Saturday, September 26, 2009

ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ( ၂ )

( ယခင္လမွ အဆက္ )

( စင္ျပိဳင္ သဂၤါယနာ )
ရဟႏၲာႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မနာခံသျဖင့္ သံဃာ့ကံျပဳ၍ ႏွင္ထုတ္ခံရသည့္ ဝဇၨီတိုင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေဝသာလီျပည္မွ ထြက္ခြါကာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ အဓမၼဝါဒီ ရဟန္းမ်ားကို စည္းရံုး၍ ရဟန္းတေသာင္း ရရွိေသာအခါ ေကာသမၻီျပည္တြင္ စင္ျပိဳင္သဂၤါယနာ တင္ၾက၏။ သူတို႔၏ သဂၤါယနာကို သံဃာတေသာင္းရွိ၍ မဟာသဂႌတိ-ဟု အမည္ေပးၾကသည္။ သူတို႔ဂိုဏ္းကိုလည္း မဟာသဂႌတိဂိုဏ္း (ဝါ) မဟာသံဃိကဂိုဏ္း-ဟု မွည့္ေခၚၾကသည္။ ထိုသဂၤါယနာတင္ပြဲတြင္ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ႀကီးတို႔ စီစဥ္ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည့္ ဓမၼဝိနယမ်ားကို ေျပာင္းလဲစီစဥ္ၾက၏။ နိကာယ္တခုမွ သုတ္ကို အျခားနိကာယ္တခုသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းၾက၏။ ဝိနည္း၌၄င္း၊ နိကာယ္ငါးခုလံုးတို႔၌၄င္း ပါဠိႏွင့္အနက္ အဓိပၸါယ္ ႏွစိခုလံုးကို ျပင္ဆင္ဖ်က္ဆီးၾက၏။ တိုက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္ကို သြယ္ဝိုက္ယူၾကသကဲ့သို႔ သြယ္ဝိုက္ယူရမည့္ ေနရာကို တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ ယူၾက၏။ ဘုရားရွင္၏ ေဟာေတာ္မူလိုရင္း တလြဲတေခ်ာ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ၾက၏။ ပုဒ္မ်ဥ္းအရိပ္အေရာင္မွ်ကိုၾကည့္ျပီး အနက္အဓိပၸါယ္မွန္မ်ားကို မိမိတို႔ထင္သလို လြဲမွားစြာ ယူ၍ အဓိပၸါယ္မွန္မ်ားကို မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးၾက၏။

ထို႔ျပင္ နက္နဲေသာ သုတ္ဝိနည္းအခ်ိဳ႔ကို ပယ္ပစ္ျပီး၊ မိမိတို႔သေဘာအတိုင္း သုတ္ ဝိနည္း တရားသစ္တို႔ကို ထည့္သြင္းၾက၏။ ဝိနည္းမွ ပရိဝါပါဠိေတာ္ႏွင့္ အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္ အားလံုး ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္၊ နိေဒၵသပါဠိေတာ္မ်ား၊ ဇာတ္ပါဠိေတာ္အခ်ိဳ႔တို႔ကို ျဖဳတ္ပစ္၍ အျခားက်မ္းသစ္မ်ားကို စီရင္ထည့္သြင္းၾက၏။ နာမည္မ်ား၊ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ရဟန္းအသံုးအေဆာင္ ပရိကၡရာမ်ားကို တမ်ိဳးတဖံု ျပဳျပင္တီထြင္ၾက၏။ ေနထိုင္၊ သြားလာ၊ စားေသာက္ပံုတို႔ကို ေရွးႏွင့္မတူေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ၾက၏။ သကၤန္းကိုလည္း အက်ႌပံု၊ ေဘာင္းဘီပံုစသည္ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ဝတ္ဆင္ၾက၏။ ဤသို႔ျဖင့္ မဟာသံဃိကဂုိဏ္းသား ရဟန္းမ်ားသည္ ပထမသဂၤါယနာတင္ ရဟႏၲာေထရ္ အရွင္ႀကီးတို႔ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္ မူလေထရဝါဒကို ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ဆန္႔က်င္ကာ မူလဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားကို ႏုတ္ပယ္ျဖည့္စြက္ေသာအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ပစ္လိုက္ၾကသည္-ဟု ကထာဝတၳဳ အ႒ကထာ ဒီပဝံသပါဠိကို ကိုးကား၍ ဖြင့္ဆိုထား၏။

ထိုျပင္ဆင္ေရးဝါဒီ ရဟန္းေတာ္မ်ား ခြဲထြက္တည္ေထာင္လိုက္သည့္ မဟာသံဃိကဂိုဏ္း-ေပၚလာသည့္အခါမွသာ ပထမသဂၤါယနာတင္ ရဟႏၲာေထရ္အရွင္ႀကီးတို႔၏ မူဝါဒ (ေထရဝါဒ) အရ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ႏုတ္ပယ္ျခင္း မျပဳဘဲ မူလဘုရားေဟာအတိုင္း တည္ရွိေနသည့္တရားေတာ္မ်ားအတိုင္းသာ လိုက္နာက်င့္သံုးေနၾကသည့္ သံဃာအေပါင္းကို ေထရဝါဒဂုိဏ္းဟု စတင္ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ မဟာသံဃိကဂိုဏ္း ေပၚလာသည့္အခ်ိန္ သာသနာႏွစ္တရာေက်ာ္မွသာ ေထရ၀ါဒဂိုဏ္းႀကီး ေပၚလာျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုေထရ၀ါဒဂိုဏ္းႀကီးက လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ မူလပကတိ ဗုဒၶတရားေတာ္ကိုလည္း ေထရဝါဒ ဗုဒၵဘာသာ-ဟု သံုးစြဲလာခဲ့ၾက၏။ ဤသည္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ စတင္ေပၚလာပံုျဖစ္သည္။

( တတိယ ႏွင့္ စတုတၳသဂၤါယနာ )
သို႔ေသာ္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၁၈-သို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ပင္မေထရဝါဒဂိုဏ္းႀကီးမွ ခြဲထြက္ေသာ ဂိုဏ္းခြဲမ်ား ေပၚလာသကဲ့သို႔ မဟာသံဃိက ဂိုဏ္းမွလည္း ဂိုဏ္းခြဲမ်ား ေပၚလာခဲ့ရာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္း ၁၈-ဂိုဏ္းအထိ ရွိလာခဲ့၏။ ထိုဂိုဏ္းမ်ားထဲတြင္ ပင္မေထရဝါဒဂိုဏ္းႀကီးကား ယုတ္ေလ်ာ့ပိုလြန္ျခင္း မရွိ။ မူလဘုရားေဟာသည့္အတိုင္း တည္ရွိသည့္ တရားေတာ္ဟူေသာ ဝိသုဒၶေတၳရဝါဒျမတ္သည္ ေညာင္ပင္ႀကီးပမာ ခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့၏ဟု ဒီပဝံသ၌ မိန္႔ဆိုေတာ္မူထား၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ပါဋလိပုတ္ျပည္၌ ဓမၼာေသာကမင္းႀကီး နန္းတက္ခဲ့ရာ မင္းႀကီးသည္ပင္ ေထရဝါဒဂိုဏ္းမွ နိေျဂာဓမည္ေသာ တူေတာ္သူ ရဟႏၲာသာမေဏကေလးကို အမွီျပဳရသျဖင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္လာကာ သာသနာေတာ္ကို အလြန္အားေပးခ်ီးေျမွာက္၏။ ထိုအခါ ခမည္းေတာ္လက္ထက္က အကိုးကြယ္ခံခဲ့ရေသာ တိတၳိမ်ားမွာ လာဘ္လာဘရွားပါးသြားၾက၍ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္တြင္းသို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာၾကရာ သာသနာေတာ္မွာ မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ အညစ္အေၾကး တြယ္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ ဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီးတို႔ ပူးေပါင္း၍ သံဃာစစ္မ်ားတြင္ ေရာေႏွာဝင္ေရာက္ေနၾကသည့္ တိတၳိေျခာက္ေသာင္းတို႔ကို လူထြက္ေစေသာအားျဖင့္ ထိုသာသနာ့အညစ္အေၾကး သန္႔ရွင္းေရးကို ပထမ ရြက္ေဆာင္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၃၅-တြင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ႀကီးသည္ ၆-သန္းေသာ သံဃာ့ပရိသတ္အလယ္တြင္ ဂိုဏ္းခြဲမ်ားမွ အယူဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ႏွိမ္နင္း ဖယ္ရွားေသာအားျဖင့္ ကထာဝတၳဳက်မ္းႀကီးကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထို႔ျပင္ တိပိဋကဓရ၊ ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာႀကီးတေထာင္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူျပီး ဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူကာ ကိုးလၾကာ တတိယအႀကိမ္ သဂၤါယနာတင္ျပီး သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေရးကို အားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက၏။ ထူးျခားသည္မွာ သဂၤါယနာတင္အျပီးတြင္ ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသို႔ ရဟႏၲာမေထရ္ႀကီးမ်ားကို သာသနာျပဳေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေထရဝါဒသာသနာ ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားသြားခဲ့၏။ အထူးသျဖင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာ ဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ သားေတာ္ အရွင္မဟာမဟိႏၵ ရဟႏၲာမေထရ္ႏွင့္ သမီးေတာ္ သဃၤမိတၱာ ရဟႏၲာေထရီမတို႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေရာင္ဝါသည္ ေနေရာင္၊ လေရာင္ပမာ ထြန္းေျပာင္ေတာက္ပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အခါက ရဟႏၲာေထရ္ႀကီးမ်ားသည္ ေနာင္အခါတြင္ သတိ သမာဓိ ပညာမ်ား ဆုတ္ယုတ္ၾက၍ ဘုရားေဟာ ပါဠိ အ႒ကထာမ်ားကို ႏႈတ္တက္အာဂံု ေဆာင္ထားႏိုင္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေျမာ္ျမင္ေတာ္မူၾကျပီး သာသနာႏွစ္ ၄၅၀-တြင္ မူလဘုရားေဟာ ပါဠိ အ႒ကထာမ်ားကို ေပထက္အကၡရာတင္ရန္ ရဟႏၲာႀကီး ၅၀၀-တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အရွင္မဟာရကၡိတမေထရ္ အမွဴးရွိေသာ ရဟႏၲာႀကီးငါးရာတို႔သည္ ဝဋၬဂါမဏိမင္း၏ အကူအညီကိုယူ၍ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မလယ (မာတုလ) ဇနပုဒ္၊ အာေလာကလိုဏ္၌ စတုတၳသဂၤါယနာအျဖစ္ ေပထက္အကၡရာ တင္ၾကသည္။ ေပထက္အကၡရာတင္ျပီးသည္မ်ားကို အႀကိမ္ ၁၀၀-တိုင္တိုင္ သုတ္သင္ တည္းျဖတ္ၾကသည္ဟု ဆို၏။

( ပဥၥမ ႏွင့္ ဆ႒ သဂၤါယနာ )
ဤသို႔ ဆက္ကာဆက္ကာ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သျဖင့္ မူလဘုရားေဟာအတိုင္း သန္႔ရွင္းစြာ တည္ရွိေနသည့္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၄၀၄-တြင္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ၆-ႏွစ္ၾကာတင္ျပီးေနာက္ ၂၄၁၅-ႏွစ္အေရာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးျမိဳ႔ေတာ္တြင္ ဘုရားႀကီးဆရာေတာ္ အရွင္ဇာဂရမေထရ္ အမွဴးရွိေသာ ဆရာေတာ္ ၂၄၀၀-တို႔သည္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူ၍ ေျခာက္လတိုင္တိုင္ ႏႈတ္တက္အာဂံု ရြတ္ဆိုၾကကာ ပဥၥမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၄၉၈-သို႔ေရာက္ေသာအခါ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ဝါေတာ္ ၆၀-ရွိ သက္ေတာ္ရွည္ ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အမွဴးရွိေသာ ေထရဝါဒငါးႏိုင္ငံမွ သံဃာေတာ္ ၂၅၀၀-တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကိုခံယူ၍ သီရိမဂၤလာ ကမၻာေအးကုန္းေျမ မဟာပါသာဏ လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးတြင္ ေထရဝါဒငါးႏိုင္ငံမွ က်မ္းဂန္တတ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက မူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ကာ အနည္းငယ္မွ်သာ ကြဲျပားေသာ ပုဒ္ပါဌ္အကၡရာတို႔ကို ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ သုတ္သင္ထားျပီးျဖစ္ေသာ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာ ဋီကာမ်ားကို ၂-ႏွစ္ၾကာရြတ္ဖတ္၍ ဆ႒အႀကိမ္ သဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ ပထမသဂၤါယနာတင္ ရဟႏၲာေထရ္အရွင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ထားေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ မူဝါဒအရ ႏုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္းကို လံုးဝမျပဳဘဲ သဂၤါယနာ ၆-ႀကိမ္တင္ကာ တေလးတစား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၾကသျဖင့္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့သည့္ မူလပကတိအတိုင္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ တည္ရွိေနေသာ (ေထရဝါဒႏိုင္ငံရွိ) ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္၊ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ-ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏိုင္-ဘီေအ

( ျမတ္မဂၤလာ ၂ဝဝ၁-မတ္လ )


No comments: