Tuesday, September 8, 2009

ေဆးတကၠသိုလ္ ဓမၼသဘင္

( မဇၩိမ ပဋိပဒါ )

ဘီစီ ၆၂၃-မွာ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သိဒၶတၳေဂါတမသည္ ၁၆-ႏွစ္မွာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္တယ္။ ယေသာ္ဓရာဆိုတဲ့ မင္းသမီးနဲ႔ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျပီး ၂၉-ႏွစ္မွာ အဲဒီရာထူးေတြ အာဏာေတြ ထီးေတြ နန္းေတြ အကုန္လံုး စြန္႔လႊတ္သြားတယ္။ စြန္႔ျပီးေတာ့ ဘယ္သြားသလဲဆိုေတာ့ အိႏၵိယျပည္ရဲ႔ ဟိုအေနာက္ေျမာက္ သကၠဆိုတဲ့ေနရာကေနျပီးေတာ့ အိႏၵိယျပည္ထဲကို ၀င္လာတယ္။ ဂဂၤါျမစ္ႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေတာ့ အေရွ႔ေတာင္ဘက္ ဥရုေ၀လဆိုတဲ့ ေတာႀကီးထဲကို ၀င္လာခဲ့တယ္။ သကၠတိုင္းဆိုတာ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခမွာ တည္ရွိတယ္။

ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခမွာ ရွိေနတဲ့ ေတာထဲကေနျပီးေတာ့ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အိႏၵိယျပည္အလယ္ပိုင္း မေရာက္တေရာက္ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းက ဥရုေ၀လေတာကို လာခဲ့သလဲ။ ဟိမ၀ႏၲာေတာကို သြားပါလားလို႔ ေမးမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျဖကေတာ့ သိဒၶတၳေဂါတမတို႔ ေတာထြက္ျပီးေတာ့ တရားရွာတဲ့အခ်ိန္မွာ အိႏၵိယျပည္ရဲ႔ ရေသ့ေယာဂီ သာဓု-ဆိုတဲ့လူေတြ၊ ဟိုမွာေခၚတာ ဆာဒူး၊ မူရင္းစကား၊ သာဓု၊ သာဓု ဆိုတာ သူေတာ္ေကာင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဟာ-ဆံပင္ေမြးေတြနဲ႔၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးေတြနဲ႔၊ အ၀တ္က ကိုးရိုးကားရားနဲ႔ ျဖစ္သလိုေနထိုင္တာေတြ႔ေတာ့ ဆာဒူးလို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ဂုဏ္မရွိသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေရွးေဟာင္းစကား ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတယ္။ သာဓု၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ အဲဒီ ဆာဒူးေတြ၊ ဣရွိ Isi ေတြ၊ ပရိဗိုဇ္ေတြ ရေသ့ရဟန္းေတြ၊ ေယာဂီေတြဟာ သိဒၶတၳ ေတာထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဥရုေ၀လမွာပဲ။ အမ်ားႀကီး စုေ၀းလို႔ ေနေနတယ္။ ဟိမ၀ႏၱာမွာ မရွိၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဓာတ္တူရာ တူရာ သြားျပီးေတာ့ ေပါင္းတဲ့ အေနအားျဖင့္ ရေသ့ရဟန္းေတြ မ်ားစြာေနတဲ့ေနရာကိုပဲ သိဒၶတၳမင္းသား ေတာထြက္သြားတာ။ ဟိမ၀ႏၲာမွာ ဘာေၾကာင့္ မသြားသလဲဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္ ရေသ့ရဟန္းေတြ ဟိမ၀ႏၲာမွာ မရွိၾကဘူး။

အဲဒီေတာ့ ဥရုေ၀လမွာ သူဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ က်င့္သံုးသလဲဆိုရင္ ၆-ႏွစ္၊ ၆-ႏွစ္တို႔ပတ္လံုး သူက်င့္တဲ့အက်င့္ေတြဟာ ေရွးေဟာင္းအိႏၵိယေယာဂီေတြရဲ႔ အက်င့္မ်ိဳးေတြခ်ည္းပဲ သူက်င့္တယ္။ ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယေယာဂီေတြရဲ႔ အက်င့္ေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ကို သိပ္ႏွိပ္စက္တဲ့ အက်င့္မ်ိဳးေတြကို ၆-ႏွစ္ႀကီးက်င့္၊ ၆-ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့မွ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းေယာဂီေတြရဲ႔ အက်င့္မ်ိဳးစံု ကုန္ေအာင္ လိုက္က်င့္ေသာ္လဲပဲ သူလိုခ်င္တဲ့ ေဗာဓိဉာဏ္ကို မရဘူး။ မွတ္ထားရမယ္။ ေဗာဓိဉာဏ္၊ ဘာဉာဏ္လဲ (ေဗာဓိပါဘုရား)

Enlightenment ေနာ္၊ အဲဒီ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ၆-ႏွစ္ႀကီး အိႏၵိယေရွးေဟာင္း ေယာဂီေတြရဲ႔ အက်င့္နဲ႔ က်င့္ေသာ္လဲပဲ သူ-မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအက်င့္ေတြ အကုန္လံုး စြန္႔လိုက္တယ္။ စြန္႔ျပီးေတာ့ သူရဲ႔ကိုယ္ပိုင္ သူ႔နည္းနဲ႔သူ႔ဟန္နဲ႔ သူ ခ်မွတ္ေတာ္မူတယ္။ သူကိုယ္ပိုင္ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ သူ႔ရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းက ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ မဇၩိမပဋိပဒါ၊ ဘာလဲ ( မဇၩိမပဋိပဒါ-ပါဘုရား)

ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယေယာဂီေတြရဲ႔ အက်င့္က ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ အတၱကိလမထ (အတၱကိလမထ)၊ ေအး-အတၱကိလမထ-ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲတဲ့ အက်င့္။ Self Motification နန္းေတာ္ထဲမွာ ကာမဂုဏ္နဲ႔ ဇနီးမ်ား၊ သမီး သားနဲ႔ ယေသာ္ဓရာနဲ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျပီးေတာ့ ကာမကို ခံစားေနတာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္လို႔ တြက္မိသလဲ၊။ ၁၃-ႏွစ္ အဲဒီ ၁၃-ႏွစ္တို႔ကာလပတ္လံုး ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယဘုရင္ေတြ ခံစားတဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကာမဂုဏ္ကို သူလဲပဲ ခံစားခဲ့တာပဲ။ အဲဒါဟာ ဘာေကာင္းက်ိဳးမွ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကို ၁၃-ႏွစ္ေလာက္လြန္ျပီးမွ သူ သေဘာေပါက္ေနတယ္။ ကာမကိုခံစားတဲ့ အက်င့္ဆိုတာ ဘာေခၚမလဲဆိုရင္ ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂ ေနာ္။ အဲဒီ ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂ ယုတ္ညံ႔တဲ့အက်င့္မ်ိဳးလို႔ သေဘာေပါက္ေၾကာင္းကို စားလံုးေလးေတြရွိတယ္။ ဓမၼာစၾကာထဲမွာဖတ္၊ ဘယ္လိုေတြ႔လဲ။

ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာႏုေယာေဂါ ဟီေနာ-ယုတ္ညံ႔တဲ့လူေတြ က်င့္တယ္။
ဂေမၼာ-အနိမ့္စားလူေတြ က်င့္တယ္။
ေပါထုဇၨနိေကာ-ကိေလသာထူတဲ့လူေတြ က်င့္တယ္။
အနရိေယာ-သူေတာ္စင္ေတြ မက်င့္သံုးရဘူး။
အနတၳသံဟိေတာ-ဘာေကာင္းက်ိဳးမွ မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဘူး။
ဒါ ကာမဂုဏ္အက်င့္ကို ဘုရားရွင္ ရႈတ္ခ်တာ။

ေရွးေဟာင္ အိႏၵိယေယာဂီေတြရဲ႔ အက်င့္ေတြကိုေကာ သူ ဘယ္လိုေျပာထားလဲ။
အတၱကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ-တယ္ ဆင္းရဲတာပဲ။
အနရိေယာ-သူေတာ္သူျမတ္ေတြ မက်င့္သံုးဘူး။
အနတၳသံဟိေတာ-ဘာေက်ာင္းက်ိဳးမွ မျဖစ္ဘူး။
ဒီလိုရႈတ္ခ်ထားတယ္။
အဲဒါကို အစြန္းႏွစ္ဘက္လို႔ေခၚတယ္။ အသက္သာခိုျပီးေတာ့ ဇိမ္ခံတာက အစြန္းတဖက္။ သိပ္ျပီးေတာ့ ပင္ပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တာက အစြန္းတဖက္၊ အဲဒီက စျပီးေတာ့ အားလံုး သေဘာေပါက္ရမယ္။

ဗုဒၶရဲ႔ လမ္းစဥ္က ဘယ္လိုလမ္းစဥ္မ်ိဳးလဲဆိုလို႔ရွိရင္ To avoid the two extreme ေနာ္။ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို ေရွာင္သြားတာ။ အသက္သာခိုျပီးေတာ့ သိပ္ဇိမ္ခံတဲ့ အက်င့္မ်ိဳးလဲပဲ လက္မခံဘူး။ အရမ္းပင္ပင္ပန္းပန္း ဆင္းဆင္းရဲရဲ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဒါမ်ိဳးလဲ လက္မခံဘူး။ အစြန္းႏွစ္ခု ေရွာင္ရတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းတရားကို အကိုးအကားျပ ဆိုရင္ေတာ့ ဓမၼစၾကာျပန္ေျပာ-

ေဒြေမ ဘိကၡေ၀ အႏၲာ ပဗၺဇိေတန န ေသ၀ိတဗၺာ၊ အဲဒီလို အစြန္းေရာက္ေအာင္ မလုပ္ၾကနဲ႔တဲ့။ ဒါျဖင့္ အလယ္ကသြား၊ မဇၩိမပဋိပဒါ=Middle path ဘာလဲ၊ Middle path အဲဒီအလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။ He laid down his 0wn way by himself သူကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္တာ သူ႔ကိုယ္ပိုင္လမ္း။ အဲဒါ ဘာလဲ မဇၩိမပဋိပဒါ။ Middle way middle path သီလ သမာဓိ ပညာ ဒီအလယ္လမ္းဆိုတာဘာလဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုတိုေလးေျပာမယ္။ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ မရြတ္ေတာ့ဘူး။ ခ်ဳ႔ံလိုက္ေတာ့မယ္။ သီလရယ္၊ သမာဓိရယ္၊ ပညာရယ္။ မဂၢင္ရွစ္ပါး ေပါင္းရင္ ဒီသံုးခု ရတယ္။ သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ ဒါက ပညာ။ သမၼာ၀ါစာ သမၼာကမၼႏၲ သမၼာအာဇီ၀ ဒီသံုးခုက သီလ။ သမၼာ၀ါယါမ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ အဲဒီသံုးခုက သမာဓိ။ ဒီလိုရွိတာေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မဂၢင္ရွစ္ပါး=Middle way မဇၩိမပဋိပဒါ ဆိုတဲ့အက်င့္ဟာ အက်ဥ္းေလးခ်ဳံ႔ျပီးေတာ့ ေျပာၾကစို႔ ဆိုရင္ သီလ သမာဓိ ပညာ အဲဒီသံုးခုဟာ ဗုဒၶရွႈင္ေတာ္ရဲ႔ ဘာလမ္းစဥ္လဲ၊ မဇၩိမပဋိပဒါ=The middle way that leading to the cessation of suffering ဒုကၡအားလံုးရဲ႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းကို ဒီလမ္းက ဦးတည္လို႔သြားတယ္။ အဲဒါ Laid down by himself သူကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ေတာ္မူတယ္။ unaided,unguided by any supernatural agency, supernatural power အနႏၲတန္ခိုးရွင္၊ ေကာင္းကင္ဘံုက တန္ခိုးရွင္တေယာက္ေယာက္ရဲ႔ အကူအညီတခုမွ မပါဘူး။ အဲဒါေလးဟာ ဗုဒၶဘာသာမွာ ထူးျခားတဲ့ လကၡဏာတခုပဲ။

ဟာ-ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ဘယ္သူက အၾကားေတြ ေပါက္တယ္ဆို တကယ္သြားၾကည့္လိုက္ရင္ သူ တကယ္ မၾကားဘူး။ ဟာ-ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ဘိုးေတာ္ဟာ၊ မယ္ေတာ္ဟာ အၾကားအျမင္ ေပါက္တယ္။ သြားေမးၾကည့္။ သူ တကယ္ကို မၾကားဘူး။ သူမ်ားၾကားတဲ့စကား သူလာေျပာတာပဲ။ ဘာသာေရးမွာလဲ အဲဒါမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး။ ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္းျပီးေတာ့ သိလာတဲ့ အသိကို ျပန္ေဟာတဲ့ ဘာသာေရးဆရာဟာ ဗုဒၶပဲ ရွိတယ္။ တျခားဘာသာေရးဆရာ ခပ္မ်ားမ်ားတို႔သည္ မျမင္ရတဲ့ Unseen,Unknown-ေပါ့။ Supernatural agency တခုုကေန သူ႔ကို Inspiration ေပါ့ေလ။ သူ႔ကို ပူး၀င္ျပီးေတာ့ ျပန္ေျပာတာေတြ ဒီလိုကြာတယ္။ အဲဒါ ေလ့လာစရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ Comparative Study မွာ ဒီအခ်က္ေတြလဲ အားလံုးေလ့လာသင့္ပါတယ္။ သူက်င့္သံုးေနတဲ့ ဓမၼဟာ ဘယ္ေလာက္အဆင့္အတန္း ျမင့္သလဲ။ သူက်င့္သံုးေနတဲ့ ဓမၼဟာ ျပင္ပ Supernatural ကို declare လုပ္လြန္းအားႀကီးရင္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ တံ႔ုသြားတယ္။ ဗုဒၶက အဲဒါမ်ိဳး မလိုလားဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမတ္ဗုဒၶ အျမဲတမ္း တိုက္တြန္းတာဟာ အတၱဒီပါ။

ဘာတဲ့လဲ အတၱဒီပါ။ ေနာက္တလံုးထပ္မွတ္ အတၱသရဏာ။ ေအး တို႔မ်ား သုတတရားပြဲႀကီးေတြ လူထုပရိသတ္ႀကီးကို ေဟာတဲ့အခါ ဒီပါဠိေတာ္ႀကီးေတြကို ဘုရားတရားေတာ္ႀကီးေတြကို အစအဆံုး ရြတ္ေဟာတဲ့အခါမ်ိဳးၾကေတာ့ေလ။ ဒီပံုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေပါ့ကြာ။

အတၱဒီပါ ဘိကၡေ၀ ၀ိဟရထ အတၱသရဏာ အနည သရဏာ၊ ဓမၼဒီပါ ဘိကၡေ၀ ၀ိဟရထ ဓမၼသရဏာ အနည သရဏာ။ အဲဒါက ေဟာေျပာပံု တမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီတိုင္းသြားရင္ မင္းတို႔က-

ခုဟာက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဆိုေတာ့ ဆရာႀကီးေတြ Lecture ေပးသလို တို႔ေျပာပါတယ္။ လိုရင္းကေလးေတြ မ်ားမ်ားမိသြားေအာင္၊ အတၱဒီပါ အတၱသရဏာ-ယူသြား။ အဲဒီႏွစ္လံုးကို တသက္လံုး ယူသြား။ ေမ့သြားမယ္ထင္ရင္ ဟို ဘုရားပြဲမွာ အမ်ားၾကီးပဲ။ ဟို-ေဆးထိုးေနတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီသြားျပီးေတာ့ အဲဒါေလး ငါ့ထိုးေပးစမ္းပါ ဆိုျပီးေတာ့ ထိုးထားလိုက္။ အဲဒါ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ဘူး။ လက္ေပၚမွာ ထိုးထားလိုက္၊ အျမဲတမ္း ျပန္ၾကည့္လို႔ရေအာင္၊ အတၱဒီပါ ဘာတဲ့လဲ (အတၱဒီပါ)။ မိမိအလင္းေရာင္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ညိႇထြန္းၾက။ ေနာက္ဘာသာျပန္တမ်ိဳးက မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိဘ၀ရဲ႔ အလင္းေရာင္၊ ဒီလိုေျပာထားတယ္။ အတၱသရဏာ-မိမိကုိယ္ကို ကိုးကြယ္ၾက။ မိမိတို႔သည္ပင္လွ်င္ မိမိ၏ ကိုးကြယ္ရာ။ အဲဒီ အဓိပၸါယ္ရ။ Self is yourself -မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိတို႔ရဲ႔ ကိုးကြယ္ရာ၊ ဒါကေတာ့ကြာ ညီေတြ၊ ညီမေတြ ဒါ အကုန္လံုး ရျပီးသားေနမွာပါ။

အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ-မိမိကုိယ္သာ ကိုးကြယ္ရာလို႔ ကိုအံ႔ႀကီးေတာင္ ဆိုထားေသးတယ္။ အေတာ္ေကာင္းတယ္။ ကိုယ္က ကိုအံ့ႀကီးကို အေတာ္ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက ဆိုသာဆိုတာ။ ေရးတာက တေယာက္၊ နန္းေတာ္ေရွ႔ဆရာတင္နဲ႔ တူပါတယ္ေနာ္။ အဲဒါ ဓမၼကို လူေလာကထဲေရာက္ေအာင္ ပို႔လိုက္လို႔။ အဲဒီကေနလဲ ပို႔သြားတာေလးေတြ ဘုန္းႀကီးတို႔က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေနာ္။

ဒီေတာ့ အတၱဒီပါ-မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ညႇိထြန္းၾက တဲ့။ မိမိဘ၀ရဲ႔ အလင္းေရာင္ဟာ မိမိကိုယ္ကိုပဲ။ အတၱသရဏာ-မိမိတို႔ရဲ႔ ကိုးကြယ္ရာဆိုတာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ။ ဒါေျပာတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶရွႈင္ေတာ္၏အဆံုးအမမ်ားသည္ မတူဘဲနဲ႔ ထူးျခားသြားတာ ဒီအခ်က္ေတြက စျပီးေတာ့ ထူးသြားတယ္။ ဒီေတာ့ သီလရယ္ သမာဓိရယ္ ပညာရယ္ ဒီသုတ္ ၀ိနည္း အဘိဓမၼာ သံုးခုကို ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္တယ္။ အဲဒါကို ဘာေခၚ မဇၩိမပဋိပဒါ။ မဇၩိမပဋိပဒါ အလယ္လမ္းဆိုတာဟာ သိပ္အေခ်ာင္ခိုတဲ့လမ္းကိုလဲ ေရွာင္တယ္။ သိပ္ျပီးေတာ့ ပင္ပန္းေအာင္ လုပ္တဲ့လမ္းကိုလဲ ေရွာင္တယ္။ ဒီအစြန္းႏွစ္ခုကို ေရွာင္သြားတာမုိ႔လို႔ ေခၚတာက မဇၩိမပဋိပဒါ။

( သီတဂူ ဆရာေတာ္ )
( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: