Tuesday, September 22, 2009

နိယာမစကားႀကီး ငါးခြန္း

နိယာမစကားႀကီး ငါးခြန္း ဆိုသည္ကား
၁။ ဗီဇနိယာမ စကားႀကီး
၂။ ဥတုနိယာမ စကားႀကီး
၃။ ကမၼနိယာမ စကားႀကီး
၄။ ဓမၼနိယာမ စကားႀကီး
၅။ စိတၱနိယာမ စကားႀကီး ဤငါးပါးတို႔တည္း။ ထိုငါးပါးတို႔ကို အ႒သာလိနီ ေခၚ အဘိဓမၼာအ႒ကထာႀကီးမွာ လာရွိသည့္အတိုင္း ေရွးဦးစြာ ျပဆိုေပအံ႔။

၁။ ဗီဇနိယာမ-ဆိုသည္ကား တစံုတေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ ျဖစ္သူ၊ မျပဳမျပင္ပါဘဲလ်က္ ျပဳျပင္ဘိသကဲ့သို႔ ျမက္သစ္ပင္တို႔၌ မ်ိဳးေစ့၏ တန္ခိုးျဖင့္ မေဖာက္မျပန္ဘဲ အစဥ္ျမဲေသာ အမူအရာထူးမ်ားကို ဆိုသည္။
ကုလားပဲခ်ဳံတို႔မွာ ေျမာက္အရပ္သို႔ အညြန္႔အဖ်ား မူျခင္း၊ ဒကၡိဏႏြယ္အမ်ိဳးတို႔မွာ သစ္ပင္ကို ေတာင္အရပ္မွ ႏြယ္ျခင္း၊ ေနၾကာပန္းတို႔မွာ ေနရွိရာသို႔ မ်က္ႏွာမူျခင္း၊ မာေလာႏြယ္မွာ သစ္ပင္ရွိရာသို႔ ေရွးရႈျခင္း၊ အုန္းသီးတို႔မွာ ထိပ္၌ အေပါက္ေရာက္ျခင္း၊ ထိုထိုမ်ိဳးေစ့တို႔မွ ျဖစ္ေသာ အပင္၏ အသီးတို႔သည္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္တူစြာ သီးၾကျခင္း စသည္တို႔သည္ ဗီဇနိယာမ တန္ခိုးတို႔ေပတည္း။

၂။ ဥတုနိယာမ-ဆိုသည္ကား ေရွးနည္းအတူ စီရင္သူမရွိဘဲ ဥတု၏အစြမ္းျဖင့္ ျမက္သစ္ပင္တို႔၌ အစဥ္ျမဲေသာ အမူအရာထူးမ်ိဳးကို ဆိုသည္။ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လ အစရွိေသာ ထိုထိုကာလ သမယတို႔၌ သူ႔အခါကာလႏွင့္ သူ႔သစ္ပင္မ်ိဳး ပြင့္မႈ၊ သီးမႈ စသည္ ျမဲျခင္းတည္း။

၃။ ကမၼနိယာမ-ဆိုသည္ကား သတၱ၀ါတို႔မွာ ေရွး၌ ျပဳခဲ့ေသာ ကံအမႈႏွင့္တူစြာ အက်ိဳးေပးမႈ ျမဲျခင္းေပတည္း။
ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္၌ သာ၀တၳိျမိဳ႔ေတာ္မွာ ျမိဳ႔တံခါးရြာ ရွိ၏။ထိုရြာကို မီးေလာင္ရာ မီးႏွင့္တကြ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္ေလေသာ ျမက္ကရြတ္ေခြတခုသည္ ေကာင္းကင္ျဖင့္ ပ်ံလာေသာက်ီးသတၱ၀ါ၏ လည္ပင္းမွာ စြပ္မိေလ၏။ ကီ်းသည္ ေျမသို႔က်၍ ေသေလ၏။

မဟာသမုဒၵရာ၌ သေဘၤာႀကီးတစင္းသည္ ရြက္တိုက္ စက္ခုတ္၍ မသြားဘဲ ရပ္တန္႔လ်က္ ေနေလ၏။ ငါတို႔သေဘၤာမွာ သူယုတ္မာ ပါျပီ-ဟု စာေရးတန္ခ်ရာ သေဘၤာသူႀကီး၏ မယား လက္၌သာ သံုးခါတိုင္တိုင္ က်ေလ၏။ သေဘၤာသူႀကီးသည္ သူ႔တေယာက္အတြက္ႏွင့္ အမ်ားသူတို႔ မပ်က္စီးေကာင္းေပဟု သဲအိုးကို လည္မွာဖြဲ႔ခ်ည္၍ သမုဒၵရာေရထဲသို႔ ပစ္ခ်ေစ၏။ ထိုခဏျခင္းပင္လွ်င္ သေဘၤာသည္ ေလးမွလႊတ္ေသာ ျမားကဲ့သို႔ တဟုန္တည္း ေျပးသြားေလ၏။

ရဟန္းေတာ္တပါးသည္ ေတာင္ေျခရင္းရွိ လိုဏ္တခုမွာ ေနေလရာ အထက္၌ရွိေသာ ေတာင္ထြတ္တခုသည္ ျပိဳက်၍ လိုဏ္ေပါက္၀ကို ပိတ္လ်က္ တည္ေလ၏။ ခုနစ္ရက္တိုင္မွ အလိုလိုလိမ့္၍ ပြင့္ေလ၏။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာ၍ ေနစဥ္အခါ ထို၀တၳဳသံုးခုတုိ႔သည္ တျပိဳင္နက္ ဆိုက္ေရာက္လာၾကေလကုန္၏။

အေၾကာင္းရင္းကို သိျခင္းငွါ ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားၾကေလကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသူသံုးဦးတို႔၏ ေရွးအေၾကာင္းတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုသံုးဦးတို႔တြင္ က်ီးသည္ ေရွးဘ၀၌ လူျဖစ္စဥ္အခါ တခုေသာ ႏြားၾကမ္းကို မဆံုးမ,ႏိုင္ ရွိသည္ႏွင့္ ႏြား၏ လည္မွာ ေကာက္ရိုးစည္းကို ဖြဲ႔ခ်ည္လ်က္ မီးတိုက္၍ လႊတ္လိုက္၏။ ႏြား ေသေလ၏။ ထိုသူသည္ ေသလြန္၍ ေနာက္ဘ၀၌ ထိုက်ီးသတၱ၀ါ ျဖစ္ေလရာ ထိုကံေဟာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းကင္မွာ ပ်ံသြားစဥ္အခါ လည္မွာ မီးကြင္းစြပ္မိ၍ ေသဆံုးရေလ၏။

ေလွသူႀကီးမယားသည္ ေရွးဘ၀၌ ေခြးတေကာင္ကို အမ်က္ထြက္၍ ေခြး၏လည္ပင္းမွာ သဲအိုးဆြဲ၍ ေရထဲ၌ ႏွစ္သတ္ေလ၏။ ေနာက္ဘ၀မွာ သေဘၤာသူႀကီးကေတာ္ ျဖစ္လာရာ ထိုကံေဟာင္းေၾကာင့္ သေဘၤာမသြားႏိုင္ ရွိေနရာ သမုဒၵရာေရထဲ၌ သဲအိုးဆြဲ၍ ပစ္ခ် ေသဆံုးရေလ၏။

ထိုရဟန္းသည္ ေရွးဘ၀၌ ႏြားေက်ာင္းသား ျဖစ္စဥ္အခါ ဖြတ္သတၱ၀ါတေကာင္သည္ တြင္းသို႔၀င္သည္ကို ထိုႏြားေက်ာင္းသားျမင္၍ သစ္ရြက္တို႔ျဖင့္ ထိုတြင္းကို ပိတ္ဆို႔၍ သြားေလ၏။ ခုနစ္ရက္တိုင္မွ ထိုအရပ္သို႔ ေရာက္ျပန္၍ ထိုတြင္းကို ဖြင့္၍ၾကည့္ေလရာ အစာငတ္မြတ္သျဖင့္ အားနည္းလွလ်က္ ထြက္၍လာေသာ ထိုဖြတ္ကို ျမင္လွ်င္ သနားျခင္းရွိျပန္၍ ခ်မ္းသာစြာ လႊတ္လိုက္၏။
ထိုကံေဟာင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဘ၀၌ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ လိုဏ္ပိတ္ျခင္းဒုကၡကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေလ၏။

ဤ၀တၳဳသံုးခုကိုေပါင္း၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဂါထာကို ေဟာေတာ္မူ၏။
န အႏၲလိေကၡ န သမုဒၵမေဇၩ ၊ န ပဗၺတာနံ ၀ိ၀ရံ ပ၀ိႆ ။
န ပဗၺဇိေတ ေသာ ဇဂတိပၸေဒေသာ ၊ ယတၳ ဌိေတာ မုေဥၥယ် ပါပကမၼာ ။
( အနက္)
အႏၲလိေကၡ-ေကာင္းကင္၌၊ ဌိေတာ-တည္ေသာသူသည္၊ ပါပကမၼာ-မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးမွ။ မ မုစၥတိ-မလြတ္ရ။
သမုဒၵမေဇၩ-သမုဒၵရာအလယ္၌၊ ဌိေတာ-တည္ေသာသူသည္လည္း၊ ပါပကမၼာ-မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးမွ၊ န မုစၥတိ- မလြတ္ရ။
ပဗၺတာနံ-ေတာင္တို႔၏၊ ၀ိ၀ရံ-အေပါက္တြင္းသို႔၊ ပ၀ိႆ-၀င္၍၊ ဌိေတာ-တည္ေသာသူသည္လည္း၊ ပါပကမၼာ-မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈအက်ိဳးမွ၊ န မုစၥတိ-မလြတ္ရ။
ယတၳ-အၾကင္ေလာက အရပ္ေဒသ၌၊ ဌိေတာ-တည္ေသာသူသည္၊ ပါပကမၼာ-မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈအက်ိဳးမွ၊ မုေဥၥယ်-လြတ္ႏိုင္ရာ၏။ ေသာ ဇဂဒိပၸေဒေသာ-ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၾသကာသေလာက ရပ္ေဒသသည္။ န ၀ိဇၨေတ-မရွိသည္သာတည္း။

၄။ ဓမၼနိယာမ-ဆိုသည္ကား ပစၧိမဘ၀ိက ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ ပဋိသေႏၶယူေသာအခါ၊ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ဓမၼစၾကာေဒသနာကို ေဟာေတာ္မူေသာအခါ၊ အာယုသခၤါရကို လႊတ္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေသာအခါတို႔၌ အလြန္ႀကီးက်ယ္စြာေသာ ပုညဓမၼသမၻာရတို႔၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ ေလာကဓာတ္တေသာင္းတို႔၏ တျပိဳင္နက္အားျဖင့္ လႈပ္ရွားျခင္းျမဲမႈကို ဓမၼနိယာမ ဆိုသည္။

၅။ စိတၱနိယာမ-ဆိုသည္ကား အဆင္း၊ အသံ၊ အစရွိေသာ အာရံုတို႔သည္ မ်က္စိ၊ နား အစရွိေသာ ပသာဒတို႔၌ ထိခိုက္ၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ စီမံဖန္ဆင္းသူ မရွိၾကပါကုန္ဘဲလ်က္ ပဥၥဒါြရ၀ဇၨန္း၊ ပဥၥ၀ိဉာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ အစရွိကုန္ေသာ ၀ီထိစိတ္တို႔၏ အစဥ္အတိုင္း သူ႔ကိစၥႏွင့္သူ ျဖစ္ျခင္းျမဲၾကသည္ကို ဆိုသတည္း။ ဤကား အ႒သာလိနီ အ႒ကထာႀကီး၌ သိသာရံု မွတ္သားရံုမွ် ေဖာ္ျပလာရွိေသာ နိယာမ-တရား ငါးပါး အက်ယ္တည္း။ ( နိယာမဒီပနီက်မ္းမွ)

လယ္တီဆရာေတာ္

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု စက္တင္ဘာလ )

No comments: