မွတ္အပ္၏။
အုပ္ကိုဖြင့္ေသာအခါ ဖရဲသီးျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သိရသကဲ့သို႔ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ကို မွတ္အပ္၏။

အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔ကား အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘဲ အစစ္အမွန္ကဲ့သို႔ ေတြးေတာေနျခင္းကို စိႏၲာမယဉာဏ္ဟု ထင္ၾက၏။ မသင့္။ ထိုသို႔ေတြးေတာေနျခင္းကို ၀ိတက္ဟူ၍ သာမညအားျဖင့္ ေခၚဆိုရ၏။ ၀ိတက္ႏွင့္ စိႏၲာမယဉာဏ္သည္ အလြန္ျခားနားသည္ဟု မွတ္ပါေလ။
ဤ၀ိပႆနာအရာ၌ ဘာ၀နာမယဉာဏ္သာလွ်င္ လိုရင္းျဖစ္သတည္း။

( တိမ္ေယာင္ႏွင့္ နက္၊ လြယ္ေယာင္ခက္ )
သို႔ရာတြင္ ရုပ္နာမ္တို႔၌ ၾကံစည္စိတ္ကူးရာ၌ကား ေကာင္းပါ၏။ အခ်ည္းႏွီးေတာ့ မျဖစ္ပါ။ နာမရူပ ပရိေစၦဒ၊ ပစၥယ ပရိဂၢဟဉာဏ္ေတာ့ ျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းပါ၏။ ပါရမီျဖစ္ပါ၏။ ဤမွ်ေလာက္ စိတ္ကူးျဖင့္ ဤဘ၀၌ စိႏၲာမယဉာဏ္ ရသြားလွ်င္လည္း ေနာက္တပါးပါးေသာဘ၀၌ က်က်နန တရားနာရကာ အကၽြတ္တရား ရတတ္ၾကပါ၏။ စူဠပန္ အရွင္ျမတ္စသည္တို႔ကို ေထာက္ေျမာ္ပါေလ။ အားတက္စရာပါပဲ။ ယခုဘ၀၌လည္း စိတ္ကူးၾကံစည္ပါမ်ားလွ်င္ သမာဓိက ေကာင္းလာျပီးသကာလ ခႏၶာငါးပါးတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ပ်က္မႈတို႔ကို အတပ္ဒိ႒ သာမညေလာက္ေတာ့ကာ ေတြ႔ရတတ္ပါ၏။ ေတြ႔ေပမယ့္ ေတြ႔ေသာအခါ ဘာမွန္းမသိတတ္ၾက၍ မရႈတတ္တာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားတတ္ၾက၏။

ဘာ၀နာမယဉာဏ္ျဖင့္ အတပ္ဒိ႒ စ၍ေတြ႔ေသာအခါ အထူးဂရုစိုက္၍ မေလ်ာ့ေသာ လံ႔ုလျဖင့္ ဆက္၍ အေပ်ာက္မခံဘဲ ရႈတတ္မွ တီရဏပရိညာ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိသို႔ ေရာက္တတ္ၾကပါသည္။ ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိသို႔ ေရာက္ျပီးမွ သေဘာေပါက္ျပီး မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ဆက္လက္ရႈျမင္၍ သြားတတ္ၾကပါေတာ့သည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ( ဆရာမရွိ ငါးပိဖုတ္ေတာင္မွ နည္းမက် ) ဟု ဆို၏။ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ဆိုတာ စိတ္မကူးဘဲနဲ႔ ျပခဲ့ျပီးခဲ့ေသာ နည္းတို႔အတိုင္း ေနရာမွန္ကို စိတ္ထားမွန္မွန္ႏွင့္ ရႈေနရင္း တကယ္ရွိတဲ့တရားေတြကို တကယ္ပင္ အလိုလို ေတြ႔ရေတာ့တျဲဖစ္ပါသည္။ ေရးသားထားသလို တကယ္ေတြ႔တဲ့ တရားေတြကို ဘာ၀နာမယဉာဏ္ဟု ေခၚပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ သိရေသာ ဘာ၀နာမယဉာဏ္တို႔တြင္လည္း အဇၩတၱ ေတြ႔ထိပ်က္သည္ ဆရာေကာင္းမေတြ႔လွ်င္ အသိရခက္ဆံုး။ ဆရာေကာင္းေတြ႔လွ်င္ အလြယ္ဆံုး။ လူျပိန္းသက္သက္ အားမထုတ္ဖူးေသးေသာ တကယ္လိုခ်င္ေသာသူကို ျပတတ္ေသာဆရာက ျပေပးမည္ဆိုလွ်င္ ပါရမီအေလ်ာက္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႀကီး ထင္ျမင္ေပါက္ေရာက္လြယ္တတ္၏။ သေဘာကို မပိုင္၍ မႏိုင္ေသာဆရာက ျပသမည္ဆိုပါမူကား မိမိ၏ နားရြက္ကို မိမိ၏မ်က္စိျဖင့္ လွည့္၍ ၾကည့္ဘိသကဲ့သို႔ အနီးသားနဲ႔ နီးကပ္စြာ ရွိေနပါလ်က္ ၾကည့္ေလ မျမင္ေလ၊ လိုက္ေလ ေ၀းေလ ျဖစ္ေနတတ္၏။ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း ၀ိပႆနာတရားဆိုတာ ပဥၥလက္နည္းႏွင့္ တူ၏။ ပဥၥလက္ဆိုတာ နည္းမသိလွ်င္ အခက္ႀကီးခက္သတဲ့။ နည္း သိေတာ့လည္း အလြယ္သားပဲတဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔-

တိမ္လ်က္ နက္တယ္၊ က်ဥ္းလ်က္ က်ယ္၊ တကယ္ က်မ္းမွာရွိ။

လြယ္လ်က္ ခက္တယ္၊ သိႏိုင္ဖြယ္၊ တကယ္ ဆရာရွိ-ဟူ၍ စပ္ဆိုပါသည္။

( တင္ကူးေတြးေတာ ႀကိဳမေျပာရ )

စိႏၲာမယဉာဏ္ဆိုတာ သင္ၾကားနာယူဖူးေသာ ဗဟုသုတရွိမွ ဗဟုသုတအလိုက္ ရုပ္နာမ္တို႔၏ ျဖစ္တတ္၊ ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတို႔ကို ဉာဏ္ရွိသေလာက္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားေတြးေတာ ၾကံစည္မႈတို႔ေပတည္း။

ဘာ၀နာမယဉာဏ္ဆိုတာ ေရွးက သင္ၾကားနာယူခဲ့ဖူးေသာ ဗဟုသုတကို မလို၊ ဆရာက ဒီေနရာမွာ စိတ္ထားျပီး ရႈေန-ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း ဘာကိုမွ် စိတ္မကူးဘဲ ဆရာခိုင္းသလို စိတ္ကို တေနရာတည္းမွာ ထားရသည္။ စိတ္ျငိမ္၍ သမာဓိေကာင္းလာျပီး သကာလ ပါရမီအေလ်ာက္ တရားအခ်က္တို႔ကုိ ျမင္၍လာတတ္ပါေတာ့၏။ ျမင္လာေသာ သေဘာတို႔ကို ဆရာက ဘာပဲညာပဲဟူ၍ အက်ယ္တ၀င့္ မေျပာေသးဘဲ ျမင္တဲ့အတိုင္းပင္ ထပ္၍ရႈခိုင္း၊ ၾကာေလ အျမင္ေတြမ်ားေလ ျဖစ္လာေတာ့၏။ တကုိယ္ တေကာင္လံုး မျမဲတဲ့သေဘာ၊ ဆင္းရဲတဲ့သေဘာ၊ အစိုးမရတဲ့သေဘာတည္းဟူေသာ တရားအခ်က္တို႔ကို ျမင္လာျပီဆိုမွျဖင့္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္၏ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ အမူအရာတို႔သည္ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ျပီး ျငီးေငြ႔၍လာေတာ့၏။ ရတနာသံုးပါးကိုလည္း အရိုအေသ ပို၍ ေလးစားလာတတ္ေတာ့၏။

ဤအခါက်ေတာ့မွ ဤသေဘာသည္ကား ရုပ္၊ ဤသေဘာသည္ကား နာမ္၊ ဤသေဘာသည္ကား အနိစၥ၊ ဤသေဘာသည္ကား ဒုကၡ၊ ဤသေဘာသည္ကား အနတၱ-စသည္ျဖင့္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ နားလည္ရံုေလာက္ပင္ တိုတို ေျပာျပရသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ သေဘာက်၍ အာလယေျပသျဖင့္ မိမိေနအိမ္သို႔ ျပန္ေတာ့မည္ဆိုမွ ဆရာက ဤေနရာတြင္ တရားသေဘာတို႔ကို အက်ယ္တ၀င့္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ သေဘာက် ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေျပာျပရေတာ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ တရားအားမထုတ္မီက တရားသေဘာတို႔ကို မေျပာျပဘဲ အားထုတ္ျပီးမွ ေျပာျပရပါသလဲဟူမူ အားမထုတ္ခင္က ေျပာထားလွ်င္ ေျပာျပထားတဲ့ တရားသေဘာေတြကို ေလွ်ာက္ျပီး ေတြးေတာေနလွ်င္ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ မထင္ႏိုင္ မျမင္ႏိုင္ပါ။

တရားအားထုတ္ေသာသူသည္ တရားအခ်က္တို႔ကို ယထာဘူတက်နစြာ ျမင္ဖို႔သာလွ်င္ လိုရင္းျဖစ္သျဖင့္ မျမင္ျမင္ေအာင္လည္း ၾကည့္မွသာလွ်င္ လိုရင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ျဖင့္ၾကည့္ရံုသာ ၾကည့္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္ျပီး၍ ျမင္ျပီးေတာ့မွ ျမင္ေသာသေဘာတို႔ကို က်မ္းဂန္ႏွင့္ ကိုက္၍ ၾကည့္ရပါသည္။ က်မ္းဂန္ႏွင့္ကိုက္၍ ၾကည့္ျခင္းသည္ စာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေက်နပ္ရေအာင္ လုပ္ေသာအလုပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လိုရင္းမွာမူ တရားကို ထင္ျမင္ေပါက္ေရာက္လွ်င္ ျပီးပါေတာ့သည္။ စိႏၲာမယဉာဏ္၌ က်မ္းဂန္ ဗဟုသုတရွိေလ ေကာင္းေလျဖစ္၏။ ဘာ၀နာမယဉာဏ္အဖို႔မူကား က်မ္းဂန္ဗဟုသုတတို႔ကို မလို။ တကယ့္တရားအခ်က္တို႔ကို တကယ္အတပ္ျမင္လွ်င္ ျပီးေတာ့သည္သာတည္း။


( စာမတတ္ေသာ ကာဠီ )

သို႔ျဖစ္၍ က်မ္းဂန္ဗဟုသုတ အလ်င္း ဘာမွ် မရွိဖူးေသးေသာ ကာဠီအမည္ရွိ ဒကာမသည္ သာတာဂီရိနတ္မင္းႏွင့္ ေဟမ၀တနတ္မင္းတို႔၏ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေမးျမန္းေျဖဆိုေနရာတြင္ အလြန္ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ ျဖစ္လာ၏။ ထိုအခါ စိတ္သည္ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔၍လာ၏။ ၾကာေလ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔တဲ့ စိတ္ေတြ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္၍ တိုးတက္၍ ျဖစ္လာေလေလ ျဖစ္၏။ ျဖစ္လာေသာအခါ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရုပ္တို႔သည္လည္း အဆင့္ဆင့္ ႏူးညံ႔၍ ႏူးညံ႔၍ သြားေလေတာ့၏။ ထိုအခါ၌ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္၍ တိုးတက္၍ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔သြားေသာစိတ္ႏွင့္ ရုပ္ဓာတ္တို႔၏ အဆင့္ဆင့္သေဘာအားျဖင့္ ေျပာင္းေျပာင္းသြားတာကို ျမင္ျပီးလွ်င္ ပါရမီအေလ်ာက္ လကၡဏာေရး အလိုလိုထင္ျပီးသကာလ တရားရ၍ ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားေလ၏။ ကာဠီအမည္ရွိေသာ ဒကာမကဲ့သို႔ေသာ ၀တၳဳသက္ေသမ်ားလည္း အမ်ားပင္ ရွိပါေသးသည္။

( အနာႏွင့္ေဆး တည့္ေအာင္ေပး )

တရားအားထုတ္ေသာ ေယာဂီသည္ လူမမာႏွင့္ တူပါသည္။ လူမမာသည္ ဆရာေပးေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္စာတို႔၏ အေၾကာင္းကို သိနားလည္ရန္ မလိုပါ။ ေဆး၀ါးဓာတ္စာတို႔၏ အတက္၊ အသက္၊ အပူ၊ အေအး အေၾကာင္းတို႔ကို ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားေနျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ လူမမာ၏ တာ၀န္မွာ ဆရာေပးသမွ်ကို စား၊ စားသမွ် ၀မ္းထဲေရာက္၍ ေရာဂါေပ်ာက္လွ်င္ ျပီးပါေတာ့သည္။

ဤဥပမာ၌ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ လူမမာႏွင့္ တူ၏။ ေဆးဆရာသည္ ကမၼ႒ာန္းျပေသာ လူဆရာ၊ ရဟန္းဆရာ၊ စာအုပ္ဆရာႏွင့္ တူ၏။ ေဆး၀ါးဓာတ္စာသည္ တရားအားထုတ္ရန္ နည္းလမ္းစည္းကမ္းႏွင့္တူ၏။ ေဆးဆရာက ေပးသလို စားျခင္းသည္ ကမၼ႒ာန္းဆရာက ခိုင္းသလို က်င့္ျခင္းႏွင့္ တူ၏။ စားတိုင္းစားတိုင္း ၀မ္းထဲေရာက္၍ စားသမွ်ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္စာတို႔က ေရာဂါေ၀ဒနာကို ႏွိမ္ႏွင္းေပ်ာက္ပ်က္ေစျခင္းသည္ က်င့္တိုင္းက်င့္တိုင္း တရားသေဘာတို႔သည္ ဉာဏ္ထဲေရာက္၍ ဉာဏ္ထဲေရာက္သမွ်ေသာ တရားအခ်က္ တရားသေဘာတို႔က သကၠာယဒိ႒ိကို ႏွိမ္ႏွင္းေပ်ာက္ပ်က္ေစျခင္းႏွင့္ တူ၏။ ေရာဂါေ၀ဒနာသည္ စကၠာယဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာႏွင့္ တူ၏။

ဤအခ်က္တို႔ကို ေထာက္သျဖင့္-စာမတတ္ေသာသူမ်ား တရားကို အားထုတ္၍ မျဖစ္ႏိုင္-ဟူေသာ အယူ မရွိၾကေစလိုပါ။ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္၌လည္း စာမတတ္ေပမယ့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္း က်င့္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာပါသည္။

( အလြယ္ဆံုး အခက္ဆံုး )

ျမင္ပ်က္၊ ၾကားပ်က္ ျဖစ္ေသာ ယခုအခါ လူတိုင္းလိုလို သိေနၾကေသာ နည္းမ်ိဳးမွာကား မွန္ပါ၏။ က်မ္းဂန္အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေႏွးလြန္းေသာနည္း, ၾကာလြန္းေသာနည္း ျဖစ္၏။ က်င့္ရတာလည္း လြယ္ကူ၏။ ေျပာျပလွ်င္လည္း နားလည္လြယ္၏။ သို႔ေပမယ့္ ယခု တခ်ို႔ က်င့္ေနၾကသည့္အတိုင္းဆိုလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ တကယ္ေရာက္ေအာင္မူကား အလြန္ပင္ ခဲယဥ္းတတ္၏။ ဆရာႏွင့္ျပပါေသာ္လည္း ရက္ေပါင္း၊ လေပါင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေပမယ့္ အဆင္မတည့္ႏိုင္ၾကဘူး။ ထင္သလိုလို ရွိျပန္ပါလည္း ၾကာၾကာမထင္၊ ခဏသာ ထင္တတ္၏။ မစြဲျမဲတတ္ၾကေပ။

ေတာထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတာေတာင္ တရားမေတြ႔ဘူးဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ ယခုေခတ္ တခ်ဳ႔ိလူမ်ားသိတဲ့ ျမင္ပ်က္ ၾကားပ်က္မ်ိဳးျဖင့္ေန၍ ျမင္မႈ ၾကားမႈ စသည္တို႔၌ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ မေပါက္တည့္ႏိုင္။ ဘာ၀နာမယဉာဏ္အေန ထင္ျပန္ေတာ့လည္း ၾကာၾကာမစြဲျမဲ။ အလႈပ္မခံ၊ စြဲျမဲေအာင္ မလုပ္တတ္၍ ပ်က္ျပယ္လြယ္တတ္၏။ ထိုအခါက်ေတာ့ တရားကို မေတြ႔ေပါင္ကြယ္၊ တရားဆိုတာ တယ္ခက္တာကလား-ဟု ဆို၍ စိတ္ပ်က္ျပီး တခ်ိဳ႔ ျပန္လာတတ္ၾက၏။

ယခု ဤက်မ္းတြင္ပါသည့္အတိုင္းသာ အဇၩတၱေတြ႔ထိပ်က္တို႔ကို ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ျပီးလွ်င္မူကား ခႏၶာငါးပါး၊ အာယတန တဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ ဓာတ္တဆယ့္ရွစ္ပါးစလံုးကိုလည္း ရႈတတ္လြယ္ေတာ့၏။ ခပ္သိမ္းေသာတရားသေဘာတို႔ကိုလည္း ပိုင္ႏိုင္လြယ္ေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ရာ အဇၩတၱသက္သက္ျဖစ္ေသာ ကာယဓာတ္၊ ေဖာ႒ဗၺဓာတ္၊ ကာယ၀ိညာဏ္ဓာတ္ သံုးပါးသည္ အလြယ္ဆံုး၊ အခက္ဆံုး ျဖစ္၏။ အတိမ္ဆံုး၊ အနက္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဒါေၾကာင့္-

ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ လူထိုထို၊ စာကို က်င့္သံုး၏။

စကားမွန္၏၊ ဉာဏ္မမိ၊ ထိေအာင္ သူမသိ။

ယထာဘူတာ၊ က်ဖို႔ရာ၊ ဆရာ ရွာေလဘိ။

တိမ္လ်က္ နက္တယ္၊ က်ဥ္းလ်က္ က်ယ္၊ တကယ္ က်မ္းမွာရွိ။

လြယ္လ်က္ ခက္တယ္၊ သိႏိုင္ဖြယ္၊ တကယ္ ဆရာရွိ။ ဟူ၍ ပညာရွိတို႔ စပ္ဆိုေပသည္။

( ၁၃-ႏွစ္ ရွာယူရေသာ တရား )

ဤအတြင္း အဇၩတၱသက္သက္ျဖစ္ေသာ တရားသည္ ဘာျပဳလို႔ ခက္သလဲဆိုေတာ့ အာရံုကလည္း အတြင္းပဲ၊ အာရမၼဏိက အတြင္းပဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမင္းေကာင္း ခြါလိပ္-ဆိုသလို ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ျမင္းေကာင္းခြါလိပ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသနည္းဟူမူ ဤက်မ္းျပဳသူ၏ ပထမ လက္ထပ္ျပေသာဆရာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဒလဘက္ ေပ်ာ္ဘြယ္ႀကီးရြာ ေက်းဇူးရွင္ ကမၼ႒ာန္းဆရာႀကီး ဆရာသက္သည္ ဤတရားကို ရဖို႔ရာ ဆရာ့ဆရာ သာထက္သာတို႔ထံ လိုက္လံရွာေဖြရာ ၁၃-ႏွစ္ေလာက္ၾကာျပီးမွ စိတ္ေလွ်ာ့ျပီးျပန္အလာ အိမ္က်သကာလ တန္ေဆာင္းထဲ၌ ေန႔ေရာညပါ ၇-ရက္လံုးလံုး မည္သူ႔ကိုမွ် စကားမေျပာ၊ အေတြ႔မခံဘဲ မရမေန ေသေပေစဆိုျပီး က်င့္ေတာ့မွ ယခုျပေနေသာနည္းမွာ နိႆယကိုပါ ရ၍ သေဘာက်ႏွစ္သက္ျပီး လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေသကၡ်ေတာင္ ဦးတိေလာက ဆရာေတာ္ဘုရား အစရွိေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရာ၊ ယထာဘူတက်ေၾကာင္း ေျပာျပ၍ သာဓုေခၚျပီးလွ်င္ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ျပသရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေသာေၾကာင့္ ျပသလာရာ၊ ယခုအခါ ဆရာႀကီးႏွင့္တကြ ဆရာႀကီး၏ထံမွ နည္းနာယူျပီးေသာ ရဟန္းဆရာ၊ လူဆရာမ်ား ျပသေနၾကရာ တရားကို ယထာဘူတက်နစြာ ထင္ျမင္ေသာပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၄၀၀၀-ေက်ာ္ ၅၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ရွိေလာက္ေနပါျပီ။

( ခ်က္သိရင္ အလြယ္ကေလး )

ဆရာႀကီးနည္းအတိုင္း ယခုေျပေနၾကသည္မွာ ၇-ရက္အတြင္း ၀ိပႆနာဉာဏ္ အလင္းေပါက္သည္သာ မ်ားၾကပါသည္။ ဤဆရာႀကီးသည္ ဆရာလုပ္ရန္ ပါရမီေကာင္း၍ ဤနည္းကို ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါေတာင္မွ သူရွာတုန္းက ၁၄-ႏွစ္ၾကာေနရသည္။ ဘာျပဳလို႔ ဒါေလာက္ေတာင္ ၾကာေနရသနည္းဟူမူ တရားအစစ္ကို အတပ္ မသိတတ္ေသးေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္ေသာ ရွာနည္းရွာပံုကို မသိရေသးေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားအစစ္ကို အတပ္သိတတ္၍ ရွာနည္းရွာပံုကို သိတတ္ေတာ့လည္း ခပ္လြယ္လြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမဲေတြ႔ေနရေသာ သေဘာမ်ိဳး၌ အက်ံဳး၀င္လ်က္ပင္ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမင္းေကာင္း ခြါလိပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

( ဒိ႒ဓမၼ ၀ိပႆနာက်မ္းမွ )

အယ္ဒီတာ-ျမတ္မဂၤလာ

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ဇြန္လ )

No comments: