Sunday, September 6, 2009

အသက္ဉာဏ္ေစာင့္ ( ၂ )

က်န္းမာလိုသူ အသက္ရွည္လိုသူတိုင္း မိမိႏွင့္ သင့္သည့္အစာကို ေရြးခ်ယ္စားရမယ္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ အေရးတယူ အေလးမူသင့္ၾကပါသည္။ သတိထားသူ လူသားတိုင္း မိမိႏွင့္ မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေကာင္းစြာသိေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုမသင့္သည့္ အစားအစာမ်ား မိမိေရွ႔ေမွာက္သို႔ ေရာက္လာသည့္အခါ ေရွာင္ႏိုင္သူ အလြန္ရွားၾက၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ရသတဏွာ၏ အလိုသို႔ လိုက္ပါသြားတတ္ၾက၏။ ရသတဏွာ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရသည့္အခါ ေလာေဘာ အတၳံ န ဇာနာတိ-ဆိုသည့္ ေဒသနာေတာ္အတိုင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဆိုသည့္ အသိဉာဏ္သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့၏။

ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ားက ေသြးေၾကာပိတ္ေစႏိုင္ေသာ အဆီဓာတ္မ်ားစြာ ပါသည့္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ၊ အုန္းထမင္း၊ ေထာပတ္ထမင္း၊ ဒံေပါက္ထမင္းမ်ားႏွင့္ အငန္ဓာတ္ပါသည့္ မုန္႔ဟင္းခါး စသည္တို႔ကို စားၾကသကဲ့သို႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိသူမ်ားကလည္း အခ်ိဳဓာတ္ပါသည့္ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ေလ့မရွိၾကေခ်။

ဘုရားရွင္ညြန္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဤအခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မလိုက္နာသျဖင့္ အစားမေတာ္ တလုပ္-ဆိုသည့္အတိုင္း အသက္မတိုသင့္ဘဲ တိုေနၾကသူမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႔ေနရေပသည္။ ေဘာဇန၀ေသန-အစားေဘာဇဥ္၏ အစြမ္းျဖင့္။ အာယု-အသက္သည္။ ဟာယတိပိ-ဆုတ္ယုတ္လည္း ဆုတ္ယုတ္တတ္၊ တိုလည္းတိုတတ္၏-ဟူေသာ အ႒ကထာ၏ မိန္႔ဆိုခ်က္သည္ အလြန္မွန္လွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွည္လိုသူတိုင္း မိမိႏွင့္ မသင့္သည့္ အစားအစာအေပၚ၌ ျဖစ္လာသည့္ ရသတဏွာကို သတိသံ၀ရ ဉာဏသံ၀ရတို႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ဘုရားရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို တိတိက်က် လိုက္နာသင့္ေပသည္။

တတိယအခ်က္မွာ မိမိႏွင့္ သင့္သည့္အစားအစာမ်ားကို ေရြး၍ အခ်ိန္မွန္မွန္ စားရမည္ ဆိုေသာ္လည္း ထိုက္သင့္သည့္အစာမ်ားတြင္ ေၾကလြယ္၊ က်က္လြယ္သည့္ အစားအစာမ်ိဳးကို ေရြး၍ စားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေၾကက်က္သည့္ အစားအစာမ်ားကသာ အေသြးဓာတ္၊ အသားဓာတ္ စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေဆးျဖစ္၏။ မေၾကက်က္သည့္ အစားအစာမ်ားသည္ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း စေသာ ေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေဘးျဖစ္၏။

ေၾကက်က္ခဲေသာ အစာအခ်ိဳ႔မွာ ၀က္သား၊ ႏို႔စိမ္း၊ ကန္စြန္းဥ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ပိႏၷဲသီး၊ စိမ္းစားဥ၊ ကုလားပဲ စေသာ ပင္ကိုသဘာ၀ ေၾကက်က္ခဲေသာအစာမ်ားႏွင့္ ကိတ္မုန္႔စေသာ အလြန္ခ်ိဳဆိမ့္ေသာ မုန္႔မ်ား၊ ဆီေၾကာ္မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆီျပန္ဟင္း၊ ဒံေပါက္ထမင္း၊ ေထာပတ္ထမင္း စေသာ ျပဳျပင္ထားမႈေၾကာင့္ ေၾကက်က္ခဲေသာ အစားမ်ိဳးတို႔ျဖစ္၏။ ထိုေၾကက်က္ခဲသည့္ အစာမ်ိဳးတို႔ကို ၀မ္းမီးညံ႔သူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔ အထူး ေရွာင္ရွားသင့္ၾကသည္။

စတုတၳအခ်က္မွာ သင့္ေလ်ာ္၍ ေၾကက်က္လြယ္သည့္ အစားအစာမ်ားကိုသာ စားရမည္ဆိုေသာ္လည္း မိမိ၏ ၀မ္းမီးအင္အားကိုၾကည့္၍ အတိုင္းအတာႏွင့္ စားရမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ မွန္၏။ ေၾကက်က္လြယ္သည့္ အစားအစာမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အတိုင္းအရွည္ထက္ ပို၍စားပါက ၀မ္းမီးမခ်က္ႏိုင္သျဖင့္ မေၾကမက်က္သည့္ အစာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္၏။ ထိုစားနည္းေၾကာင့္ တန္ေဆး-လြန္ေဘး-ဆိုသကဲ့သုိ႔ အစားအစာမ်ားမွာ ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္သြားတတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးျဖစ္ေအာင္ တန္ရံု စားေသာက္သင့္ၾကေပသည္။

ဤသို႔ ေဆးျဖစ္ရန္ အတိုင္းအတာႏွင့္ စားရမည္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားရွင္သည္ ဤအခ်က္ကို အသက္ရွည္ေၾကာင္း၌ ေဟာၾကားခဲ့သည္ မဟုတ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ (စရဏ) တရား ၁၅-ပါးတြင္ ေဘာဇနမတၱညဳတ-ဟု အက်င့္တပါးအျဖစ္ပင္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ႀကီးကလည္း ထမင္းစားရာ၌ ထမင္းကို ဗိုက္ျပည့္ေအာင္ မစားဘဲ ေရေသာက္ရန္အတြက္ ၄-၅ လုတ္စာခ်န္၍ စားရမည္-ဟု နည္းေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းအျပင္ အိတ္-မရွိဘူး-ဆိုသည့္ အစားၾကဴးသမားတို႔၏ လက္သံုးစကားကို မလိုက္နာဘဲ အစာစားတိုင္း အတိုင္းအတာႏွင့္ နည္းနည္းစားေသာအားျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို က်န္းမာ သက္ရွည္လိုသူတိုင္း လိုက္နာသင့္ၾက၏။

အခ်ိဳ႔ က်န္းမာ သက္ရွည္ေရး ဉာဏ္မ်က္စိရွိသူမ်ားသည္ ဘုရားေဟာသည့္အတိုင္း အစာစားတိုင္း အတိုင္းအတာထား၍ စားၾကသည္ မဟုတ္ေသး။ တပတ္လွ်င္ တႀကိမ္ ညစာကို လံုး၀မစားဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကက်က္လြယ္သည့္ စြပ္ျပဳတ္ရည္ စသည့္အရည္တို႔ကို ေသာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစာအိမ္ကို အနားေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ဤနည္းမွာလည္း အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာ သက္ရွည္ေရးအတြက္ လိုက္နာဖြယ္ေကာင္းေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးျခံဳ၍ဆုိရလွ်င္ က်န္းမာ သက္ရွည္လိုသူမ်ားသည္ အစာကို အခ်ိန္မွန္မွန္ စားရျခင္း၊ မိမိႏွင့္ သင့္သည္ကိုသာ စားရျခင္း၊ ေၾကက်က္လြယ္သည့္အစာကို စားရျခင္း၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ စားရျခင္း ဆိုသည့္ ဘုရားေဟာ အစာစားနည္းတို႔ကို လိုက္နာၾကရမည္။ လိုက္နာခဲ့လွ်င္ ေဘာဇန၀ေသန-အစာေဘာဇဥ္၏အစြမ္းျဖင့္။ အာယု-အသက္သည္။ ၀ၯတိပိ-တိုးလည္း တိုး၏။ ၀ါ-ရွည္လည္း ရွည္၏-ဆိုသည့္ အ႒ကထာမိန္႔ဆိုခ်က္အတိုင္း အသက္ရွည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ဥတုျဖင့္ ျပဳျပင္နည္း )
သတၱ၀ါတို႔၏ခႏၶာကိုယ္သည္ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ရသည့္ သခၤါရတရားမ်ားျဖစ္၍ က်န္းမာ သက္ရွည္ရန္ အစာအာဟာရျဖင့္ ျပဳျပင္ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ေသး။ ဥတုျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥတုဆိုသည္မွာ ပူမႈ ေအးမႈ သေဘာရွိေသာ ေတေဇာဓာတ္ျဖစ္၍ အပူ အေအး မညီမမွ် ျဖစ္ျခင္းသည္ ဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထိုေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္-
၁။ ျပင္ပ ဗဟိဒၶဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္း-ႏွင့္
၂။ ကိုယ္တြင္း အဇၩတၱဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္း-ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ထိုတြင္ ဥတုအလိုက္ ပူခ်ိန္၌ မပူ၊ မိုးရြာခ်ိန္၌ မရြာ၊ ေအးသင့္ခ်ိန္၌ မေအးဘဲ ေနျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္းမွေႏြ၊ ေႏြမွမိုး၊ မိုးမွေဆာင္းသို႔ ဥတုကူးေျပာင္းစ အခ်ိန္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္ ရာသီဥတု မတူသည့္ေဒသသို႔ သြားေရာက္ခ်န္သည္လည္းေကာင္း ျပင္ပဥတု ေဖာက္ျပန္သည့္အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ပဥတု ေဖာက္ျပန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိက်န္းမာေရးအတြက္ အထူးသတိထားရ၏။ ျပင္ပဥတုႏွင့္ ကိုယ္တြင္းဥတုတို႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မၽွ်တမႈ ရွိေနလွ်င္ က်န္းမာ၍ မညီမွ်လွ်င္ မက်န္းမမာ ျဖစ္တတ္၏။ ကိုယ္တြင္း အဇၩတၱဥတုကား ခႏၶာကိုယ္၌ ရွိေသာ ဥသၼာေတေဇာေခၚ ကိုယ္ေငြ႔ဓာတ္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀အားျဖင့္ ေဖာက္ျပန္လာသည့္ ျပင္ပဥတုကို မေဖာက္ျပန္ေအာင္ မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ကိုယ္တြင္းဥတုကိုသာ ျပင္ပဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရမည္။

ကိုယ္တြင္းဥတုကို ေဆး၀ါးဓာတ္စာမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ အ၀တ္၀တ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သြားလာေနထိုင္ လႈပ္ရွားရေသာ ဣရိယာပုသ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ေပးရမည္။ ေအးေသာမိုးရာသီ၊ ေဆာင္းရာဦတို႔၌ အပူအစပ္မ်ားကို မ်ားစြာစားျခင္း၊ မီးအပူခံျခင္း၊ ပူအိုက္ေသာ ေႏြရာသီ၌ ေအးေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အလြန္စားေသာက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေလတိုက္ခံျခင္းတို႔သည္ ျပင္ပဥတုကို ေတာ္လွန္ေသာ စားေသာက္ေနထိုင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။ ဥတုကို ေတာ္လွန္လွ်င္ ဥတု၏ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ဧကန္ခံရမည္။

ေဆာင္းရာသီ၊ မိုးရာသီတို႔၏ အေအးဒဏ္၊ အေလးဒဏ္ကို အပူအစပ္ လြန္လြန္ကဲကဲစားျခင္း၊ အပူခံျခင္းတို႔ျဖင့္ မကာကြယ္ရ၊။ အေႏြးထည္မ်ား ၀တ္ျခင္း၊ ေန႔အခါ မအိပ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ေအာင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္ျခင္း၊ ပြင့္ကန္ေသာ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေအးမႈ၊ ေလးမႈတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရမည္။ ေႏြရာဦ၏ အပူဒဏ္ကို အေအးစာမ်ား စားေသာက္ျခင္း၊ ပန္ကာေလခံျခင္း၊ အခါမဟုတ္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အ၀တ္ခၽြတ္ေနျခင္းတို႔ျဖင့္ မခုခံရ။ သစ္ပင္ရိပ္စေသာ အရိပ္၌ ေနထိုင္ျခင္း၊ ေလညင္းခံျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ ပင္ပန္းမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေစျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္သာ ကာကြယ္ရမည္။

အပူမွ အေအး၊ အေအးမွ အပူသို႔ ေျပာင္းလဲရာ၌ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း မေျပာင္းလဲမိရန္ သတိရွိဖို႔ လို၏။ အေျပာင္းအလဲျမန္လွ်င္ အပူႏွင့္အေအး ပဋိပကၡျဖစ္ျပီး မက်န္းမမာ ျဖစ္လာတတ္၏။ သက္မဲ့ရုပ္၀တၳဳမ်ားျဖစ္သည့္ ဖန္ခြက္၊ ဓာတ္ဘူး စသည္တို႔ပင္လွ်င္ အပူထည့္ထားျပီးမွ ခ်က္ခ်င္း အေအးေျပာင္းထည့္လွ်င္ ရုတ္တရက္ ကြဲသြားတတ္သည့္ သေဘာကို သတိျပဳစရာေကာင္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနပူထဲမွ ျပန္လာလွ်င္ လာျခင္း ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ပန္ကာေလခံျခင္း၊ အ၀တ္ခၽြတ္ေနျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္သူတို႔ ေဘးေရာဂါျဖစ္တတ္သည္မွာ မဆန္းေသာ သဘာ၀တရားပင္ျဖစ္၏။

ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ ထိုင္ျခင္း၊ အိပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ခႏၶာကိုယ္ ေလးလံျခင္း၊ ေညာင္းညာကိုက္ခဲျခင္းတို႔မွာ သီတဥတုျဖစ္၏။ မအိပ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ခႏၶာကိုယ္ ေပါ့ပါးျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္းတို႔ကား ဥဏွဥတု ျဖစ္၏။
ထိုဣရိယာပုထ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိုယ္တြင္းဥတုႏွစ္မ်ိဳးတို႔ကို မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစရန္ ဣရိယာပုထ္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ျပဳျပင္ရမည္။

ဤဥတု ျပဳျပင္နည္း၌ အပတ္အဖြဲဲ႔မ်ားျခင္း၊ အေအးမိျခင္း စသည္ျဖင့္ သီတဥတု လြန္လြန္ကဲကဲ မျဖစ္ဖို႔ရန္ ဉာဏ္၊ သတိ တို႔ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သင့္ၾက၏။ အထူးသျဖင့္ ဥတုတိုင္း၌ ေရခ်ိဳး မမွားဖို႔ အထူးသတိထားသင့္ၾကသကဲ့သို႔ ေႏြရာသီ ပူအိုက္ခ်ိန္၌ တညလံုး ျပတင္းေပါက္မ်ား ဖြင့္အိပ္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

ဤဥတုျပဳျပင္နည္းမ်ားသည္ က်န္းမာ သက္ရွည္ေရး၌ အေရးပါလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလပဏၰာသဋီကာ မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတ္၌-
က်န္းမာသက္ရွည္ေရးတြင္ ေလ်ာင္း၊ ထိုင္၊ ရပ္၊ သြား ဣရိယာပုသ္ေလးပါးသည္ အေရးပါလွ၏။ ဣရိယာပုထ္မွ်တေအာင္ ေနႏိုင္မွသာ က်န္းမာသက္ရွည္ႏိုင္၏။ တပါးပါးလြန္ကဲသြားလွ်င္ မက်န္းမမာျဖစ္၍ အသက္တိုတတ္၏။ ထို႔အတူ အေအး၊ အပူ ဆိုသည့္ ရာသီဥတုသည္လည္း က်န္းမာသက္ရွည္မႈတြင္ အေရးႀကီး၏။ ရာသီဥတုအလိုက္ ထိုက္သင့္သလို ေနတတ္မွသာ က်န္းမာ သက္ရွည္ၽႏိုင္၏။ ထိုသို႔ မေနတတ္လွ်င္ ရာဦဥတုဒဏ္ခံရ၍ ေရာဂါရျပီး အသက္တိုတတ္၏-ဟု မိန္႔ဆိုထား၏။

သို႔ျဖစ္၍ က်န္းမာ သက္ရွည္လိုသူမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ဥတုျဖင့္ ျပဳျပင္ပံု ျပဳျပင္နည္းမ်ားကို လိုက္နာသင့္ၾက၏။ လိုက္နာျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ဥတု၀ေသန-ဥတု၏ အစြမ္းအားျဖင့္။ အာယု-အသက္သည္။ ၀ၯတိပိ-တိုးလည္းတိုး၏။ ရွည္လည္းရွည္၏။ ဆိုသည့္အ႒ကထာမိန္႔ဆိုခ်က္အတိုင္း အသက္ရွည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ကံ စိတ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္နည္း )
သတၱ၀ါတိုင္း၌ အသက္ရွည္ျခင္း၊ တိုျခင္း အပိုင္းအျခားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဇနကကံမ်ားပါရွိျမဲျဖစ္၏။ မိမိတို႔ခႏၶာကိုယ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ မျပဳျပင္တတ္မႈေၾကာင့္ မူလဇနကကံအတိုင္း ေနရသူ အလြန္ရွား၏။ ထိုဇနကကံရွိသည္ထက္ ပို၍အသက္ရွည္ေအာင္ မျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုကံအတိုင္း ေနရေအာင္ကား ဥတု အာဟာရတို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကံ စိတ္ တို႔ျဖင့္လည္း ျပဳျပင္ႏိုင္၏။ ကံဆိုသည္မွာ ဇနကကံကို ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးသည့္ ဥပထမၻက ကုသိုလ္ကံျဖစ္၏။ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေဆးပစၥည္း လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေသအံ႔ဆဲဆဲ သတၱ၀ါတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ ေက်ာင္းေဆာက္ေသာအားျဖင့္ အရိပ္အာ၀ါသကို လွဴျခင္း၊ ေရစစ္လွဴျခင္း၊ ေက်ာင္းပ်က္၊ ဇရပ္ပ်က္တို႔ကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေရခ်မ္းအိုးစင္ တည္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးျခင္းစသည္တို႔မွာ ကုသိုလ္ထမၻက ကံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ဤကံမ်ားျဖင့္ အသက္ရွည္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေပသည္။

စိတ္ျဖင့္ျပဳျပင္ရာ၌ စိတ္ေထာင္း ကိုယ္ေၾက-စိတ္ပ်ိဳ ကိုယ္ႏု-ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း အရာရာ၌ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္ၾကရမည္။ ေလာဘႀကီးလွ်င္ အသက္တိုသကဲ့သို႔ ေဒါသႀကီးလွ်င္လည္း အသက္တို၊ အရြယ္အို၏-ဟု က်မ္းဂန္မ်ား၌ ဆိုထားသျဖင့္ ေလာဘႏွင့္ေဒါသတို႔ကို စြမ္းႏိုင္သမွ် ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ အသက္ရွည္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ရာ၌ အတိတ္ကိုလည္း ျပန္မေတြး၊ အနာဂတ္အေရးကိုလည္း မေတာင့္တ၊ ပစၥကၡ အေျခအေနမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ က်န္းမာ သက္ရွည္ေရးအတြက္ ေဆးတခြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း-ဘုရားေဟာၾကားထားေပသည္။

အားလံုးျခံဳ၍ ဆိုရေသာ္ ရုပ္သက္ နာမ္သက္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘုရားေဟာအတိုင္း ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ တို႔ျဖင့္ ထိုက္သင့္သလို ျပဳျပင္ေနထိုင္ပါက အသက္ရွည္ရွည္ ေနႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်န္းမာ သက္ရွည္လိုသူတိုင္း မိမိတို႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ အသက္ဉာဏ္ေစာင့္-ဟူေသာ ေရွးျမန္မာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

( ဓမၼာစရိယ-ဦးေအးႏိုင္၊ ဘီေအ )

No comments: