Friday, September 4, 2009

ျမတ္စြာဘုရား ၀ါဆိုစဥ္

၁။ ပဥၥ၀ဂၢီ အစရွိကုန္ေသာ ေျခာက္က်ိပ္ကုန္ေသာ သူတို႔အား၄င္း၊ ထိုသူတို႔၏ မိဘေဆြညာ ဒါယကာတို႔အား၄င္း၊ တရားအျမိဳက္ တိုက္ေကၽြးေတာ္မူ၍ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ နႏၵိယမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ေက်ာင္း၌ ပဌမ၀ါ ဆိုေတာ္မူသည္။

( ေျခာက္က်ိပ္ကား-ပဥၥ၀ဂၢီ ၅-ဦး၊ ရွင္ယသ၊ ရွင္ယသ၏ အေဆြသူေဌးသား ပုဏၰားေလးေယာက္၊ သူေဌးသား ငါးက်ိပ္။)


၂-၃-၄ ။ တေန႔သ၌ ဘုရားသခင္သည္ နန္းေတာ္တြင္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပး၍ အျပီးတြင္ ဘခင္မင္းႀကီးက-အရွင္္ဘုရား ဒုကၠရစရိယာ က်င့္စဥ္က မထင္ရွားေသာ နတ္သားတေယာက္သည္ လာ၍ ရွင္မင္းႀကီးသား ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္ျပီ။ စၾကႍဦးတြင္ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းစဥ္ လည္း၍ အသည္းကြဲသျဖင့္ ေသရွာျပီ-ဟု သံုးႀကိမ္ ေလးႀကိမ္ ေျပာဆိုလာသည္။ ထိုစကားကို အကၽြႏ္ုပ္မယံုပါ။ ငါ၏သားသည္ ဘုရားမျဖစ္ဘဲကို မေသႏိုင္ရာဟုု ဆိုလိုက္ပါသည္။ ဆိုသည့္အတိုင္းပင္ ယခု မွန္ေပသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေအာက္ေမ့၍ အလြန္၀မ္းေျမာက္ပါသည္-ဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္၏။ ဘုရားသခင္လည္း- ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး ယခုဘ၀၌ ပါရမီရင့္လွျပီကို အဘယ္မွာ ယံုေပအံ႔နည္း၊ ပါရမီႏုစဥ္သာ ျဖစ္ေသးေသာ ေရွးလြန္ေလျပီးေသာဘ၀က မဟာဓမၼပါလ သူေဌးျဖစ္ေသာအခါ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာသည္ တူရာအရိုးကို ယူေဆာင္၍ ျပသျဖင့္ အသင့္သားေသျပီ-ဟု အလီလီေျပာေသာ္လည္း မယံုၾကည္ဘူးေလျပီ-ဟု အတၳဳပၸတၱိ ကိုျပ၍ မဟာဓမၼပါလဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူေလ၏။ ထိုအခါ မင္းႀကီး အနာဂါမ္တည္ေလ၏။ ယင္းသို႔ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးအား သံုးပါးေသာ ဖိုလ္၌ တည္ေစျပီးမွ ၀ါဆိုလတြင္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ျပန္၍ ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္၌ ဒုတိယ, တတိယ, စတုတၳ သံုး၀ါကပ္ေတာ္မူသည္။


၅။ ထို႔ေနာင္ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ကို မဂ္,ဖိုလ္ခရီး၌ တည္ေစေတာ္မူလ်က္ ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာ၀ယ္ စုလစ္မြန္းခၽြန္တပ္ေသာ ဇရပ္ေက်ာင္း၌ ပဥၥမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၆။ ထို႔ေနာင္ မကုဠေတာင္ ခ်ရားေတာ၌ ဆ႒မ ၀ါတိုေတာ္မူသည္။


၇။ ထို႔ေနာင္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၀ယ္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း၌ ခင္းထားအပ္ေသာ ပ႑ဳကမၺလာ ေက်ာက္ဖ်ာအထက္၌ သတၱမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၈။ ထို႔ေနာင္ ဘဂၢတိုင္း သံသုမာရဂိရိျပည္ ဘဂၢါသယဇနပုဒ္အနီးျဖစ္ေသာ ေဘသကလ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ အ႒မ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၉။ ထို႔ေနာင္ ဥေတနမင္း၏ေနရာ ေကာသမၺီျပည္၌ ေကာသမၺက သူေဌးတို႔ ေဆာက္လွဴအပ္ေသာ ေဃာသိတာရံု, ကုကၠဳဋာရံု, ပါ၀ါရိကာရံု ေက်ာင္းသံုးရပ္၌ န၀မ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၀။ ထို႔ေနာင္ ေကာသမၺီျပည္သား ရဟန္းတို႔၏ ၀ိ၀ါဒကို ဆံုးမျခင္းမွ ေရွာင္ေတာ္မူလ်က္ ပါလိေလယ်က ေတာအုပ္၌ ပလလဆင္မင္း၏ အလုပ္အေကၽြးကိုခံ၍ ကိုယ္ေတာ္တည္းပင္လွ်င္ အင္ၾကင္ပင္ရိပ္၌ ဒသမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၁။ ထို႔ေနာင္ နာဠမည္ေသာ ပုဏၰားရြာအနီး နာဠိကာရံုေက်ာင္းႀကီး၌ ဧကာဒသမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၂။ ထို႔ေနာင္ ေ၀ရဥၨပုဏၰား ပင့္ဘိတ္သည္ျဖစ္၍ ေ၀ရဥၹတိုင္း၏အနီး ႀကီးစြာေပါက္ေရာက္အပ္ေသာ နေဠရုအမည္ရွိေသာ ဘီလူးသည္ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ တမာပင္ရင္း၌ ဒါြဒသမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၃။ ထိုအခါ ၀သ၀တၱီမာရ္နတ္မင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ႏွိမ္နင္းလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ေန႔ညၾကည့္ရႈ၍ ေနသျဖင့္ အခြင့္ရေလရကား ေ၀ရဥၨပုဏၰားႏွင့္တကြ တိုင္းသူ တိုင္းသားတို႔ကို ဖီတား၍ ေမ့ေလ်ာ့ေစသျဖင့္ ဘုရားရွိသည္ကို သတိမရေသာ္ေၾကာင့္၄င္း, မိုဃ္းေရေခါင္းပါ၍ အစားအစာ လြန္စြာရွားပါးေသာေၾကာင့္၄င္း, ဘုရားႏွင့္တကြေသာ သံဃာေတာ္ငါးရာတို႔ လြန္စြာ ဆြမ္းပန္းေခါင္းပါးၾကသတည္း။

ထို႔ေနာက္ နတ္ဘီလူးအေပါင္းတို႔အား တရားေဟာရြတ္ ခၽြတ္ေတာ္မူ၍ စာလိယေတာင္၌ ေတရသမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၄။ ထို႔ေနာင္ အနာထပိဏ္သူေဌးတို႔ ပင့္ေလွ်ာက္သည္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ စုဒၵသမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၅။ ထိုအခါ လူတို႔ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၇-ခု ႏြယ္တာ (၀ါဆို) လဆန္းေလးရက္ေန႔ ေနလြဲ တဘ၀ါးတြင္ သဃၤာေတာ္တို႔ အတိုင္းမသိေသာ ပညာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေသာစကားစပ္တြင္ ဂါထာတေထာင္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ မဟာဥမဂၤဇာတ္ (မေဟာသဓဇာတ္)ကို ေဟာေတာ္မူသည္။ ထိုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း တရက္ ေသာၾကာေန႔ ညခ်မ္းအခါတြင္ သဃၤာေတာ္တို႔ မဟာဘိနိကၡမန(ျမတ္ေသာ ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း)ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေသာ စကားစပ္ျဖစ္၍ အတၳဳပၸတၱိကို ျပလ်က္ တရာ့ႏွစ္ဆယ့္ေလးဂါထာရွိေသာ မဟာဇနကဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ နတ္ေတာ္လဆန္း ေလးရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညအခါ မဟာဘိနိကၡမနကို ခ်ီးမြမ္းၾကေသာ စကားစပ္ျဖစ္၍ တရာ့သံုးဂါထာရွိေသာ ေတမိဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။ အၾကားအၾကား၌ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ သုတ္ နိပါတ္ ဇာတ္ေဒသနာေတာ္ကား အပရိမာဏပင္ ျဖစ္သတည္း။

ထို႔ေနာက္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ကို သျဂႋဳဟ္ေတာ္မူျခင္းငွါ ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္း၌ ပႏၷရသမ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။


၁၆။ ထိုအခါ ဤေက်ာင္းရာတြင္ပင္ စ်ာန္ခ်မ္းသာျဖင့္ ေရွးေသာအခါ ငါေနဘူးျပီ-ဟု မဟာကဏွဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။

( ဗုဒၶ၀င္ေဒသနာကိုလည္း ဤတဆယ့္ငါး၀ါေျမာက္မွ ေဟာေတာ္မူသည္-ဟု အနာဂတ၀င္ အ႒ကထာ၌ ဆိုသည္။

ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာ၌ကား ပဌမၾကြေတာ္မူစဥ္ကပင္ ေဟာေတာ္မူသည္ ဟူ၏။ ႏွစ္က်မ္း မတူညီၾက )

ထို႔ေနာက္ အာဠာ၀ကဘီလူး အစရွိေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေခ်ခၽြတ္ေတာ္မူလ်က္ အာဠ၀ီျပည္၏ အနီး မဟာ၀ုန္ေက်ာင္းႀကီး၌ ေသာဠသမ-၀ါ ဆိုေတာ္မူသည္။


၁၇။ ထို႔ေနာင္ နတ္ဘီလူးအေပါင္းတို႔အား တရားရသကို ေ၀ငွတိုက္ေကၽြးေတာ္မူ၍ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သတၱရသမ-၀ါ ဆိုေတာ္မူသည္။


၁၈-၁၉။ ထိုအခါ ေယာက္ဖေတာ္ ေဒ၀ဒတ္သည္ အဇာတသတ္မင္းကို ညီညြတ္၍ ေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္ကို လွိမ့္ျခင္း, ေလးျဖင့္ပစ္ျခင္း,နာဠာဂီရိဆင္ကို လႊတ္ျခင္း စသည္ကိုျပဳသည္။ သားေတာ္ အဇာတသတ္မင္းကိုလည္း ခမည္းေတာ္ ဗိမၺိသာရမင္းကို သတ္ေစသည္၊ ဗိမၺိသာရ မင္းႀကီးကား သကၠရာဇ္ ၁၂၀-ျပည့္တြင္ လြန္ေတာ္မူသည္။ ထိုမင္းကား ဘုရားသခင္ေအာက္ ႏွစ္-ႏွစ္ငယ္သည္။ ထို၀ါ၌ အဇာတသတ္, ေဒ၀ဒတ္တို႔ကို အေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းမိ၍ အသီတိနိပါတ္၌ မဟာသု၀ဇာတ္, ကပိရာဇဇာတ္, ၀ါနရဇာတ္, ေသာမနႆဇာတ္ အစရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ဇာတ္တို႔ကိုလည္း ေဟာေတာ္မူသည္။

နယုန္လဆန္း ေလး၇က္ တနဂၤေႏြေန႔ ေနမြန္းလြဲအခ်ိန္တြင္ ဂါထာကိုးဆယ္ရွိေသာ စႏၵကုမာရဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာင္ နတ္ဘီလူးတို႔ကို ဆံုးမေတာ္မူလ်က္ စာလိယေတာင္၌ အ႒ာရသမ-၀ါ ဧကူန၀ီသတိမ-၀ါ ဆိုေတာ္မူသည္။


၂၀။ ထို႔ေနာင္ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔အား တရားအျမိဳက္ေဆး တိုက္ေကၽြးေတာ္မူလ်က္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ၀ီသတိမ-၀ါ ဆိုေတာ္မူသည္။


၂၁-၂၂-၂၃-၂၄-၂၅-၂၆-၂၇-၂၈-၂၉-၃၀-၃၁-၃၂-၃၃-၃၄-၃၅-၃၆-၃၇-၃၈-၃၉။ ထိုအခါ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဘခင္ကိုသတ္မိ၍ ႏွလံုးမသာ ခ်မ္းသာမရ ရွိေလေသာ္ ဆရာဇီ၀ကကိုမွီ၍ ဘုရားအထံေတာ္သို႔ လာသျဖင့္ တရားေတာ္ကို နာရေသာ္ ဘုရားသာသနာေတာ္၌ လြန္စြာစံုမက္၍ မစက္မရက္ ျမတ္ႏိုးသျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ပူေဇာ္ေလသည္။ မ်ားစြာေသာ သုတ္ နိပါတ္ ဇာတ္တို႔ကိုလည္း ေဟာေတာ္မူသည္။ ထိုပေနာင္ ေ၀ေနယ်အမ်ားကို တရားရသ ေ၀ငွေတာ္မူ၍ သာ၀တၳိျပည္၏ ေတာင္မ်က္ႏွာ ရွစ္ပယ္စားခန္႔တြင္ ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္၌ ဧက၀ီသတိမ-၀ါမွ စ၍ တဆယ့္ကိုး၀ါတိုင္တိုင္ ေနေတာ္မူသည္။


၄၀-၄၁-၄၂-၄၃-၄၄-၄၅။ ထို႔ေနာက္ ၀ိသာခါ ဒါယိကာမျမတ္သည္ ေဆာက္လွဴအပ္ေသာ ပုဗၺာရံုေက်ာင္းေတာ္ျမတ္၌ စတၱာလီသမ-၀ါမွစ၍ ေျခာက္၀ါတိုင္တိုင္ ၀ါဆိုေတာ္မူသည္။

အဆံုးစြန္ေသာကာလ၌ကား ေ၀ဠဳ၀ရြာ၌ ၀ါကပ္ေတာ္မူသည္။


( လကၤာ )

သံုးလူ႔သခင္၊ ငါးမာရ္သင္၍၊ ပလႅင္ပတ္ရံ၊ သတၱဌာန္၀ယ္၊ သတၱာဟံဘြဲ႔၊ စမၸယ္ခဲ့ျပီ၊ တဆယ့္ရွစ္ယူဇနာ၊ ထိုမွကြာသည္၊ ဗာရာနဂရ၊ မိဂဒ၌၊ နႏၵိယ၀ိဟာ၊ ပဌမ ၀ါတည့္၊ ဒြါ,တိ,ဇယ၊ ရာဇဂဟံ၊ ေ၀ဠဳ၀န္ေပ်ာ္၊ ငါးေသာ္ ေ၀သာလီ၊ လိစၦ၀ီ ၀ိဟာ၊ ဆ၀ါ မကုဠ၊သတၱမ ၀တႎသာ၊ အ႒ာ ဘဂၢ၊ န၀မ ေကာသမၺီ၊ ေဃာသီေရႊဘံု၊ ရဂံုပလေလယ်၊ ဒသမတည့္၊ နာဠပုဏၰားရြာ၊ ဧကာဒသဥ္၊ ေ၀ရဥ္ ဗာရသ္၊ ေတာင္ျမတ္ စာလိယ၊ ေတရသ တည့္၊ စုဒၵသ ၀ါ၊ သာ၀တ္ ေတာင္စြန္၊ ေဇတ၀န္စံမွီ၊ ကပီ ပႏၷရသ္၊ ေက်ာင္းျမတ္ နိေျဂာ၊ ေသာဠသမီ၊ အာဠ၀ီတည့္၊ ဂီရိဗၺဇ၊ သတၱရသာ၊ ဆယ့္ရွစ္၀ါႏွင့္၊ န၀ါဒသ၊ စာလိယကပ္ဆို၊ ရာဇျဂိဳဟ္၀ီသ၊ ဤထိုမွ်ကား၊ ပဌမေဗာဓိ၊ အနိယတ္၀ါ၊ ေနာင္လာတြက္ဘြဲ႔၊ ႏွစ္ဆယ့္ေလးတန္၊ ေဇတ၀န္ပုဗၺာ၊ လွည့္လည္ကာျဖင့္၊ ေခမာနီးေသာ္၊ ရြာႀကီးေ၀ဠဳ၀၊ ၀ါေတာ္မွ်၍၊ ပဥၥစတၱာလီ၊ အသီတ်ာယု၊ တိုင္သမႈျဖင့္၊ ဤလူ႔သကၠရာဇ္၊ အဌ္-ေဇာ-ဧက္၌၊ ႏွစ္သစ္ကဆုန္၊ ပုဏၰမီေစ့၊ အဂၤါေန႔တြင္၊ နိဗၺာန္၀င္သား၊ ရွင္ဘုရားကို၊ ညြတ္တြား၀ႏၵနာ၊ ပူေဇာ္ပါ၏။


အ႒ကထာပါဌ္ျဖင့္ မွတ္သားလိုမူကား-

၁။ ပဌမ၀ႆံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ ဓမၼစကၠံ ပ၀ေတၱတြာ အ႒ာရသ ျဗဟၼေကာဋိေယာ အမတပါနံ ပါေယတြာ ဗာရာဏသႎ ဥပနိႆာယ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ ၀သိ။


၂။ ဒုတိယ၀ႆံ ရာဇဂဟံ ဥပနိႆာယ ေ၀ဠဳ၀န မဟာ၀ိဟာေရ။

၃-၄။ တတိယ စတုတၳာနိပိ တေတၳ၀။

၅။ ပဥၥမံ ေ၀သာလႎ ဥပနိႆာယ မဟာ၀ေန ကုဋာဂါရသာလာယံ။

၆။ ဆ႒ံ မကုဠပဗၺေတ။

၇။ သတၱမံ တာ၀တႎသ ဘ၀ေန။

၈။ အ႒မံ ဘေဂၢသု သံသုမာရဂိရႎ နိႆာယ ေဘသကလာ၀ေန။

၉။ န၀မံ ေကာသမၺိယံ။

၁၀။ ဒသမံ ပါလိေလယ်က ၀နသေ႑။

၁၁။ ဧကာဒသမံ နာဠာယံ ျဗာဟၼဏဂါေမ။

၁၂။ ဒါြဒသမံ ေ၀ရဥၨာယံ။

၁၃။ ေတရသမံ စာလိယပဗၺေတ။

၁၄။ စုဒၵသမံ ေဇတ၀ေန မဟာ၀ိဟာေရ။

၁၅။ ပဥၥဒသမံ ကပိလ၀တၳဳ မဟာနဂေရ။

၁၆။ ေသာဠသမံ အာဠာ၀ကံ ဒေမတြာ စတုရာသီတိပါဏသဟႆာနိ အမတပါနံ ပါေယတြာ အာဠ၀ိယံ။

၁၇။ သတၱရသမံ ရာဇာဂေဟေယ၀။

၁၈။ အ႒ာရသမံ စာလိယပဗၺေတေယ၀။

၁၉။ တထာ ဧကူန၀ီသတိမံ။

၂၀။ ၀ီသတိမံ ပန ၀ႆံ ရာဇဂေဟေယ၀ ၀သိ၊ ေတန ၀ုတၱံ ဘဂ၀ါ ဟိ ပဌမေဗာဓိယံ ၀ီသတိ၀ႆာနိ အနိဗဒၶံ နိ၀ါေသတြာ ယတၳ ယတၳ ဖာသုကံ ေဟာတိ၊ တတၳ တေတၳ၀ ဂႏ႖ာ ၀သီတိ။


၂၁-၄၅။ တေတာ ပ႒ာယ ပန သာ၀တၳႎေယ၀ ဥပနိႆာယ ေဇတ၀နမဟာ၀ိဟာေရ စ ပုဗၺာရာေမ စ ဓု၀ပရိေဘာဂ၀ေသန ၀သိ။ ဟူေသာ အ႒ကထာပါဌ္ကို ေဆာင္ရာသည္။


( အနက္ )

၁။ ပဌမ၀ႆံ-ေရွးဦးစြာေသာ၀ါကို၊ ဣသိပတေန-ဣသိပတန အမည္ရေသာ၊ မိဂဒါေယ-မိဂဒါ၀ုန္ ေတာရဂံု၌၊ ဓမၼစကၠံ-ဓမၼစၾကာကို၊ ပ၀ေတၱတြာ-ျဖစ္ေစ၍၊ အ႒ာရသျဗဟၼေကာဋိေယာ-တဆယ့္ရွစ္ကုေဋေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔ကို၊ အမတပါနံ-အျမိဳက္တည္းဟူေသာ အေဖ်ာ္ကို၊ ပါေယတြာ-ေသာက္ေစျပီး၍၊ ဗာရာဏသႎ-ဗာရာဏသီျပည္ကို၊ ဥပနိႆာယ-အမွီျပဳ၍၊ ဣသိပတေန-ဣသိပတနအမည္ရွိေသာ၊ မိဂဒါေယ-မိဂဒါ၀ုန္ ေတာရဂံု၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၂။ ဒုတိယ၀ႆံ-ဒုတိယ၀ါကို၊ ရာဇဂဟံ-ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ကို၊ ဥပနိႆာယ-အမွီျပဳ၍၊ ေ၀ဠဳ၀န မဟာ၀ိဟာေရ-ေ၀ဠဳ၀န္အမည္ရွိေသာ ေက်ာင္းႀကီး၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၃-၄။ တတိယ စတုတၳာနိပိ-တတိယ, စတုတၳ၀ါတို႔ကိုလည္း၊ တေတၳ၀-ထိုရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌သာလွ်င္၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၅။ ပဥၥမံ-ပဥၥမ၀ါကို၊ ေ၀သာလႎ-ေ၀သာလီျပည္ကို၊ ဥပနိႆာယ-အမွီျပဳ၍၊ မဟာ၀ေန-မဟာ၀ုန္ေတာႀကီး၌၊ ကုဋာဂါရသာလာယံ-စုလစ္မြန္းခၽြန္တတ္ေသာ ဇရပ္၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၆။ ဆ႒ံ-ဆ႒၀ါကို၊ မကုဠပဗၺေတ-မကုဠေတာင္၌။

၇။ သတၱမံ-သတၱမ၀ါကို၊ တာ၀တႎသ ဘ၀ေန-တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌။

၈။ အ႒မံ-အ႒မ၀ါကို၊ ဘေဂၢသု-ဘဂၢတိုင္းတို႔၌၊ သံသုမာရဂိရႎ-ငါးမိေက်ာင္း၏ ဦးေခါင္းတူျပီ ေတာင္ကိုမွီ၍ တည္အပ္ေသာေၾကာင့္ သံသုမာရဂိရိ မည္ရွိေ၀ါဟာ ျမိဳ႔ျပည္ရြာကို၊ နိႆာယ-မွီ၍၊ ေဘသကလာ၀ေန-ေဘသကလာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၉။ န၀မံ-န၀မ၀ါကို၊ ေကာသမၺိယံ-ေကာသမၺီျပည္၌။

၁၀။ ဒသမံ-ဒသမ၀ါကို၊ ပါလိေလယ်က၀နသေ႑-ပါလိေလယ်က ေတာအုပ္၌။

၁၁။ ဧကာဒသမံ-ဧကာဒသမ၀ါကို၊ နာဠာယံ-နာဠအမည္ရွိေသာ၊ ျဗာဟၼဏဂါေမ-ပုဏၰားရြာ၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၁၂။ ဒြါဒသမံ-ဒြါဒသမ၀ါကို၊ ေ၀ရဥၹာယံ-ေ၀ရဥၨာျပည္၌။

၁၃။ ေတရသမံ-ေတရသမ၀ါကို၊ စာလိယပဗၺေတ-စာလိယေတာင္၌။

၁၄။ စုဒၵသမံ-စုဒၵသမ၀ါကို၊ ေဇတ၀န မဟာ၀ိဟာေရ-ေဇတ၀န္အမည္ရွိေသာ ေက်ာင္းႀကီး၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၁၅။ ပဥၥဒသမံ-တဆယ့္ငါးႀကိမ္ေျမာက္ေသာ ၀ါကို၊ ကပိလ၀တၳဳ မဟာနဂေရ-ကပိလ၀တ္ ျပည္ျမတ္၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၁၆။ ေသာဠသမံ-ေသာဠသမ၀ါကို၊ အာဠာ၀ကံ-အာဠ၀ကဘီလူးကို၊ ဒေမတြာ-ဆံုးမေတာ္မူ၍၊ စတုရာသီတိပါဏသဟႆာနိ-ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို၊ အမတပါနံ-အျမိဳက္အရသာကို၊ ပါေယတြာ-ေသာက္ေစေတာ္မူ၍၊ အာဠ၀ိယံ-အာဠ၀ီျပည္၌၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၁၇။ သတၱရသမံ-သတၱရသမ၀ါကို၊ ရာဇဂေဟေယ၀-ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၌သာလွ်င္၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။

၁၈။ အ႒ာရသမံ-အ႒ာရသမ၀ါကို၊ စာလိယပဗၺေတေယ၀-စာလိယေတာင္၌သာလွ်င္၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။

၁၉။ တထာ-ထို႔အတူ၊ ဧကူန၀ီသတိမံ-တဆယ့္ကိုး၀ါကို၊ စာလိယပဗၺေတေယ၀-စာလိယေတာင္၌သာလွ်င္၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


၂၀။ ၀ီသတိမံ-ႏွစ္ဆယ္ျပည့္ေျမာက္ေသာ၊ ၀ႆံပန-၀ါကိုကား၊ ရာဇဂေဟေယ၀-ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၌သာလွ်င္၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏၊ ေတန-ထို႔ေၾကာင့္၊ ဘဂ၀ါ-(ပ)၀သီတိ-၀သိဟူ၍၊ ၀ုတၱံ-မိန္႔ဆိုေတာ္မူအပ္၏။


၂၁-၄၅။ တေတာ-ထို၀ါႏွစ္ဆယ္ ျပည္သည္မွ၊ ပ႒ာယပန-စ၍ကား၊ သာ၀တၳႎေယ၀-သာ၀တၳိျပည္ကိုသာလွ်င္၊ ဥပနိႆာယ-အမွီျပဳ၍၊ ေဇတ၀န မဟာ၀ိဟာေရ စ-ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌၄င္း၊ ပုဗၺာရာေမ စ-ပုဗၺာရံုေက်ာင္းေတာ္၌၄င္း၊ ဓု၀ပရိေဘာဂ ၀ေသန-အျမဲေနျခင္းအစြမ္းျဖင့္၊ ၀သိ-၀ါဆိုေတာ္မူ၏။


( က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ )

No comments: