Tuesday, September 22, 2009

ဘုရားေစတီပုထိုးတို႔တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျခေသၤ့ရုပ္တု

ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘာသာတရားကို လြန္စြာယံုၾကည္ ကိုးစားကာ ရိုေသကိုင္းရႈိင္းၾကေပသည္။ ျမန္မာျပည္တ၀န္း အရပ္ရပ္တြင္ ဘုရားေစတီ ပုထိုးတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေစတီပုထိုးတို႔၏ မုခ္ဦးတြင္ ျခေသၤ့ရုပ္တု ႏွစ္ခုကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ အထင္အရွားပင္။ ထိုကဲ့သို႔ ေစတီပုထိုးတို႔တြင္ ျခေသၤ့ရုပ္တုကို ေတြ႔ျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ေအာက္ပါ ပံု၀တၳဳအရတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးအခါက ၀ဂၤတိုင္းကို အစိုးရေသာ ၀ဂၤရာဇ္မင္းသည္ ကာလိဂၤမင္း၏ သမီးေတာ္ကို မိဖုရားတင္ေျမႇာက္၏။ ထိုမိဖုရားမွ သမီးေတာ္တပါး ဖြားျမင္၏။ သမီးေတာ္ေလး၏ ဇာတာ စန္းလဂ္တို႔ကို နိမိတ္ဖတ္ပညာရွိမ်ားက တြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ ဤမင္းသမီးသည္ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္း၏ ေျမာက္သား ျဖစ္လိမ့္မည္-ဟု နိမိတ္ဖတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းသမီးကို ေကသရီ-ဟု အမည္မွည့္ၾက၏။ ေကသရီသည္ လြန္စြာလွပ ေခ်ာေမာလွေသာ္လည္း ကာမဂုဏ္တို႔၌ ခံုမင္မက္ေမာအားႀကီး၏။ ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္တို႔ ဆိုဆံုးမျခင္းကို နာခံျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္မွွ ႏွင္ထုတ္လိုက္၏။

မင္းသမီးလည္း ဆင္းရဲသူမ အသြင္ျဖင့္ လွည္းကုန္သည္တို႔ႏွင့္ လိုက္သြားေလသည္။ လာဠတိုင္းျဖစ္ေသာ ေတာအုပ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေက်ာက္ဂူ၌ ေနေသာ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းသည္ လွည္းအေပါင္းကို လိုက္ေလသည္။ လွည္းသားမ်ား ေၾကာက္ရြ႔ံ၍ ထြက္ေျပးပုးန္းေရွာင္ၾက၏။ မင္းသမီးမွာမူ နိမိတ္ဖတ္ပညာရွိတို႔ စကားကို သိထားေလရာ ျခေသၤ့မင္းရွိရာသို႔ ေျပးသြားေတာ့၏။ ျခေသၤ့မင္းလည္း မင္းသမီးကို ျမင္ေတြ႔ေလေသာ္ တပ္မက္ေသာစိတ္ရွိသျဖင့္ ခါးအျမီးတို႔ကို လႈပ္လ်က္ နားႏွစ္ဖက္ကို ခ်ျပီးလွ်င္ ေစာင့္ေန၏။ မင္းသမီး၌ တပ္စြန္းျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ မိမိေက်ာကုန္းထက္၌ တင္ျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဂူသို႔ ေခၚေဆာင္သြား၏။

မင္းသမီးသည္ ျခေသၤ့မင္းျဖင့္ သားတေယာက္၊ သမီးတေယာက္ အျမႊာေမြးဖြား၏။ သားကို သီဟဗာဟု ႏွင့္ သမီးကို သီဟသီ၀လိ-ဟု အမည္မွည့္၏။ သားႏွင့္သမီးတို႔ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာ္ မိခင္အား ၄င္းတို႔သည္ မိခင္ႏွင့္သာ အသြင္တူ၍ ဖခင္ႏွင့္ မည္သို႔ေသာေၾကာင့္ အသြင္မတူသနည္းဟု ေမး၏။ ထိုအခါ မိခင္က ယင္းသည္ ျခေသၤ့မင္းႏွင့္ ေပါင္းဖက္ရသည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပေလသည္။ သားျဖစ္သူက မိခင္ႏွင့္ ႏွမကိုေခၚ၍ မိမိအဘိုးရွိရာ ၀ဂၤတိုင္းသို႔ ထြက္ေျပး၏။ ၀ဂၤတိုင္း၏ နယ္စြန္ျဖစ္ေသာ ပစၥႏၲရာဇ္သို႔ ေရာက္ေလရာ မင္းသမီးဦးရီးေတာ္၏ သားျဖစ္သူ အႏုနမည္ေသာ စစ္သူႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကေလသည္။ အႏုနစစ္သူႀကီးက အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းရာ ၀ဂၤမင္း၏ သမီးေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသြားသျဖင့္ ၀ဂၤျမိဳ႔သို႔ ေခၚေဆာင္သြားကာ ေပါင္းသင္းေနေလသည္။

ျခေသၤ့မင္းလည္း အစာရွာရာမွ ျပန္လာေသာ္ ဇနီးႏွင့္သားသမီးတို႔ကို မေတြ႔သျဖင့္ ပူပင္ေသာကေရာက္ကာ လိုက္လံရွာေဖြရာ တိုင္းစြန္ျပည္နားသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့၏။ ျခေသၤ့၀င္သျဖင့္ ရြာအမ်ားပ်က္စီးၾကရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားက ၀ဂၤမင္းႀကီးအား ျခေသၤ့ကို ႏွိမ္နင္းေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ မင္းႀကီးလည္း ဆင္ကုန္းထက္တြင္ ဆုေငြေထာင္ထုပ္ကို တင္လ်က္ ျခေသၤ့ရန္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္သူကို ရွာေဖြေစ၏။ သီဟဗာဟု သတို႔သားလည္း ဤျခေသၤ့သည္ ငါတို႔ကို မေတြ႔သမွ် ရွာေဖြမည္သာ။ သို႔ျဖစ္၍ ဤျခေသၤ့ကို သတ္မွ ျငိမ္းေအးမည္-ဟု မယ္ေတာ္ကို တိုင္ပင္၏။

မယ္ေတာ္က ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တားျမစ္သည္။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္၌မူ မယ္ေတာ္ကိုမပန္ၾကားဘဲ အသျပာေထာင္ထုပ္ကို ယူျပီးလွ်င္ ဓား၊ လွံ၊ ေလးျမားတို႔ကိုယူ၍ ျခေသၤ့ရွိရာ ေက်ာက္ဂူသို႔ သြားေလ၏။ ျခေသၤ့မင္းလည္း အေ၀းမွ လာေနေသာသားကို ျမင္ရေသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ေစာင့္လင့္ကာ ေနေတာ့သည္။ မင္းသားလည္း ျမားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေနရာမွရပ္၍ ျမားျဖင့္ပစ္လႊတ္၏။ သားအား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအဟုန္ေၾကာင့္ ျမားသည္ ျခေသၤ့မင္း၏ နဖူးကို ထိမွန္ေသာ္လည္း စူရွျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္၍ မင္းသား၏ေျခရင္း၌ က်၏။ ဤသို႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ပစ္ပါေသာ္လည္း ေရွးနည္းတူပင္ ျပန္လည္၍ မင္းသား၏ေျခရင္း၌က်၏။ ပစ္ဖန္မ်ားေသာ္ ျခေသၤ့မင္းလည္း အမ်က္ထြက္လာသျဖင့္ လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ ကိုယ္ကို လႈပ္ရွား၏။ ထိုအခါမွ ပစ္လြတ္ေသာျမားသည္ နဖူးမွ၀င္၍ ရင္သားကို ထြင္းေဖာက္ကာ ေက်ာကုန္းမွ ထြက္ျပီးလွ်င္ ေျမသို႔၀င္ေလ၏။ ျခေသၤ့မင္းလည္း ေသဆံုးေလရာ မင္းသားသည္ ျခေသၤ့ဦးေခါင္းကို ျဖတ္၍ မင္းအား ဆက္သရန္ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။

၀ဂၤမင္းႀကီးသည္ ျခေသၤ့ရန္ကို ႏွိမ္နင္းရန္ သီဟဗာဟုအား ေစလြႊတ္ျပီးေနာက္ ကိုယ္တြင္းေရာဂါျဖင့္ ကံေတာ္ကုန္ေလသည္။ အေလာင္းကို သျဂႋဳဟ္ျပီး ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မင္းသားျပန္ေရာက္လာခဲ့၏။ သီဟဗာဟုသည္ ၀ဂၤမင္း၏ ေျမးေတာ္ အရင္းလည္း ျဖစ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျခေသၤ့ရန္ကို ႏွိမ္နင္းေအာင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔က ထီးနန္းကို အပ္ႏွင္းၾကေလသည္။ သီဟဗာဟုလည္း မယ္ေတာ္ႏွင့္ ခင္ပြန္းအႏုရကၡ စစ္သူႀကီးတို႔အား ထီးနန္းကို အပ္ႏွင္းကာ မင္းျပဳေစ၏။ မိမိမူကား ႏွမေတာ္ သီ၀လိကို မိဖုရားျပဳကာ လိုက္လိုသူမ်ားကို ေခၚေဆာင္လ်က္ မိမိအား ေမြးဖြားရာ လာဠေတာအုပ္ကို ရွင္းလင္းသုတ္သင္ျပီးလွ်င္ ျခေသၤ့ဂူကို အဦးထား၍ ျမိဳ႔တည္ေနေလသည္။ ထိုျမိဳ႔ကို သီဟပုရျမိဳ႔-ဟု အမည္သမုတ္၏။

သီဟဗာဟုမင္းသည္ မိမိ၏ဖခင္ျဖစ္ေသာ ျခေသၤ့မင္းကို သတ္မိေသာအျပစ္ကို ေနာင္တတရား ရရွိကာ ဘုရားေစတီပုထိုးတို႔တြင္ ျခေသၤ့ရုပ္တုကို တည္ထားကိုးကြယ္ေလသည္။ ထိုအခါမွစ၍ ဘုရားေစတီပုထိုးတို႔၏ မုခ္၀တြင္လည္းေကာင္း၊ ပစၥယံ ၀န္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျခေသၤ့ရုပ္တုတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အေသာကမင္းႀကီး၏ စိုက္ထူေသာ ဆန္ခ်ီႏွင့္ဘာရု (Sanchi and Bharut) တြင္ရွိသည့္ တိုင္ထိပ္၌ ျခေသၤ့သံုးစီ၏ ရုပ္တုကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

အထက္ပါ ပံု၀တၳဳအရ ေစတီပုထိုးတို႔တြင္ ျခေသၤ့ရုပ္တုကို ေတြ႔ရသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

( တကၠသိုလ္-ေခမာ။ က်ိဳက္လတ္ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

5 comments:

sankooo said...

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမွာ မမွန္ပါ..ျခေသ့ၤသကၤတအေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ေတာ့္ ဘေလာ့ဘ္မွာ sankooo.iblogger.org မွာ ၇ွင္းထားပါတယ္..
တဆိတ္ေလာက္၀င္ဖတ္ၾကည့္ပါဦး...

တိမ္တိုက္ျပာ said...

sankooo.iblogger.org မွ

ေစတီတုိ႔တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျခေသ့ၤရုပ္ထု၏ အဓိပၸါယ္အမွန္
Sunday, December 13th, 2009 | Author: admin

finished
ေစတီမ်ား၏ မုဒ္၀မွာ ရွိတဲ့ ျခေသ့ၤရုပ္ၾကီးမ်ားနဲ႔ပက္သက္လုိ႔ ေရးခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ ျခေသ့ၤရုပ္ၾကီးမ်ားနဲ႔ပက္သက္ျပီး မဟုတ္မမွန္ဇာတ္လမ္းေတြဖတ္မိလုိက္ရလုိ႔ ေရးခ်င္လာမိတယ္..ဒီအတြက္အမွန္ကုိ..ကုိေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ မဂၤလာသတင္းစဥ္ blog site (http://mawluu.blogspot.com/2009_09_01_archive.html) မွာ “ဘုရားေစတီပုထိုးတို႔တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျခေသၤ့ရုပ္တု” ဆုိျပီး ပုိဒ့္တစ္ခု တင္ထားတာ ဖတ္လုိက္ရတယ္။ ဒီပုိ႔စ္ကုိပဲ..ဓမၼရတနာ(Google groups) မွာလဲ ထပ္တင္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ ေရးထားတာက..ဒီျခေသ့ၤရုပ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ေနာက္ခံ သမိုင္းပါဆုိျပီးေရးထားပါတယ္။ သူေရးထားတဲ့အတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္..
ူသီဟဗာဟုမင္းရဲ႕ မိခင္ဟာ ျခေသ့ၤနဲ႔ ေပါင္းသင္းျပီး သီဟဗာဟုနဲ႔ သီဟသီ၀လ ကုိေမြးပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သီဟဗာဟုဟာ အေဖျဖစ္တဲ့ ျခေသ့ၤကုိ သတ္မိပါတယ္..သီဟဗာဟုမင္းလည္း မိမိ၏ဖခင္ျဖစ္ေသာ ျခေသၤ့မင္းကို သတ္မိေသာအျပစ္ကို ေနာင္တတရား ရရွိျပီး ဘုရားေစတီပုထိုးတို႔တြင္ ျခေသၤ့ရုပ္တုကို တည္ထားကိုးကြယ္ပါတယ္..လုိ႔ေရးထားပါတယ္။

အထက္ပါ ဇာတ္လမ္းသည္ မမွန္ပါဘူးလုိ႔ ေျပာပါရေစ..
ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပက္သက္တဲ့ သေကၤတမ်ားအေၾကာင္းကုိ မၾကာေသးမီကမွ ကြ်န္ေတာ္လည္း အရွင္ေကာသလႅတရားမွာ နာခဲ့ပါေသးတယ္။
တရားေတာ္အမည္…ႏွလုံးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (၁)
ဆရာေတာ္…………အရွင္ေကာသလႅ(ဓမၼေစတီဆရာေတာ္)
ေန႔ရက္…………….၂၅.၁.၂၀၀၉
ေနရာ………………မႏၱေလး
ဒီတရားထဲမွာ ဆရာေတာ္က သေကၤတေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး အခုလုိ ေသခ်ာရွင္းထားပါတယ္..
လ ရည္ညႊန္းခ်က္ သေကၤတ
၀ါဆုိ သေႏၶ ဆင္
ေတာထြက္ ျမင္း
ဓမၼစက္ (တရားေဟာ) စၾကာ - လွည္းဘီး
ကဆုန္ ဖြားျမင္ ၾကာ၊ ႏြား
ပြင့္ (သစၥာသိ) ေဗာဓီပင္ ၊ ျခေသ့ၤ
စံ (ပရိနိဗၺာန္) ႏြား ၊ ထူပါ
ဗ်ာဒိတ္ခံ ၾကာ

Table 1: Dhamma talk by dhammaceti sayardaw
အဲလုိ ဇယားေလးနဲ႔ ဆရာေတာ္က ရွင္းထားပါတယ္။
သေကၤတ ရည္ညႊန္းခ်က္
ၾကာ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္း ေမြးဖြားစဥ္အခါက ေမြးျပီးလ်င္ျပီးခ်င္း နင္းေလ်ာက္ခဲ့ေသာအရာ၏ သေကၤတ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏြား ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္း ေမြးဖြားစဥ္နဲ႔ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္သည့္ လ၌ ရွိေသာ ရာသီခြင္၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္ မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္းၾကာတုိက္သုိ႔ ပဋိသေႏၶယူခဲ့စဥ္က အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။
ျမင္း ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းေတာ္ ေတာထြက္စဥ္က စီးခဲ့ေသာ ျမင္း၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္.
(တနည္း) ကုသုိလ္တရားမ်ားျပဳရာတြင္ လ်င္ျမန္စြာျပဳျခင္း၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္..
စၾကာ ဘုရားရွင္ ဓမၼစၾကာေဟာစဥ္က မဂၢင္ရွစ္ပါး၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္..
ေဗာဓိပင္ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားရွင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည့္ ေနရာ၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္
ထူပါ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ကာ မီးသျဂႋဳလ္္ပူေဇာ္ျခင္း၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။..
ျခေသ့ၤ သစၥာေလးပါးကုိ ရဲ၀ံ့စြာသိျခင္း၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။..
(တနည္း)ဘုရားရွင္တုိ႔မည္သည္ အက်ိဳးကုိ မက်င့္ပါ..အေၾကာင္းကုိသာ က်င့္ပါတယ္။..

Table 2: Dhamma notes at www.dhammaceti.org
အဲလုိ သူ႔အဓိပၸါယ္နဲ႔ သူ ရွိျပီးသားပါ။

တိမ္တိုက္ျပာ said...

ျခေသ့ၤဟာ သူ႕ကုိျမွားနဲ႔ ပစ္ရင္ ျမွားေနာက္သုိ႔ မလိုက္ဘဲ ပစ္တဲ့သူကုိပဲ လုိက္ပါတယ္..ေခြးဆုိလွ်င္ ခဲနဲ႔ပစ္ပါက ခဲေနာက္ကုိလုိက္ပါတယ္..ျခေသ့ၤနဲ႔ မတူပါ..ဒါေၾကာင့္ ျခေသ့ၤဟာ အေၾကာင္းကုိ လုိက္တယ္လုိ႔ ပမာျပဳပါတယ္..
ဒီလုိပဲ ဗုဒၶတရားတြင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားသည္ အက်ိဳးတရားျဖစ္တဲ့ ဒုကၡသစၥာေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ ပစၥဳပၸန္ မွာရွိတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္တဲ့ တဏွာ ၊ ဥပါဒါန္ ၊ ကမၼဘ၀ တုိ႔ မျဖစ္ေအာင္ အျပီးသတ္ပါတယ္..အေၾကာင္းတရားမ်ား မရွိပါက အက်ဳိးတရား ခႏၶာ (ဒုကၡသစၥာ) သည္ ထပ္ျဖစ္မလာေတာ့ပါ။ အက်ဳိးတရားတုိ႔သည္ ပုံမွန္အတုိင္း ျဖစ္ေနတာပါပဲ သူတုိ႔ ကုိ တုိက္ရုိက္ခ်ည္း မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရုိးမရွိပါ..လုပ္လုိ႔လည္းမရပါ..ခႏၶာဟူေသာ ဒုကၡသစၥာ အက်ဳိးရွိေန၍ ေ၀ဒနာ ဆိုသည္မွာ ထုိအက်ဳိးတရားနွင့္ တခါတည္း ပါလာ၍ ခံစားရမွာပါပဲ..ထုိေ၀ဒနာ အက်ဳိးေတြကုိ တုိက္ရုိက္ခ်ည္း ဖယ္ေန၍လည္း အျပီး ေပ်ာက္သြားမည္ မဟုတ္ပါ..မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆုိ ေ၀ဒနာ၊ ဇာရာ၊ မရဏ ဟူေသာ အက်ဳိးတုိ႔ မလြဲမေသြ ခံစားရမွာပါပဲ..ထုိအက်ဳိးတရားမ်ားသည္ အေၾကာင္း ရွိေနသမွ် ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ..ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ဖယ္ခြာမွသာလွ်င္ ထုိအက်ဳိးတရားမ်ား ထပ္ျဖစ္မလာေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္တုိ႔မည္သည္ အေၾကာင္းကုိသာ က်င့္ပါတယ္ အက်ဳိးကုိ မက်င့္ဘူးလုိ႔ ဆိုလုိပါတယ္..ဒီသေဘာကုိပဲ ျခေသ့ၤ နဲ႔ ပမာျပဳထားတာပါ။ ဒီသေဘာေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီးသာ ေစတီပုထုိးမ်ားေရွ႕မွာ ျခေသ့ၤရုပ္ၾကီးမ်ား ထားတာပါ..
အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားနဲ႔ ဘယ္လုိမွ မပက္သက္ပါဘူး။ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱ၀ါနဲ႔ ေျခနွစ္ေခ်ာင္း သတၱ၀ါ ေပါင္းသင္းလုိ႔ ကေလးမရနုိင္ပါဘူး…အဲလုိ မမွန္တဲ့ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အထင္မွားစရာမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..ဘာမွမသိတဲ့ နူိင္ငံျခားသားေတြလည္း အထင္မွားစရာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..
အေၾကာင္းအရင္းမွန္ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေစခ်င္ပါတယ္..
ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရားကုိ သူရဲ႕ (Dhamaceti.org) web site ကေန ေဒါင္းလုပ္ခ်ျပီးနာနုိင္ပါတယ္.

သီဟ said...

ဒါက ပံုျပင္တစ္ပုဒ္လို႕ပဲ ထင္မိပါတယ္....။ လူနဲ႕ ျခေသၤ့နဲ႕ ေပါင္းဖက္တယ္ဆိုတာ တကယ္တမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား..။ အဲ့ဒီကေန ဆင္းသက္လာတာမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။

Dream said...

ကြန္မန္႔မွာေျပာျပ ရွင္းျပသြားတဲ့
အစ္မ တိမ္တိုက္ျပာကို အမ်ားျကီး
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပို႔စ္ပိုင္ရွင္ရဲ့ ပံုျပင္ကို ဖတ္ျပီး လက္မခံနိုင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိတဲ့ အစ္မတိမ္တိုက္ျပာရဲ့ ကြန္မန္႔ကိုဖတ္ျပီး အသိတိုးလို႔ ေက်းဇူးပါ :)